Deltidssjukskriven och semester– går det?

3 min läsning • 23 maj 2022 • Lön

 

Hur ser semestern ut för dig? Soliga dagar på landstället, en utlandssemester eller att bara få lata sig hemma. Oavsett hur den spenderas så är den kanske det heligaste vi har i Sverige. Men vad händer med semesterdagarna om du är sjukskriven?

Deltidssjukskriven och semester

Anställda som är sjukskrivna på deltid har, likt anställda som arbetar full tid, rätt till semesterledighet. Semester ska enligt lagen tas ut i hela dagar. Det innebär att anställda som är sjukskrivna på 50% fortfarande ska ta ut en hel semesterdag. Om endast 50% semester tas ut kommer den anställda kunna ta ut 10 veckor ledigt istället för de 5 veckor lagen ger rätt till. Semester är något den anställde tjänat in i en viss omfattning. Det är därför viktigt att sjukskrivningen fortsätter att rapporteras då den anställde fortfarande har rätt till sjukersättning från Försäkringskassan och semesterlönen betalas ut i sin helhet separat.

 

Exempel på Kalles lön som arbetat 100% under intjänandeåret (och därmed tjänat in semester på 100%) men nu är sjukskriven på 50%.

 

Månadslön 30000
Sjukavdrag (50%) -15000
Betald semester (100%) 930*
*Semesteravdrag (50%) -690 (Månadslön*4,6%*50%)
Semesterlön (100%) 1380 (Månadslön*4,6%)
Semestertillägg (100%) 240  (Månadslön*0,8%)

 

Semester ska innebära återhämtning och rekreation från arbetet. En arbetstagare som är 100% sjukskriven ska således inte beviljas semester då personen faktiskt inte är i arbete. För en anställd som varit sjuk en så pass stor del av året att semester inte kunnat tas ut och som tillsammans med nästa års betalda dagar, överstiger 25, utbetalas i pengar.

 

Exempel: Kalle har varit sjuk juni-mars och ingen semesterledighet har tagits ut under det gångna året, dvs alla 25 betalda dagar finns kvar vid semesterårets slut. På grund av sin sjukskrivning har han endast tjänat in 17 betalda semesterdagar till kommande år. 8 av de sparade dagarna måste därför sparas för att de tillsammans med årets 17 dagar ska uppgå till 25. Resterande 17 semesterdagar utbetalas i pengar.

Semesterlagen

Anställda har enligt semesterlagen rätt till 25 semesterdagar vilka ska motsvara 5 veckor. För anställda som arbetar fler eller färre dagar än 5 per vecka räknas semesterdagarna om för att ledigheten fortfarande ska motsvara 5 veckor. 4 av dessa veckor ska infalla under huvudsemesterperioden, juni-augusti.

Arbetsgivarens skyldigheter

Semesterlagen är en skyddslag där arbetsgivaren ska se till att anställda tar ut 20 semesterdagar per år. Perioden får förläggas till en annan period än juni-augusti om arbetsgivare och arbetstagare gemensamt avtalar fram det. Avtal om att utbetala semesterlön i pengar i stället för ledighet har inte stöd i lagen och därför ingenting en arbetsgivare bör bevilja.

För dig som använder PE

Anställda ska fortsätta rapportera sin sjukfrånvaro som vanligt i PE. Som kund kan du kontakta PE för att få hjälp att beräkna fram den korrekta semesterlönen utifrån genomsnittlig sysselsättning på de betalda semesterdagarna samt omfattningen på sjukskrivningen

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?