Framtidens CFO → Premiär den 15 oktober 🎉 Anmäl dig här

Typ: Nyheter

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #5

2 min läsning • 31 augusti 2023 • Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur hittar du det egentligen?

 

→ Tillväxttipset #5 Fördelar med dynamisk & rörlig budget!

Jamen 2024 ser ju både lovande och osäkert ut! Därför är det extra viktigt för dig att se din budget som dynamisk och anpassningsbar så att du snabbt kan ställa om när det behövs. Statiska budgetar är användbara, men de faller ofta platt när det gäller att hantera snabba marknadsförändringar.

 

💡Därför tipsar panelen tipsar om dynamisk budgetering:

 

Budgetstrategin tar hänsyn till fluktuationer i intäktsflöden och oväntade utgifter, vilket hjälper dig att proaktivt anpassa budgeten efter ekonomiska förändringar.

 

→ 2 strategier för framgångsrik budgetering:

Att kontinuerligt övervaka och jämföra budgeten med faktiska siffror ofta och löpande, gör dig snabbare uppmärksam på eventuella avvikelser och mer anpassningsbar.

 

1.🔮Scenarioanalys – Skapa olika budetscenarier som inkluderar både tillväxt och nedgång. Analysen hjälper dig att förutse utmaningar och förbereda organisation, styrelse & ledning på båda utfallen samt vilka actions som vidtas beroende på scenariot.

 

2.📈Kvartalsbudgetering – Att arbeta med ett kvartal i taget ger dig utrymme att kontinuerligt justera och anpassa budget baserat på nuläge. Strategin är extra bra när snabba omställningar kan vara avgörande för att dra nytta av ekonomiska möjligheter eller minska förluster.

 

 

Vill du ha fler budgetering och tillväxttips? Ta en titt på vårt webinar där Måns Alfven från Alfvén & DidriksonElin Lundström från Upsales och Sofie Ovesen från PE Accounting diskuterar lönsam tillväxt i lågkonjunktur.

 

#Budgetplanering #Tillväxtstrategi #DynamiskBudget #KvartalsvisBudgetering #Lågkonjunktur #EkonomiTips #Budgetjustering

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #4

1 min läsning  •  23 augusti 2023  •  Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur HITTAR du det egentligen?

 

→ Tillväxttipset # 4 Minska kostnader smart & var kreativ!👇

 

💡 Så minskar du kostnaderna smart!

 

Var försiktig med att direkt dra ner på kostnadsposter utan att förstå konsekvenserna! Du behöver regelbundet titta på realtidsuppdaterad och tillförlitlig data för att dra rätt slutsatser och minimera riskerna.

 

Ett vanligt exempel som vi ofta stöter på är att företag kapar marknadsbudgeten, avvecklar konsulter eller gör sig av med personal – utan att analysera data. För en mindre marknadsbudget kan det t.ex. innebära mindre synlighet, färre leads och färre affärer.

 

💡 Var kreativ! Mer “bang for the buck” – Hur kan du uppnå samma resultat med mindre pengar? Eller våga testa nya koncept utan att det blir för kostsamt?

 

En klassisk marknadspost är mässor, och mässor är dyrt – vi vet! Även att delta på alla happenings runt mässan är också kostsamt. Men det kan också vara väldigt viktigt för företag att synas på mässor relevanta för målgruppen. Så hur kan du tänka för att uppnå samma, eller till och med bättre resultat, med en mindre peng?

 

Monter- och mässkostnad + middag/frukost/mingelkostnad = jättedyrt

 

→ Istället för att köpa hela mässshebang:et kan du välja att endast ställa ut – och tillsammans med en partner anordna en egen middag för prospekts och kunder. Det kostar både mindre och tar dig närmre kunderna. Är det riktigt kärvt i kassan kan du också partna upp med samarbetspartners för att dela på kostnaden för eventytan 😊

 

💡 Vill du veta ha fler tillväxttips? Ta en titt på vårt webinarium där panelen, bestående av Måns Alfven från Alfvén & DidriksonElin Lundström från Upsales och Sofie Ovesen från PE Accounting, diskuterar lönsam tillväxt i lågkonjunktur! https://lnkd.in/d_NYrqJT

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #3

2 min läsning • 29 juni 2023 • Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur HITTAR du det egentligen? → Tillväxttipset # 3 👇

 

💸 Kassaflödesanalys!

 

Vart tar dina pengar vägen? Ju tydligare och mer uppdaterade siffror du har, desto snabbare kan du agera. Ha koll på detaljerna för att säkra kassan och snabbt identifiera trender med hjälp av en kassaflödesanalys.

 

Genom att ta fram en detaljerad kassaflödesanalys, gärna kvartalsvis, kan du hålla koll på vart pengarna faktiskt tar vägen. Investerar vi som planerat eller försvinner pengarna någon annanstans? En kassaflödesanalys är ett bra verktyg för att hålla koll på trender och kunna fatta grundade beslut baserade på data.

 

Åtgärder du kan vidta baserat på en kassaflödesanalys:

 

👉 Få underlag för att förhandla med leverantörer och kunder om exempelvis förlängd betaltid till leverantörer och kortare betaltid för kunder. På så sätt kan du minska gapet mellan leverans och tillgängliga pengar på banken.

 

👉 Se om kunder faktiskt betalar i tid och isåfall undersöka detta vidare för att identifiera och hantera kunder som regelbundet missar betalningar. Att exempelvis stoppa leveransen till en kund hjälper dig att inte ligga ute med pengar och motiverar kunden att betala i tid nästa gång.

 

👉 Ta datadrivna beslut vid budgeteringen – Är det tomt i kassan och vart tar pengarna vägen? Vad binder kapital i verksamheten och vilka trender påverkar likviditeten? Genom att analysera kassaflöden kan du identifiera perioder som historiskt sett haft kassaunderskott eller överskott, vilket möjliggör bättre resursallokering och strategisk planering.

 

En kassaflödesanalys hjälper dig helt enkelt att få en tydlig bild av likviditeten, planera och budgetera mer effektivt, utvärdera lönsamheten och fatta beslut baserade på ekonomiska realiteter.

 

Vill du veta mer om kassaflödesanalys och få fler tillväxttips? Ta en titt på vårt webinar där panelen, bestående av Måns Alfven från Alfvén & DidriksonElin Lundström från Upsales och Sofie Ovesen från PE Accounting, diskuterar lönsam tillväxt i lågkonjunktur!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #2

2 min läsning • 20 juni 2023 • Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur HITTAR du det egentligen? → Tillväxttipset # 2 👇

 

💡Lönekartläggning!

 

Genom att kartlägga hur ditt bolags löner står sig mot branschen kan du proaktivt skydda företaget från oförutsedda uppsägningar på grund av missnöje hos anställda över att inte ha marknadsmässig lön – och du kan också gardera dig för när en anställd vill ha mer i lön.

 

Personal är den största kostnadsposten för företag och genom att använda lönekartläggning kan du arbeta proaktivt på två sätt:

 

1. När en anställd vill ha mer i lön kan du jämföra dennes lön med branschen, rollen och regionen för att få rätt argument att ge rätt lön till personen. Om den anställda kräver mer i lön på grund av att hen kanske inte anser sig ha marknadsmässig lön, kan du enkelt och tryggt visa på rätt underlag genom lönekartläggning. Kostnadskalkylen för att ge en anställd t.ex. 3 000 kr mer i månadslön kostar företaget (inklusive avgifter och skatter) cirka 58 000 kr per år.

 

2. När en anställd är underbetald och väljer att avsluta sin tjänst hos dig utan att du får möjlighet att justera lönen. Många anställda är rädda för att förhandla om lönen trots att de känner missnöje över den. Istället söker de sig till en annan arbetsgivare som erbjuder högre lön istället för att faktiskt prata med sin chef om en eventuell löneökning. Kostnadskalkylen för att behöva ersätta en anställd som slutar kan kosta företaget mellan 50 000 och 500 000 kr (beroende på rekryteringskanal, utfasning, utbildning och förlorade intäkter på grund av personalbrist).

 

Och då har vi ännu inte nämnt kostnaderna för en felrekrytering! Snittkostnaden för en felrekrytering ligger på 700 000 kr. Det är en riskabel affär att inte kartlägga löner och se till att de är marknadsmässiga!

 

Med hjälp av lönekartläggning kan du proaktivt behålla nyckelpersoner i organisationen med rätt lön – samtidigt som du kan föra fram rätt argument vid löneförhandlingar för att säkerställa marknadsmässig lön.

 

Vill du veta mer om lönekartläggning och få fler tillväxttips? Ta en titt på vårt webinar där panelen bestående av Måns Alfven från Alfvén & DidriksonElin Lundström från Upsales och Sofie Ovesen från PE Accounting diskuterar lönsam tillväxt i lågkonjunktur!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Kupongskatt — så mycket ska utländska ägare skattas

2 min läsning • 13 juni 2023 • Ekonominyheter

 

Årsredovisningen är klar och årsstämman har beslutat om utdelning. Äntligen dags för utbetalning till företagets ägare! Men har du koll på vad en ägare som inte är hemmahörande i Sverige har för kupongskatt? Det är nämligen så att Sverige har skatteavtal med 139 länder och det här är vad du behöver ha koll på:

Vad är kupongskatt?

Kupongskatt – en skatt som ska dras av innan utbetalning sker till utländska medborgare och som sen ska deklareras och betalas in till Skatteverket.

 

Kupongskatten är lätt att missa då du vanligtvis betalar utdelning till svenska företag eller privatpersoner och då inte drar av någon skatt, utan betalar ut hela utdelningen i sin helhet (utdelning till andra företag är skattefri för mottagaren och utdelning till privatperson beskattas i de flesta fall genom den privata inkomstdeklarationen sen). Ska det göras utbetalningar till privatpersoner som inte är svenska medborgare, eller till företag som inte är hemmahörande i Sverige, är det alltså väldigt viktigt att du har koll på kupongskatten och ser över vad som behöver justeras innan utbetalning sker.

Kupongskatt i Sverige & norden

Kupongskatten som dras av vid utbetalning till privatperson är 30% – om inte personen är medborgare i något utav de just nu 139 nu länder som Sverige har skatteavtal med.

 

Om utdelning däremot sker till medborgare inom t.ex. Norden så är kupongskatten ”bara” 15% – Kjempebra (tycker norrmännen). Det här är varför det är så viktigt att undersöka exakt vad som gäller för de mottagare som utdelningen ska betalas ut till.

Deklarera kupongskatt för utdelning till skatteverket

När kupongskatt dras av på utdelning måste även detta deklareras på särskilda blanketter till Skatteverket (samt kontrolluppgifter som även vi kan hjälpa dig med i januari). Dessa blanketter ska lämnas in inom fyra månader från utdelningstillfället (bolagsstämman eller annat beslutat utbetalningsdatum) och ska signeras både av bolaget och mottagaren av utdelningen. Vi rekommenderar att du ser över dessa blanketter så fort som möjligt om det finns utländska ägare som ska få utdelning. Blanketterna hittar du hos Skatteverket.

 • SKV 3700 – ”Redovisning, Utdelning” – total utdelning ska fyllas i av er som utdelande bolag
 • Bilaga 18b – ska fyllas i för varje mottagare

Avdragen skatt för utdelning

Viktigt att komma ihåg att inbetalning av avdragen skatt sen måste ske till Skatteverket också. Eventuellt ska kupongskatt dras även vid utdelning till utländskt bolag och därför är det viktigt att du undersöker just ert fall innan utbetalning sker – så att det blir rätt och riktigt!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Viktiga datum i ekonomikalendern sommaren 2023!

3 min läsning • 12 juni 2023 • Ekonominyheter

 

Sommartider, hej, hej! Sommartider betyder ju för många: inbetalningar till Skatteverket, deklaration, årsredovisning… (och när det är klart: sola, bada och semester). För att kunna njuta av allt det där som hör sommaren till och med gott samvete parkera dig i solstolen, behöver du få klart vissa saker. Därför att vi tagit fram en lista med viktiga datum att hålla koll på inför och efter sommaren:

6 viktiga datum att hålla koll på inför sommarsemestern

25 juli – inlämning av periodisk sammanställning – rapporten som sammanställer det senaste kvartalets försäljning till företag inom Europa (vid tjänsteförsäljning) innehållande försäljningsvärde, namn på kund samt deras momsregistreringsnummer (VAT-nummer).

 

26 juli – momsen ska vara deklarerad och betald till Skatteverket för de bolag som har en omsättning på över 40 miljoner kronor. Kom ihåg att någon måste finnas på plats på bolaget för att faktiskt utföra betalningen också. Missas inbetalningen till skattekontot så kommer det genast att börja räknas upp kostnadsränta som i förlängningen kunna leda till anmärkningar i revisionsberättelsen tillhörande näst årsredovisning.

 

31 juli – årsredovisningen måste nu vara inskickad till Bolagsverket för alla bolag som har ett vanligt kalenderår (januari-december) som räkenskapsår. Till Bolagsverket ska en bestyrkt kopia utav årsredovisningen skickas in och ett fastställelseintyg i original. Om du skickar in dokumenten fysiskt ska de skickas till: Bolagsverket Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall.

31 juli är också deadline för att skicka in OSS-deklarationen för Q2 2023 för de företag som säljer varor eller digitala tjänster till privatpersoner i andra EU-länder.

 

1 augusti – inkomstdeklaration 2 (för aktiebolag) och inkomstdeklaration 3 (för ideell förening och stiftelser) ska vara inlämnad till Skatteverket för alla bolag som bytte räkenskapsår under perioden september – december 2022. Nytt för i år är att samma deadline gäller oavsett om inkomstdeklarationen skickas in digitalt eller fysiskt på papper.

 

14 augusti – ska debiterad preliminärskatt och avdragen skatt på utbetalda löner samt arbetsgivaravgifter för juli månad vara inbetalda till Skatteverket för de bolag som har en omsättning över 40 miljoner kronor och så kallad storbolagsmoms (deklareras och betalas den 26 varje månad). Även om dina konsulter på PE hjälper er med deklarationerna så kom ihåg att någon måste finnas tillgänglig för att godkänna betalningen till Skatteverket så att den hinner in i tid.

 

17 augusti – är det deadline för moms- och arbetsgivardeklarationerna för de mindre bolagen. Då ska även debiterad preliminärskatt betalas in till Skatteverket. Som vanligt sköter vi på PE deklarationerna men någon hos er med betalrättigheter måste godkänna betalningen till Skatteverket, missa inte det!

 

Dåså, nu har du noterat viktiga datum i ekonomikalendern och uppfyller deklarations- och betalningskraven. Då slipper du tråkiga förseningar, dyra kostnadsräntor och eventuella påföljder. Nu kan sommaren handla om allt annat än årsredovisning och deklarationer.

 

Skulle något av ovanstående information kännas oklart, kontakta genast din konsult så kan de berätta mer.

 

Läs gärna denna artikel där vi har tagit fram en checklista för ekonomiavdelningen att gå igenom innan semestern drar igång. 

Automatiserad ekonomilösning för den moderna ekonomifunktionen

Det är otroligt många saker som ligger på ekonomifunktionen. Lön, semestrar, utlägg, fakturering, skatt och arbetsgivaravgifter och så vidare.

 

Inför semestrar blir detta extra tydligt. Även du som ekonomichef eller controller vill kunna ta ledigt utan att stressa ihjäl dig innan eller under ledigheten. Här är en automatiserad ekonomilösning räddningen.

 

Du får oslagbar kontroll och insyn i allt som rör ekonomin. Du blir mindre beroende av andra, behöver inte jobba på semestern och kan följa upp verksamheten ner på verifikatnivå. Du kan fokusera mer på analys, strategi och utveckling än repetitiv administration av till exempel lön eller semesterdagar.

 

Vill du se hur en automatiserad ekonomilösning kan hjälpa dig att få både kontroll och en lugn semester? Kontakta oss så visar vi dig hur du kan vara igång på bara 30 dagar.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #1

2 min läsning • 16 maj 2023 • Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur HITTAR du det egentligen? → Tillväxttipset # 1 👇

 

💡 Uppföljning!

 

Ekonomisk uppföljning hjälper dig att ta välgrundade beslut kring vilka områden du ska fokusera på och var du borde optimera dina resurser för att driva lönsam

tillväxt 🚀

 

Sofie Ovesen sa det bäst i vårt förra webinar med tema lönsam tillväxt: ”Använd en systemleverantör där du kan jobba med uppföljning i flera dimensioner. Kategorisera, tagga och följ upp på olika nivåer. På så sätt kan du följa upp varje månad och identifiera hur lönsamheter skiljer sig mellan kundstorlekar, avdelning och land.”

 

Så här kan du arbeta med kategorier och dimensioner i din organisation! 💼💰

 

🌍 Geografi: Titta på ekonomiska resultat per region eller land. Vilka områden är riktiga guldgruvor? Fokusera resurserna där för maximal lönsamhet!

 

💼  Projekt: Om du som tjänstebolag har ett långtgående projekt så kan du följa upp specifikt det projektet för att se t.ex. vinstmarginal. Det är inte helt ovanligt att företag inte följer upp längre uppdrag/projekt och därmed inte har en aning om de gick med vinst eller förlust!

 

💸 Kundsegment: Utforska olika kundgrupper baserat på bransch, storlek eller beteendemönster. Vilka segment är mest lönsamma? Sikta in dig på dem för att öka lönsamheten!

 

⭐️ Produkt/tjänst: Genom att kategorisera och följa upp ekonomiska resultat för olika produktlinjer eller tjänster kan du identifiera vilka som bidrar mest till företagets lönsamhet.

 

👩‍💼 Avdelningar och organisation: Vilka avdelningar genererar mest lönsamhet? Identifiera vilka som genererar hög lönsamhet och vilka som kanske behöver effektiviseras eller åtgärdas. Det kan hjälpa dig att optimera dina interna processer och resursallokering för ökad lönsamhet!

 

💸Försäljningskanaler: Följ försäljningsdata från olika kanaler. Vilka kanaler levererar mest pengar? Fokusera dina marknadsföringsinsatser och investeringar på de mest framgångsrika kanalerna för att växa hållbart!

 

💳 Kostnadsstrukturer: Genom att analysera och följa upp olika kostnadskategorier som system, personal, marknadsföring eller driftskostnader kan företaget identifiera områden där kostnadsbesparingar eller effektiviseringar kan göras. Det kan bidra till att öka lönsamheten och frigöra resurser för tillväxtinitiativ🚀

 

Vill du ha mer inspiration om hur du hittar lönsam tillväxt? Kika på vårt senaste webinar här. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Pottlöner — Vad det är och varför du ska automatisera det

4 min läsning • 23 mars 2023 • Bokföring/ Redovisning

 

Komplexa och tidskrävande administrativa uppgifter är en plåga för många bolag, framför allt när det görs i onödan. I så kallade pottbolag där de anställda är med och styr sin egen lön via pottlöner så innebär detta en tung administration för de som hanterar lönen. Pottlön innebär att den anställda tillgodoräknar sig delar av sin fakturerade intäkt i en lönepott. Om detta ska göras manuellt för varje anställd blir det snabbt både komplext och tidskrävande. 

 

På bilden: vår expert Jesper Lagerkvist förklarar begreppen pottbolag och pottlöner

Men det går att hantera pottlöner på ett mer automatiserat sätt. Det går att ställa in din modell för pottlön i en automatiserad lösning så att exempelvis 80% av intäkten automatiskt tillfaller en anställd i deras lönepott.

 

Det kan både frigöra tid till andra viktiga uppgifter och samtidigt minska risken för fel som beror på den mänskliga faktorn. Dessutom får du en tydlig överblick över resultaten för både den anställda och företaget!

 

Vi börjar med att reda ut några begrepp. Pottbolag och pottlön är två relativt okända begrepp för många, men det är begrepp som blir allt vanligare. I denna artikel har vi tagit hjälp av vår expert Jesper Lagerkvist för att reda ut vad som menas med pottlön och pottbolag. Vi går även in på fördelar samt varför hanteringen av pottlöner bör automatiseras.

Vad är ett pottbolag?

Pottbolag kännetecknar ett bolag där den anställde styr över sin egen lön. Det kan ses som att den anställda har ett eget bolag i bolaget. Det betyder att den anställda har det totala bolagets finansiella muskler när det kommer till likviditet, upphandling av avtal och allt annat ekonomiskt, men den anställda kan styra sin lön. Ett exempel på pottbolag är konsultorganisationer där de säljer konsulttimmar.

 

Olika pottbolag kan ha olika uppsättningar när det kommer till intäkts-och kostnadsmodell. Ett vanligt upplägg är 80/20-modellen, där den anställde får 80% av intäkterna och resterande 20% tillfaller bolaget för att täcka overhead-kostnader som exempelvis lokalhyra, datorer och telefon etc. Men upplägget varierar som sagt mellan olika bolag.

 

Vissa bolag tillämpar olika stora andelar, eller att den anställda får så kallade fasta potter. Andra bolag väljer att ha både fasta och rörliga delar som den anställda erhåller varje månad.

Hur fungerar pottlön?

Pottlön fungerar så att den anställda jobbar och fakturerar sina kunder för nedlagd tid. Intäkterna hamnar i en lönepott och därifrån subtraheras de utgifter som kopplas till den anställda. Den anställde kan då välja när och hur mycket som de vill ta ut av sin pott (beroende på vad som är avtalat med företaget).

 

För att upplägget med pottlön ska fungera behöver den anställde fakturera tillräckligt mycket för att hålla sin pott positiv. Utifrån det kan då den anställde styra sin egen månadslön, pensionsavsättning med mera.

Fördelarna med pottlön

Pottlöner innebär att den anställde får ett större ansvar och frihet över sin egen lön och anställning. Dessa faktorer kan bidra till att attrahera kompetens till bolaget. Den anställda får fördelen med att komma till ett bolag med exempelvis ramavtal, vilket gör att de snabbt kan få upp sin beläggning och börja jobba upp sin pott.

 

För individer som drivs av att få direkt utdelning på sitt arbete och kunna styra över sin lön är pottbolag mycket attraktivt. Det kan jämföras med “ett vanligt konsultbolag” där den anställda får en fast lön oberoende av hur mycket de drar in till bolaget i form av intäkter.

Nackdelarna med pottlön

Att administrera och handlägga pottlöner kan vara en enormt tidskrävande process om det görs manuellt, lite beroende på bolagets storlek. Administrationen kommer från att bolaget behöver göra manuella beräkningar per anställd vid varje månadsbokslut.

 

För att pottlönerna ska hanteras smidigt och effektivt rekommenderas att automatisera löneprocessen i ett system med hög automatiseringsgrad. Att minska manuella mellansteg och beräkningar är viktigt för att effektivisera processen med pottlön.

Så kan du automatisera och administrera pottlöner i PE Accounting

I PE Accounting kan företag enkelt automatisera och administrera pottlöner utifrån sitt valda upplägg.

 

Om företaget tillämpar 80/20 modellen kan det ställas in att den anställda får 80% av intäkten automatiskt, helt utan manuell handpåläggning. Det går även för företaget att ställa in olika potter på olika anställda, eller att delegera ut den administrativa biten gällande lönesättning genom att aktivera rörlig lön för den anställde.

 

Dessutom möjliggör PE Accounting för de anställda att få full transparens och kontroll över sin resultatkurva där de enkelt kan se sina resultatrapporter. Det ger även företaget en möjlighet att få en full överblick över alla anställdas potter. Om detta gjorts manuellt hade företaget istället behövt klicka på varje konsult och lägga in all information i ett Excel-ark för att få översikten.

 

Det är upp till företagen att sätta ramverket för pottlönerna avseende hur mycket den anställda får ha på plus eller minus i sin pott. Detta kan sedan ställas in i PE Accounting där systemet signalerar när en anställd närmar sig en maxgräns.

 

För företag innebär alltså automatisering av pottlöner i PE Accounting följande fördelar: 

 

 • Lönehantering sker automatiskt och du sparar tid gällande löneadministrationen
 • PE Accounting möjliggör för full transparens över den anställdes intäkter och utgifter
 • En utförlig överblick över alla anställdas pottlöner på ett ställe

 

Är du intresserad av att veta mer om pottlöner och hur du kan automatisera och administrera det via PE Accounting? Tveka inte att kontakta oss så visar vi dig vår automatiserade värld.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Automatiserad bokföring gör att din ekonomifunktion kan skötas av en enda person

6 min läsning • 19 mars 2023 • Revision

 

Hittills har vi aldrig stött på en ekonomiavdelning som har för lite att göra. Ändå finns det de ekonomifunktioner som sköts av endast en CFO och allt flyter på smidigt ändå. Hur kan det vara möjligt? Svaret ligger i verktygen och graden av automatisering. 

En mycket vanlig utmaning är just frågan kring hur ekonomiavdelningen ska byggas upp. Hur skapas de bästa förutsättningarna för verksamheten att växa samtidigt som arbetsbelastningen är sund för kollegorna på ekonomi? 

 

Med fler kunder, leverantörer, fakturor, utlägg och lönespecar som ska hanteras blir det lätt mycket att göra i takt med att bolaget växer. Majoriteten av de ekonomifunktioner som vi träffar har inte koll på att det finns smidigare sätt att arbeta på. Processer som leder till mer effektiva flöden kring ovanstående delar. 

 

För att kunna sätta de bästa metoderna och processerna framåt börjar vi med att bena lite kring de utmaningar som dagens ekonomifunktioner står inför. Först därefter kommer lösningen på hur det skulle kunna fungera smidigare.  

 

Här är de vanligaste utmaningarna som vi ser hos dagens ekonomifunktioner. 

 

1. För lite tid till analys och strategi 

En ekonomiavdelning har många administrativa uppgifter (som hade kunnat automatiseras), särskilt när bolaget växer. Tiden räcker sällan till att faktiskt lyfta blicken och analysera siffrorna för att sätta en plan framåt. Istället hamnar fokus på själva bokföringen, administrationen och att knacka siffror. Detta är en stor utmaning, speciellt eftersom en överbelastad ekonomifunktion kan leda till att medarbetarna inte mår eller presterar optimalt. Dina siffror ska vara verktyg för bättre beslutsunderlag och för att lyckas med det behöver ni kunna göra annat än ”bara ren bokföring”. 

 

2. Perioder av tung arbetsbelastning och stress 

En annan utmaning är att ekonomifunktioner har vissa tidsperioder där arbetet kräver extra insatser. Till exempel vid bokslut varje månad, halvår och årsskifte. Har du inte automatiserat processerna i förväg så är det extremt tungt att genomföra dessa moment parallellt med allt annat som måste fungera kring ekonomin i bolaget. I vissa fall kan tidsbrist leda till att du skippar att göra månadsbokslut vilket senare leder till en ännu större arbetsbörda vis årsbokslutet.  

 

Hade det funnit automatiserade processer på plats så hade månadsboksluten blivit gjorda på ett enkelt sätt och hela bokslutsprocessen hade därmed blivit lättare att hantera, gått snabbare och lett till mer träffsäkra resultat. Dessutom kan det löpande arbetet och stödet till verksamheten fortgå även under perioder som är tunga för ekonomifunktionen.  

 

3. Fler rekryteringar innebär ännu mer administration 

De flesta bolag växer och det innebär ofta att man anställer mer personal. Det betyder att det behövs fler kollegor till ekonomiavdelningen, särskilt om de hanterar lön också, vilket många ekonomifunktioner gör. Det är fler lönespecar, mer utläggshantering, mer semester, friskvårdsbidrag, och allt förväntas hanteras av ekonomifunktionen. Därför är det vanligt att administrationen och arbetsbördan ökar i takt med att bolaget rekryterar fler kollegor.  

 

Men, om du har en automatiserad lösning så spelar det ingen roll om du är en eller 20 anställda. Tidsinvesteringen för ekonomipersonen blir densamma när du har automatiserade och skalbara processer.  

 

4. Pinan med utläggshantering 

Utläggshantering är en konstant diskussion. Det är en uppgift som ingen direkt vill hålla på med, och alla kämpar med att effektivisera detta. Hur bra det går hänger på att de anställda hanterar sina utlägg korrekt så att ekonomifunktionen kan göra sitt jobb. Annars behöver de jaga in kvitton, hitta underlagen, och se till att de anställda är konsekventa i sina utläggsprocesser. 

 

På PE Accounting tror vi på att automatisera detta så mycket det bara går. Därför ska du se till att inköpen hamnar rakt ini din bokföring så automatiserat som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt gällande kvitton. Då blir det gjort på en gång. Det här gör livet mycket lättare för den som jobbar på ekonomiavdelningen, som bara behöver attestera och betala ut utlägget till den anställda som redan gjort jobbet.

Rätt prioriteringar leder till rätt resultat

I slutändan handlar det om att prioritera rätt saker om du vill spara tid och pengar, och få en mer välmående ekonomifunktion. Tillväxt kostar pengar. Men hur du spenderar dem är ofta skillnaden mellan röda och gröna siffror. 

 

Många lägger en stor del av budgeten på att anställa fler personer till ekonomiavdelningen. Men att anställa fler för att hantera rena administrativa uppgifter är inte nödvändigt. Vi skulle kunna gå så långt och säga att det är bortkastade pengar. 

 

När du automatiserar så mycket du kan så märker du snabbt att du inte behöver ett större team på ekonomi. Det team du redan har kan arbeta mer effektivt och producera bättre beslutsunderlag med hjälp av rätt verktyg. 

 

Men vad händer med min nuvarande ekonomiavdelning, kanske du undrar? Om du redan har en stor ekonomiavdelning så kan de anställda få fokusera på att analysera och ta fram insikter från datan. De kan exempelvis analysera lönsamheten i projekten istället för att knacka bokföring hela dagarna. De kommer endast att tacka dig för det, eftersom de får mer stimulerande arbetsuppgifter än tidigare, och kan bidra till era övergripande mål på ett nytt sätt. Och som sagt, vi har hittills inte träffat en ekonomifunktion som har för lite att göra. Det handlar om att låta dem göra rätt saker framåt. 

Det moderna sättet att växa

När du gör skiftet från att anställa fler och fler till ekonomiavdelningen, till att automatisera och prioritera om, så kommer det leda till ett mer välmående företag. När dina anställda får fokusera på viktigare och mer stimulerande uppgifter, kommer de känna att de gör en större skillnad, vilket leder till högre välmående och starkare prestationer. Det här är det moderna, smarta sättet att växa ditt bolag. 

 

Ta ett första steg mot automatiserad ekonomi redan idag! Nyfiken på hur ditt team kan lägga mindre tid på manuell administration och mer på uppföljning och analys? Gör då del 1 i vår Roadmap, där vi fokuserar på behovsanalysen. I den går vi igenom enkla metoder och knep för hur du kan:

 • inventera befintliga system
 • visualisera informationsflöden för att förstå vad som sköts manuellt
 • uppskatta tid och kostnader för ekonomiadministration
 • göra en enkel riskanalys.
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Automatiserad bokföring gör din revision smidigare och mer effektiv.

5 min läsning • 27 februari 2023 • Bokföring/ Redovisning

 

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Däremot är det många nybildade aktiebolag som till en början väljer bort detta. I takt med att bolaget växer kommer du dock få högre krav på dig gällande revision. Ordning och reda i böckerna är en grundförutsättning för att revisorn ska kunna göra sitt jobb utan att det tar enormt mycket tid från dig och din verksamhet. Här kan automatiserad bokföring vara nyckeln för att skapa förutsättningar för en smidig och effektiv revision. 

Vilka aktiebolag måste ha revisor?

Alla aktiebolag kan ha revisor och grundregeln är som sagt att revision ska finnas i alla bolag. Däremot kan vissa aktiebolag välja att inte ha revisor. Den valmöjligheten har de aktiebolag som uppfyller följande krav för båda de två senaste räkenskapsåren:

 

 • färre än 3 anställda (i medeltal)
 • mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mindre än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

 

Det är alltså främst mindre bolag som kan välja bort revisor. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Detta är revisorns ansvar

En revisor granskar verksamhetens redovisning och förvaltning. De ser över hur styrelsen förvaltar verksamheten som de företräder och säkerställer att bokföringen och redovisningen följer regelverket.

 

Revisorn har även till uppgift att granska om den finansiella informationen som finns ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.

 

När revisionen är genomförd kommer revisorn att ge bolaget råd baserat på sina iakttagelser. Råden ska leda till förbättrade rutiner och processer gällande ekonomi, bokföring, redovisning och förvaltning av bolaget.

 

Det är dock viktigt att revisorns roll som opartisk och självständig inte äventyras genom rådgivningen. En revision ska alltid vara fristående och opartisk för att fylla sitt syfte.

 

En revisor hjälper dig med:

 • Granskning av årsredovisning
 • Granskning av styrelsens arbete
 • Granskning av hållbarhetsredovisning
 • Granskning av specifika åtgärder i verksamheten

Ekonomiprocesserna är grunden i automatisering

För att en revisor ska kunna genomföra sin granskning på ett effektivt sätt så kommer det krävas att du som företagare beskriver era ekonomiprocesser.

 

För de flesta är detta en extremt tidskrävande del i revisionen eftersom det inte finns standardprocesser på plats. Processerna som finns på plats är dessutom sällan dokumenterade. Men för de som implementerat automatiserad bokföring är detta en relativt enkel del i revisionen.

 

Att införa automatiserad bokföring handlar nämligen till stor del om att förändra sättet du är van att arbeta på. Det börjar i dina ekonomiprocesser och att standardisera så mycket som möjligt. Automatisering bygger i grunden på processer och struktur.

 

De som har implementerat automatiserad bokföring på rätt sätt har därmed redan infört standardiserade processer som leder till ordning och reda.

Automatiserad bokföring ger en smidigare revision

Många revisorer erbjuder idag olika typer av gränssnitt för att hantera er data och de flesta kan arbeta mer eller mindre digitalt. Detta underlättar er kommunikation under revisionen och gör att underlagen är enklare att dela mellan dig och revisorn.

 

Kom dock ihåg, hur digital revisorn än är så är det era egna underlag. Är era underlag på papper så kommer det trots allt kunna ställa till problem. Därför kan digital och automatiserad bokföring vara nyckeln till en effektiv och smidig revision där revisorn enkelt kan komma åt underlagen själv och göra sitt jobb utan att det tar allt för mycket tid från dig.

 

Automatiserad bokföring underlättar för revisorn och dig genom att:

 

 1. Revisorn kan få egen behörighet och login för att komma åt siffror och rapporter själv i systemet.
 2. Siffrorna är uppdaterade mer eller mindre i realtid vilket gör att det inte krävs lika mycket manuellt arbete vid revisionen.
 3. Alla underlag finns digitalt och är tillgängliga för revisorns granskning direkt i ert system.
 4. Ni har satt standardiserade processer för ekonomin (en förutsättning för att automatiserad bokföring ska fungera). Det leder rimligen till mer ordning och reda.

 

Ta ett första steg mot automatiserad ekonomi redan idag!

 

Nyfiken på hur ditt team kan lägga mindre tid på manuell administration och mer på värdeskapande aktiviteter som bygger tillväxt? Då är det dags att automatisera det som går. Låt oss visa dig hur enkelt det kan vara!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?