Spana in och anmäl dig till höstens event → Framtidens CFO & FOMO!

Typ: Nyheter

Därför är utläggsrapportering viktigare än du tror

2 min läsning • 10 februari 2023 • Utläggshantering

 

När vi jobbar med alla olika typer av företag, stora som små, ser vi ofta data som  har en tendens att släpa efter och resultera i felaktiga rapporter för bolaget. Eftersläpande kvittorapportering kan bland annat leda till missvisande resultat och felaktigt fördelade kostnader. För realtidsuppdaterade rapporter krävs en kvittton rapporteras så fort som möjligt.

Vem som är betalningsansvarig kan påverka rapporteringen

Att lämna in kvitton och redovisa sina privata utlägg, det är de flesta anställda och företagare noggranna med, rapporteringen sker ofta i samband med köpet och kostnaden som kommer in i bolaget kan redovisas i rätt period. Men när de anställda har ett företagskort där bolaget sitter på betalningsansvaret, händer att många missar, glömmer och ibland kanske inte ens vet att de har ett ansvar att rapportera in kvitton för de köp som har gjorts i bolagets namn.

 

Det är faktiskt så, att oavsett om köpet har gjorts med privata medel eller med ett företagskort så ska ett korrekt kvitto redovisas för köpet för att bolaget ska kunna stå för kostnaden. Men även för att bolaget ska få rätt att dra av eventuell ingående moms, pengar som bolaget kan räkna av mot all sin utgående moms och därmed få tillbaka från Skatteverket.

Så löser du utläggs-problematiken

Vi rekommenderar därför att företagskort ställs ut med privat betalningsansvar, även om det är bolaget som står för kreditrisken på kortet. På så sätt så får de anställda incitament att rapportera in kvitton så fort som möjligt för att kunna få ut pengar på lönen att sen betala kreditkortsfakturan med.

 

När inte kvitton redovisas så saknas det kostnader i resultaträkningen och eventuellt ingående moms i balansräkningen och momsdeklarationen. Resultatet du ser i resultatrapporten blir därmed missvisande. Detta är alltså anledningen till varför det är så viktigt att du som kund redovisar alla kvitton och i tid. Vi på PE vill ändra sättet du utläggsrapporterar på, från en gång i slutet av varje månad till varje gång du gör ett utlägg. Därför har vi byggt en så bra app, så att du enkelt och smärtfritt ska kunna utläggsrapportera på plats varje gång du gör ett utlägg. Du slipper lägga timmar i slutet av månaden på att sitta och matcha kvitto och utlägg.

 

Snabb fakta om utlägg och kvitton

 

 • Kvitton utgör viktig räkenskapsinformation och sådant måste sparas i 7 år.
 • Även om ett fysiskt papperskvitto har scannats eller fotograferas så måste papperskvittot sparas i fysisk form. I och med att det fysiska kvittot har förts över i elektronisk form får papperskvittot förstöras från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
 • För att underlätta arkiveringen av kvitton rekommenderar vi att ni använder kvittopärm och kvittokuvert som är möjliga att försluta så att kvitton inte försvinner eller förstörs av misstag. Dessa kan du köpa själv i närmaste butik eller så kontaktar du din PE-konsult.
 • Vill du få den allra smidigaste utläggshanteringen? Kika på något av våra partnerkort med Mynt eller Eurocard. Dom är fullt integrerade med bokföringen i PE.
 • Oavsett företagskort eller privat köp, använd PE-appen för att underlätta utläggsrapporteringen. På så sätt är du alltid redo att fota ett kvitto och det sparas direkt i appen, rapporteringen kan du göra vid senare tillfälle. Detta i kombination med ett dedikerat kvittokuvert i datorväskan där du kan samla upp de fysiska kvittona så har du alla förutsättningar för en smidig och effektiv utläggsrapportering.
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen

3 min läsning • 13 januari 2023 • Ekonominyheter

 

Som registrerad arbetsgivare ska du varje månad redovisa ersättning, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter i en arbetsgivardeklaration. Denna arbetsgivardeklaration ska nu kompletteras med information om varje individs tjänsteställe. Detta gäller för löner som utbetalas från och med den 1 januari 2023. 

För de flesta bolag är det inte svårt att definiera var de anställda har sitt fasta tjänsteställe. Det är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete helt enkelt. Men i dagens föränderliga arbetsklimat, där arbetsplatsen kan förflyttas till många fler ställen än bolagets kontorslokaler så är det viktigt att göra en inventering och utvärdering gällande alla anställdas faktiska tjänsteställe. Därefter är det viktigt att denna information uppdateras i lönesystemet så att det finns korrekt information om de anställdas tjänsteställe.

 

Bakgrunden till att dessa uppgifter numera ska rapporteras in är de nya reglerna kring avdrag i privatdeklarationen för resor till och från arbetsplatsen. De reglerna godkändes av den tidigare regeringen under sommaren 2022. Den nya regeringen beslutade att inte genomföra dessa förändringar, men förändringen i arbetsgivardeklarationen kvarstår ändå. Därför behöver arbetsgivare informera om tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen.

Ett tjänsteställe per anställd och arbetsgivare gäller

Det är upp till varje arbetsgivare att definiera de anställdas tjänsteställe.  Detta kan alltså variera från person till person beroende var de faktiskt arbetar. Uppgifterna som nu ska rapporteras in utgörs av adress och ort. Även om en person arbetar på flera olika ställen så kan en person endast ha ett tjänsteställe per arbetsgivare.  Därför måste en bedömning genomföras enligt de olika regler som finns uppsatta:

 

 • Huvudregeln – enligt huvudregeln utgörs den anställdes tjänsteställe av den plats där huvuddelen av arbetet utförs.
 • Alternativregeln – denna regel behöver tillämpas om den anställde hela tiden växlar arbetsplats. Tjänstestället anses då vara den plats där den anställde hämtar och lämnar sitt arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter.
 • Undantagsregeln – används i de fall då den anställdes arbete pågår under en begränsad tid på varje plats. Det kan exempelvis vara aktuellt för vissa arbeten inom bygg- och anläggningsbranschen med mera. I dessa fall så anses den anställdes bostad utgöra tjänsteställe. I de fall undantagsregeln används så besöker alltså inte den anställde bolagets lokaler regelbundet.

 

Sedan finns ytterligare regler för sjömän, riksdagsledamöter och tillfälligt anställda vid samhällskriser. Har ni anställda i någon av dessa kategorier så kan ni läsa läs mer reglerna hos Skatteverket här. 

Hemmakontor eller bolagets lokaler?

I och med att många bolag nu erbjuder sina anställda att kombinera arbete både i bolagets kontorslokaler och i den anställdes egna hem så har Skatteverket lämnat ett ställningstagande för att förtydliga vad som gäller i dessa fall. I de fall som den anställde faktiskt har möjlighet att utföra huvuddelen av sitt arbete i bolagets lokaler så är det fortfarande bolagets lokaler som anses vara den anställdes tjänsteställe.

 

Att den anställde väljer att arbeta hemifrån får alltså inte någon påverkan i detta fall. Finns det däremot ett avtal mellan arbetsgivare och den anställde om att huvuddelen av arbetet får utföras på annan plats, så får det en påverkan på tjänstestället.

 

För att få en inblick i Skatteverkets ställningstagande gällande hemma vs kontoret så kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida här.

Tjänsteställe vs. arbetsställenummer

För några år sedan tillkom ett krav på arbetsställenummer i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Detta ska alltså skiljas från tjänsteställe och avser något annat. Ett arbetsställe är ett ställe där bolaget bedriver verksamhet. Så fort ett bolag har verksamhet på mer än ett ställe så måste arbetsställenummer anges i individuppgiften som deklareras till Skatteverket. Har bolaget bara verksamhet på ett ställe behöver inget noteras alternativt 00001.

 

Informationen om bolagens arbetsställenummer används av SCB (statistiska centralbyrån) för att föra statistik över sysselsättning, lönesummor och kopplas samman med annan information för att ligga till grund för viktiga beslut i vårt samhälle.

 

I november varje år får alla bolag som har eller har haft verksamhet på två olika ställen en förteckning från SCB över de arbetsställenummer som finns registrerade hos dem. Vilket arbetsställe som respektive person tillhör ska utgå från var de i första hand befinner sig för att påbörja sitt arbete eller för att hämta arbetsmaterial eller liknande.

 

Arbetsställenummer registreras enklast direkt via verksamt.se.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Nyheter inom ekonomi för 2023

3 min läsning • 13 januari 2023 • Ekonominyheter

 

Nu går vi in på ett nytt år med nya möjligheter. Det innebär även en del nya regler och bestämmelser att ta hänsyn till från och med den 1 januari 2023. För att hjälpa dig att ha full koll så har vi nedan sammanställt ett gäng nya uppdateringar inom ekonomi. Det gör att du kan hålla dig uppdaterad på vad som är nytt för i år – allt samlat på ett ställe.

Nytt prisbasbelopp

 • Prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 52 500 kr.
 • Det förhöjda prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 53 500 kr.
 • Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kr.

Justerat schablonbelopp för skattefri milersättning

Schablonbeloppen för skattefri milersättning är justerade från och med 1 januari 2023:

 

 • Resor med egen bil: 25 kr/mil
 • Resor med förmånsbil: 12 kr/mil förutom helt eldriven bil: 9,50 kr/mil

Fri kost på arbetsplatsen har justerats

Även förmånerna gällande fri kost på arbetsplatsen, den så kallade kostförmånen har justerats 2023. Schablonbeloppen för kostförmånen utgörs av följande:

 

 • För anställd som får samtliga tre måltider fria på arbetsplatsen (frukost, lunch, middag) utgör förmånsvärdet 275 kr/dag.
 • Fri frukost på arbetsplatsen utlöser ett förmånsvärde på 55 kr/dag.
 • Fri lunch resulterar i 110 kr i förmånsvärde per dag.
 • Även fri middag på arbetsplatsen resulterar i ett förmånsvärde på 110 kr/dag.

Håll koll på förmånsbilar

På tal om förmåner, kom också ihåg att se över eventuella förmånsbilar i bolaget så att era anställda beskattas på ett korrekt sätt. Kontrollera detta med ert leasing-bolag eller använd Skatteverkets beräkningshjälp. Ett tips är att du då behöver ha koll på bilens modellkod, fordonsskatt samt totalsumman för bilens extrautrustning för att kunna ta fram ett korrekt förmånsvärde. 

Nyhet i arbetsgivardeklarationerna

En nyhet i arbetsgivardeklarationerna på individnivå är att det numera på varje individuppgift måste framgå den anställdes tjänsteställe. Arbetsgivardeklarationerna skickas in till Skatteverket varje månad för bolag som är registrerade som arbetsgivare.

 

Tjänsteställe utgörs i regel av den fysiska platsen där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Var huvuddelen av arbetet utförs är inte alltid en fråga som är lätt att bedöma, speciellt i det nya arbetsklimats om skapats efter pandemin där distansarbete och flexibla arbetsplatser är vanligare. Läs mer om det här.

Så undviker du en onödigt hög kostnadsränta

Har det gått bättre för ditt bolag under 2022 än vad ni tidigare hade väntat er? Har ni därmed betalat för lite preliminärskatt till Skatteverket under året? Då kan det vara bra att känna till att det går att undvika en onödigt hög kostnadsränta sedan när skatten ska regleras på skattekontot i mars 2024.

 

För att undvika kostnadsränta helt och hållet så behöver bolagsskatten för 2022 betalas in den 13 februari 2023. Detta gäller om det är mer än 30 000 SEK ytterligare som ska betalas in utöver tidigare inbetald preliminärskatt.

 

Har ni mindre än 30 000 SEK ytterligare som ska betalas in för bolagsskatten 2022 så är deadline för detta den 3 maj 2023. Då kan bolaget helt och hållet undvika kostnadsränta.

 

Självklart kan ni också när som helst under 2023 betala in överskjutande skatt till Skatteverket för i alla fall minimera den kostnadsränta som annars uppstår.

 

Är du PE-kund? Kontakta ditt konsultteam så hjälper de dig att se över detta.

Förslag på stöd från regeringen – utökning av skatteanstånd

För att stötta bolag ytterligare i tider av hög inflation och höga energipriser så la regeringen fram ett förslag precis innan årsskiftet. Förslaget gäller en utökning av det skatteanstånd som gick att ansöka om under pandemin.

 

Förslaget innebär att anstånd ska gå att ansöka om till och med den 12 september 2023 samt att anstånd ska kunna beviljas i högst 12 månader istället för tidigare 9 månader för innehållet i arbetsgivar- och momsdeklarationerna.

 

Förslaget är att anstånd ska gå att söka för redovisningsperioderna april till juni 2022. Mer information kring detta förslag återkommer vi till när beslutet är taget.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Koncernbidrag — en möjlighet att vinstutjämna

3 min läsning • 10 januari 2023 • Koncernbidrag

 

Har du flera bolag i en och samma koncern? Då är det viktigt att känna till reglerna kring koncernbidrag. Det innebär att inkomster förs över från ett företag till ett annat inom samma koncern. Detta görs utan att det sker någon motprestation i form av varor eller tjänster. Genom koncernbidrag finns det alltså en möjlighet att fördela resultatet mellan företag som ingår i samma koncern.

Genom att nyttja möjligheterna gällande koncernbidrag så kan du alltså välja i vilket bolag inom koncernen som du vill att beskattningen ska hamna. Att nyttja denna möjlighet är extra viktigt i år då det finns möjlighet att få skattereduktion för inventarieköp genomförda under 2021 i flera bolag. För att få denna skattereduktion är det viktigt att det finns skatt i respektive bolag att räkna av skattereduktionen mot.

 

Du kan läsa mer om skattereduktion för inventarieinköp på Skatteverkets hemsida

Koncernbidrag – en möjlighet att vinstutjämna

Koncernbidrag innebär alltså överföring av pengar mellan bolagen i en koncern för att jämna ut resultatskillnader mellan bolagen. Det är aktuellt exempelvis när du vill minska på skattekostnaderna i ett bolag som går väldigt bra och justera resultatet mot ett annat bolag i koncernen där det går sämre.

 

Sverige har förmånliga skatteregler när det gäller att utjämna vinsten mot förlusten inom en koncern genom just koncernbidrag. ­Regleringen av koncernbidrag sker uteslutande i skattelagstiftningen. Dock finns koncernbidraget även i bokföringen som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Koncernbidrag är en skattemässig justering

Enligt skattelagstiftningen i Sverige är varje enskilt bolag ett skattesubjekt och inte koncernen som helhet. Reglerna kring koncernbidrag syftar därför till att justera så att den totala skattebelastningen för koncernen inte ska bli varken större eller mindre än om koncernen bedrivits i ett enda bolag, istället för separata bolag i en koncern.

 

Det givande bolaget i koncernen gör en överföring till mottagande bolag, det givande bolaget får dra av kostnaden och mottagande bolag tar upp det som en skattepliktig intäkt. Det är alltså enbart en skattemässig justering och avser inte någon form av ersättning för varor eller tjänster.

 

Det är viktigt att du känner till reglerna kring koncernbidrag så att nödvändiga kriterier är uppfyllda.  Annars underkänns koncernbidraget och förlustutjämningen. Det innebär att bidraget inte är avdragsgillt för det givande bolaget i koncernen.

Hur stort kan ett koncernbidrag vara?

Det finns ingen begränsning i hur stort ett koncernbidrag får vara. Det kan till och med vara så stort att det givande bolaget därmed får ett negativt resultat. Ett och samma bolag inom koncernen får både ge och ta emot koncernbidrag under ett och samma år dessutom.

 

Det som däremot begränsas är själva möjligheten till koncernbidrag. Bara för att det uppstår ett koncernförhållande mellan två bolag så innebär det inte automatiskt rätt till att göra koncernbidrag. Bolagen måste som sagt uppfylla nödvändiga kriterier.

 

För det första så måste bolagen i fråga vara svenska, svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.

 

Dessutom måste koncernen vara helägd för att reglerna om koncernbidrag ska kunna tillämpas. Det innebär att moderbolaget måste äga minst 90% av andelarna i dotterföretaget. Andelarna måste också ha funnits i moderbolagets ägande under hela räkenskapsåret.

 

Den fysiska värdeöverföringen måste ha skett senast den dag som givaren av bidraget ska lämna in sin inkomstdeklaration. Det är alltså inte något som endast går att ta upp i bokföringen.  Den faktiska värdeöverföringen måste också ske för att uppfylla regelverket.

 

Mer information om de generella reglerna kring koncernbidrag finns hos Skatteverket här.

 

Om du inte är kund till PE Accounting idag och vill veta mer om framtidens ekonomilösning – boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter så berättar vi hur du kan släppa bokföringen tryggt och säkert till oss och istället få fokusera på det du brinner för.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Förvaltningsberättelsen — en fantastisk möjlighet

4 min läsning • 9 januari 2023 • Bokföring/ Redovisning

 

Förvaltningsberättelsen är en obligatorisk del av årsredovisningen. Det är här du beskriver företaget med ord och även beskriver de viktigaste händelserna under året som gått. Dessutom innehåller förvaltningsberättelsen vissa andra lagstadgade uppgifter.

I årsredovisningen presenteras mycket siffror och information som är lagstadgade.  Det finns ett par poster som går att påverka, exempelvis skattemässiga justeringar som eventuellt är möjliga att göra. Men det är många som missar möjligheten att beskriva bolaget mer i förvaltningsberättelsen. Här kan du i text lyfta fram viktiga aspekter som inte framgår av siffrorna.

En genomarbetad förvaltningsberättelse kan locka investerare

Genom förvaltningsberättelsen har du all möjlighet att förklara för läsaren vad bolaget gjort under året som gått. Du kan beskriva hur ni ser på framtiden och era möjligheter. Att nyttja denna del i årsredovisningen är ett fantastiskt sätt att skapa ett större intresse kring företaget. När omvärlden skakar och det kan vara svårare att hitta investerare så kan en intressant förvaltningsberättelse och en genomarbetad årsredovisning bli ännu viktigare för företag.

Ge bolagets intressenter en helhetsbild

Årsredovisningen är en offentlig handling och finns tillgänglig för alla olika intressenter till bolaget. Därför är det viktigt att du ser över förvaltningsberättelsen och den bild av bolaget som denna förmedlar.

 

Siffrorna i årsredovisningen utgör självklart en viktig del, men det finns mycket mer som händer i ett företag under året. Allt detta kan inte presenteras i siffror. Därför behöver du komplettera med mer beskrivande information så att läsaren ska få en korrekt helhetsbild av bolaget.

 

Fundera också på VEM som kommer att läsa er årsredovisning? Att ägare och styrelsen läser årsredovisningen är en självklarhet, men även anställda och kanske till och med kandidater, externa finansiärer, banker med mera kan vara intressenter som läser årsredovisningen. Det är bra att ha med sig när ni tar fram årsredovisningen.

Många företag nyttjar inte förvaltningsberättelsen fullt ut

Det finns grundläggande krav genom årsredovisningslagen (ÅRL) och regelverken (K2/K3) om vad förvaltningsberättelsen måste innehålla. Det finns dock även stort utrymme att skriva fritt och berätta mer om bolaget. Denna möjlighet nyttjas sällan, vilket är synd.

 

Idag ser vi att allt för många noterar den fåordiga bolagsordningen som förvaltningsberättelse. Det är inget vi rekommenderar då den inte alls säger något om vad bolaget har gjort under det gångna räkenskapsåret eller vilka möjligheter man ser framåt.

 

Enligt årsredovisningslagen måste sådana förhållanden som är viktiga för att kunna bedöma utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat framgå och det måste som sagt inte bara vara genom siffror. Det kan vara viktiga förhållanden som måste beskrivas i ord. Säkerställ att ni beskriver vad som faktiskt har hänt under året i bolaget.

 

I lagen finns även krav på att väsentliga händelser som skett under året och som är av betydelse måste framgå i förvaltningsberättelsen. I K2- och K3-regelverkan har det här preciserats för att förtydliga vad som faktiskt kan anses vara en väsentlig händelse:

 

 • Viktiga förändringar i bolaget som det tagits beslut om. Det kan t.ex. handla om köp/försäljning av dotterbolag, etablering av nya rörelsegrenar, större avtal bolaget har ingått, beslut om större investeringar med mera. Händelser som bara är planerat och ännu inte beslutat finns det inget krav på att beskriva, men självklart får ni skriva även detta om ni tycker att det är viktigt för att förmedla en rättvis bild av bolaget.
 • Företaget agerar på en marknad där det finns en massa olika externa faktorer som kan påverka bolagets ställning och resultat. Det kan exempelvis vara sådant vi har sett i fotspåren av corona och kriget – brist på råvaror som har en avgörande betydelse i bolagets produktion, utveckling av räntor och valutakurser som också kan ha fått en stor effekt på bolaget och deras resultat. Detta är självklart också viktigt att förklara för att kunna leverera en korrekt helhetsbild av bolaget. Att som läsare bara se på dessa siffror gör kanske att förändringen misstolkas och man förstår inte orsaken till siffrorna och förändringen.
 • Om det finns omständigheter som gör att förtaget inte längre kan bedriva sin verksamhet så måste även detta tas upp här.

Många faktorer styr omfattningen av förvaltningsberättelsen

Ju större ditt bolag är desto mer krav tillkommer gällande förvaltningsberättelsen. För större bolag måste även information om förväntad framtida utveckling, väsentliga risker och andra osäkerhetsfaktorer framgå.

 

Bedriver bolaget filialer i utlandet måste upplysningar finnas om dessa, verksamhet inom forskning och utveckling ska även informeras om bland annat.

 

Detta gör att förvaltningsberättelser kan se lite olika ut, framförallt så kan de innehålla lite olika delar, dels beroende på hur stort bolaget är, men också beroende på vilket regelverk bolaget följer.

 

Om du tillämpar K2-regelverket är det väldigt tydligt preciserat exakt vilka delar som ska finnas med, vilka nyckeltal som ska redogöras för i flerårs-översikten och så vidare.

 

Går ni däremot över till K3 så är det bra att känna till att kraven på innehållet i förvaltningsberättelsen ökar. K3 är inte lika preciserat utan det viktiga är att bolaget förmedlar en korrekt och rättvisande bild av bolaget. Vilka nyckeltal som redovisas kan bestämmas utav varje enskilt bolag för att bäst kunna visa upp bolagets utveckling. Detta resulterar i att en förvaltningsberättelse upprättad enligt K3-regelverket ofta blir mer omfattande än en förvaltningsberättelse upprättad enligt K2.

 

Vill du veta vad just DIN förvaltningsberättelse ska innehålla och hur den bäst speglar verksamheten i bolaget och vad som faktiskt har hänt under året? Kontakta din konsult så får du bästa rådgivningen. 

 

Om du inte är kund till PE Accounting idag och vill veta mer om framtidens ekonomilösning – boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter så berättar vi hur du kan släppa årsbokslutet och förvaltningsberättelsen tryggt och säkert till oss och istället få fokusera på det du brinner för.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Så fungerar regelverken K2 och K3

3 min läsning • 28 november 2022 • Bokföring/ Redovisning

 

Redovisningen i ett företag påverkas löpande av flera olika lagar. Den påverkas också av det regelverk som bolaget följer. För svenska aktiebolag är det framförallt två regelverk som finns, K2 och K3. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller för respektive regelverk, samt skillnaderna mellan dem. 

Enligt aktiebolagslagen måste samtliga aktiebolag lämna in en årsredovisning. När det väl är dags för er att göra ett bokslut och upprätta en årsredovisning behöver ni välja vilket redovisnings-regelverk som ska följas.

 

För aktiebolag är det i huvudsak K3 (utförligare årsredovisning) som gäller.

 

K3-regelverket kan tillämpas av alla aktiebolag oavsett storlek. Vid sidan om detta huvudsakliga regelverk så har mindre bolag möjligheten att välja de enklare reglerna i K2-regelverket (mindre årsredovisning). K2 kan dock endast tillämpas av de bolag som ”klassificeras” som mindre.

Vilka bolag klassificeras som större bolag?

För att ett bolag ska klassificeras som ett större bolag måste två av följande gränsvärden vara uppfyllda två år i rad:

 

 • Nettoomsättning 80 mkr
 • Balansomslutning 40 mkr
 • Medelantalet anställda 50

 

Ett bolag som inte lever upp till dessa gränsvärden är alltså mindre och har därmed två regelverk att välja mellan, K2 och K3.

 

Viktigt att tänka på är att så kallade noterade bolag (de som registrerat sig för handel hos en börs) är alltid ett större företag enligt årsredovisningslagen. Så för noterade bolag gäller alltid K3.

 

På samma sätt måste mindre privata moderföretag i en stor koncern tillämpa K3. Så om koncernen klassificeras som stor enligt ovan är även den mindre moderbolaget att anses som stort och behöver förhålla sig till K3-regelverket. Samma gränsvärden som gäller för företag gäller även för koncerner vid klassificering av storlek.

Ska jag välja K2 eller K3?

Det kan vara svårt att på egen hand välja mellan dessa regelverk. Det är inte alltid enkelt att se skillnader eller de långsiktiga konsekvenser av valet. Därför är det alltid klokt att diskutera med den som ansvarar för din redovisning. På så sätt kan du få en samlad bild och fatta ett välgrundat beslut.

 

Det kan låta lockande att välja ett förenklings-regelverk som K2, men i och med alla förenklingar som finns i regelverket kan det också skapa en orättvis bild av ditt företag. Allt kommer inte att synas helt enkelt och det kan upplevas som begränsande i vissa fall.

 

K3 är principbaserat medan K2 är regelbaserat. Det innebär att K3 innehåller ett kapitel där begrepp så som Tillgång, Skuld, m.m. definieras. I K2 finns inget sådant kapitel utan detta är skrivet mer som regler.

 

När en tolkningsfråga avseende redovisning ska avgöras besvaras detta utifrån de principer och definitioner som finns i kapitel 2 gällande K3-regelverket. Det ger upphov till mer tolkningsfrågor och resonemang än i K2. Därmed är K3 inte lika begränsande utan det finns utrymme för alla bolag att hitta den bästa och mest representativa tillämpningen av regelverket.

Välj K2-regelverket om:

 • Du driver ett litet bolag med enkel verksam
 • Du inte planerar att växa nämnvärt
 • Du inte kommer att behöva ta lån eller involvera externa finansiärer

Välj K3-regelverket om:

 • Du vet att du kommer att växa under kommande år.
 • Du har eller planerar att ta in externa finansiärer som då kommer att vilja se en mer djupgående redovisning. De kommer inte att nöja sig med K2.
 • Du har egen kompetens inom regelverket eller har möjlighet att via externa experter få hjälp. Det är ett mindre begränsande regelverk, men det kräver expertkompetens.

 

Vill du ha råd kring bästa valet för just din verksamhet? Vi berättar gärna mer ingående om skillnaderna mellan K2 och K3-regelverken samt vad det kan innebära för redovisningen i ditt företag. Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Aktivering av kostnader — så kan du sprida ut dina utvecklingskostnader

2 min läsning • 25 november 2023 • Kostnader

 

Driver du en ett bolag med stora utvecklingskostnader? Då kan det vara en idé att se över möjligheten att sprida ut dessa kostnader istället för att ta allt på en gång. Så för att dessa kostnader inte ska bli för tunga i utvecklingsfasen av ditt bolag så kan det vara smart att se över möjligheten att aktivera kostnader. 

Att aktivera kostnader innebär helt enkelt att ni tar upp dem som en tillgång istället för att kostnadsföra dem löpande. Ni har alltså under vissa förutsättningar rätt att ta upp detta som tillgång eftersom de framåt kommer att innebära intäkter för er. Det gör att företaget inte behöver ta kostnader för detta under utvecklingstiden. Dessa kostnader tas istället genom avskrivningar när den utvecklade produkten eller tjänsten är färdig att säljas på marknaden. Ni sprider helt enkelt ut kostnaden istället för att ta allt här och nu.

Vilka kostnader kan jag aktivera?

Alla utgifter med sytet att utveckla något nytt för företaget – något ni senare ska kunna öka era intäkter genom kan ses som utvecklingskostnad. Vanligtvis pratar man om aktivering av lönekostnader för anställda i bolaget, men det går också att aktivera andra kostnader så som kostnaden för inhyrda konsulter, material etc.

 

Alla verksamheter är olika och frågan är hur du önskar göra just i ert bolag? Vill du ta så mycket kostnader som möjligt här och nu eller vill du försöka sprida ut kostnaderna så mycket som möjligt över åren för att få ett jämnare resultat? Detta valet är ditt, om ni uppnår kriterierna för att få göra denna justering i redovisningen.

 

Värt att notera är att den här bokförings-tekniska justeringen även kommer få en effekt på bolagets egna fria kapital. Anledningen till det är att den här lösningen inte ska kunna användas för att höja värdet på tillgångarna, förbättra resultatet och därmed kunna göra större utdelningar.

En förutsättning är att ni följer K3-regelverket

En grundförutsättning för att få se över möjligheten att aktivera kostnader är att ni följer K3-regelverket. Även för de företag som använder K2-regelverket finns vissa möjligheter till aktivering, men de är mer begränsade.

Aktiveringsmodellen

Förutsättningarna för att utgifterna för utveckling ska få aktiveras enligt aktiveringsmodellen är följande:

 

 • Det ska vara tekniskt möjligt för er att färdigställa den immateriella tillgången för att den ska kunna användas eller säljas.
 • Ni ska ha för avsikt att färdigställa tillgången och att använda eller sälja den.
 • Ni har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången.
 • Det är sannolikt att den immateriella tillgången som ni utvecklar kommer generera framtida ekonomiska fördelar.
 • Ni måste även ha tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången.
 • En av de svåraste puckarna kan vara att på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling. Detta skulle ni t.ex. kunna använda PE´s projektredovisning till för att följa upp och säkerställa korrekta underlag för beräkning och aktivering.

 

Är du nyfiken på att se över möjligheten till aktivering av kostnader för just DITT företag? Vi hjälper dig gärna att titta närmre på dessa möjligheter samt anpassa till din verksamhet. Kontakta oss så får du en kostnadsfri konsultation med en av våra experter. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Expertintervju: Jesper berättar om skattenyheter 2022 samt blickar framåt

7 min läsning • 23 november 2022 • Skattenyheter

 

De flesta vill ha koll på skattereglerna för att säkerställa regelefterlevnad samt se till att nyttja de möjligheter som faktiskt finns.

För fåmansföretag kan det vara extra viktigt att ha koll på de senaste nyheterna och reglerna inom skatt. Det gör att du tryggt och säkert vet att du följer lagen, inte betalar för mycket skatt eller går miste om möjligheter som regelverket öppnar upp för.  För att hjälpa dig att ha stenkoll på detta så intervjuade vi vår samarbetspartner, juristen Jesper Ingemarsson nyligen.

Jesper har hjälpt entreprenörer och fåmansföretag i över 15 år med just frågor kring skatt och regelverket omkring det. 

 

Vad har hänt under 2022 gällande skatter och nya regler?

Fler kan nyttja kvalificerade personaloptioner

 

 • Från den 1 januari ändrades reglerna så att fler omfattas av reglerna avseende kvalificerade personaloptioner. Det har varit en väldigt tydlig trend under de senaste åren att företagen på olika sätt behöver locka och behålla nyckelpersoner, då kan incitamentsprogram utgöra en viktig lösning. Att fler bolag omfattas av de, ur skatteperspektiv, mycket förmånliga reglerna kring kvalificerade personaloptioner var således en välkommen nyhet för många företagare. 

 

Nya skatteavtal med Portugal och Grekland

 

 • Skatteavtalen med Portugal och Grekland har ändrats från den 1 januari. Det innebär att många som, med tjänstepension, tidigare flyttat till dessa länder av just skatteskäl, inte längre kan göra på ett lika förmånligt sätt som tidigare. 

 

Negativa utfall kring utomståenderegeln 

 

 • Under året har två avgörande från Skatterättsnämnden avseende den s.k. utomståenderegeln avgjorts, vilket innebär en förändring i tolkningen av begreppet utomstående ägare. Avgörandena har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Om avgörandena fastställs av HFD kommer många av de företagare och investerare som nyttjar utomståenderegel påverkas och i många fall få avsevärt högre skatt. Fåmansföretagsbeskattningsreglerna syftar bl.a. till att motverka att delägares arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. Utomståenderegeln innebär att du som entreprenör kan undvika att omfattas av fåmansföretagsbeskattningsreglerna genom att ta in externt kapital. 
 • En möjlig effekt av dessa avgörande är att det kommer bli svårare att ta in kapital för fåmansbolag framöver. Det kommer att påverka riskkapitalister när de ska investera i bolag, och de kommer säkerligen behöva sätta upp nya strukturer kring hur man ska hantera detta på längre sikt.

Vad händer inom skatteområdet under 2023?

Det kan bli en återhållsam regering 

 

 • Vi har en ny regering, men givet det ekonomiska läget blev det en ganska sparsam budget från dem. Här tror jag att regeringen vill hålla igen för att inte inflationen ska fortsätta sticka iväg så mycket tyder på att det blir återhållsamt och inte för stora skattelättnader.  

 

Rekordhöjning på grundavdrag och prisbasbelopp 

 

 • Grundavdraget för anställda har höjts och prisbasbeloppet har gått upp vilket får effekter på socialförsäkringen och skattesystemet. Höjningarna görs bland annat mot bakgrund av inflationen, och det är den högsta höjningen på 40 år! Denna höjning påverkar bland annat garantipension, sjukersättning och föräldrapenning. Viktigt att tänka på här är att brytpunkten för när man betalar statlig skatt alltså blir högre nu.

Jespers trendspaningar inför 2023

Håll dig uppdaterad!

 

 • Det gäller att anpassa sig i en föränderlig värld. Man måste hålla sig uppdaterad hela tiden. Politiker har insett vikten av småföretag men vågar inte satsa för hårt eftersom det kan slå tillbaka på ekonomin via inflationen. Men här skulle mitt tips vara att hålla sig uppdaterad som småföretagare och läsa på om nya regler och villkor som kan påverka ditt företagande.  

 

Vikten av nyckelpersoner ökar

 

 • En stor trend är att man har insett vikten av nyckelpersoner i företag. Tidigare kunde vi se att en person grundade ett företag och styrde det företaget i 40 år, men nu behöver man hitta sätt att erbjuda incitament för att få medarbetare att stanna. Arbetsmarknaden är så rörlig så man måste kunna erbjuda nyckelpersoner att exempelvis bli delägare via optioner eller liknande för att vilja stanna. Man ser helt enkelt humankapitalet som betydligt viktigare än tidigare.

 

Jespers 3 bästa tips för de som vill planera framåt

Starta holding-bolag innan nyårsskiftet

 

 • Ska du starta ett holding-bolag? Gör det i så fall innan årsskiftet. Då får du använda gränsbelopp och ta ut utdelning till lägre beskattning, men du måste äga bolaget inom året för att kunna nyttja det. Så se till att det blir gjort innan den 31 december 2022. 

 

Bestäm när du ska sälja till anställda 

 

 • Om du ska sälja till dina anställda så fundera på vilken sida av året du vill göra det på. Det vanligaste är att göra det direkt i början av nya året, men det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Läs på och ta råd från någon som kan ge dig bästa lösningen för just din verksamhet.  

 

Ta ut tillräckligt mycket i lön 

 

 • Ta tillräckligt med lön innan årsslutet för att kunna nyttja de förmånliga löneunderlagsreglerna som är en del av fåmansföretagsbeskattningsreglerna. Kolla med din redovisningskonsult vilken exakt lön som du tagit ut samt de totala lönerna under året och de se att lönekravsbeloppet uppfylls.  

 

Varje år har vi en skattefrukost med Jesper där han går igenom skatteåret som varit och kommer med tips på vad man ska tänka på inför årsskiftet. I denna guide, har vi sammanställt det Jesper gick igenom så att du ska kunna ta del av det i efterhand. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Har du tagit ut tillräckligt med lön under 2022?

2 min läsning • 4 november 2022 • Löner

 

Som fåmansföretagare känner du säkerligen igen de så kallade 3:12-reglerna, regelverket som styr beskattningen på utdelning från ditt bolag samt ev. vinst vid försäljning av bolaget. Reglerna är komplicerade och vi ska inte grotta ner oss allt för mycket i detaljerna men här kommer en sammanfattning av reglerna i stora drag. Vill du läsa mer hänvisas till Skatteverket.

För att beräkna hur mycket utdelning du kan ta till så låg beskattning som möjligt så behöver du se över hur mycket lön som tagits ut ur bolaget under året, därför är det viktigt att börja se över detta redan nu för att säkerställa att tillräckligt med lön har betalats ut under året.

 

Regler möjliggör idag att du som fåmansföretagare kan ta ut utdelning till 20% beskattning, en relativt låg beskattning om du jämför med annan beskattning. Men en komplex del utav detta regelverk är att det finns begränsningar i vilken utsträckning denna låga beskattning kan nyttjas.

 

Enligt reglerna så kommer utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20%, utdelning som överskrider gränsbeloppet kommer beskattas såsom vanligt lön, mellan 32-57% beroende på hur mycket lön du i övrigt tagit ut under året.

 

Hur vet du då vad ditt gränsbelopp är? Det kan beräknas på två sätt, antingen enligt huvud- eller förenklingsregeln. Vilken utav de olika metoderna du använder för att beräkna gränsbeloppet kan variera från år till år, så du kan välja den metod som är mest gynnsam för dig. Viktigt att notera om du är ägare till fler bolag är att förenklingsregeln inte får användas i mer än ett utav bolagen, huvudregeln måste därmed användas för att beräkna gränsbeloppet i övriga bolag du äger andelar i.

 

Såsom det låter så är förenklingsregeln enkel att se till då gränsvärdet bygger på 2,75 multiplicerat med inkomstbasbeloppet från året innan beskattningsåret. Det innebär att gränsvärdena för kommande år blir:

 

 • 2022 – 187 550 kr
 • 2023 – 195 250 kr

 

Gränsbeloppet får du använda enligt det som motsvarar din andel i bolaget. Äger du 100% av andelarna får du nyttja hela gränsbeloppet, äger du bara 50% av andelarna så är det halva gränsbeloppet du får nyttja.

 

För att räkna på vad gränsvärdet enligt huvudregeln blir kräver lite mer information, 2022 beräknas gränsbeloppet enligt följande formel:

 

Omkostnadsbelopp x 9,23% + lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året x 3,23%.

 

I beräkningen så innebär omkostnadsbeloppet anskaffningsutgifterna du haft för dina andelar i bolaget. Tänk på att procentsatserna som används för att räkna upp omkostnadsbeloppet och sparat utdelningsutrymme förändras varje år.

 

För att få använda det lönebaserade utrymmet i beräkningen så måste du äga minst 4% av bolaget vid beskattningsårets början samt att du eller någon närstående till dig under året innan inkomståret fått lön ur bolaget som motsvarar minst 9,6 inkomstbasbelopp (2021 är inkomstbasbeloppet 68 200kr, 2022: 71 000 kr).

 

Om du då får använda det lönebaserade utrymmet innebär det att 50% av bolagets löneunderlag får tas med i beräkningen av gränsbeloppet, därmed kan effekten bli stor på gränsvärdet om du har många anställda. Därför har det även lagts in ett tak för hur mycket löneutrymme du får tillgodoräkna dig, max 50 gånger din egna eller en närståendes lön.

 

För att säkerställa att du tagit ut rätt lön under 2022 så behöver följande beräkning göras inför utdelning som beslutas om under 2023:

 

Minsta lön till ägare eller närstående 2022 = 426 000 + 5% av bolagets totala kontanta löner (eller 681 600 kr)

 

Denna beräkning gäller alltså utdelning som ska deklareras på K10 blanketten 2024 men påverkas av hur mycket lön du tagit ut 2022.

 

Är du osäker på om du är ägare i ett förmånsföretag? Läs mer här hos Skatteverket.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Gott nytt år och gott nytt semesterår!

2 min läsning • 3 november 2022 • Ekonominyheter

 

Om ert bolag har semesterår januari – december så börjar det närma sig semesterårsskifte. Men vad är egentligen ett semesterårsskifte och vad innebär det för dig som Administratör i PE? Ett semesterårsskifte innebär att den anställde får nya semesterdagar och traditionellt så har detta inneburit en hel del administrativt jobb för den som administrerar lönerna på bolaget.

Här kommer några tips på hur du som administratör i PE kan förbereda dig för att skiftet ska ske så smidigt som möjligt.

 

Har all semesterlönegrundande- och icke semesterlönegrundande frånvaro registrerats korrekt?

 

Olika frånvarotyper kan påverka semesterintjänandet. Sjukdom, föräldraledighet och vård av barn är några parametrar som kan spela in. Så länge all frånvaro är inrapporterad så ska semesterintjänandet bli rätt.

 

Har alla anställda rätt semesterinställningar vad gäller semestermodell (föregående eller sammanfallande intjänande- och semesterår)?

 

Du kan tjäna in semesterdagar på två olika vis, antingen så tjänar du in semester första året för att sedan nyttja semesterdagarna året därpå (semestermodell föregående år) alternativt så tilldelas du betald semester direkt och har sedan året på dig att tjäna in dagarna (semestermodell sammanfallande).

 

Har anställd inte tagit ut årets semester än?

 

Enligt semesterlagen ska arbetstagare ta ut minst 20 betalda semesterdagar under semesteråret. De betalda semesterdagar som överstiger 20 dagar får sparas till kommande år.

 

Finns det sparade semesterdagar på år 5 som ska utbetalas?

 

Enligt semesterlagen kan en spara semester i fem år, därefter ska de betalas ut på lön.

 

Ska semesterersättning på rörliga lönedelar betalas ut årsvis?

 

På rörliga lönedelar så som timlön, provision och bonus ska semesterersättning om minst 12% betalas enligt semesterlagen. Förutsatt att ersättningen inte betalas ut löpande under året så ska utbetalning ske i samband med semesterårsskiftet. Hur mycket som eventuellt ska betalas ut hittar du i semseterskulden.

 

Vad händer med kvarvarande förskottsdagar?

 

Om du har kvarvarande förskottsdagar så sparas inte dessa över semesteråret. Om du önskar att anställd ska behålla sina tilldelade förskottsdagar så vänligen kontakta oss.

 

För er som inte har denna typ av semestermodell- och år så gäller naturligtvis samma regler fast då för andra perioder.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?