Hållbarhet på PE Accounting

På PE Accounting vill vi skapa värde för våra kunder och bidra till en god miljö samt ekonomisk och social välfärd för alla våra medarbetare, ägare och intressenter. Vi vill erbjuda hållbara produkter och tjänster som följer våra kunders behov av funktionalitet, ekonomi, säkerhet och miljöpåverkan och strävar efter att aktivt verka för en hållbar utveckling och ta ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar.

 

Här kan du Ladda ner vår hållbarhetsredovisning.

Automatiserad hållbarhetsredovisning

Att fokusera på hållbarhet är en megatrend, men för många företag kvarstår fortfarande utmaningen att förstå vad man ska rapportera på och hur man ska ta fram datan för att få rätt rapportering. För att fortsätta hjälpa företag att automatisera sin redovisning, erbjuder vi nu via vårt dotterbolag Wellfish, möjligheten att automatisera sin hållbarhetsredovisning.

 

Klimatkompensera

Hållbar affär

I en tid då alla verifikat framställs digitalt ser vi inga vinster i att skriva ut något. Tvärtom skapar detta en hel del merarbete, som dessutom medför onödiga miljöbelastningar. Vi på PE både hjälper och utmanar våra kunder i att förenkla arbetssätt och processer för att kunna erbjuda en effektiv och helt digital redovisningstjänst – för våra kunder, för oss själva och för vår miljö.

 

Från och med 2020 redovisar vi vår klimatpåverkan i årsbokslutet och visar öppet hur mycket vi behöver klimatkompensera för den påverkan vi har på vår värld och vårt klimat. För 2019 var vårt klimatavtryck 81 ton koldioxidekvivalenter, enligt motsvarande 0,6 ton per anställd (vi använder 2019 som referensår då 2020 inte är representativt pga Covid19). För det klimatavtryck vi gjorde under 2019 klimatkompenserar vi i miljöprojekt som uppfyller FN’s samt Gold Standards krav på klimatkompensationsprojekt.

Miljö och klimat på PE

För oss är det oerhört viktiga att påverka vårt klimat så lite som möjligt i vår affär och i vårt bolagsdrivande. Vi har därför tydliga riktlinjer kring hur vi förhåller oss vid inköp, val av leverantörer, resor, konferenser osv. Vårt bolag är helt pappersfritt och vi glädjs med våra kunder som kan gå samma väg som oss själva.

Vi tar hand om vår personal och hälsa
Kollegor har workshop och skrattar

1% av omsättningen & 1% av tiden

För oss som bolag är det väldigt viktigt att vara ”en god samhällsmedborgare”. Vi strävar alltid efter en god arbetsmiljö, en sund kultur, säkerhet, jämställdhet och inkludering. Externt tar vi ansvar även för världen utanför PE genom våra många CSR-engagemang. Vi har som mål att lägga 1% av omsättningen och 1% av tiden på olika engagemang som hållbart och aktivt gör skillnad inom områden som Utbildning – Integration – Miljö – Entreprenörskap.

PE Accounting stöttar

Vi inspirerar högstadie- och gymnasieelever att upptäcka vägar till arbetslivet och förverkliga sina drömmar. Genom att bjuda in skolklasser till vårt kontor för informativa studiebesök och ha engagerade medarbetare som agerar som klasscoacher, träffar vi eleverna direkt i skolan. Vårt primära mål är att inspirera och coacha dem för en framgångsrik framtid.

PE stödjer Team Rynkeby, som cyklar till Paris årligen för att samla in pengar till barn med allvarliga sjukdomar. Sedan 2002 har detta initiativ samlat in över 255 miljoner kronor. Genom detta engagemang visar PE stöd för viktiga välgörenhetsändamål. Team Rynkebys arbete är ett strålande exempel på hur sport kan förena människor för en god sak.

War Child arbete fokuserar på att ge krigsdrabbade barn en ljusare framtid. Organisationen hjälper barnen att bearbeta sina krigstrauman, återuppbygga relationer med familj och vänner, samt återfå självkänsla. Genom dessa insatser skapas en stabil grund för barnens utveckling och återhämtning, vilket är avgörande för deras fortsatta liv och välbefinnande.

Project Playground är en trygg mötesplats med fördjupning i olika kulturella uttryck och fysisk aktivitet. En fritidsarena som är starkt kopplad till barn och ungdomars sociala etablering och integration i samhället och i vuxenvärlden med fokus på att motivera individen att våga drömma och sätta mål för att få en förflyttning framåt och skapa självkännedom.

Founders Alliance är ett forum för Sveriges ledande entreprenörer, som möjliggör möten och utbyten entreprenörer emellan. Deras målsättning är att fler ska bygga långsiktigt framgångsrika företag.

 

 

ClimateView strävar efter att skynda på övergången till en koldioxidneutral framtid genom att skapa detaljerade klimatkartor som visualiserar miljöpåverkan. PE stödjer detta arbete som sponsorer, aktiv deltagare i events och andra viktiga initiativ för att främja en hållbar planet.

SSE Business Lab är en icke-vinstdrivande inkubator för nyligen grundade företag vid Handelshögskolan i Stockholm. Inkubatorns tjänster erbjuds till studenter, alumner, forskare och anställda vid högskolan. PE sponsrar med vår ekonomilösning till ett förmånligt pris.

Signa upp dig för vårt
CFO-utskick

Vill du ta del av viktiga insikter för dig som CFO på ett SaaS-eller konsultbolag? Vi delar med oss av omvärldsbevakning, tips från andra CFO´er och inbjudningar till events och webinar.

 

 

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår Integritetspolicy