Nyheter inom ekonomi för 2023

3 min läsning • 13 januari 2023 • Ekonominyheter

 

Nu går vi in på ett nytt år med nya möjligheter. Det innebär även en del nya regler och bestämmelser att ta hänsyn till från och med den 1 januari 2023. För att hjälpa dig att ha full koll så har vi nedan sammanställt ett gäng nya uppdateringar inom ekonomi. Det gör att du kan hålla dig uppdaterad på vad som är nytt för i år – allt samlat på ett ställe.

Nytt prisbasbelopp

  • Prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 52 500 kr.
  • Det förhöjda prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 53 500 kr.
  • Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kr.

Justerat schablonbelopp för skattefri milersättning

Schablonbeloppen för skattefri milersättning är justerade från och med 1 januari 2023:

 

  • Resor med egen bil: 25 kr/mil
  • Resor med förmånsbil: 12 kr/mil förutom helt eldriven bil: 9,50 kr/mil

Fri kost på arbetsplatsen har justerats

Även förmånerna gällande fri kost på arbetsplatsen, den så kallade kostförmånen har justerats 2023. Schablonbeloppen för kostförmånen utgörs av följande:

 

  • För anställd som får samtliga tre måltider fria på arbetsplatsen (frukost, lunch, middag) utgör förmånsvärdet 275 kr/dag.
  • Fri frukost på arbetsplatsen utlöser ett förmånsvärde på 55 kr/dag.
  • Fri lunch resulterar i 110 kr i förmånsvärde per dag.
  • Även fri middag på arbetsplatsen resulterar i ett förmånsvärde på 110 kr/dag.

Håll koll på förmånsbilar

På tal om förmåner, kom också ihåg att se över eventuella förmånsbilar i bolaget så att era anställda beskattas på ett korrekt sätt. Kontrollera detta med ert leasing-bolag eller använd Skatteverkets beräkningshjälp. Ett tips är att du då behöver ha koll på bilens modellkod, fordonsskatt samt totalsumman för bilens extrautrustning för att kunna ta fram ett korrekt förmånsvärde. 

Nyhet i arbetsgivardeklarationerna

En nyhet i arbetsgivardeklarationerna på individnivå är att det numera på varje individuppgift måste framgå den anställdes tjänsteställe. Arbetsgivardeklarationerna skickas in till Skatteverket varje månad för bolag som är registrerade som arbetsgivare.

 

Tjänsteställe utgörs i regel av den fysiska platsen där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Var huvuddelen av arbetet utförs är inte alltid en fråga som är lätt att bedöma, speciellt i det nya arbetsklimats om skapats efter pandemin där distansarbete och flexibla arbetsplatser är vanligare. Läs mer om det här.

Så undviker du en onödigt hög kostnadsränta

Har det gått bättre för ditt bolag under 2022 än vad ni tidigare hade väntat er? Har ni därmed betalat för lite preliminärskatt till Skatteverket under året? Då kan det vara bra att känna till att det går att undvika en onödigt hög kostnadsränta sedan när skatten ska regleras på skattekontot i mars 2024.

 

För att undvika kostnadsränta helt och hållet så behöver bolagsskatten för 2022 betalas in den 13 februari 2023. Detta gäller om det är mer än 30 000 SEK ytterligare som ska betalas in utöver tidigare inbetald preliminärskatt.

 

Har ni mindre än 30 000 SEK ytterligare som ska betalas in för bolagsskatten 2022 så är deadline för detta den 3 maj 2023. Då kan bolaget helt och hållet undvika kostnadsränta.

 

Självklart kan ni också när som helst under 2023 betala in överskjutande skatt till Skatteverket för i alla fall minimera den kostnadsränta som annars uppstår.

 

Är du PE-kund? Kontakta ditt konsultteam så hjälper de dig att se över detta.

Förslag på stöd från regeringen – utökning av skatteanstånd

För att stötta bolag ytterligare i tider av hög inflation och höga energipriser så la regeringen fram ett förslag precis innan årsskiftet. Förslaget gäller en utökning av det skatteanstånd som gick att ansöka om under pandemin.

 

Förslaget innebär att anstånd ska gå att ansöka om till och med den 12 september 2023 samt att anstånd ska kunna beviljas i högst 12 månader istället för tidigare 9 månader för innehållet i arbetsgivar- och momsdeklarationerna.

 

Förslaget är att anstånd ska gå att söka för redovisningsperioderna april till juni 2022. Mer information kring detta förslag återkommer vi till när beslutet är taget.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?