Anmäl dig till vårt nyhetsbrev | Handplockade tips direkt i din inkorg

Författare: pe

Viktiga datum i ekonomikalendern sommaren 2023!

3 min läsning • 12 juni 2023 • Ekonominyheter

 

Sommartider, hej, hej! Sommartider betyder ju för många: inbetalningar till Skatteverket, deklaration, årsredovisning… (och när det är klart: sola, bada och semester). För att kunna njuta av allt det där som hör sommaren till och med gott samvete parkera dig i solstolen, behöver du få klart vissa saker. Därför att vi tagit fram en lista med viktiga datum att hålla koll på inför och efter sommaren:

6 viktiga datum att hålla koll på inför sommarsemestern

25 juli – inlämning av periodisk sammanställning – rapporten som sammanställer det senaste kvartalets försäljning till företag inom Europa (vid tjänsteförsäljning) innehållande försäljningsvärde, namn på kund samt deras momsregistreringsnummer (VAT-nummer).

 

26 juli – momsen ska vara deklarerad och betald till Skatteverket för de bolag som har en omsättning på över 40 miljoner kronor. Kom ihåg att någon måste finnas på plats på bolaget för att faktiskt utföra betalningen också. Missas inbetalningen till skattekontot så kommer det genast att börja räknas upp kostnadsränta som i förlängningen kunna leda till anmärkningar i revisionsberättelsen tillhörande näst årsredovisning.

 

31 juli – årsredovisningen måste nu vara inskickad till Bolagsverket för alla bolag som har ett vanligt kalenderår (januari-december) som räkenskapsår. Till Bolagsverket ska en bestyrkt kopia utav årsredovisningen skickas in och ett fastställelseintyg i original. Om du skickar in dokumenten fysiskt ska de skickas till: Bolagsverket Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall.

31 juli är också deadline för att skicka in OSS-deklarationen för Q2 2023 för de företag som säljer varor eller digitala tjänster till privatpersoner i andra EU-länder.

 

1 augusti – inkomstdeklaration 2 (för aktiebolag) och inkomstdeklaration 3 (för ideell förening och stiftelser) ska vara inlämnad till Skatteverket för alla bolag som bytte räkenskapsår under perioden september – december 2022. Nytt för i år är att samma deadline gäller oavsett om inkomstdeklarationen skickas in digitalt eller fysiskt på papper.

 

14 augusti – ska debiterad preliminärskatt och avdragen skatt på utbetalda löner samt arbetsgivaravgifter för juli månad vara inbetalda till Skatteverket för de bolag som har en omsättning över 40 miljoner kronor och så kallad storbolagsmoms (deklareras och betalas den 26 varje månad). Även om dina konsulter på PE hjälper er med deklarationerna så kom ihåg att någon måste finnas tillgänglig för att godkänna betalningen till Skatteverket så att den hinner in i tid.

 

17 augusti – är det deadline för moms- och arbetsgivardeklarationerna för de mindre bolagen. Då ska även debiterad preliminärskatt betalas in till Skatteverket. Som vanligt sköter vi på PE deklarationerna men någon hos er med betalrättigheter måste godkänna betalningen till Skatteverket, missa inte det!

 

Dåså, nu har du noterat viktiga datum i ekonomikalendern och uppfyller deklarations- och betalningskraven. Då slipper du tråkiga förseningar, dyra kostnadsräntor och eventuella påföljder. Nu kan sommaren handla om allt annat än årsredovisning och deklarationer.

 

Skulle något av ovanstående information kännas oklart, kontakta genast din konsult så kan de berätta mer.

 

Läs gärna denna artikel där vi har tagit fram en checklista för ekonomiavdelningen att gå igenom innan semestern drar igång. 

Automatiserad ekonomilösning för den moderna ekonomifunktionen

Det är otroligt många saker som ligger på ekonomifunktionen. Lön, semestrar, utlägg, fakturering, skatt och arbetsgivaravgifter och så vidare.

 

Inför semestrar blir detta extra tydligt. Även du som ekonomichef eller controller vill kunna ta ledigt utan att stressa ihjäl dig innan eller under ledigheten. Här är en automatiserad ekonomilösning räddningen.

 

Du får oslagbar kontroll och insyn i allt som rör ekonomin. Du blir mindre beroende av andra, behöver inte jobba på semestern och kan följa upp verksamheten ner på verifikatnivå. Du kan fokusera mer på analys, strategi och utveckling än repetitiv administration av till exempel lön eller semesterdagar.

 

Vill du se hur en automatiserad ekonomilösning kan hjälpa dig att få både kontroll och en lugn semester? Kontakta oss så visar vi dig hur du kan vara igång på bara 30 dagar.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #1

2 min läsning • 16 maj 2023 • Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur HITTAR du det egentligen? → Tillväxttipset # 1 👇

 

💡 Uppföljning!

 

Ekonomisk uppföljning hjälper dig att ta välgrundade beslut kring vilka områden du ska fokusera på och var du borde optimera dina resurser för att driva lönsam

tillväxt 🚀

 

Sofie Ovesen sa det bäst i vårt förra webinar med tema lönsam tillväxt: ”Använd en systemleverantör där du kan jobba med uppföljning i flera dimensioner. Kategorisera, tagga och följ upp på olika nivåer. På så sätt kan du följa upp varje månad och identifiera hur lönsamheter skiljer sig mellan kundstorlekar, avdelning och land.”

 

Så här kan du arbeta med kategorier och dimensioner i din organisation! 💼💰

 

🌍 Geografi: Titta på ekonomiska resultat per region eller land. Vilka områden är riktiga guldgruvor? Fokusera resurserna där för maximal lönsamhet!

 

💼  Projekt: Om du som tjänstebolag har ett långtgående projekt så kan du följa upp specifikt det projektet för att se t.ex. vinstmarginal. Det är inte helt ovanligt att företag inte följer upp längre uppdrag/projekt och därmed inte har en aning om de gick med vinst eller förlust!

 

💸 Kundsegment: Utforska olika kundgrupper baserat på bransch, storlek eller beteendemönster. Vilka segment är mest lönsamma? Sikta in dig på dem för att öka lönsamheten!

 

⭐️ Produkt/tjänst: Genom att kategorisera och följa upp ekonomiska resultat för olika produktlinjer eller tjänster kan du identifiera vilka som bidrar mest till företagets lönsamhet.

 

👩‍💼 Avdelningar och organisation: Vilka avdelningar genererar mest lönsamhet? Identifiera vilka som genererar hög lönsamhet och vilka som kanske behöver effektiviseras eller åtgärdas. Det kan hjälpa dig att optimera dina interna processer och resursallokering för ökad lönsamhet!

 

💸Försäljningskanaler: Följ försäljningsdata från olika kanaler. Vilka kanaler levererar mest pengar? Fokusera dina marknadsföringsinsatser och investeringar på de mest framgångsrika kanalerna för att växa hållbart!

 

💳 Kostnadsstrukturer: Genom att analysera och följa upp olika kostnadskategorier som system, personal, marknadsföring eller driftskostnader kan företaget identifiera områden där kostnadsbesparingar eller effektiviseringar kan göras. Det kan bidra till att öka lönsamheten och frigöra resurser för tillväxtinitiativ🚀

 

Vill du ha mer inspiration om hur du hittar lönsam tillväxt? Kika på vårt senaste webinar här. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Pottlöner — Vad det är och varför du ska automatisera det

4 min läsning • 23 mars 2023 • Bokföring/ Redovisning

 

Komplexa och tidskrävande administrativa uppgifter är en plåga för många bolag, framför allt när det görs i onödan. I så kallade pottbolag där de anställda är med och styr sin egen lön via pottlöner så innebär detta en tung administration för de som hanterar lönen. Pottlön innebär att den anställda tillgodoräknar sig delar av sin fakturerade intäkt i en lönepott. Om detta ska göras manuellt för varje anställd blir det snabbt både komplext och tidskrävande. 

 

På bilden: vår expert Jesper Lagerkvist förklarar begreppen pottbolag och pottlöner

Men det går att hantera pottlöner på ett mer automatiserat sätt. Det går att ställa in din modell för pottlön i en automatiserad lösning så att exempelvis 80% av intäkten automatiskt tillfaller en anställd i deras lönepott.

 

Det kan både frigöra tid till andra viktiga uppgifter och samtidigt minska risken för fel som beror på den mänskliga faktorn. Dessutom får du en tydlig överblick över resultaten för både den anställda och företaget!

 

Vi börjar med att reda ut några begrepp. Pottbolag och pottlön är två relativt okända begrepp för många, men det är begrepp som blir allt vanligare. I denna artikel har vi tagit hjälp av vår expert Jesper Lagerkvist för att reda ut vad som menas med pottlön och pottbolag. Vi går även in på fördelar samt varför hanteringen av pottlöner bör automatiseras.

Vad är ett pottbolag?

Pottbolag kännetecknar ett bolag där den anställde styr över sin egen lön. Det kan ses som att den anställda har ett eget bolag i bolaget. Det betyder att den anställda har det totala bolagets finansiella muskler när det kommer till likviditet, upphandling av avtal och allt annat ekonomiskt, men den anställda kan styra sin lön. Ett exempel på pottbolag är konsultorganisationer där de säljer konsulttimmar.

 

Olika pottbolag kan ha olika uppsättningar när det kommer till intäkts-och kostnadsmodell. Ett vanligt upplägg är 80/20-modellen, där den anställde får 80% av intäkterna och resterande 20% tillfaller bolaget för att täcka overhead-kostnader som exempelvis lokalhyra, datorer och telefon etc. Men upplägget varierar som sagt mellan olika bolag.

 

Vissa bolag tillämpar olika stora andelar, eller att den anställda får så kallade fasta potter. Andra bolag väljer att ha både fasta och rörliga delar som den anställda erhåller varje månad.

Hur fungerar pottlön?

Pottlön fungerar så att den anställda jobbar och fakturerar sina kunder för nedlagd tid. Intäkterna hamnar i en lönepott och därifrån subtraheras de utgifter som kopplas till den anställda. Den anställde kan då välja när och hur mycket som de vill ta ut av sin pott (beroende på vad som är avtalat med företaget).

 

För att upplägget med pottlön ska fungera behöver den anställde fakturera tillräckligt mycket för att hålla sin pott positiv. Utifrån det kan då den anställde styra sin egen månadslön, pensionsavsättning med mera.

Fördelarna med pottlön

Pottlöner innebär att den anställde får ett större ansvar och frihet över sin egen lön och anställning. Dessa faktorer kan bidra till att attrahera kompetens till bolaget. Den anställda får fördelen med att komma till ett bolag med exempelvis ramavtal, vilket gör att de snabbt kan få upp sin beläggning och börja jobba upp sin pott.

 

För individer som drivs av att få direkt utdelning på sitt arbete och kunna styra över sin lön är pottbolag mycket attraktivt. Det kan jämföras med “ett vanligt konsultbolag” där den anställda får en fast lön oberoende av hur mycket de drar in till bolaget i form av intäkter.

Nackdelarna med pottlön

Att administrera och handlägga pottlöner kan vara en enormt tidskrävande process om det görs manuellt, lite beroende på bolagets storlek. Administrationen kommer från att bolaget behöver göra manuella beräkningar per anställd vid varje månadsbokslut.

 

För att pottlönerna ska hanteras smidigt och effektivt rekommenderas att automatisera löneprocessen i ett system med hög automatiseringsgrad. Att minska manuella mellansteg och beräkningar är viktigt för att effektivisera processen med pottlön.

Så kan du automatisera och administrera pottlöner i PE Accounting

I PE Accounting kan företag enkelt automatisera och administrera pottlöner utifrån sitt valda upplägg.

 

Om företaget tillämpar 80/20 modellen kan det ställas in att den anställda får 80% av intäkten automatiskt, helt utan manuell handpåläggning. Det går även för företaget att ställa in olika potter på olika anställda, eller att delegera ut den administrativa biten gällande lönesättning genom att aktivera rörlig lön för den anställde.

 

Dessutom möjliggör PE Accounting för de anställda att få full transparens och kontroll över sin resultatkurva där de enkelt kan se sina resultatrapporter. Det ger även företaget en möjlighet att få en full överblick över alla anställdas potter. Om detta gjorts manuellt hade företaget istället behövt klicka på varje konsult och lägga in all information i ett Excel-ark för att få översikten.

 

Det är upp till företagen att sätta ramverket för pottlönerna avseende hur mycket den anställda får ha på plus eller minus i sin pott. Detta kan sedan ställas in i PE Accounting där systemet signalerar när en anställd närmar sig en maxgräns.

 

För företag innebär alltså automatisering av pottlöner i PE Accounting följande fördelar: 

 

 • Lönehantering sker automatiskt och du sparar tid gällande löneadministrationen
 • PE Accounting möjliggör för full transparens över den anställdes intäkter och utgifter
 • En utförlig överblick över alla anställdas pottlöner på ett ställe

 

Är du intresserad av att veta mer om pottlöner och hur du kan automatisera och administrera det via PE Accounting? Tveka inte att kontakta oss så visar vi dig vår automatiserade värld.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Automatiserad bokföring gör att din ekonomifunktion kan skötas av en enda person

6 min läsning • 19 mars 2023 • Revision

 

Hittills har vi aldrig stött på en ekonomiavdelning som har för lite att göra. Ändå finns det de ekonomifunktioner som sköts av endast en CFO och allt flyter på smidigt ändå. Hur kan det vara möjligt? Svaret ligger i verktygen och graden av automatisering. 

En mycket vanlig utmaning är just frågan kring hur ekonomiavdelningen ska byggas upp. Hur skapas de bästa förutsättningarna för verksamheten att växa samtidigt som arbetsbelastningen är sund för kollegorna på ekonomi? 

 

Med fler kunder, leverantörer, fakturor, utlägg och lönespecar som ska hanteras blir det lätt mycket att göra i takt med att bolaget växer. Majoriteten av de ekonomifunktioner som vi träffar har inte koll på att det finns smidigare sätt att arbeta på. Processer som leder till mer effektiva flöden kring ovanstående delar. 

 

För att kunna sätta de bästa metoderna och processerna framåt börjar vi med att bena lite kring de utmaningar som dagens ekonomifunktioner står inför. Först därefter kommer lösningen på hur det skulle kunna fungera smidigare.  

 

Här är de vanligaste utmaningarna som vi ser hos dagens ekonomifunktioner. 

 

1. För lite tid till analys och strategi 

En ekonomiavdelning har många administrativa uppgifter (som hade kunnat automatiseras), särskilt när bolaget växer. Tiden räcker sällan till att faktiskt lyfta blicken och analysera siffrorna för att sätta en plan framåt. Istället hamnar fokus på själva bokföringen, administrationen och att knacka siffror. Detta är en stor utmaning, speciellt eftersom en överbelastad ekonomifunktion kan leda till att medarbetarna inte mår eller presterar optimalt. Dina siffror ska vara verktyg för bättre beslutsunderlag och för att lyckas med det behöver ni kunna göra annat än ”bara ren bokföring”. 

 

2. Perioder av tung arbetsbelastning och stress 

En annan utmaning är att ekonomifunktioner har vissa tidsperioder där arbetet kräver extra insatser. Till exempel vid bokslut varje månad, halvår och årsskifte. Har du inte automatiserat processerna i förväg så är det extremt tungt att genomföra dessa moment parallellt med allt annat som måste fungera kring ekonomin i bolaget. I vissa fall kan tidsbrist leda till att du skippar att göra månadsbokslut vilket senare leder till en ännu större arbetsbörda vis årsbokslutet.  

 

Hade det funnit automatiserade processer på plats så hade månadsboksluten blivit gjorda på ett enkelt sätt och hela bokslutsprocessen hade därmed blivit lättare att hantera, gått snabbare och lett till mer träffsäkra resultat. Dessutom kan det löpande arbetet och stödet till verksamheten fortgå även under perioder som är tunga för ekonomifunktionen.  

 

3. Fler rekryteringar innebär ännu mer administration 

De flesta bolag växer och det innebär ofta att man anställer mer personal. Det betyder att det behövs fler kollegor till ekonomiavdelningen, särskilt om de hanterar lön också, vilket många ekonomifunktioner gör. Det är fler lönespecar, mer utläggshantering, mer semester, friskvårdsbidrag, och allt förväntas hanteras av ekonomifunktionen. Därför är det vanligt att administrationen och arbetsbördan ökar i takt med att bolaget rekryterar fler kollegor.  

 

Men, om du har en automatiserad lösning så spelar det ingen roll om du är en eller 20 anställda. Tidsinvesteringen för ekonomipersonen blir densamma när du har automatiserade och skalbara processer.  

 

4. Pinan med utläggshantering 

Utläggshantering är en konstant diskussion. Det är en uppgift som ingen direkt vill hålla på med, och alla kämpar med att effektivisera detta. Hur bra det går hänger på att de anställda hanterar sina utlägg korrekt så att ekonomifunktionen kan göra sitt jobb. Annars behöver de jaga in kvitton, hitta underlagen, och se till att de anställda är konsekventa i sina utläggsprocesser. 

 

På PE Accounting tror vi på att automatisera detta så mycket det bara går. Därför ska du se till att inköpen hamnar rakt ini din bokföring så automatiserat som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt gällande kvitton. Då blir det gjort på en gång. Det här gör livet mycket lättare för den som jobbar på ekonomiavdelningen, som bara behöver attestera och betala ut utlägget till den anställda som redan gjort jobbet.

Rätt prioriteringar leder till rätt resultat

I slutändan handlar det om att prioritera rätt saker om du vill spara tid och pengar, och få en mer välmående ekonomifunktion. Tillväxt kostar pengar. Men hur du spenderar dem är ofta skillnaden mellan röda och gröna siffror. 

 

Många lägger en stor del av budgeten på att anställa fler personer till ekonomiavdelningen. Men att anställa fler för att hantera rena administrativa uppgifter är inte nödvändigt. Vi skulle kunna gå så långt och säga att det är bortkastade pengar. 

 

När du automatiserar så mycket du kan så märker du snabbt att du inte behöver ett större team på ekonomi. Det team du redan har kan arbeta mer effektivt och producera bättre beslutsunderlag med hjälp av rätt verktyg. 

 

Men vad händer med min nuvarande ekonomiavdelning, kanske du undrar? Om du redan har en stor ekonomiavdelning så kan de anställda få fokusera på att analysera och ta fram insikter från datan. De kan exempelvis analysera lönsamheten i projekten istället för att knacka bokföring hela dagarna. De kommer endast att tacka dig för det, eftersom de får mer stimulerande arbetsuppgifter än tidigare, och kan bidra till era övergripande mål på ett nytt sätt. Och som sagt, vi har hittills inte träffat en ekonomifunktion som har för lite att göra. Det handlar om att låta dem göra rätt saker framåt. 

Det moderna sättet att växa

När du gör skiftet från att anställa fler och fler till ekonomiavdelningen, till att automatisera och prioritera om, så kommer det leda till ett mer välmående företag. När dina anställda får fokusera på viktigare och mer stimulerande uppgifter, kommer de känna att de gör en större skillnad, vilket leder till högre välmående och starkare prestationer. Det här är det moderna, smarta sättet att växa ditt bolag. 

 

Ta ett första steg mot automatiserad ekonomi redan idag! Nyfiken på hur ditt team kan lägga mindre tid på manuell administration och mer på uppföljning och analys? Gör då del 1 i vår Roadmap, där vi fokuserar på behovsanalysen. I den går vi igenom enkla metoder och knep för hur du kan:

 • inventera befintliga system
 • visualisera informationsflöden för att förstå vad som sköts manuellt
 • uppskatta tid och kostnader för ekonomiadministration
 • göra en enkel riskanalys.
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Automatiserad bokföring gör din revision smidigare och mer effektiv.

5 min läsning • 27 februari 2023 • Bokföring/ Redovisning

 

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Däremot är det många nybildade aktiebolag som till en början väljer bort detta. I takt med att bolaget växer kommer du dock få högre krav på dig gällande revision. Ordning och reda i böckerna är en grundförutsättning för att revisorn ska kunna göra sitt jobb utan att det tar enormt mycket tid från dig och din verksamhet. Här kan automatiserad bokföring vara nyckeln för att skapa förutsättningar för en smidig och effektiv revision. 

Vilka aktiebolag måste ha revisor?

Alla aktiebolag kan ha revisor och grundregeln är som sagt att revision ska finnas i alla bolag. Däremot kan vissa aktiebolag välja att inte ha revisor. Den valmöjligheten har de aktiebolag som uppfyller följande krav för båda de två senaste räkenskapsåren:

 

 • färre än 3 anställda (i medeltal)
 • mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mindre än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

 

Det är alltså främst mindre bolag som kan välja bort revisor. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Detta är revisorns ansvar

En revisor granskar verksamhetens redovisning och förvaltning. De ser över hur styrelsen förvaltar verksamheten som de företräder och säkerställer att bokföringen och redovisningen följer regelverket.

 

Revisorn har även till uppgift att granska om den finansiella informationen som finns ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.

 

När revisionen är genomförd kommer revisorn att ge bolaget råd baserat på sina iakttagelser. Råden ska leda till förbättrade rutiner och processer gällande ekonomi, bokföring, redovisning och förvaltning av bolaget.

 

Det är dock viktigt att revisorns roll som opartisk och självständig inte äventyras genom rådgivningen. En revision ska alltid vara fristående och opartisk för att fylla sitt syfte.

 

En revisor hjälper dig med:

 • Granskning av årsredovisning
 • Granskning av styrelsens arbete
 • Granskning av hållbarhetsredovisning
 • Granskning av specifika åtgärder i verksamheten

Ekonomiprocesserna är grunden i automatisering

För att en revisor ska kunna genomföra sin granskning på ett effektivt sätt så kommer det krävas att du som företagare beskriver era ekonomiprocesser.

 

För de flesta är detta en extremt tidskrävande del i revisionen eftersom det inte finns standardprocesser på plats. Processerna som finns på plats är dessutom sällan dokumenterade. Men för de som implementerat automatiserad bokföring är detta en relativt enkel del i revisionen.

 

Att införa automatiserad bokföring handlar nämligen till stor del om att förändra sättet du är van att arbeta på. Det börjar i dina ekonomiprocesser och att standardisera så mycket som möjligt. Automatisering bygger i grunden på processer och struktur.

 

De som har implementerat automatiserad bokföring på rätt sätt har därmed redan infört standardiserade processer som leder till ordning och reda.

Automatiserad bokföring ger en smidigare revision

Många revisorer erbjuder idag olika typer av gränssnitt för att hantera er data och de flesta kan arbeta mer eller mindre digitalt. Detta underlättar er kommunikation under revisionen och gör att underlagen är enklare att dela mellan dig och revisorn.

 

Kom dock ihåg, hur digital revisorn än är så är det era egna underlag. Är era underlag på papper så kommer det trots allt kunna ställa till problem. Därför kan digital och automatiserad bokföring vara nyckeln till en effektiv och smidig revision där revisorn enkelt kan komma åt underlagen själv och göra sitt jobb utan att det tar allt för mycket tid från dig.

 

Automatiserad bokföring underlättar för revisorn och dig genom att:

 

 1. Revisorn kan få egen behörighet och login för att komma åt siffror och rapporter själv i systemet.
 2. Siffrorna är uppdaterade mer eller mindre i realtid vilket gör att det inte krävs lika mycket manuellt arbete vid revisionen.
 3. Alla underlag finns digitalt och är tillgängliga för revisorns granskning direkt i ert system.
 4. Ni har satt standardiserade processer för ekonomin (en förutsättning för att automatiserad bokföring ska fungera). Det leder rimligen till mer ordning och reda.

 

Ta ett första steg mot automatiserad ekonomi redan idag!

 

Nyfiken på hur ditt team kan lägga mindre tid på manuell administration och mer på värdeskapande aktiviteter som bygger tillväxt? Då är det dags att automatisera det som går. Låt oss visa dig hur enkelt det kan vara!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Därför är utläggsrapportering viktigare än du tror

2 min läsning • 10 februari 2023 • Utläggshantering

 

När vi jobbar med alla olika typer av företag, stora som små, ser vi ofta data som  har en tendens att släpa efter och resultera i felaktiga rapporter för bolaget. Eftersläpande kvittorapportering kan bland annat leda till missvisande resultat och felaktigt fördelade kostnader. För realtidsuppdaterade rapporter krävs en kvittton rapporteras så fort som möjligt.

Vem som är betalningsansvarig kan påverka rapporteringen

Att lämna in kvitton och redovisa sina privata utlägg, det är de flesta anställda och företagare noggranna med, rapporteringen sker ofta i samband med köpet och kostnaden som kommer in i bolaget kan redovisas i rätt period. Men när de anställda har ett företagskort där bolaget sitter på betalningsansvaret, händer att många missar, glömmer och ibland kanske inte ens vet att de har ett ansvar att rapportera in kvitton för de köp som har gjorts i bolagets namn.

 

Det är faktiskt så, att oavsett om köpet har gjorts med privata medel eller med ett företagskort så ska ett korrekt kvitto redovisas för köpet för att bolaget ska kunna stå för kostnaden. Men även för att bolaget ska få rätt att dra av eventuell ingående moms, pengar som bolaget kan räkna av mot all sin utgående moms och därmed få tillbaka från Skatteverket.

Så löser du utläggs-problematiken

Vi rekommenderar därför att företagskort ställs ut med privat betalningsansvar, även om det är bolaget som står för kreditrisken på kortet. På så sätt så får de anställda incitament att rapportera in kvitton så fort som möjligt för att kunna få ut pengar på lönen att sen betala kreditkortsfakturan med.

 

När inte kvitton redovisas så saknas det kostnader i resultaträkningen och eventuellt ingående moms i balansräkningen och momsdeklarationen. Resultatet du ser i resultatrapporten blir därmed missvisande. Detta är alltså anledningen till varför det är så viktigt att du som kund redovisar alla kvitton och i tid. Vi på PE vill ändra sättet du utläggsrapporterar på, från en gång i slutet av varje månad till varje gång du gör ett utlägg. Därför har vi byggt en så bra app, så att du enkelt och smärtfritt ska kunna utläggsrapportera på plats varje gång du gör ett utlägg. Du slipper lägga timmar i slutet av månaden på att sitta och matcha kvitto och utlägg.

 

Snabb fakta om utlägg och kvitton

 

 • Kvitton utgör viktig räkenskapsinformation och sådant måste sparas i 7 år.
 • Även om ett fysiskt papperskvitto har scannats eller fotograferas så måste papperskvittot sparas i fysisk form. I och med att det fysiska kvittot har förts över i elektronisk form får papperskvittot förstöras från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
 • För att underlätta arkiveringen av kvitton rekommenderar vi att ni använder kvittopärm och kvittokuvert som är möjliga att försluta så att kvitton inte försvinner eller förstörs av misstag. Dessa kan du köpa själv i närmaste butik eller så kontaktar du din PE-konsult.
 • Vill du få den allra smidigaste utläggshanteringen? Kika på något av våra partnerkort med Mynt eller Eurocard. Dom är fullt integrerade med bokföringen i PE.
 • Oavsett företagskort eller privat köp, använd PE-appen för att underlätta utläggsrapporteringen. På så sätt är du alltid redo att fota ett kvitto och det sparas direkt i appen, rapporteringen kan du göra vid senare tillfälle. Detta i kombination med ett dedikerat kvittokuvert i datorväskan där du kan samla upp de fysiska kvittona så har du alla förutsättningar för en smidig och effektiv utläggsrapportering.
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen

3 min läsning • 13 januari 2023 • Ekonominyheter

 

Som registrerad arbetsgivare ska du varje månad redovisa ersättning, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter i en arbetsgivardeklaration. Denna arbetsgivardeklaration ska nu kompletteras med information om varje individs tjänsteställe. Detta gäller för löner som utbetalas från och med den 1 januari 2023. 

För de flesta bolag är det inte svårt att definiera var de anställda har sitt fasta tjänsteställe. Det är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete helt enkelt. Men i dagens föränderliga arbetsklimat, där arbetsplatsen kan förflyttas till många fler ställen än bolagets kontorslokaler så är det viktigt att göra en inventering och utvärdering gällande alla anställdas faktiska tjänsteställe. Därefter är det viktigt att denna information uppdateras i lönesystemet så att det finns korrekt information om de anställdas tjänsteställe.

 

Bakgrunden till att dessa uppgifter numera ska rapporteras in är de nya reglerna kring avdrag i privatdeklarationen för resor till och från arbetsplatsen. De reglerna godkändes av den tidigare regeringen under sommaren 2022. Den nya regeringen beslutade att inte genomföra dessa förändringar, men förändringen i arbetsgivardeklarationen kvarstår ändå. Därför behöver arbetsgivare informera om tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen.

Ett tjänsteställe per anställd och arbetsgivare gäller

Det är upp till varje arbetsgivare att definiera de anställdas tjänsteställe.  Detta kan alltså variera från person till person beroende var de faktiskt arbetar. Uppgifterna som nu ska rapporteras in utgörs av adress och ort. Även om en person arbetar på flera olika ställen så kan en person endast ha ett tjänsteställe per arbetsgivare.  Därför måste en bedömning genomföras enligt de olika regler som finns uppsatta:

 

 • Huvudregeln – enligt huvudregeln utgörs den anställdes tjänsteställe av den plats där huvuddelen av arbetet utförs.
 • Alternativregeln – denna regel behöver tillämpas om den anställde hela tiden växlar arbetsplats. Tjänstestället anses då vara den plats där den anställde hämtar och lämnar sitt arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter.
 • Undantagsregeln – används i de fall då den anställdes arbete pågår under en begränsad tid på varje plats. Det kan exempelvis vara aktuellt för vissa arbeten inom bygg- och anläggningsbranschen med mera. I dessa fall så anses den anställdes bostad utgöra tjänsteställe. I de fall undantagsregeln används så besöker alltså inte den anställde bolagets lokaler regelbundet.

 

Sedan finns ytterligare regler för sjömän, riksdagsledamöter och tillfälligt anställda vid samhällskriser. Har ni anställda i någon av dessa kategorier så kan ni läsa läs mer reglerna hos Skatteverket här. 

Hemmakontor eller bolagets lokaler?

I och med att många bolag nu erbjuder sina anställda att kombinera arbete både i bolagets kontorslokaler och i den anställdes egna hem så har Skatteverket lämnat ett ställningstagande för att förtydliga vad som gäller i dessa fall. I de fall som den anställde faktiskt har möjlighet att utföra huvuddelen av sitt arbete i bolagets lokaler så är det fortfarande bolagets lokaler som anses vara den anställdes tjänsteställe.

 

Att den anställde väljer att arbeta hemifrån får alltså inte någon påverkan i detta fall. Finns det däremot ett avtal mellan arbetsgivare och den anställde om att huvuddelen av arbetet får utföras på annan plats, så får det en påverkan på tjänstestället.

 

För att få en inblick i Skatteverkets ställningstagande gällande hemma vs kontoret så kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida här.

Tjänsteställe vs. arbetsställenummer

För några år sedan tillkom ett krav på arbetsställenummer i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Detta ska alltså skiljas från tjänsteställe och avser något annat. Ett arbetsställe är ett ställe där bolaget bedriver verksamhet. Så fort ett bolag har verksamhet på mer än ett ställe så måste arbetsställenummer anges i individuppgiften som deklareras till Skatteverket. Har bolaget bara verksamhet på ett ställe behöver inget noteras alternativt 00001.

 

Informationen om bolagens arbetsställenummer används av SCB (statistiska centralbyrån) för att föra statistik över sysselsättning, lönesummor och kopplas samman med annan information för att ligga till grund för viktiga beslut i vårt samhälle.

 

I november varje år får alla bolag som har eller har haft verksamhet på två olika ställen en förteckning från SCB över de arbetsställenummer som finns registrerade hos dem. Vilket arbetsställe som respektive person tillhör ska utgå från var de i första hand befinner sig för att påbörja sitt arbete eller för att hämta arbetsmaterial eller liknande.

 

Arbetsställenummer registreras enklast direkt via verksamt.se.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Nyheter inom ekonomi för 2023

3 min läsning • 13 januari 2023 • Ekonominyheter

 

Nu går vi in på ett nytt år med nya möjligheter. Det innebär även en del nya regler och bestämmelser att ta hänsyn till från och med den 1 januari 2023. För att hjälpa dig att ha full koll så har vi nedan sammanställt ett gäng nya uppdateringar inom ekonomi. Det gör att du kan hålla dig uppdaterad på vad som är nytt för i år – allt samlat på ett ställe.

Nytt prisbasbelopp

 • Prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 52 500 kr.
 • Det förhöjda prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 53 500 kr.
 • Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kr.

Justerat schablonbelopp för skattefri milersättning

Schablonbeloppen för skattefri milersättning är justerade från och med 1 januari 2023:

 

 • Resor med egen bil: 25 kr/mil
 • Resor med förmånsbil: 12 kr/mil förutom helt eldriven bil: 9,50 kr/mil

Fri kost på arbetsplatsen har justerats

Även förmånerna gällande fri kost på arbetsplatsen, den så kallade kostförmånen har justerats 2023. Schablonbeloppen för kostförmånen utgörs av följande:

 

 • För anställd som får samtliga tre måltider fria på arbetsplatsen (frukost, lunch, middag) utgör förmånsvärdet 275 kr/dag.
 • Fri frukost på arbetsplatsen utlöser ett förmånsvärde på 55 kr/dag.
 • Fri lunch resulterar i 110 kr i förmånsvärde per dag.
 • Även fri middag på arbetsplatsen resulterar i ett förmånsvärde på 110 kr/dag.

Håll koll på förmånsbilar

På tal om förmåner, kom också ihåg att se över eventuella förmånsbilar i bolaget så att era anställda beskattas på ett korrekt sätt. Kontrollera detta med ert leasing-bolag eller använd Skatteverkets beräkningshjälp. Ett tips är att du då behöver ha koll på bilens modellkod, fordonsskatt samt totalsumman för bilens extrautrustning för att kunna ta fram ett korrekt förmånsvärde. 

Nyhet i arbetsgivardeklarationerna

En nyhet i arbetsgivardeklarationerna på individnivå är att det numera på varje individuppgift måste framgå den anställdes tjänsteställe. Arbetsgivardeklarationerna skickas in till Skatteverket varje månad för bolag som är registrerade som arbetsgivare.

 

Tjänsteställe utgörs i regel av den fysiska platsen där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Var huvuddelen av arbetet utförs är inte alltid en fråga som är lätt att bedöma, speciellt i det nya arbetsklimats om skapats efter pandemin där distansarbete och flexibla arbetsplatser är vanligare. Läs mer om det här.

Så undviker du en onödigt hög kostnadsränta

Har det gått bättre för ditt bolag under 2022 än vad ni tidigare hade väntat er? Har ni därmed betalat för lite preliminärskatt till Skatteverket under året? Då kan det vara bra att känna till att det går att undvika en onödigt hög kostnadsränta sedan när skatten ska regleras på skattekontot i mars 2024.

 

För att undvika kostnadsränta helt och hållet så behöver bolagsskatten för 2022 betalas in den 13 februari 2023. Detta gäller om det är mer än 30 000 SEK ytterligare som ska betalas in utöver tidigare inbetald preliminärskatt.

 

Har ni mindre än 30 000 SEK ytterligare som ska betalas in för bolagsskatten 2022 så är deadline för detta den 3 maj 2023. Då kan bolaget helt och hållet undvika kostnadsränta.

 

Självklart kan ni också när som helst under 2023 betala in överskjutande skatt till Skatteverket för i alla fall minimera den kostnadsränta som annars uppstår.

 

Är du PE-kund? Kontakta ditt konsultteam så hjälper de dig att se över detta.

Förslag på stöd från regeringen – utökning av skatteanstånd

För att stötta bolag ytterligare i tider av hög inflation och höga energipriser så la regeringen fram ett förslag precis innan årsskiftet. Förslaget gäller en utökning av det skatteanstånd som gick att ansöka om under pandemin.

 

Förslaget innebär att anstånd ska gå att ansöka om till och med den 12 september 2023 samt att anstånd ska kunna beviljas i högst 12 månader istället för tidigare 9 månader för innehållet i arbetsgivar- och momsdeklarationerna.

 

Förslaget är att anstånd ska gå att söka för redovisningsperioderna april till juni 2022. Mer information kring detta förslag återkommer vi till när beslutet är taget.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Koncernbidrag — en möjlighet att vinstutjämna

3 min läsning • 10 januari 2023 • Koncernbidrag

 

Har du flera bolag i en och samma koncern? Då är det viktigt att känna till reglerna kring koncernbidrag. Det innebär att inkomster förs över från ett företag till ett annat inom samma koncern. Detta görs utan att det sker någon motprestation i form av varor eller tjänster. Genom koncernbidrag finns det alltså en möjlighet att fördela resultatet mellan företag som ingår i samma koncern.

Genom att nyttja möjligheterna gällande koncernbidrag så kan du alltså välja i vilket bolag inom koncernen som du vill att beskattningen ska hamna. Att nyttja denna möjlighet är extra viktigt i år då det finns möjlighet att få skattereduktion för inventarieköp genomförda under 2021 i flera bolag. För att få denna skattereduktion är det viktigt att det finns skatt i respektive bolag att räkna av skattereduktionen mot.

 

Du kan läsa mer om skattereduktion för inventarieinköp på Skatteverkets hemsida

Koncernbidrag – en möjlighet att vinstutjämna

Koncernbidrag innebär alltså överföring av pengar mellan bolagen i en koncern för att jämna ut resultatskillnader mellan bolagen. Det är aktuellt exempelvis när du vill minska på skattekostnaderna i ett bolag som går väldigt bra och justera resultatet mot ett annat bolag i koncernen där det går sämre.

 

Sverige har förmånliga skatteregler när det gäller att utjämna vinsten mot förlusten inom en koncern genom just koncernbidrag. ­Regleringen av koncernbidrag sker uteslutande i skattelagstiftningen. Dock finns koncernbidraget även i bokföringen som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Koncernbidrag är en skattemässig justering

Enligt skattelagstiftningen i Sverige är varje enskilt bolag ett skattesubjekt och inte koncernen som helhet. Reglerna kring koncernbidrag syftar därför till att justera så att den totala skattebelastningen för koncernen inte ska bli varken större eller mindre än om koncernen bedrivits i ett enda bolag, istället för separata bolag i en koncern.

 

Det givande bolaget i koncernen gör en överföring till mottagande bolag, det givande bolaget får dra av kostnaden och mottagande bolag tar upp det som en skattepliktig intäkt. Det är alltså enbart en skattemässig justering och avser inte någon form av ersättning för varor eller tjänster.

 

Det är viktigt att du känner till reglerna kring koncernbidrag så att nödvändiga kriterier är uppfyllda.  Annars underkänns koncernbidraget och förlustutjämningen. Det innebär att bidraget inte är avdragsgillt för det givande bolaget i koncernen.

Hur stort kan ett koncernbidrag vara?

Det finns ingen begränsning i hur stort ett koncernbidrag får vara. Det kan till och med vara så stort att det givande bolaget därmed får ett negativt resultat. Ett och samma bolag inom koncernen får både ge och ta emot koncernbidrag under ett och samma år dessutom.

 

Det som däremot begränsas är själva möjligheten till koncernbidrag. Bara för att det uppstår ett koncernförhållande mellan två bolag så innebär det inte automatiskt rätt till att göra koncernbidrag. Bolagen måste som sagt uppfylla nödvändiga kriterier.

 

För det första så måste bolagen i fråga vara svenska, svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.

 

Dessutom måste koncernen vara helägd för att reglerna om koncernbidrag ska kunna tillämpas. Det innebär att moderbolaget måste äga minst 90% av andelarna i dotterföretaget. Andelarna måste också ha funnits i moderbolagets ägande under hela räkenskapsåret.

 

Den fysiska värdeöverföringen måste ha skett senast den dag som givaren av bidraget ska lämna in sin inkomstdeklaration. Det är alltså inte något som endast går att ta upp i bokföringen.  Den faktiska värdeöverföringen måste också ske för att uppfylla regelverket.

 

Mer information om de generella reglerna kring koncernbidrag finns hos Skatteverket här.

 

Om du inte är kund till PE Accounting idag och vill veta mer om framtidens ekonomilösning – boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter så berättar vi hur du kan släppa bokföringen tryggt och säkert till oss och istället få fokusera på det du brinner för.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Förvaltningsberättelsen — en fantastisk möjlighet

4 min läsning • 9 januari 2023 • Bokföring/ Redovisning

 

Förvaltningsberättelsen är en obligatorisk del av årsredovisningen. Det är här du beskriver företaget med ord och även beskriver de viktigaste händelserna under året som gått. Dessutom innehåller förvaltningsberättelsen vissa andra lagstadgade uppgifter.

I årsredovisningen presenteras mycket siffror och information som är lagstadgade.  Det finns ett par poster som går att påverka, exempelvis skattemässiga justeringar som eventuellt är möjliga att göra. Men det är många som missar möjligheten att beskriva bolaget mer i förvaltningsberättelsen. Här kan du i text lyfta fram viktiga aspekter som inte framgår av siffrorna.

En genomarbetad förvaltningsberättelse kan locka investerare

Genom förvaltningsberättelsen har du all möjlighet att förklara för läsaren vad bolaget gjort under året som gått. Du kan beskriva hur ni ser på framtiden och era möjligheter. Att nyttja denna del i årsredovisningen är ett fantastiskt sätt att skapa ett större intresse kring företaget. När omvärlden skakar och det kan vara svårare att hitta investerare så kan en intressant förvaltningsberättelse och en genomarbetad årsredovisning bli ännu viktigare för företag.

Ge bolagets intressenter en helhetsbild

Årsredovisningen är en offentlig handling och finns tillgänglig för alla olika intressenter till bolaget. Därför är det viktigt att du ser över förvaltningsberättelsen och den bild av bolaget som denna förmedlar.

 

Siffrorna i årsredovisningen utgör självklart en viktig del, men det finns mycket mer som händer i ett företag under året. Allt detta kan inte presenteras i siffror. Därför behöver du komplettera med mer beskrivande information så att läsaren ska få en korrekt helhetsbild av bolaget.

 

Fundera också på VEM som kommer att läsa er årsredovisning? Att ägare och styrelsen läser årsredovisningen är en självklarhet, men även anställda och kanske till och med kandidater, externa finansiärer, banker med mera kan vara intressenter som läser årsredovisningen. Det är bra att ha med sig när ni tar fram årsredovisningen.

Många företag nyttjar inte förvaltningsberättelsen fullt ut

Det finns grundläggande krav genom årsredovisningslagen (ÅRL) och regelverken (K2/K3) om vad förvaltningsberättelsen måste innehålla. Det finns dock även stort utrymme att skriva fritt och berätta mer om bolaget. Denna möjlighet nyttjas sällan, vilket är synd.

 

Idag ser vi att allt för många noterar den fåordiga bolagsordningen som förvaltningsberättelse. Det är inget vi rekommenderar då den inte alls säger något om vad bolaget har gjort under det gångna räkenskapsåret eller vilka möjligheter man ser framåt.

 

Enligt årsredovisningslagen måste sådana förhållanden som är viktiga för att kunna bedöma utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat framgå och det måste som sagt inte bara vara genom siffror. Det kan vara viktiga förhållanden som måste beskrivas i ord. Säkerställ att ni beskriver vad som faktiskt har hänt under året i bolaget.

 

I lagen finns även krav på att väsentliga händelser som skett under året och som är av betydelse måste framgå i förvaltningsberättelsen. I K2- och K3-regelverkan har det här preciserats för att förtydliga vad som faktiskt kan anses vara en väsentlig händelse:

 

 • Viktiga förändringar i bolaget som det tagits beslut om. Det kan t.ex. handla om köp/försäljning av dotterbolag, etablering av nya rörelsegrenar, större avtal bolaget har ingått, beslut om större investeringar med mera. Händelser som bara är planerat och ännu inte beslutat finns det inget krav på att beskriva, men självklart får ni skriva även detta om ni tycker att det är viktigt för att förmedla en rättvis bild av bolaget.
 • Företaget agerar på en marknad där det finns en massa olika externa faktorer som kan påverka bolagets ställning och resultat. Det kan exempelvis vara sådant vi har sett i fotspåren av corona och kriget – brist på råvaror som har en avgörande betydelse i bolagets produktion, utveckling av räntor och valutakurser som också kan ha fått en stor effekt på bolaget och deras resultat. Detta är självklart också viktigt att förklara för att kunna leverera en korrekt helhetsbild av bolaget. Att som läsare bara se på dessa siffror gör kanske att förändringen misstolkas och man förstår inte orsaken till siffrorna och förändringen.
 • Om det finns omständigheter som gör att förtaget inte längre kan bedriva sin verksamhet så måste även detta tas upp här.

Många faktorer styr omfattningen av förvaltningsberättelsen

Ju större ditt bolag är desto mer krav tillkommer gällande förvaltningsberättelsen. För större bolag måste även information om förväntad framtida utveckling, väsentliga risker och andra osäkerhetsfaktorer framgå.

 

Bedriver bolaget filialer i utlandet måste upplysningar finnas om dessa, verksamhet inom forskning och utveckling ska även informeras om bland annat.

 

Detta gör att förvaltningsberättelser kan se lite olika ut, framförallt så kan de innehålla lite olika delar, dels beroende på hur stort bolaget är, men också beroende på vilket regelverk bolaget följer.

 

Om du tillämpar K2-regelverket är det väldigt tydligt preciserat exakt vilka delar som ska finnas med, vilka nyckeltal som ska redogöras för i flerårs-översikten och så vidare.

 

Går ni däremot över till K3 så är det bra att känna till att kraven på innehållet i förvaltningsberättelsen ökar. K3 är inte lika preciserat utan det viktiga är att bolaget förmedlar en korrekt och rättvisande bild av bolaget. Vilka nyckeltal som redovisas kan bestämmas utav varje enskilt bolag för att bäst kunna visa upp bolagets utveckling. Detta resulterar i att en förvaltningsberättelse upprättad enligt K3-regelverket ofta blir mer omfattande än en förvaltningsberättelse upprättad enligt K2.

 

Vill du veta vad just DIN förvaltningsberättelse ska innehålla och hur den bäst speglar verksamheten i bolaget och vad som faktiskt har hänt under året? Kontakta din konsult så får du bästa rådgivningen. 

 

Om du inte är kund till PE Accounting idag och vill veta mer om framtidens ekonomilösning – boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter så berättar vi hur du kan släppa årsbokslutet och förvaltningsberättelsen tryggt och säkert till oss och istället få fokusera på det du brinner för.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?