Spana in och anmäl dig till höstens event → Framtidens CFO & FOMO!

Kategori: Lön

Har du tagit ut tillräckligt med lön under 2022?

2 min läsning • 4 november 2022 • Löner

 

Som fåmansföretagare känner du säkerligen igen de så kallade 3:12-reglerna, regelverket som styr beskattningen på utdelning från ditt bolag samt ev. vinst vid försäljning av bolaget. Reglerna är komplicerade och vi ska inte grotta ner oss allt för mycket i detaljerna men här kommer en sammanfattning av reglerna i stora drag. Vill du läsa mer hänvisas till Skatteverket.

För att beräkna hur mycket utdelning du kan ta till så låg beskattning som möjligt så behöver du se över hur mycket lön som tagits ut ur bolaget under året, därför är det viktigt att börja se över detta redan nu för att säkerställa att tillräckligt med lön har betalats ut under året.

 

Regler möjliggör idag att du som fåmansföretagare kan ta ut utdelning till 20% beskattning, en relativt låg beskattning om du jämför med annan beskattning. Men en komplex del utav detta regelverk är att det finns begränsningar i vilken utsträckning denna låga beskattning kan nyttjas.

 

Enligt reglerna så kommer utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20%, utdelning som överskrider gränsbeloppet kommer beskattas såsom vanligt lön, mellan 32-57% beroende på hur mycket lön du i övrigt tagit ut under året.

 

Hur vet du då vad ditt gränsbelopp är? Det kan beräknas på två sätt, antingen enligt huvud- eller förenklingsregeln. Vilken utav de olika metoderna du använder för att beräkna gränsbeloppet kan variera från år till år, så du kan välja den metod som är mest gynnsam för dig. Viktigt att notera om du är ägare till fler bolag är att förenklingsregeln inte får användas i mer än ett utav bolagen, huvudregeln måste därmed användas för att beräkna gränsbeloppet i övriga bolag du äger andelar i.

 

Såsom det låter så är förenklingsregeln enkel att se till då gränsvärdet bygger på 2,75 multiplicerat med inkomstbasbeloppet från året innan beskattningsåret. Det innebär att gränsvärdena för kommande år blir:

 

 • 2022 – 187 550 kr
 • 2023 – 195 250 kr

 

Gränsbeloppet får du använda enligt det som motsvarar din andel i bolaget. Äger du 100% av andelarna får du nyttja hela gränsbeloppet, äger du bara 50% av andelarna så är det halva gränsbeloppet du får nyttja.

 

För att räkna på vad gränsvärdet enligt huvudregeln blir kräver lite mer information, 2022 beräknas gränsbeloppet enligt följande formel:

 

Omkostnadsbelopp x 9,23% + lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året x 3,23%.

 

I beräkningen så innebär omkostnadsbeloppet anskaffningsutgifterna du haft för dina andelar i bolaget. Tänk på att procentsatserna som används för att räkna upp omkostnadsbeloppet och sparat utdelningsutrymme förändras varje år.

 

För att få använda det lönebaserade utrymmet i beräkningen så måste du äga minst 4% av bolaget vid beskattningsårets början samt att du eller någon närstående till dig under året innan inkomståret fått lön ur bolaget som motsvarar minst 9,6 inkomstbasbelopp (2021 är inkomstbasbeloppet 68 200kr, 2022: 71 000 kr).

 

Om du då får använda det lönebaserade utrymmet innebär det att 50% av bolagets löneunderlag får tas med i beräkningen av gränsbeloppet, därmed kan effekten bli stor på gränsvärdet om du har många anställda. Därför har det även lagts in ett tak för hur mycket löneutrymme du får tillgodoräkna dig, max 50 gånger din egna eller en närståendes lön.

 

För att säkerställa att du tagit ut rätt lön under 2022 så behöver följande beräkning göras inför utdelning som beslutas om under 2023:

 

Minsta lön till ägare eller närstående 2022 = 426 000 + 5% av bolagets totala kontanta löner (eller 681 600 kr)

 

Denna beräkning gäller alltså utdelning som ska deklareras på K10 blanketten 2024 men påverkas av hur mycket lön du tagit ut 2022.

 

Är du osäker på om du är ägare i ett förmånsföretag? Läs mer här hos Skatteverket.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Varför behöver du en automatisk lönekartläggning?

3 min läsning • 24 maj 2022 • Lön

 

En väl genomförd lönekartläggning är tänkt att ge dig kunskap om ditt företags lönestruktur. Den ger dig exempelvis bättre underlag för individuella lönesättningar och möjligheten att reflektera över varför er ålders och könsfördelning ser ut som den gör. 

En kartläggning kan ju tyckas vara relativt enkel – det är ett excelblad som skall sammanställas, visualiseras och presenteras varje år. I själva verket kan detta skapa en massa jobb för ett företag om du inte har datan lättillgänglig i ditt system. Kartläggningen är bara en del i själva jobbet, så att säga. Att det dessutom, sedan 2008, är ett lagkrav är ju kanske en stressande faktor i sammanhanget.

Lönekartläggningens syfte

När det kommer till att analysera data är den intressant utifrån flera vinklar för ett företag som vill bibehålla och attrahera talanger:

 

 1. Kartläggning och analys ger bättre underlag för individuella lönesättningar. Om du har många duktiga medarbetare så vill du också ha chansen att vara pro-aktiv i din lönesättning för att bibehålla dina talanger.
 2.  Om ni redan har uppsatta lönekriterier i företaget kommer din kartläggning att hjälpa till att se till att dessa ramverk följs av samtliga lönesättande chefer på bolaget.
 3. Lönekartläggning är ett verktyg för att se hur ditt bolags jämställdhetsarbete fortskrider. Kompenserar vi män och kvinnor jämlikt? Eller är det stora lönedifferenser i åldrarna 18-25 och vad beror det i så fall på? Att ha en aktiv dialog i företaget kring jämställdhet kommer också göra er till en mer attraktiv arbetsgivare.
 4. Lagkravet: Diskrimineringslagen som infördes 2008 innebär att arbetsgivare behöver kartlägga löneskillnader mellan kön, ålder och befattning som utför lika eller likvärdigt arbete.

Lagkravet

Diskrimineringsombudsmannen kräver att arbetsgivaren både ska kartlägga och analysera, dvs. hur lönerna är satta samt en genomgång av nuvarande löneläge. Om du dessutom är ett företag med 10 eller fler anställda måste denna process analyseras och dokumenteras enligt diskrimineringslagen.

Automatiserad lönekartläggning

För att få fram informationen har valet tidigare stått mellan ett manuellt knackande i Excel eller att låta en konsultbyrå göra det. Nu går det att automatisera.

 

Om du vill veta mer om hur du kan lägga mer tid på analys och aktivitet, hör av dig till oss eller anmäl ditt intresse till att delta på vårt webinarie i höst via länken här under, så får du en inbjudan när datumet är satt!

 


*Automatiserad lönekartläggning fungerar just nu endast för PE Accountings kunder.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Deltidssjukskriven och semester– går det?

3 min läsning • 23 maj 2022 • Lön

 

Hur ser semestern ut för dig? Soliga dagar på landstället, en utlandssemester eller att bara få lata sig hemma. Oavsett hur den spenderas så är den kanske det heligaste vi har i Sverige. Men vad händer med semesterdagarna om du är sjukskriven?

Deltidssjukskriven och semester

Anställda som är sjukskrivna på deltid har, likt anställda som arbetar full tid, rätt till semesterledighet. Semester ska enligt lagen tas ut i hela dagar. Det innebär att anställda som är sjukskrivna på 50% fortfarande ska ta ut en hel semesterdag. Om endast 50% semester tas ut kommer den anställda kunna ta ut 10 veckor ledigt istället för de 5 veckor lagen ger rätt till. Semester är något den anställde tjänat in i en viss omfattning. Det är därför viktigt att sjukskrivningen fortsätter att rapporteras då den anställde fortfarande har rätt till sjukersättning från Försäkringskassan och semesterlönen betalas ut i sin helhet separat.

 

Exempel på Kalles lön som arbetat 100% under intjänandeåret (och därmed tjänat in semester på 100%) men nu är sjukskriven på 50%.

 

Månadslön 30000
Sjukavdrag (50%) -15000
Betald semester (100%) 930*
*Semesteravdrag (50%) -690 (Månadslön*4,6%*50%)
Semesterlön (100%) 1380 (Månadslön*4,6%)
Semestertillägg (100%) 240  (Månadslön*0,8%)

 

Semester ska innebära återhämtning och rekreation från arbetet. En arbetstagare som är 100% sjukskriven ska således inte beviljas semester då personen faktiskt inte är i arbete. För en anställd som varit sjuk en så pass stor del av året att semester inte kunnat tas ut och som tillsammans med nästa års betalda dagar, överstiger 25, utbetalas i pengar.

 

Exempel: Kalle har varit sjuk juni-mars och ingen semesterledighet har tagits ut under det gångna året, dvs alla 25 betalda dagar finns kvar vid semesterårets slut. På grund av sin sjukskrivning har han endast tjänat in 17 betalda semesterdagar till kommande år. 8 av de sparade dagarna måste därför sparas för att de tillsammans med årets 17 dagar ska uppgå till 25. Resterande 17 semesterdagar utbetalas i pengar.

Semesterlagen

Anställda har enligt semesterlagen rätt till 25 semesterdagar vilka ska motsvara 5 veckor. För anställda som arbetar fler eller färre dagar än 5 per vecka räknas semesterdagarna om för att ledigheten fortfarande ska motsvara 5 veckor. 4 av dessa veckor ska infalla under huvudsemesterperioden, juni-augusti.

Arbetsgivarens skyldigheter

Semesterlagen är en skyddslag där arbetsgivaren ska se till att anställda tar ut 20 semesterdagar per år. Perioden får förläggas till en annan period än juni-augusti om arbetsgivare och arbetstagare gemensamt avtalar fram det. Avtal om att utbetala semesterlön i pengar i stället för ledighet har inte stöd i lagen och därför ingenting en arbetsgivare bör bevilja.

För dig som använder PE

Anställda ska fortsätta rapportera sin sjukfrånvaro som vanligt i PE. Som kund kan du kontakta PE för att få hjälp att beräkna fram den korrekta semesterlönen utifrån genomsnittlig sysselsättning på de betalda semesterdagarna samt omfattningen på sjukskrivningen

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Automatiserad lönekartläggning– ett viktigt kliv mot hållbart företagande

1 min läsning • 17 maj 2022 • Lön – Hållbarhet

 

Lönekartläggning är inget nytt för HR- och löneavdelningar, men skapar oftast mycket mer jobb och kan verka vara en oöverstiglig uppgift i att få fram korrekt data. Nu lanserar PE Accounting ytterligare en revolutionerande automatiserad tjänst som ger dig lönekartläggningen i ditt bolag, inklusive en benchmark med andra PE kunder. 

Redan 2008 blev det lagstadgat att man som arbetsgivare behöver kartlägga löneskillnader mellan könen som utför lika eller likvärdigt arbete. Diskrimineringsombudsmannen kräver att arbetsgivaren både ska kartlägga och analysera, dvs. hur lönerna är satta samt en genomgång av nuvarande löneläge. Om du dessutom är ett företag med 10 eller fler anställda måste denna process dokumenteras.

 

PE Accountings kunder kan nu kartlägga med ett enkelt knapptryck i systemet, exportera ut filen för dokumentation och i tillägg analysera kartläggningen genom att jämföra med andra PE kunder.

 

Lönekartläggningen är ytterligare ett steg i automationsresan för PE Accountings kunder. Nu kan man som kund lägga mer tid på att analysera data och agera, istället för att jaga in korrekt data”, menar Olle Rydqvist, medgrundare på PE Accounting. ”Dessutom tar man ett rejält kliv mot att bli en jämställd arbetsgivare, vilket är positivt för hela bolagets hållbarhetstänk.

 

För mer information, kontakta:

 

Olle Rydqvist, co-founder på PE Accounting

 

olle.rydqvist@accounting.pe

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hur fungerar sparade semesterdagar?

2 min läsning • 9 maj 2022 • Lön

 

I sommar och semestertider finns det en del bra saker vi vill skicka med dig när planeringen för kommande semestrar ska sättas. Det är bra att ha koll på vad som gäller när det kommer till något som påverkar ditt liv så pass mycket – även som arbetsgivare har du ett stort ansvar för de anställda och att de får den vila och återhämtning som de har rätt till. Hur mycket semester har dina anställda kvar att nyttja?

Sommar, sol och semester. Bekymmersfritt och härligt. Tyvärr blir det ibland fel och då är det inte lika härligt. Det gäller att hålla koll på vad som gäller när det kommer till semester, sparade semesterdagar och semesterskuld. Är du anställd kan du komma att behöva ta ut dagar för att säkerställa att du tagit tillräckligt med semester.

Sparade semesterdagar

En arbetsgivare har en skyldighet att säkerställa att de anställda tar ut minst 20 dagar under ett semesterår. Detta innebär att en anställd med 25 dagar i semesterrätt max får spara 5 semesterdagar till nästkommande semesterår. Anställd med 30 dagar i semesterrätt får alltså spara 10 semesterdagar.

När övergången till ett nytt semesterår sker redovisas alla kvarvarande betalda semesterdagar från föregående semesterår som sparade semesterdagar.

 

En arbetsgivare måste säkerställa att den anställde har möjlighet att nyttja sina sparade semesterdagar. Viktigt att tänka på är att årets betalda semesterdagar måste nyttjas innan man kan börja använda sina sparade semesterdagar. Inom 5 år måste den anställde ha möjlighet att nyttja sina sparade dagar** (är du arbetsgivare är det viktigt att kontrollera att inte någon sparar på sig alldeles för många semesterdagar så att det sen blir svårt att nyttja dem).

Obetald semester

Vid övergången till ett nytt semesterår kan det hända att en anställd har obetalda semesterdagar kvar, t.ex om någon är nyanställd under året. De obetalda semesterdagarna kan inte sparas på något sätt, har de inte nyttjats så försvinner de i nästkommande semesterår (givet att man tjänar in sin fulla semesterrätt).

Förskottsdagar

Om ni har en sådan semestermodell som innebär att nyanställda får förskottsdagar under sitt första anställningsår så kommer eventuellt kvarvarande sådana också försvinna vid övergången till ett nytt semesterår. Ska den anställde ha tillgång till förskottsdagar även under sitt andra anställningsår så kontakta din ansvariga konsult på PE så hjälper vi dig att se över detta och fixa så att det blir korrekt.

Semesterskuld

Kom också ihåg att semesterdagar, även sparade från tidigare år, utgör en del utav bolagets semesterskuld. Ju fler semesterdagar som sparas desto högre blir alltså bolagets skuld i bokföringen till de anställda.

För dig som användare

I kommande månadsbokslut innan sommaren så kommer din PE-konsult kontakta dig och ge mer information om status kring er semesterskuld och se över hur ni ligger till med era sparade semesterdagar. Så passa på att lyfta om ni har några funderingar så hjälper vi gärna till.

 

Systemet kommer inte utföra någon korrigering per automatik om fler semesterdagar sparas än vad som är tillåtet, detta behöver du som arbetsgivare kontrollera. Efter 5 år så händer inget per automatik i systemet med de sparade dagarna, kontakta din ansvariga konsult för att få hjälp med ev åtgärder.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hur fungerar semesterersättning på provision?

Du känner säkert till att man kan få betald ledighet vid uttag av semester? Har era anställda förutom månadslön även provisionsbaserad lön? Vet du att man då dessutom har rätt till semesterersättning på den? Inte?! Då ska vi se till att du får lite bättre koll.

Varje år betalar alltför många arbetsgivare ut för lite i semesterersättning till sina anställda och då framför allt till dem som har provisionsbaserad lön. För en del är det på grund av att de inte vet om vad som faktiskt gäller men andra väljer att medvetet strunta i utbetalningarna. Vi hoppas att alla våra kunder känner till vad som gäller, fråga gärna er konsult om ni är osäkra.

Vad säger lagen?

Enligt semesterlagen finns det två sätt att beräkna semesterlön; sammalöneregeln och tolvprocentregeln (brukar vanligast benämnas procentregeln). Vilket av dessa sätt som används avgör den anställdes löneform

Vid månads- eller veckolön används sammalöneregeln och vid så kallat rörlig lön (timlön, provisionslön) används procentregeln.

Procentregeln kan även tillämpas för dem med månadslön om man skulle vilja, det vanligaste är däremot sammalöneregeln.

 

Kort sagt fungerar de olika modellerna så att vid sammalöneregeln behåller de anställda sin månadslön vid semestertillfället och får sedan ett tillägg på minst 0,43% för varje betald semesterdag som tas ut. Vid procentregeln får de istället 12% på intjänad lön under året som gått.

 

För er som har anställda med både månadslön och rörlig lön säger semesterlagen att man kan ha sammalöneregeln om den rörliga lönen är lägre än 10% av den totala uppskattade årsinkomsten. Är den rörliga lönen däremot högre än 10% ska istället procentregeln appliceras.

Vilken semestermodell passar för just era anställda?

Tillhör ni skaran som har anställda med både månadslön och provision, där den rörliga lönen är lägre än 10%? Då är det framför allt till er som den här texten vänder sig.

 

Provision är semestergrundande rörlig lön. Precis på det sätt som övrig rörlig lön hanteras enligt procentregeln ska provisionen ges detsamma, det vill säga 12% i semesterersättning. Vid endast provisionsbaserad lön är detta möjligtvis lättare att känna till eftersom man då har procentregeln som semestermodell men för de som har både månadslön och rörliga lönedelar kan det se annorlunda ut. Oftast har man en månadslön med en liten provisionsdel och varje gång semester plockas ut betalas semestertillägg ut enligt sammalöneregeln och är baserad på månadslönen. Det är här många inte vet om att man även ska få ersättning för den rörliga lönen, det vill säga att man ska få för både och!

 

Det är vanligare än vad man kan tro att semesterersättning på rörlig lön uteblir vilket naturligtvis är mycket tråkigt, framför allt eftersom anställda då inte får all den ersättning de är berättigade till. Om du känner dig minsta osäker på hur ni hanterar semester – våga ta hjälp. Det är bra om det kommer på tal så att ni då kan få rätsida på det.

 

Läs mer: Vad gäller för sparade semesterdagar?

Kan se annorlunda ut vid kollektivavtal

Om ert företag har kollektivavtal så ska ni följa det som står där. Ett kollektivavtal kan aldrig göra det sämre för den anställde vad gäller semesterlagen men det kan finnas mer förmånliga regler. Till exempel är det vanligt att tjänstemän har ett semestertillägg som uppgår till 0,8% istället för lagens 0,43%. När det handlar om rörliga lönedelar uppgår semestertillägget ofta till 0,5% av den totala rörliga lönen för varje betald semesterdag.

Att ha i åtanke

Om just du som läser detta tror eller vet att ni tillhör den grupp som medvetet väljer att utelämna utbetalningen av semesterersättning på den provisionsbaserade lönen till era anställda vill jag be er tänka om. Genom det valet så drabbar det inte bara den anställde som får för lite semesterlön utan det kan även få stora konsekvenser för ert företag. Dels kan en stor summa pengar behöva betalas ut i klump och kan påverka företagets likviditet och dels eftersom det är lagstadgat att betala ut denna typ av semesterersättning räknas det som lagbrott att hålla inne pengarna. Då kan det även bli tal om stora skadestånd. Så gör rätt från början så blir alla parter nöjda och glada!

Med PE Accounting ingår följande, till ett fast pris per månad

 1. Realtidsuppdaterade beslutsunderlag
 2. Pappersfri redovisning
 3. Lön samt tid-och projektrapportering i samma system som kund-och leverantörsfakturering, utlägg, bokföring och rapporter
 4. Tre dedikerade ekonomer som arbetar proaktivt och vet vad ert företag behöver samt support med svar inom 24 timmar.
 5. En smidig app för att fotografera kvitton och rapportera tid på projekt eller frånvaro
 6. Möjlighet att skapa smarta integrationer via vårt öppna API

 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur PE skulle kunna hjälpa er att få realtidsuppdaterade beslutsunderlag och en ekonomitjänst som håller för tillväxt!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?