Varför behöver du en automatisk lönekartläggning?

3 min läsning • 24 maj 2022 • Lön

 

En väl genomförd lönekartläggning är tänkt att ge dig kunskap om ditt företags lönestruktur. Den ger dig exempelvis bättre underlag för individuella lönesättningar och möjligheten att reflektera över varför er ålders och könsfördelning ser ut som den gör. 

En kartläggning kan ju tyckas vara relativt enkel – det är ett excelblad som skall sammanställas, visualiseras och presenteras varje år. I själva verket kan detta skapa en massa jobb för ett företag om du inte har datan lättillgänglig i ditt system. Kartläggningen är bara en del i själva jobbet, så att säga. Att det dessutom, sedan 2008, är ett lagkrav är ju kanske en stressande faktor i sammanhanget.

Lönekartläggningens syfte

När det kommer till att analysera data är den intressant utifrån flera vinklar för ett företag som vill bibehålla och attrahera talanger:

 

  1. Kartläggning och analys ger bättre underlag för individuella lönesättningar. Om du har många duktiga medarbetare så vill du också ha chansen att vara pro-aktiv i din lönesättning för att bibehålla dina talanger.
  2.  Om ni redan har uppsatta lönekriterier i företaget kommer din kartläggning att hjälpa till att se till att dessa ramverk följs av samtliga lönesättande chefer på bolaget.
  3. Lönekartläggning är ett verktyg för att se hur ditt bolags jämställdhetsarbete fortskrider. Kompenserar vi män och kvinnor jämlikt? Eller är det stora lönedifferenser i åldrarna 18-25 och vad beror det i så fall på? Att ha en aktiv dialog i företaget kring jämställdhet kommer också göra er till en mer attraktiv arbetsgivare.
  4. Lagkravet: Diskrimineringslagen som infördes 2008 innebär att arbetsgivare behöver kartlägga löneskillnader mellan kön, ålder och befattning som utför lika eller likvärdigt arbete.

Lagkravet

Diskrimineringsombudsmannen kräver att arbetsgivaren både ska kartlägga och analysera, dvs. hur lönerna är satta samt en genomgång av nuvarande löneläge. Om du dessutom är ett företag med 10 eller fler anställda måste denna process analyseras och dokumenteras enligt diskrimineringslagen.

Automatiserad lönekartläggning

För att få fram informationen har valet tidigare stått mellan ett manuellt knackande i Excel eller att låta en konsultbyrå göra det. Nu går det att automatisera.

 

Om du vill veta mer om hur du kan lägga mer tid på analys och aktivitet, hör av dig till oss eller anmäl ditt intresse till att delta på vårt webinarie i höst via länken här under, så får du en inbjudan när datumet är satt!

 


*Automatiserad lönekartläggning fungerar just nu endast för PE Accountings kunder.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?