Detta bör din hållbarhetsredovisning innehålla

1 min läsning • 1 augusti 2022 • Hållbarhet- Redovisning

 

Att hållbarhetsfrågan är en megatrend råder det inget tvivel om. De mest framåtlutade bolagen satsar hårt på hållbarhet och kommande lagkrav gör också att allt fler börjar fokusera på redovisning av hållbarhetsarbetet. Men det är ett tidskrävande och komplext område.

Många företag kämpar med att få fram vad som ska rapporteras och hur. Det har blivit ett relativt luddigt område vilket lett till en oro för så kallad ”green washing” (dvs att företag framhäver sig själva som miljömedvetna i sin kommunikation trots att åtgärderna i själva verket inte ger så stor effekt för klimatet).  

 

Om du googlar begreppet hållbarhet eller hållbarhetsredovisning så kommer du få en uppsjö av olika riktlinjer och policys. För att hjälpa dig på vägen till en tydlig hållbarhetsredovisning börjar vi därför med att reda ut lite begrepp.

Vad innebär hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är ett begrepp som de flesta hört och känner till. Ändå är det ofta svårt att sätta fingret på exakt vad begreppet innebär. I grund och botten handlar det om att peka ut en önskvärd samhällsutveckling.

  

Vi har en planet, och på vår planet har vi begränsade resurser. Vi bär därför alla ett gemensamt ansvar för att tänka långsiktigt och ta hänsyn till framtida generationer utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Det är kortfattat vad hållbarhet och hållbar utveckling handlar om.

  

För företag som tar detta arbete på allvar kan denna långsiktighet, transparens och ansvarstagande öppna upp för helt nya typer av affärsmöjligheter.

Vad ingår i en hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt för dig som företag att visa upp vad ni gjort och uppnått i arbetet för en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen ska enligt lagen innehålla åtminstone följande delar:

  

  • Miljö
  • Sociala och personalrelaterade frågor 
  • Mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption 

 

För oss på PE handlar hållbarhetsredovisning om tre sammanhängande områden som alla måste finnas med för att göra skillnad. Det handlar om de ekonomiska, sociala såväl som miljömässiga aspekter.  

 

Ekonomisk tillväxt och redovisning

Ekonomisk tillväxt bidrar till långsiktighet och innovation. Därför är det en viktig aspekt i din hållbarhetsredovisning. Det som bör framgå är om ni är med och främjar cirkulära affärsmodeller så att ekonomisk tillväxt balanseras med fokus på klimat och de sociala aspekterna.  

 

Klimatredovisning  

Klimatpåverkan är kanske den del som de allra flesta förknippar med hållbarhet och hållbarhetsredovisning. Det är givetvis en väsentlig del av hållbarhetsredovisningen, framför allt eftersom vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser för att bygga en hållbar framtid. Det som behöver framgå i denna del av hållbarhetsredovisningen är bland annat analys av resor, utsläpp, energiförbrukning, risker och möjligheter.  

 

Social redovisning 

Som företag behöver du ta ansvar för hur ni påverkar samhället ur ett socialt perspektiv. Det är kortfattat vad den sociala redovisningen ska beskriva. Det kan handla om både interna och externa åtgärder för att exempelvis motverka diskriminering samt främja social hållbarhet, CSR- och hälso-arbete. Här kommer aspekter så som lönekartläggning och jämställdhetsarbete in. 

Ökade lagkrav leder till större fokus på hållbarhetsredovisning

Debatten om hållbarhetsfrågan är het och inför 2024 kommer lagkrav införas för företag som omsätter mer än 350 MSEK. Det nya lagkravet innebär en skyldighet ta fram en hållbarhetsrapport. I förlängningen kommer de nya lagkraven även att påverka underleverantörer.  

 

Därför behöver även små och medelstora bolag förbereda för en smidig process för hållbarhetsredovisningen redan nu. Dels menar de flesta experter att dessa lagkrav kommer att direkt påverka även mindre företag i framtiden. Men utöver direkta lagkrav så finns risken att mindre bolag förlorar upphandlingar och affärer om de inte har en hållbarhetsrapport redan nu.   

 

Det som fortfarande är en utmaning är komplexiteten inom hållbarhetsområdet samt det faktum att det fortfarande är otydligt vad företag faktiskt ska rapportera på. För att underlätta för företagen har branschförbunden i Norden tagit fram en nordisk standard, NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard). Denna standard kommer troligen att ge avtryck även i EU, men det kvarstår att se. Vi vet dock redan idag att aspekterna ekonomi, social och klimat är grundläggande delar av rapporteringen. 

Automatiserad hållbarhetsredovisning är framtiden

I över 10 år har vi på PE Accounting förändrat sättet branschen ser på redovisning. Vi har varit med och revolutionerat en traditionell bransch och automatiserat det som går i ekonomiprocesserna. Nästa steg är att automatisera hållbarhetsredovisningen.  

 

Ett naturligt första steg är att börja i den ekonomiska data som finns i din ekonomilösning för att sedan addera klimatpåverkan och sociala aspekter, så som lön, i din hållbarhetsredovisning. På så sätt har du tagit ett stort kliv in i framtidens redovisning: hållbarhet. 

Se inspelat webinar på tema hållbarhet

Låt oss inspirera dig och hjälpa dig på traven att komma igång med hållbarhetsredovisning! I detta webinar kommer jag att prata generellt om hållbart företagande samt ge dig tips på hur ni kommer igång med hållbarhetsredovisning och vart ni ska börja.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?