5 min läsning • 2024 • Bokföring/Redovisning

Deklaration 2024 – alla viktiga deklarationsdatum för aktiebolag

Vill du undvika böter och onödiga kostnader? För ditt aktiebolag är tiden för inlämning av er deklaration och betalning av kvarskatt under 2024 av yttersta vikt för att undvika kostsamma påföljder. I denna artikel har vi listat de deklarationsdatum och reglerna som gäller för att hålla just ditt företag på banan. 

En yrkeskvinna vid en dator som arbetar med deklaration och deklarationsdatum för aktiebolag.

Med avgörande deklarationsdatum som närmar sig och potentiella kostnadsfällor vid varje krök, är det viktigare än någonsin att ha koll på de kritiska tidsfristerna för inlämning av deklaration och betalning av restskatt. I denna artikel bryter vi ner det komplexa skattelandskapet till tydliga, hanterbara steg, för att säkerställa att ditt företag inte bara undviker onödiga böter och räntekostnader men också optimerar sin ekonomiska planering.  

Aktiebolag har flexibla inlämningstidpunkter

Aktiebolag kan lämna in sin inkomstdeklaration vid fyra olika tillfällen under året. Dessa tidpunkter varierar beroende på bokslutsdagen, vilket ger företag en viss flexibilitet när det gäller att anpassa sig till sina egna tidtabeller och behov. 

 

Har du koll på dessa olika tidpunkter för inlämning och betalning kan du bättre planera din ekonomi och likviditet på ett mer effektivt sätt. 

Betala restskatten i tid och slipp extra kostnader

Om du betalar din restskatt för sent, kan det tillkomma räntekostnader. För att undvika detta är det bra att betala in en extra summa i förväg om du tror att du kommer behöva betala restskatt. 
 
För företag med kalenderår som räkenskapsår börjar kostnadsräntan på skattekontot räknas från februari. Detta inträffar om du har betalat för LITE preliminärskatt under 2023 och har mer än 30 000 kronor att betala när den slutliga skatten dras på skattekontot i mars 2025.  
 
Skatteverkets räntor har två nivåer av kostnadsränta: låg och hög. Den låga räntan gäller vid anstånd, slutlig skatt eller om delar har överlämnats till Kronofogden. Den höga räntan börjar löpa om en betalning inte är registrerad på skattekontot vid förfallodagen eller om det har skickats ut krav för betalning och ingen betalning sker, vilket kan leda till att skulden överlämnas till Kronofogden.  
 
Från och med den 1 augusti 2023 är den s.k. låga räntan 5%, och den höga räntan är 20%. Det innebär att många företag riskerar höga kostnadsräntor när de ska betala resterande delar av den slutliga skatten i mars.

Gör så här för att minimera räntekostnaderna

– Se till att betala in pengarna redan nu till skattekontot

– Sätta en utbetalningsspärr på skattekontot för motsvarande belopp (så att Skatteverket inte betalar ut pengarna igen)

– Se över hur mycket preliminärskatt ni betalar i år i förhållande till ert budgeterade resultat

Behöver en preliminär inkomstdeklaration upprättas så att ni inte riskerar att betala för mycket eller för lite? På så vis kan du sprida ut likviditeten bättre istället för att behöva betala ut en stor klumpsumma vid ett tillfälle.

– Skicka in preliminära inkomstdeklarationer för att betala mer preliminärskatt

Två affärspersoner går igenom deklarationen på en laptop, diskuterar deklarationsdatum i en kontorsmiljö med en blå soffa och växter i bakgrunden.

Inlämning av deklarationen

Aktiebolag har fler inlämningstidpunkter för inkomstdeklarationen än privatpersoner. Datum för inlämning styrs av bokslutsdagen och varierar beroende på när räkenskapsåret avslutas. De här datumen gäller för dig som avslutat räkenskapsåret: 

 

Maj – juni 2023: Senast inlämning den 15 januari 2024.

 

Juli – augusti 2023: Senast inlämning den 2 april 2024.

 

September – december 2023: Senast inlämning den 1 augusti 2024.

 

Januari – april 2024: Senast inlämning den 2 december 2024.

 

Maj – juni 2024: Senast inlämning den 15 januari 2025.

Betalning av kvarskatt för att undvika kostnadsränta

För att undvika den extra kostnaden som kostnadsränta på restskatt innebär, är det viktigt att företag betalar in dessa belopp i god tid. 

 

Skatteverket har infört ett system som tillåter företag att följa en betalningsplan som anpassar sig efter storleken på deras restskatt.

 

Betalningsdatumen skiljer sig åt beroende på om restskatten är över eller under 30 000 kronor, vilket innebär för företag med en större restskatt att de behöver betala snabbare, medan de med en mindre summa har lite mer tid på sig. Strukturen är avsedd att underlätta för företag att strategiskt planera sina ekonomier och skapa en smidigare betalningsprocess. 

 

Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa datum, särskilt med tanke på den nuvarande kostnadsräntan som kan variera från 5 procent upp till 20 procent. Här följer de aktuella datumen för när fyllnadsinbetalningar behöver göras, beroende på restskattens storlek och ditt företags bokslutsdatum. 

 

 

Fyllnadsinbetalning när kvarskatten är över 30 000 kronor när företaget bryter räkenskapsår i någon av dessa perioder:

 

September – december 2023: Senast den 12 februari 2024. 

 

Januari – april 2024: Senast den 12 juni 2024. 

 

Maj – juni 2024: Senast den 12 augusti 2024. 

 

Juli – augusti 2024: Senast den 14 oktober 2024. 

 

 

Fyllnadsinbetalning när kvarskatten är högst 30 000 kronor:

 

September – december 2023: Senast den 3 maj 2024.

 

Januari – april 2024: Senast den 3 september 2024.

 

Maj – juni 2024: Senast den 4 november 2024.

 

Juli – augusti 2024: Senast den 3 januari 2025.

Då ska betalning av slutskatten göras

Om kvarskatten inte betalas enligt ovanstående tidpunkter kommer den att generera kostnadsränta. Tidpunkten för slutbetalning varierar beroende på när företaget ska lämna in sin deklaration, men kvarskatten måste alltid betalas inom 90 dagar från beslutsdatumet för slutlig skatt. Nedan hittar ni tidpunkterna för slutbetalning.

 

 

Det här gäller för företag som bryter räkenskapsår i någon av dessa perioder:

 

September – december 2022: Senast den 12 mars 2024. 

 

Januari – april 2023: Senast den 12 juli 2024. 

 

Maj – juni 2023: Senast den 12 september 2024. 

 

Juli – augusti 2023: Senast den 12 november 2024. 

 

September – december 2023: Senast den 12 mars 2025. 

 

Januari – april 2024: Senast den 14 juli 2025. 

 

Maj – juni 2024: Senast den 12 september 2025. 

 

Juli – augusti 2024: Senast den 13 november 2025. 

 

 

Att hålla reda på dessa viktiga datum för inlämning och betalning är avgörande för att säkerställa att ditt aktiebolag uppfyller sina skattemässiga skyldigheter och undviker onödiga kostnader och straffavgifter. Se till att ha en noggrann och uppdaterad ekonomikalender för 2024. Lycka till! 


 

Vanliga frågor och svar

Sista datum för inkomstdeklaration beror på ditt företags räkenskapsår. Beroende på ditt företags bokslutsdatum varierar inlämningsdatumen. Exempelvis, för bokslut mellan juli-augusti 2023 är deadline den 2 april 2024, och för bokslut mellan september-december 2023 är det den 1 augusti 2024​.

När ska mitt aktiebolag deklarera?
För aktiebolag är förseningsavgiften 6 250 kronor. Företaget kan få upp till 3 förseningsavgifter för samma inkomstdeklaration som inte är lämnad i rätt tid. Totalt kan alltså ett aktiebolag få betala 18 750 kronor i förseningsavgifter.

Vad händer om vi inte deklarerar i tid?

Aktiebolag kan göra avdrag för alla verksamhetsrelaterade kostnader. Hur man gör detta praktiskt beror oftast på företagets specifika finansiella situation och bransch. Det är bäst att konsultera med en revisor eller skatteexpert när det gäller avdrag.

Vilka avdrag kan vårt aktiebolag göra?

Inkomstdeklaration lämnas av aktiebolag och ekonomiska föreningar, antingen digitalt via Skatteverkets e-tjänst eller via ett deklarationsprogram som kan skapa SRU-filer för filöverföring​.

Hur lämnar vi inkomstdeklarationen?

Ja, du kan utse någon som deklarationsombud. Detta görs genom e-legitimation i Skatteverkets e-tjänst Ombud och behörigheter

Kan någon annan deklarera för vårt företag?

Om ni behöver mer tid kan ni ansöka om anstånd senast den 2 maj via Skatteverkets Mina sidor eller via telefon.

Vad gör vi om vi behöver mer tid för att deklarera?
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?