4 min läsning • 2024 • Bokföring/Redovisning

Månadsbokslut
Nyckeln till rekordsnabba årsbokslut

Bli klar med årsbokslutet på under 30 dagar och upptäck konkurrensfördelen med månadsbokslut! I dagens snabbföränderliga affärsvärld är det avgörande för sin CFO, ekonomiansvarig och ledning att ha tillgång till aktuell och korrekt finansiell information. Här står månadsbokslut som en central pelare i att få tillgång till relevant data, och ska inte bara ses som en bokföringsaktivitet utan som en strategisk resurs för beslutsfattande. Med vår omfattande guide och månadsbokslut checklista, får du som CFO eller ekonomiansvarig tillgång till värdefulla verktyg för att effektivisera denna viktiga process. Lär dig mer om varför månadsbokslut är så värdefullt för företag och hur du som ekonomiansvarig med rätt verktyg kan effektivisera den processen!

Affärskvinna genomför en månadsbokslut checklista med hjälp av färgglada post-it-lappar på ett glasvägg i ett kontorslandskap, symboliserar planering och organisering för månadsbokslut.

Därför borde månadsbokslut vara standard för alla företag

Även om det inte finns ett lagkrav på månadsbokslut, är det en oerhörd tillgång för alla som eftersträvar en effektiv och problemfri årsredovisning. Att avsluta året snabbt och korrekt är inte bara en tidsbesparing; det är en strategisk fördel. 

 

Månadsbokslutet ger dig en klar bild av hur företaget mår varje månad, vilket inte bara ger trygghet och kontroll över företagets ekonomi året om, utan också fungerar som en grund för proaktivitet och bättre beslutsfattande baserat på aktuella och korrekta siffror – som att snabbt identifiera och korrigera kurs efter eventuella avvikelser eller nedåtgående trender. Detta proaktiva tillvägagångssätt minimerar risken för obehagliga överraskningar vid årets slut och banar väg för en effektiv och strukturerad process för årsredovisningen. 

Månadsbokslut i ekonomisystem från PE Accounting med översikt av transaktioner på 5 123 726 SEK på en dator och en mobilapp visar en lönespecifikation på 37 578 SEK, inkluderar grafik över kostnader per anställd och ackumulerat resultat, samt en ikon för nedladdning av PDF.

Stäng månaden 80% snabbare genom att samla allt i samma system

Att navigera genom ett månadsbokslut kan vara en tidskrävande process, särskilt om du hanterar företagets lön och ekonomi i flera olika system. Ett månadsbokslut kan vara ett arbete som sträcker sig över två-tre veckor, en situation som varken styrelsen eller företagsägarna finner optimal. Den typen av beslutsunderlag eftersträvas ofta att kunna få tillgång till mycket snabbare, gärna helst inom bara några få dagar. 

 

Ett riktigt bra exempel på effektivisering av månadsbokslut kommer från Erica Sandelin Ekelund, CFO på Voyado, som lyckades minska tiden för att stänga månaden från 15 arbetsdagar till endast 3 arbetsdagar. Hemligheten? Konsolidering av alla processer och data i ett enda system, vilket öppnar upp dörren för att få marknadens mest automatiserade ekonomiprocesser och data i realtid!

 

Genom att integrera rätt teknik och grad av automatisering i din bokföringsprocess, kan tidskrävande manuella uppgifter minimeras eller elimineras helt. Vilken inte bara snabbar upp processen betydligt utan också reducerar risken för mänskliga fel.  
 
I en tid där snabbhet och noggrannhet är avgörande för konkurrenskraft, blir rätt systemstöd inte bara en lyx utan en nödvändighet.

Affärsman från PE Accounting i modern kontorsmiljö bär en dator, framför en digital display med siffror från månadsbokslut som visar 9 157 090 SEK, en minskning med 3%, och externa intäkter på 953 250 SEK, en ökning med 8%.

Fyra fördelar med månadsbokslut

Upptäck trender eller nedgångar snabbt

Ett av de största skälen till att göra månadsbokslut är möjligheten att tidigt upptäckt och korrigering av fel. Detta säkerställer att företagets finansiella rapporter är korrekta och tillförlitliga, vilket är avgörande för att undvika kostsamma misstag över tid. Genom att identifiera och åtgärda avvikelser i ett tidigt skede, kan företag spara tid och resurser, vilket i sin tur främjar en mer stabil ekonomisk grund.

Förbättrad finansiell översikt och likviditetsstyrning

Månadsbokslut ger en regelbunden och detaljerad översikt över företagets ekonomiska hälsa. Detta underlättar för bättre likviditetsstyrning, vilket är kritiskt för att upprätthålla den dagliga verksamheten och stödja strategiska investeringar. Med en kontinuerlig inblick i inkomster och utgifter kan ledningen effektivt planera för framtiden och fatta välgrundade beslut.

Effektivare förberedelse för årsbokslut och revision

En annan fördel med månadsbokslut är dess roll i budgetkontroll och prognosarbete. Det tillåter företag att jämföra faktiska prestationer med budgeterade förväntningar regelbundet och göra justeringar där det behövs. Detta är särskilt viktigt i en dynamisk marknad där förmågan att snabbt anpassa sig till förändrade förhållanden kan vara avgörande för ett företags framgång.

Bättre budgetkontroll och prognosarbete

Månadsbokslut förenklar även processen för årsbokslut och revision. Genom att hålla bokföringen kontinuerligt uppdaterad minskas den arbetsbörda och stress som ofta är förknippad med årsavslut. Detta kan leda till en mer kostnadseffektiv och smidig revisionsprocess.

Banner för nedladdning av månadsbokslut checklista med en eftertänksam affärsperson som omslagsbild.
Fyll i formuläret för att ladda ner checklistan

Förnamn(Obligatoriskt)

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår Integritetspolicy

Låt PE Accounting göra månadsboksluten åt dig – kostnadsfritt!

För att underlätta processen med månadsbokslut erbjuder vi en tjänst som ingår i den fasta månadskostnaden som du betalar för systemet. Som kund till oss får du hjälp från ditt personliga team ekonomer med all löpande bokföring – vilket inkluderar månadsbokslut året runt. Så nu kan du lägga din tid på prognostisering, analys och strategi. Bra, va?! 

 

Vår tjänst säkerställer att dina månadsbokslut genomförs regelbundet och effektivt, vilket ger dig som kund en stor konkurrensfördel genom förbättrad finansiell insyn och kontroll. För SaaS- och konsultbolag som vill ta del av branschens best practice inom ekonomiprocesser och teknik är PE Accounting en given partner att ha med på resan.


Är du intresserad av att effektivisera ditt företags ekonomi? Gå gärna in och kika på något av våra kundcase och upptäck hur över 20 000 användare på över 2 000 svenska SaaS- och konsultbolag växer tillsammans med oss.

Vanliga frågor och svar

Månadsbokslut är en process där företag regelbundet, oftast varje månad, sammanställer och granskar sin finansiella information. Det innebär att samla in och verifiera alla ekonomiska transaktioner, genomföra bokföring och justeringar, samt granska och analysera den ekonomiska data för att få en uppdaterad överblick över företagets ekonomiska hälsa. Månadsbokslutet används för att säkerställa att företagets finansiella rapporter är korrekta och tillförlitliga, och fungerar som en grund för beslutsfattande.

Vad är månadsbokslut?

För att genomföra ett månadsbokslut börjar man med att granska det föregående månadsbokslutet för att säkerställa att tidigare noteringar och åtgärder har adresserats. Därefter samlar man in och verifierar alla ekonomiska transaktioner som fakturor, kvitton och banktransaktioner. Vidare inkluderar processen bokföring och justeringar av alla oinbokade transaktioner, uppdatering av kund- och leverantörsreskontra, genomförande av bankavstämningar, och justering för förskottsbetalningar och upplupna kostnader. Slutligen innefattar månadsbokslutet en granskning och analys av finansiella rapporter, såsom balansräkningen och resultaträkningen, samt rapportering och uppföljning till ledning och andra intressenter.

Hur genomför man ett månadsbokslut?

Månadsbokslut är avgörande för företag eftersom det ger en klar och aktuell bild av företagets finansiella hälsa varje månad. Detta ger inte bara trygghet och kontroll över ekonomin, utan är också en grund för proaktivt beslutsfattande och snabb respons på eventuella avvikelser eller nedåtgående trender. Genom regelbundna månadsbokslut kan företag snabbt identifiera och korrigera fel, vilket främjar en stabil ekonomisk grund.

Varför är månadsbokslut viktigt för företag?

Månadsbokslut kan effektiviseras genom att konsolidera alla ekonomiska processer och data i ett enda system. Genom att integrera lämplig teknik och automatisering minimeras manuella uppgifter, vilket inte bara ökar processens hastighet utan också reducerar risken för mänskliga fel.

Hur kan månadsbokslut effektiviseras?

De största fördelarna med regelbundna månadsbokslut inkluderar förbättrad finansiell översikt och likviditetsstyrning, bättre budgetkontroll och prognosarbete, samt en effektivare förberedelse för årsbokslut och revision. Regelbundna månadsbokslut hjälper till att upprätthålla korrekt och effektiv ekonomisk rapportering, ger värdefulla insikter för strategisk planering och underlättar anpassning till dynamiska marknadsförhållanden.

Vilka är de största fördelarna med regelbundna månadsbokslut?

Företag upprättar månadsbokslut för att kontinuerligt ha en detaljerad och aktuell översikt över deras ekonomiska ställning. Detta hjälper i likviditetsstyrning, budgetkontroll, och underlättar proaktivt beslutsfattande. Årsbokslut, å andra sidan, är en årlig sammanställning av företagets finansiella prestationer och är ofta ett lagkrav. Det ger en heltäckande översikt över företagets ekonomiska aktiviteter under ett helt år och är grundläggande för revision, skattedeklaration, och för att informera aktieägare och andra intressenter om företagets ekonomiska hälsa och prestationer. Att kontinuerligt genomföra månadsbokslut underlättar processen för årsbokslut och minskar arbetsbördan och stressen som ofta är förknippad med detta.

Varför upprättar företag månadsbokslut och årsbokslut?
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?