Hur fungerar stödåtgärder till företag under Coronakrisen? – Förklaringar och länkar

Här kan du läsa sammanställningen av stödåtgärder från 2020 med relevanta länkar. Det har hänt en del sedan dess och du kan nu hitta information i två nya artiklar.  I den ena hittar du några av de förändringar som kom i slutet av förra året sam information om vad som var viktigt då och i den andra mer kring de åtgärder som föreslås träda i kraft i februari.

Vi har fått många frågor kring de olika åtgärder som tagits fram för att stötta företag under rådande situation. En del förslag är antagna av riksdagen medan andra kommer framöver. För att kunna ge så bra svar som möjligt följer vi utvecklingen löpande och försöker förtydliga vad som gäller. I den här artikeln går vi igenom några av de förslag som kommit hitintills och tipsar även om andra bra källor att ha koll på. Vi uppdaterar artikeln i takt med att vi får ny information.

Fri likviditetsrapport för PE Accountings kunder under krisen

Om ni är kunder till PE Accounting kan vi nu även meddela att vi har aktiverat en likviditetsrapport helt fritt i systemet för att hjälpa fler att få bättre kontroll över sin likviditet under krisperioden. Den är baserad på de siffror som finns i PE Accounting, så för att konsolidera dem med andra siffror behöver ni antingen mata in dem i rapporten direkt i PE eller exportera till t.ex. Excel.

Stödåtgärder 2020

Webinar

Vi har under krisen arrangerat webinar du kan se när du vill även i efterhand:

Slopad förmånsbeskattning på två områden

För att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken så har det införts en tillfällig skattefrihet för personer som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Förslaget innefattar alla yrkesgrupper i hela landet under perioden 1 april till och med 31 december 2020. Som arbetsgivare så kan ni nu bekosta fri parkering för era anställda vid arbetsplatsen utan att det innebär någon skattepliktig förmån för den anställde.

 

Utöver de skattefria gåvor som ett bolag får ge till sina anställda i dagsläget, såsom julgåvor och minnesgåvor, så kan ni som arbetsgivare nu ge ytterligare gåvor till de anställda till ett värde på maximalt 1 000 kr. På detta sätt hoppas regeringen kunna gynna det lokala näringslivet ex. genom gåvor av presentkort. Denna tillfälliga regel gäller från och med den 1 juni till och med den 31 december 2020. För att vara en godkänd gåva enligt reglerna så måste gåvan ges till alla anställda eller en stor grupp anställda.  Så länge gåvan inte ges i form av pengar eller något som lätt går att omvandla till pengar så är alla olika typer av gåvor okej enligt regelverket. För dig som arbetsgivare (om bolaget är momspliktigt) så blir det mest fördelaktigt att ge en gåva som säljs med 25% moms, totalt kan gåvan då kosta 1 000 kr men kostnaden för bolaget blir bara 800 kr i och med den ingående momsen som dras av.

Direkt stöd baserat på omsättningstapp

Den senaste åtgärden som presenterades av regeringen är ett direkt stöd baserat på hur stor omsättningstapp ett företag haft till följd av utbrottet av Covid-19 under mars och april månad. Sedan den 22 juni går omställningsstödet att ansöka om direkt på Skatteverkets e-tjänst på Mina sidor utav behörig företrädare. Till och med den 31 augusti 2020 går detta stöd att ansöka om.

 

De bolag som ska kunna söka detta stöd måste ha en omsättning på över 250 000 kr per år och ett omsättningstapp på minst 30% för att vara berättigade stödet. Samma krav som för korttidspermittering kommer gälla även för detta stöd, bolaget som ansöker om stödet får ej ha skatteskulder eller på annat sätt befinna sig i obestånd.

 

Stödet kommer baseras på vilka fasta kostnader som företaget har under mars och april 2020. Ju större omsättningstapp desto större stöd har bolagen möjlighet att få. Taket på stödet är 150 miljoner kronor per företag och avser alltså att täcka fasta kostnader såsom hyra, leasing osv. Detta gör att stödet kommer kunna variera mellan 22,5-75% utav ett företags fast kostnader, exkl. lönekostnader, under mars och april månad. Om det slutgiltiga stödet överstiger 100 000 kr så kommer det även att krävas ett intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor (eller ett registrerat revisionsbolag) som påvisar att de uppgifter som har angivits i ansökan är korrekta.

 

Skatteverket hoppas att kunna betala ut stödet redan en vecka efter att ansökan inkommit, så länge ansökan är komplett och förutsättningarna för stödet i övrigt är uppfyllda. Utbetalningen av stödet sker via bolagets skattekonto. Omställningsstödet är ett rent stöd och inget som senare ska betalas tillbaka till Skatteverket, så länge inte det visar sig efter närmare granskning att ansökan innehållit felaktiga uppgifter och bedömning då görs att bolaget inte hade rätt till stödet, då kan bolaget bli återbetalningsskyldiga.

 

Det är Skatteverket som handlägger ansökningarna för detta stöd, på deras sidan kan du läsa mer om hur du ansöker om stödet.

 

Så söker du stödet hos Skatteverket.

 

Skatteverket har även publicerat en beräkningshjälp där du med uppgifter om omsättningsförändring, fasta kostnader och liknande kan få hjälp att räkna ut vad det högsta stödet skulle kunna bli för just ditt bolag.

 

Så räknar du ut stödet till ditt bolag med hjälp av Skatteverkets hjälpverktyg. 

Sänkning av arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna var sänkta under perioden 1 mars – 30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 % betalas av arbetsgivaren. Detta gällde för maximalt 30 anställda och beräknades på löner upp till 25 000 kr. Detta innebar en skattelättnad på maximalt 5 300 kr per anställd och månad. På löner som är utbetalda från och med den 1 juli 2020 gäller nu ordinarie arbetsgivaravgift på 31,42% åter igen.

Likviditetsförstärkning till bolag genom skattekontot

Genom att söka anstånd hos Skatteverket så kan företaget få skjuta på inbetalningarna till skattekontot, en möjlighet som har funnits även tidigare.

 

Nu har dock reglerna gällande anstånd blivit mer generösa, från den 30 mars erbjuds företag möjlighet att skjuta upp inbetalningar för upp till 3 månader gällande arbetsgivaravgifter, avdragen skatt på utbetalda löner (preliminärskatt) samt moms.

 

Möjligheten har nu utökats med att även inkludera de bolag som redovisar moms årsvis. Detta gäller årsmoms som redovisas från den 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 vilket innebär att betalning av årsmoms som skulle gjorts nu under våren kan skjutas upp i upp till ett år.

 

Vad innebär det för er?
Blir anståndet beviljat (efter ansökan hos Skatteverket) omfattar det 3 månaders skatteinbetalningar vilket innebär att bolaget får skjuta på inbetalningar motsvarande tre månaders deklarationer. Det viktiga är att deklarationerna fortfarande lämnas in i tid och upprättas som vanligt (något vi på PE självklart hjälper er med om ni är kunder).

 

PE-kund? Skulle ni få detta anstånd beviljat så är det viktigt att ni delger era konsulter hos oss på PE den informationen så att vi kan hjälpas åt så att inbetalningarna till Skatteverket sedan blir korrekta.

Som längst får bolaget skjuta på inbetalningarna i 12 månader, vilket det nya förfallodatumet blir kommer framgå på beslutet från Skatteverket.

 

De nya reglerna började gälla från den 30 mars men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Att det gäller retroaktivt från 1 januari innebär att bolaget kan få tillbaka pengar på skattekonto som man inbetalat sedan januari gällande moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. För att på så sätt förstärka sin likviditet på kort sikt. Bolaget har sen möjligheten att lämna in en begäran om att anståndet ska upphöra, helt eller delvis, om betalning möjliggörs innan den förfallodag som noterats i beslutet.

 

För att få anståndet beviljat så måste företag, enligt Skatteverket, kunna visa på hur betalning kommer att kunna göras när anståndstiden är slut. Detta innebär att det bara är bolag med tillfälliga betalningssvårigheter som kommer få anståndet beviljat och inte bolag med stora skatteskulder eller som i övrigt missköter sin ekonomi.

 

Skatteverket har nu också lämnat ett ställningstagande där det framgår att den som får anstånd beviljat enligt de nya reglerna inte riskerar att hamna i ett företrädaransvar för obetalda belopp till Skatteverket, så länge beloppen omfattas av anståndet.

 

Detta förtydligande gör Skatteverket efter att många företagare framfört sin oro gällande företrädaransvaret och rädslan över att bli personligt betalningsskyldig för de obetalda skatter och avgifter som anståndet gäller för. Så länge det inte är uppenbart att bolaget har utnyttjat möjligheterna till anstånd i strid med dess syfte.

 

Skatteverkets nyhet.
Skatteverkets ställningstagande.

 

Anstånd kan endas sökas för perioder som där arbetsgivar- och momsdeklarationerna redan är redovisade till Skatteverket. I praktiken innebära detta alltså att deklarationerna för mars månad måste lämnas in innan anstånd för den perioden kan ansökas om. Så först när man kan säkerställa vilket belopp som anståndet avser kan ansökan lämnas in.

 

Ansökt anstånd för moms behöver ej ave samma period som för ansökt anstånd för arbetsgivaravgift och avdragen skatt. Perioderna behöver inte heller vara i anslutning till varandra utan vilka perioder man ansöker anstånd för måste bara avse en period mellan januari och september 2020. Ansökan kan också lämnas flera gånger vilket innebär att man kan ansöka för en period i taget.

 

Håll koll efter ytterligare frågor och svar som publiceras hos Skatteverket.

 

Kommer det att kosta något?
Det kommer löpa en ränta på anståndet med en total kostnadseffekt på 3,1%. Kostnaden kommer utgöras av en basränta på 1,25% under de första sex månaderna som bolaget nyttjar anståndet, därefter tas en avgift ut per månad och totalt ska då kostnadseffekten bli 3,1%.

 

Skatteverkets information om beräkningar av ränta på skattekontot. 

 

Om vi vill söka anståndet, hur går vi till väga?

Anståndet måste du söka hos Skatteverket, de har nu tagit fram en ny blankett anpassad för de nya föreslagna reglerna.

 

Ladda ner nya blanketten här. 

 

Skatteverket rekommenderar dock att ansökan lämnas in via den  e-tjänsten som nu finns på Mina sidor, där kan ni lämna in blanketten digitalt och enligt Skatteverket så ska ansökningarna hanteras med högsta prioritet.

 

Länk till skatteverkets e-tjänst.

 

Redan dagen efter att anståndet beviljats ska anståndsbeloppet finnas på skattekontot. Får bolaget anstånd för en period som redan har inbetald till Skatteverket kan man få överskottet utbetalt, en begäran om utbetalning kan bolaget lämna in via Mina sidor.

 

Är du PE-kund? Fråga gärna din konsult om du behöver hjälp med någon utav de förslagna åtgärderna.

 

Samlad information från skatteverket beroende på bolagsform.

Karensavdraget slopas 11 mars – 30 september

Vad innebär det för er?
Detta innebär ingenting annorlunda i er lönehantering. Är en anställd sjuk ska det rapporteras in som vanligt, karensavdraget ska redogöras på lönespecifikationen. Sedan är det upp till den anställde om att ansöka om att få tillbaka pengarna från Försäkringskassan, ansökan sker i en e-tjänst direkt hos Försäkringskassan.
Från och med 1 juni 2020 är ersättningen 804 kr (före skatt) för karensavdraget.

Staten tar tillfälligt över ansvaret för sjuklöner under april – juli 2020.

Vad innebär det för er?
Precis som för karensavdraget så måste all sjukfrånvaro rapporteras in för att bli korrekt på respektive persons lön, all sjukfrånvaro måste stå noterad på lönespecifikationen. Den sjuklön som utbetalas i samband med lön kommer vi lämna uppgifter om till Skatteverket i samband med arbetsgivardeklarationen så att ni sen kan få ersättning via skattekontot för de sjuklönekostnader som bolaget haft.

 

Arbetsgivaren ersätts för alla sjuklönekostnader, inklusive arbetsgivaravgifter. Det finns inte något tak för hur hög ersättning en arbetsgivare kan få såsom det annars finns, då kan en arbetsgivare få maximalt 250 000 i ersättning för höga sjuklönekostnader under ett år. Detta tak tas alltså bort under april till och med juli månad.

 

Anställda som nu är sjuka kommer kunna vara hemma upp till 14 dagar utan läkarintyg då även detta krav slopas. Så i samband med sjukdom behöver du som arbetsgivare inte kräva in något läkarintyg de första 14 dagarna, allt för att förhindra ytterligare smittspridning.

 

Försäkringskassan har beslutat att tills vidare inte kräva in något läkarintyg förrän efter sjukdag 21.

 

Vad kan bolaget spara?
Hela kostnaden för eventuella sjuklöner som uppstår i april och maj 2020.

Regeringen ser även över hur ersättning kan betalas under augusti och september för höga sjuklönekostnader till följd av utbrottet av covid-19.

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor via bankerna

Syftet med Riksbankens åtagande är att inte brist på kredit ska förvärra situationen och att se till att bankerna kan låna ut pengar till företag. Bankerna hanterar sedan möjligheten på olika sätt. Om ni upplever en ansträngd likviditet i dagsläget så rekommenderas att ni tar en dialog direkt med er bankkontakt. Det är trots allt fortfarande upp till bankerna att ta beslut om vilka bolag som kan få extra stöd och vilka villkor som gäller hos dem.

 

Riksbankens pressmeddelande.

 

Enskilda banker såsom t.ex. Swedbank och Nordea har aviserat att de kommer se över möjligheten att erbjuda amorteringslättnader, både för bolag och privatpersoner. Det är alltså viktigt att ha en nära dialog med sin bankkontakt.

 

Swedbanks pressmeddelande.

Nordeas pressmeddelande.

 

SEB ger nu företag med tjänstepensionslösningar för sina anställda utökade möjligheter till en premiefri period som ett sätt att stötta kunder som drabbats av den turbulens som skapats av det nya coronaviruset.

 

SEB pressmeddelande.

Vårens regler för korttidspermittering

Vad innebär detta för er?

Förslaget bygger på att staten tar tre fjärdedelar av kostnaden för arbetstagare som går ner i arbetstid så att lönekostnaderna i bolaget kan minska samtidigt som arbetstagaren får ut ca 90% av lönen. Detta för att hårt drabbade företag ska kunna behålla sina anställda och undvika uppsägningar. Det nya regelverket började gälla den 7 april men kan tillämpas retroaktivt från 16 mars 2020. Viktigt att notera är att detta stöd betalas till arbetsgivaren så de nedsatta lönerna ska utbetalas från arbetsgivaren som vanligt, stödet betalas ej ut till arbetstagaren.

 

Stödet kan bolaget få i upp till 6 månader med en ytterligare möjlighet till förlängning i 3 månader. Det första stöd bolaget får är preliminärt, efter ca 3 månader måste bolaget bjuda in till en avstämning med ansvarig myndighet, Tillväxtverket. Då kontrolleras om det utbetalda preliminära stödet var för lite eller om det var för mycket i förhållande till de faktiska lönekostnaderna i bolaget. Var det första preliminära stödet för stort blir bolaget återbetalningsskyldig för överskjutande del. I samband med avstämningen kan Tillväxtverket också godkänna ytterligare stöd för bolaget.

 

Tillväxtverket meddelar också att bolag inte behöver vara oroliga för att detta stödpaket ska ta slut innan man hunnit ansöka om det. Stödet är ett rättighetsstöd för alla bolag som uppfyller de satta kriterierna och det ska finnas ekonomiska medel tillgängliga för alla bolag som får stödet godkänt.

 

Vilka kan ansöka om ersättning för korttidspermittering?

För att kunna ansöka om denna ersättning så måste bolaget kunna påvisa att de ekonomiska utmaningar som finns är orsakade av Covid-19, eller är en direkt följd av dess utbrott. De ekonomiska svårigheter bolaget ställs inför ska alltså vara utanför deras kontroll.

 

Ersättningen kommer att täcka löner upp till 44 000 kr/månad, för de inkomsttagare som har högre lön så kommer ersättningen från staten enbart beräknas utifrån 44 000 kr. Bolaget måste också varit registrerade för arbetsgivaravgifter under de senaste 3 månaderna utifrån den första månaden stöd ansökes om.

 

I och med att ersättningen beräknas på höst 44 000 kr i månadslön så bör även den procentuella minskningen av anställds lön utgå från max 44 000 kr enligt Tillväxtverket. Lagstiftningen reglerar ingenting om vad som gäller för lön därutöver och blir därför något som arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om sinsemellan. Skulle det vara så att arbetsgivaren skulle behöva permittera de anställda 100% så är det möjligt att göra så enligt Tillväxtverket, stödet som utbetalas utgår dock från maximalt 60% i arbetstidsförkortning.

 

Viktigt att notera är också att stödet inte kommer omfatta nyanställda och då dras gränsen vid 3 månader. Har en anställd inte fått lön i 3 månader (eller mer) före ansökan så kommer stöd ej ges för den arbetstagaren.  Detta för att 3 månader från önskad stödmånad utgör en jämförelsemånad, den månad som Tillväxtverket meddelar att man ska använda som utgångspunkt när ansökan görs. Så ev. löneökningar som har trätt i kraft efter den här jämförelsemånaden kommer Tillväxtverket inte ta hänsyn till.

 

Stödet gäller i övrigt de anställda som man som arbetsgivare är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under de månader man ansöker om stödet. Även arbetstagare som man får anställningssubventioner för från Arbetsförmedlingen inkluderas i stödet enligt Tillväxtverket. Stöd kan även ges för varslad personal och under undantagsperioden 2020 så kommer även uppsagd personal kunna vara en del utav den kortidspermitterade personalen som bolaget får stöd för.

 

För bolag med kollektivavtal är det viktigt att se till vad som noteras där då det kan finnas andra regler att förhålla sig till där för att göra det ex. mer fördelaktigt för varslad personal. Så viktigt att ta kontakt med den fackförening som bolaget eventuellt är anslutet till för att få rätt information.

 

Har bolaget inget kollektivavtal så måste det finnas skriftliga avtal med minst 70% av arbetstagarna som stödjer korttidspermittering. Upprättas avtal som stödjer kortidspermitteringen är det viktigt att det framgår vilka anställda som innefattas av avtalet och vilken fast procentnivå som arbetstiden ska reduceras med.

 

Hos Tillväxtverket finn en mall på hur ett sådant avtal skulle kunna se ut och vad de anser behöver finnas med i avtalet. Avtalet går att ladda ner och använda rakt av om man så önskar.

 

Avtalsmall från tillväxtverket.

 

Om avtal har slutits med 70% av de anställda kan fortfarande resterande del av anställda arbeta ordinarie arbetstid som vanligt om så skulle behövas.

 

Bolaget kommer även behöva påvisa att man har använt sig av andra möjliga åtgärder för att försöka minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd. Detta skulle exempelvis kunna vara konsulter, inhyrd personal eller annat tillfälligt anställd personal.

 

Tillväxtverket förtydligar även att de uppfattar stora aktieutdelningar som olämpliga i de fall bolaget samtidigt vill få ta del av detta stöd. Även om stödet har beviljats så har Tillväxtverket möjlighet att återkalla delar av stödet om de anser att bolaget agerar på ett sådant sätt som visar att de egentligen inte befinner sig i en sådant svårt ekonomiskt läge som de från början har velat påvisa.

 

Stöd inför ansökan från Tillväxtverket

Inför bolagets ansökan så finns nu mer information hos Tillväxtverket som vi rekommenderar att ni tar del av för att få bästa möjligheterna till korrekt stöd.

 

Ni kan bland annat göra ett enklare webbtest med ja- och nej frågor för att se om bolaget är enligt de mest grundläggande kraven kan tänkas vara berättigade till detta stöd. Tillväxtverket har där även publicerat ett par instruktionsfilmer för hur förberedelser kan göras samt hur ansökan går till.

 

Tillväxtverkets test för om ni är berättigade till stöd genom korttidspermitteringsregeln.

 

Ni kan också ladda ner en beräkningshjälp (i Excell format) som sen ska nyttjas i ansökningsprocessen också för att räkna på vad det första preliminära stödet skulle bli för bolaget om ansökan godkänns. Blir bolaget beviljat ett första preliminärt stöd så utbetalas det till bolaget för 4 månader på en gång. Det är sen vid avstämning tillsammans med Tillväxtverket som bedömning görs om huruvida stödet var för stort eller litet.

 

Ladda ner beräkningshjälp för ansökningsprocessen.

 

Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid?

Nedanstående tabell visar uppgifter enligt Tillväxtverkets beräkningar.

 

Tabellen visar att bolag kan få upp till 50% minskade lönekostnader om kortidspermitteringen godkänns efter ansökan trots det att arbetstagaren bara får en minskad lön med 7,5%.

 

För arbetstidsminskning finns tre fasta nivåer, 20, 40 eller 60% och som redogörs i tabellen så minskar då arbetsgivarens kostnader olika mycket beroende på vilken nivå man behöver tillämpa. Viktigt att tänka på att det är bara vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som man kan får stöd för korttidspermittering. Sedan den 1 juli 2020 så går det inte längre att permittera till 80% vilket tidigare var möjligt sedan den 1 maj.

 

Såsom stödet fungerar så är tanken att 75% av arbetsgivarens kostnader för arbetstidsminskningen ska täckas. Beräkningarna görs vanligtvis utifrån ordinarie lön utan hänsyn till arbetsgivaravgifterna. Men för att ta hänsyn till även arbetsgivaravgifterna som är 31,42 % utav lönen, så kommer stödandelen bli: 75% x 1,3242 = 98,6 %. I och med att lönetaket är max 44 000 kr så innebär det att det högsta stödet ett bolag kan få för en anställd under en månad är 26 030 kr om nivå 3 av kortidspermitteringen tillämpas.

 

Läs gärna mer på Tillväxtverkets hemsida som de uppdaterar med frågor och svar vartefter de ser vilka frågor de får in. T.ex. så finns nu beräkningsexempel på hur man ska beräkna löneavdrag samt vilken ersättning man kan förvänta sig för anställda som har över 44 000 kr i lön.

 

Tillväxtverkets information om korttidsarbete.

 

Skulle det efter en tid visa sig att en ny nivå av kortidspermittering skulle behöva tillämpas så behöver nya avtal upprättas med minst 70 % av de anställda (om det inte finns kollektivavtal) och detta kommer då påverka ersättningsgraden utav stödet som bolaget får. Även om det skulle bli aktuellt att återgå till ordinarie arbetstid så kommer även ersättningsgraden ses över i avstämning mellan bolaget och Tillväxtverket.

 

Praktiska frågor

Många praktiska frågor uppkommer om man som bolag börjar kolla på detta som ett alternativ i dessa tider. Frågor och svar publiceras och uppdateras dagligen på Tillväxtverkets hemsida så det är vår starkaste rekommendation att läsa de frågor som lyfts upp där, förhoppningsvis kan de hjälpa er en bit på vägen. Det är även där vi hämtar den information vi vet än så länge, många frågor och problem uppkommer till följd av detta och tyvärr finns inte alla svar i dagsläget.

 

Om vi vill ansöka om ersättning för korttidspermittering, hur går vi tillväga?

Ansökan är öppen sedan den 7 april och lämnas in via tillvaxtverket.se. Tillväxtverket måste sedan godkänna ansökan innan stödet kommer utbetalas via bolagets skattekonto. Stödet kan ges i 6 månader och efter det finns det möjlighet att förlänga ytterligare 3 månader vid behov och efter avstämning med Tillväxtverket.

 

För att få information så fort som möjligt rekommenderar vi att ni håller koll på Tillväxtverkets sida om korttidspermittering. Frågor och svar finns även nu också gällande ansökningsprocessen hos Tillväxtverket.

 

 

Vad händer efter att ansökan om korttidspermittering är inskickad?

Nu när ansökan är möjlig att skicka till Tillväxtverket så uppstår frågan: vad händer sen?

 

  1. Varje ansökan ska tas om hand av en handläggare och Tillväxtverket kommer höra av sig till bolaget om de har frågor som de behöver svar på innan de ev. kan bevilja en ansökan. Ansökningarna ska hanteras skyndsamt men vad det innebär i praktiken finns inga svar på.
  2. Beslut om godkännande – mailas till angiven kontaktinfo från ansökan där det framgår om hur stort preliminärt stöd som har godkänts.
  3. Det preliminära stödet avser stöd för 4 månader som betalas ut samtidigt. Det kan ta ett par dagar innan pengarna finns på bolagets bankkonto.
  4. I beslutet finns även mer information om den avstämning som bolaget måste ha med Tillväxtverket. Det är i samband med denna avstämning som beslut tas om ev. ytterligare del utav stödet som då utbetalas.

 

Avstämningen ska ske efter 3 månader från det att ansökan godkändes. Senast 4 veckor efter den tredje stödmånadens utgång måste anmälan om avstämning skickas in till Tillväxtverket. Inkommer inte ansökan i tid så blir bolaget återbetalningsskyldiga av det stöd de hitintills fått. Vid avstämningen så behöver bolaget sammanställda det faktiska utfallet under stödperioden. Ex. om någon varit sjuk, vabbat eller haft annan frånvaro så behöver inte lika stor lönekostnad ges stöd för och behöver då justeras i förhållande till stödet som bolaget fått.

 

Avstämning kan resultera i att bolaget antingen blir återbetalningsskyldiga för att det visar sig att det utbetalda preliminära stödet var för stort eller så kan bolaget begära ytterligare utbetalning av stöd. Ytterligare instruktioner för denna avstämning kommer publiceras senare hos Tillväxtverket.

Almilån

Regeringen presenterade förslag på åtgärder, riktade till att hjälpa speciellt små och medelstora företag.

 

3 miljarder i kapitaltillskott ges till Almi Företagspartner för att kunna öka utlåningen till små och medelstora företag. Allt för att ge Almi en högre beredskap för att möta företagens behov.

 

Almis pressmeddelande. 

 

Har du lån hos Almi redan finns även möjlighet om att ansöka om uppskov med amorteringarna om man upplever likviditetsproblem.

 

Almi information med anledning av Coronaviruset. 

Ökad låneram för svensk exportkredit

Låneramen ökas från 125 till 200 miljarder kronor för Svensk Exportkredit, för att öka möjligheten att ge krediter till svenska exportföretag.

 

Exportkreditnämnden kommer också besluta om ytterligare kreditgarantier för att förbättra möjligheten till lån till exportföretag samt deras underleverantörer.

Övrigt att tänka på

Ändra er debiterade preliminärskatt

Den debiterade preliminärskatt bolaget betalar till Skatteverket varje månad baseras på tidigare års resultat. Gör ni bedömningen att ert resultat kommer försämras under året till följd av utbrottet av Covid-19 så kan ni lämna in en preliminär inkomstdeklaration för att sänka beloppet på den debiterade preliminärskatten som ni betalar varje månad. Läs mer hos Skatteverket och kontakta din konsult på PE om du önskar hjälp med detta.

 

Skatteverket om ändring av debiterad preliminärskatt.

 

Se över era avtal

I dessa tider kan det även vara bra att se över ingångna avtal. Utbrottet och spridningen av Covid-19 kan vara skäl att åberopa force majeure. Det innebär att det kan finnas möjlighet att bli befriad från visst ansvar för avtalsbrott som kan behöva begås p.g.a. oförutsägbara och övermäktiga händelser.

 

När det kommer till force majeure är det viktigt att se till vad som står skrivet i respektive avtal då det inte finns någon lagreglering om detta i Sverige. Däremot så kan det se annorlunda ut i andra länder. Se över eventuella klausuler om just force majeure i de avtal som finns. Ni måste se hur klausulen är utformad och vilket lands lag som gäller om det är så att ni har avtal med part i annat land.

 

Huruvida det går att åberopa force majeure eller ej måste bedömas från fall till fall och utifrån varje separat avtal, därför rekommenderas att juridisk hjälp anlitas för att kunna göra en korrekt bedömning.

 

Utdelning

Denna kris kom också mitt i en stor bokslutsperiod då många bolag upprättar årsredovisningar, har planerat för årsstämma och då även planerat att lägga fram förslag på utdelning till bolagets ägare. Har utdelning ännu ej beslutats om så kan det vara viktigt att se över en extra gång i och med att det kan kräva en stor likvid förändring i samband med utbetalning av en utdelning. Tillväxtverket har t.ex. gått ut med att informationen om att de inte tycker att det är lämpligt att utdelning utbetalas i samband med ansökan om stöd för korttidspermittering. En utdelning i dessa tider kan även försämra bolagets långsiktiga soliditet som kan komma att bli viktig efter krisen och då avgöra bolagets finansieringsförmåga.

 

Årsredovisning

Är bolagets årsredovisning ej upprättad än så är det viktigt att tänka på den upplysningsplikt som bolaget har i årsredovisningen. För bolag som upprättar årsredovisning per 191231 så har detta virusutbrott antagligen påverkat bolaget i någon utsträckning nu i det nya räkenskapsåret. Därför bör information adderas i en not, ”Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut”, om hur detta har påverkat bolagets verksamhet, utefter vad som är känt vid upprättandet av årsredovisningen.

För bolag som byter räkenskapsår nu efter virusutbrottet ska information om dess effekt på verksamheten istället noteras i förvaltningsberättelsen, under ”Väsentliga händelser under räkenskapsåret”.

 

PE-kund? Kontakta din konsult så hjälper de dig att lägga in informationen på rätt ställe i årsredovisningen.

 

Företagsrekonstruktion

Upplever ni redan nu stora betalningssvårigheter och till och med går i tankar om att ta beslut om konkurs? Då kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ. Som regel kan t.ex. utmätning inte ske på bolag som är under rekonstruktion. Bolaget tilldelas en rekonstruktör som hjälper till att upprätta ett offentligt ackord för att hjälpa bolaget att försöka fortsätta bedriva verksamhet.

 

Se vårt webinar om företagsrekonstruktion för mer information.

 

PE-kund? Detta är inte något vi kan hjälpa dig med men går du i dessa tankar så kontakta gärna oss på PE så ska vi försöka guida dig rätt.

 

Konstaterad kundförlust

Skatteverket har gjort ett ställningstagande när det kommer till kundförluster som uppstår i dessa tider då risken för att inte få betalt är större än normalt. Då en kundförlust anses vara konstaterad får bolaget minska den utgående momsen som tidigare tagits upp och i normala fall är reglerna kring detta strängt reglerade. Nu har Skatteverket på grund av det ekonomiska läget lättat på dessa regler och den utgående momsen får minskas om följande villkor är uppfyllda:

 

  • Kunden som fakturan har skickats till är en beskattningsbar person (ej privatperson)
  • Det ska ha passerat 3 månader sedan fakturan skulle ha blivit betald.
  • Bolaget måste ha skickat en skriftlig betalningspåminnelse (via mail är godkänt)
  • Det får inte finnas någon intressegemenskap mellan bolaget som ställt ut fakturan och kunden.

 

Dessa lättade regler gäller för fakturor som är utställda den mellan perioden 1 februari – 31 december 2020.

 

Läs mer om momsfrågor som uppkommit efter utbrottet av Corona på Skatteverkets sida.

 

 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?