Så här nyttjar du hållbarhetsdatan på bästa sätt

9 min läsning • 12 september 2022 • Hållbarhet

 

Vi vet att hållbarhet är en komplex fråga. Men vi har ett gemensamt ansvar för vår planet och för kommande generationer. Att arbeta med hållbarhet är dock inget du gör en gång om året vid hållbarhetsredovisningen – det är en kontinuerlig process.

De mest framåtlutade bolagen vill vara med och ta sitt ansvar för att bidra till hållbart företagande. Men för att kunna använda datan på rätt sätt och utveckla era insatser kring hållbarhet krävs det att du har rätt strategi.

 

Denna artikel är del 3 i vår serie om hållbarhet och hur du bör arbeta med det i din verksamhet för att säkerställa regelefterlevnad, samtidigt som du tar ansvar och nyttjar potentialen inom området. I två tidigare artiklar har vi gått igenom vad din hållbarhetsredovisning bör innehålla samt vilken data du behöver få fram.

  

Så, nu har du förmodligen samlat in all data och redovisat era hållbarhetsinsatser på ett korrekt och genomtänkt sätt. Här börjar en spännande del av resan. Låt oss gå igenom vad du borde göra med all information du samlat på dig nu.

Därför ska du använda datan strategiskt efter hållbarhetsredovisningen

Att rapportera er hållbarhetsdata är inte slutet av processen, det är början på nästa del. Det är nämligen startskottet för att kunna nyttja informationen du fått fram. Att arbeta med hållbarhet är en pågående process och nu när du har all data framför dig är det ett perfekt läge att använda den till er fördel.

  

Det finns många olika dimensioner att jobba med och styra mot inom hållbarhet, men det viktigaste är just insikten att förändring börjar med din data. Först då kan du analysera, sätta mål och jobba mot förbättring.

  

En annan viktig del i arbetet är att vara öppen med er hållbarhetsdata. Investerare och talanger kommer att vara nyfikna på hur ni arbetar kring hållbarhet samt hur er organisation ser ut. Har ni då en genomarbetad hållbarhetsrapport och positiva siffror att lyfta fram i er rapportering så kommer det att gynna er som bolag, både i upphandlingar och i er rekryteringsprocess.

 

Lämna inte detta viktiga utvecklingsarbete åt slumpen. Ta kontroll över er data och arbeta strategiskt med områdena under hela året. Annars riskerar ni att bli omsprungna av konkurrenter som ser denna enorma möjlighet. Risken är då stor att ni tappar såväl talanger som investerare till organisationer som väljer att använda hållbarhetsdatan istället för att bara rapportera in den.

   

Steget efter datainsamling är att ta fram din åtgärdsplan.

Gör en åtgärdsplan för era hållbarhetsinsatser

En åtgärdsplan är helt enkelt aktiviteter som ni sätter för att uppnå målen inom de områden som ni vill förbättra gällande era hållbarhetsinsatser. Det är ett transparent arbetssätt som dina medarbetare kommer att uppskatta eftersom de hela tiden förstår vad företaget gör för att bidra till en hållbar värld.

  

I åtgärdsplanen kan ni till exempel skapa strategier kring:

 

  • Klimat – Kanske vill ni minska ert utsläpp eller er energiförbrukning? 
  • Ekonomisk tillväxt – Kanske vill ni minska utgifter eller se över risker? 
  • Social hållbarhet – Kanske vill ni driva fler jämställdhetsfrågor internt eller främja social hållbarhet inom andra områden? 

 

Precis som när ni sätter årsbudgeten så handlar detta arbete om att sätta KPI:er som ni sedan följer upp under året. Vilka aktiviteter leder till att ni uppfyller de strategier ni sätter i planen? Mät dessa. På så sätt säkerställer ni att nästa års hållbarhetsredovisning visar ännu mer positiva siffror. Det säkerställer framför allt att ni faktiskt är ett företag som bidrar till en hållbar framtid.  

 

Utan en åtgärdsplan riskerar ni att insatserna inte följs upp, och vid nästa årsredovisning vet ni inte riktigt varför siffrorna ser ut som de gör.

Här är de vanligaste områdena att mäta

Vi på PE Accounting har hjälpt många företag med sin hållbarhetsredovisning, och vår hållbarhetsexpert Mattias Weerasooriya har märkt tre områden som just nu är mest populära att fokusera sina insatser kring:

 

Lönekartläggning
 

  • Vi ser att fler börjar ta tag i löneskillnader, inte bara mellan kön, men också skillnader mellan olika befattningar. Vi ser tydligt att fler organisationer blir mer seriösa i sin lönekartläggning nu jämfört med för något år sedan. Det är bra eftersom det faktiskt finns tydliga lagkrav här. Alla bolag med fler än 10 anställda måste dokumentera sin lönekartläggning för att visa sina åtgärder mot diskriminering. Gör bolag inte denna dokumentation eller vidtar åtgärder så riskerar du vite från Diskrimineringsombudsmannen, DO.  

 

Exempel på KPI:er inom lönekartläggning kan vara:
Minska löneskillnader mellan befattningar med 10% till den 1 januari 2024
 

Klimatpåverkan

 

  • Många vill minska sitt klimatavtryck av flera anledningar. En anledning är att det går att spara mycket pengar här. Du kan spara in på resor, elförbrukning eller inköp. Plötsligt har du både minskat ditt klimatavtryck och sparat pengar vilket lockar många organisationer. Men något som i princip alla vill förbättra är koldioxidutsläppen. Det finns ett nobelt syfte med att ta ansvar för klimatet, men det finns också en affärsnytta eftersom det kan vara ett krav från kunder. Därför blir det också en konkurrensfördel. 

 

Exempel på KPI:er inom klimatpåverkan kan vara:
Minska våra utsläpp med 40% till den 1 juli 2024
 

 

Satsa mer på sin personal
 

  • Som tur är inser allt fler att välmående medarbetare leder till framgång. Därför siktar många mot en lägre sjukfrånvaro och personalomsättning. De vill bygga ett företag där folk mår bra och vill stanna. Det blir också en ekonomisk fråga eftersom rekrytering och omsättning av medarbetare faktiskt kostar mycket. Så även här blir det win win. 

 

Exempel på KPI:er inom personal och välmående kan vara:
Minska vår personalomsättning (eller sjukfrånvaro) med 15% till den 1 januari 2024

Allt börjar med datan

Det är inte lätt att investera i din personal, minska utsläppen eller kartlägga lönerna om du inte vet vad siffrorna säger. Därför börjar all utveckling och förbättring i just datan. Informationen bör sedan kartläggas via en åtgärdsplan som aktivt följs upp under året.

Missa inte webinar på temat hållbart företagande

Låt oss inspirera dig och hjälpa dig igång med er hållbarhetsredovisning! Den 22:a september klockan 11.30-12.00 kommer vi att hålla i ett webinar på temat hållbart företagande. Ett kostnadsfritt webinar med massa tips på hur ni kommer igång med hållbarhetsredovisning och självklart vart ni ska börja. Anmäl dig redan idag! 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?