BOKA IN EN DEMO
MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med omkring 5 till 500 anställda att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring, viktig läsning!

Av Ellen Bruzelius

3 MIN LÄSTID

sjukvardsforsakring_800x418

Hur mycket skatt blir det?

Skatten beräknas baserat på priset av försäkringen samt den anställdes lön. Enligt de nya reglerna ska endast den del av premien som avser hälso- och sjukvård förmånsbeskattas medan rehabilitering och förebyggande behandling ska vara skattefriaDu måste med andra ord fråga ditt försäkringsbolag om vad som gäller för just era försäkringar.


Utdrag från skatteverket

Från och med den 1 juli 2018 har följande regler gällt:

 • Om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd, är det en skattepliktig förmån.
 • Om arbetsgivaren betalar premier för en sjukvårdsförsäkring för en anställd, är även det en skattepliktig förmån.
 • Det tidigare avdragsförbudet för arbetsgivaren för sådana utgifter har slopats.

Förmån av vård och läkemedel utomlands för en anställd som blir sjuk i samband med tjänstgöring utomlands är skattefri.

Skatteverket om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring.

Regeringen om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring.

 

Så påverkar det dig

Arbetsgivare

 • Från och med 1 juli ska arbetsgivaren behandla premien som förmån för den anställde

 • Betalar arbetsgivaravgift på förmånsvärdet

 • Premien är avdragsgill

 • En försäkring som betalas via bruttolöneavdrag räknas också som arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd, är det en skattepliktig förmån. 

Försäkrad

 • Förmånsbeskattas direkt i samband med löneutbetalning

 • Om den försäkrade själv betalar för försäkringen med redan skattade pengar sker ingen förmånsbeskattning

Medförsäkrad

 • De nya skattebestämmelserna innebär inga skillnader för medförsäkrade.

 

Vad innebär det för dig som är PE Accounting kund?

Du kommer behöva lägga in förmånsvärdet för de anställda som omfattas av sjukvårdsförsäkringen.

Det gör du genom att:

 1. gå in under "inställningar" i toppmenyn och välj "användare"

 2. välj den anställdes anställningsavtal och tryck på ”visa befintligt”

 3. gå in under fliken "lön"

 4. under rubriken ”fler löneartiklar” väljer du förmån och tryck på knappen ”lägg till”

 5. justera beskrivningen till någon form av ”Förmån – sjukvårdsförsäkring”

 6. ange giltighetsperiod och månadsbelopp

 7. tryck på knappen ”spara”

Stäm av med ditt försäkringsbolag hur stor del av respektive anställds försäkring som ska förmånsbeskattas.

Hör av dig till din redovisningskonsult om du har frågor.

 

Vad innebär det för dig som inte är PE Accounting kund?

Hur du hanterar det i ditt system kan se olika ut baserat på tjänst. Kontakta ert försäkringsbolag för att reda ut hur stor del av premien som berörs och hur det ska hanteras. Vi har sett exempel där omkring 70% av premien berörs men det kan variera beroende på hur försäkringen är uppbyggd. Vi kan därför inte ge några generella belopp att utgå ifrån.

Läs 4 bra artiklar om lön

 1. Hur fungerar arbetsgivardeklaration på individnivå?
 2. Hur fungerar nya karensavdraget?
 3. Hur fungerar semesterårsskifte?
 4. Digital och automatiserad lönekörning? Vad är skillnaden mot traditionell?

Läs mer om lönehantering i PE Accounting.