Framtidens CFO → Premiär den 15 oktober 🎉 Anmäl dig här

Kategori: Hållbarhet

Så här nyttjar du hållbarhetsdatan på bästa sätt

9 min läsning • 12 september 2022 • Hållbarhet

 

Vi vet att hållbarhet är en komplex fråga. Men vi har ett gemensamt ansvar för vår planet och för kommande generationer. Att arbeta med hållbarhet är dock inget du gör en gång om året vid hållbarhetsredovisningen – det är en kontinuerlig process.

De mest framåtlutade bolagen vill vara med och ta sitt ansvar för att bidra till hållbart företagande. Men för att kunna använda datan på rätt sätt och utveckla era insatser kring hållbarhet krävs det att du har rätt strategi.

 

Denna artikel är del 3 i vår serie om hållbarhet och hur du bör arbeta med det i din verksamhet för att säkerställa regelefterlevnad, samtidigt som du tar ansvar och nyttjar potentialen inom området. I två tidigare artiklar har vi gått igenom vad din hållbarhetsredovisning bör innehålla samt vilken data du behöver få fram.

  

Så, nu har du förmodligen samlat in all data och redovisat era hållbarhetsinsatser på ett korrekt och genomtänkt sätt. Här börjar en spännande del av resan. Låt oss gå igenom vad du borde göra med all information du samlat på dig nu.

Därför ska du använda datan strategiskt efter hållbarhetsredovisningen

Att rapportera er hållbarhetsdata är inte slutet av processen, det är början på nästa del. Det är nämligen startskottet för att kunna nyttja informationen du fått fram. Att arbeta med hållbarhet är en pågående process och nu när du har all data framför dig är det ett perfekt läge att använda den till er fördel.

  

Det finns många olika dimensioner att jobba med och styra mot inom hållbarhet, men det viktigaste är just insikten att förändring börjar med din data. Först då kan du analysera, sätta mål och jobba mot förbättring.

  

En annan viktig del i arbetet är att vara öppen med er hållbarhetsdata. Investerare och talanger kommer att vara nyfikna på hur ni arbetar kring hållbarhet samt hur er organisation ser ut. Har ni då en genomarbetad hållbarhetsrapport och positiva siffror att lyfta fram i er rapportering så kommer det att gynna er som bolag, både i upphandlingar och i er rekryteringsprocess.

 

Lämna inte detta viktiga utvecklingsarbete åt slumpen. Ta kontroll över er data och arbeta strategiskt med områdena under hela året. Annars riskerar ni att bli omsprungna av konkurrenter som ser denna enorma möjlighet. Risken är då stor att ni tappar såväl talanger som investerare till organisationer som väljer att använda hållbarhetsdatan istället för att bara rapportera in den.

   

Steget efter datainsamling är att ta fram din åtgärdsplan.

Gör en åtgärdsplan för era hållbarhetsinsatser

En åtgärdsplan är helt enkelt aktiviteter som ni sätter för att uppnå målen inom de områden som ni vill förbättra gällande era hållbarhetsinsatser. Det är ett transparent arbetssätt som dina medarbetare kommer att uppskatta eftersom de hela tiden förstår vad företaget gör för att bidra till en hållbar värld.

  

I åtgärdsplanen kan ni till exempel skapa strategier kring:

 

 • Klimat – Kanske vill ni minska ert utsläpp eller er energiförbrukning? 
 • Ekonomisk tillväxt – Kanske vill ni minska utgifter eller se över risker? 
 • Social hållbarhet – Kanske vill ni driva fler jämställdhetsfrågor internt eller främja social hållbarhet inom andra områden? 

 

Precis som när ni sätter årsbudgeten så handlar detta arbete om att sätta KPI:er som ni sedan följer upp under året. Vilka aktiviteter leder till att ni uppfyller de strategier ni sätter i planen? Mät dessa. På så sätt säkerställer ni att nästa års hållbarhetsredovisning visar ännu mer positiva siffror. Det säkerställer framför allt att ni faktiskt är ett företag som bidrar till en hållbar framtid.  

 

Utan en åtgärdsplan riskerar ni att insatserna inte följs upp, och vid nästa årsredovisning vet ni inte riktigt varför siffrorna ser ut som de gör.

Här är de vanligaste områdena att mäta

Vi på PE Accounting har hjälpt många företag med sin hållbarhetsredovisning, och vår hållbarhetsexpert Mattias Weerasooriya har märkt tre områden som just nu är mest populära att fokusera sina insatser kring:

 

Lönekartläggning
 

 • Vi ser att fler börjar ta tag i löneskillnader, inte bara mellan kön, men också skillnader mellan olika befattningar. Vi ser tydligt att fler organisationer blir mer seriösa i sin lönekartläggning nu jämfört med för något år sedan. Det är bra eftersom det faktiskt finns tydliga lagkrav här. Alla bolag med fler än 10 anställda måste dokumentera sin lönekartläggning för att visa sina åtgärder mot diskriminering. Gör bolag inte denna dokumentation eller vidtar åtgärder så riskerar du vite från Diskrimineringsombudsmannen, DO.  

 

Exempel på KPI:er inom lönekartläggning kan vara:
Minska löneskillnader mellan befattningar med 10% till den 1 januari 2024
 

Klimatpåverkan

 

 • Många vill minska sitt klimatavtryck av flera anledningar. En anledning är att det går att spara mycket pengar här. Du kan spara in på resor, elförbrukning eller inköp. Plötsligt har du både minskat ditt klimatavtryck och sparat pengar vilket lockar många organisationer. Men något som i princip alla vill förbättra är koldioxidutsläppen. Det finns ett nobelt syfte med att ta ansvar för klimatet, men det finns också en affärsnytta eftersom det kan vara ett krav från kunder. Därför blir det också en konkurrensfördel. 

 

Exempel på KPI:er inom klimatpåverkan kan vara:
Minska våra utsläpp med 40% till den 1 juli 2024
 

 

Satsa mer på sin personal
 

 • Som tur är inser allt fler att välmående medarbetare leder till framgång. Därför siktar många mot en lägre sjukfrånvaro och personalomsättning. De vill bygga ett företag där folk mår bra och vill stanna. Det blir också en ekonomisk fråga eftersom rekrytering och omsättning av medarbetare faktiskt kostar mycket. Så även här blir det win win. 

 

Exempel på KPI:er inom personal och välmående kan vara:
Minska vår personalomsättning (eller sjukfrånvaro) med 15% till den 1 januari 2024

Allt börjar med datan

Det är inte lätt att investera i din personal, minska utsläppen eller kartlägga lönerna om du inte vet vad siffrorna säger. Därför börjar all utveckling och förbättring i just datan. Informationen bör sedan kartläggas via en åtgärdsplan som aktivt följs upp under året.

Missa inte webinar på temat hållbart företagande

Låt oss inspirera dig och hjälpa dig igång med er hållbarhetsredovisning! Den 22:a september klockan 11.30-12.00 kommer vi att hålla i ett webinar på temat hållbart företagande. Ett kostnadsfritt webinar med massa tips på hur ni kommer igång med hållbarhetsredovisning och självklart vart ni ska börja. Anmäl dig redan idag! 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Jakten på hållbarhetsdata — så hittar du siffrorna du ska rapportera

11 min läsning • 24 augusti 2022 • Hållbarhet

 

Hållbarhetsredovisning blir en alltmer prioriterad fråga för företag idag. Dels för att säkerställa regelefterlevnad, men också för att hänga med i den snabba utvecklingen som sker. De mest framåtlutade bolagen har stenkoll på sin rapportering och förstår vikten av den. Men vad behöver egentligen finnas med i en hållbarhetsrapport? Vilken data ska du samla in och använda? 

Trots att frågan om hållbarhet är hetare än någonsin just nu så är det fortfarande många bolag som kämpar med sin hållbarhetsredovisning. De har inte tillräckligt bra koll på syfte och innehåll. Många förstår vikten av att redovisa på ett tydligt och korrekt sätt, men hållbarhet är ett komplext område att sätta sig in i för de allra flesta.

 

Nya lagkrav är dock på väg vilket påverkar alla företag, stora som små. Även om den nya lagstiftningen till en början riktar in sig mot de största bolagen så kommer alla bolag att påverkas på ett eller annat sätt. Därför är det hög tid att se till att din hållbarhetsrapportering har rätt innehåll redan idag.

Hållbarhetsrapportens tre grundläggande områden

Vi har tidigare gått igenom vad en hållbarhetsrapport är och vad den ska innehålla i stora drag. Det viktigaste är att din hållbarhetsrapport enligt lag ska ha med följande delar: 

 

 • Miljö (energiförbrukning, vatten, utsläpp, resor etc.) 
 • Sociala aspekter (exempelvis jämställdhetsfrågor, lön eller arbetsvillkor) 
 • Mänskliga rättigheter 
 • Motverkande av korruption 

 

Förutom ovanstående lagstadgade delar så behöver ni visa i er rapportering hur ni arbetar med cirkulära modeller i er verksamhet. Du ska visa data och presentera hur ni arbetar med att säkerställa att det finns en ekonomisk säkerhet och långsiktighet i verksamheten samt att ni tittar på eller redan infört mer cirkulära affärsmodeller. 

 

Låt oss nu gå in på vilken data du behöver för att rapportera korrekt.

Vilken data behöver du få fram i din hållbarhetsrapport

För att din hållbarhetsrapport ska bli korrekt och följa alla lagkrav är det viktigt att du får fram rätt data och kan presentera den på ett korrekt och begripligt sätt. För att göra det så enkelt som möjligt att komma igång med hållbarhetsredovisningen så kan du följa den här checklistan i jakten på hållbarhets-datan: 

 

 • Ditt företag måste redogöra för hållbarhetsrisker inom verksamheten, till exempel affärsförbindelser och produkter eller tjänster. Ni behöver även redovisa hur ni hanterar dessa risker.
   
 • Ni behöver beskriva er affärsmodell och hur den förhåller sig till hållbarhetsaspekter och säkerhet. Vilken hållbarhetspåverkan uppstår genom ert sätt att driva era affärer på? På vilket sätt hanterar ni säkerhetsrisker? Här ska det finnas en balans mellan ekonomisk tillväxt och ett hållbart och ansvarstagande företagande. Några exempel på innehåll att ta med är hur ni jobbar med penningtvättslagen, det vill säga vilka processer har ni på plats för att säkerställa regelefterlevnad. Beskriv även vilka processer som finns för att säkerställa regelefterlevnad gällande affärer med kunder eller leverantörer i så kallade ”riskländer”. 
   
 • Ni behöver redovisa hur ni jobbar mer cirkulärt. Kan ni redogöra för hur ni redan bytt eller planerar att byta affärsmodell inom vissa områden för att bidra till en mer cirkulär ekonomi?  Några exempel på områden där ni kan identifiera och införa mer cirkulära modeller är inköp av material, förbrukning samt kunderbjudanden som bidrar till cirkularitet. 
   
 • Ni behöver redovisa hur ni styr ert hållbarhetsarbete genom till exempel policys, mål och resultatindikatorer. Om ni inte följer någon policy behöver ni förklara och motivera detta.
   
 • För att klimatredovisningen ska bli fullständig behöver ni redovisa resor, utsläpp, energiförbrukning, risker och möjligheter.
   
 • För alla områden som bedöms vara väsentliga för företaget behöver ni även rapportera årets utfall. Utfall kan presenteras i siffror eller i mer kvalitativa aspekter.
 • För att den sociala redovisningen ska bli komplett behöver ni redovisa interna såväl som externa aspekter. Social redovisning vilar på två grundläggande delar. Den ena delen fokuserar på interna aspekter så som personal, lön, jämställdhet och diskriminering. Här är exempel på data att ta fram en lönekartläggning samt processer för ert arbete kring jämställdhet och diskriminering. Den andra delen har ett externt fokus. Här behöver ni exempelvis redovisa processer för leverantörer samt hur ni säkerställer att mänskliga rättigheter inte bryts, hur ni arbetar med anti-korruption och så vidare. 
   
 • Inkludera hållbarhetscertifieringar, exempelvis Svanen, ISO-certifieringar, IT-certifieringar samt säkerhets- och hälsocertifieringar.
   
 • Inkludera hänvisningar till och förklaringar av de belopp ni tar upp i årsredovisningen.
   
 • Om särskilda riktlinjer har tillämpats vid upprättandet av rapporten, behöver ni ange vilka dessa är.  

 

Här är några exempel på frågor nu borde ställa er för att säkerställa hållbarhetsrapportens kvalité. Frågorna kommer från svenskhandel.se: 

 

 • Täcker rapporten in alla fyra rapporteringsområden? (miljö, social, mänskliga rättigheter, korruption) 
 • Har vi med en beskrivning av väsentliga risker? 
 • Har vi inkluderat centrala resultatindikatorer? 
 • Om hållbarhetsrapporten upprättas separat, finns det en hänvisning i årsredovisningen till rapporten? 
 • Täcks alla bolag i koncernen av rapporten? 
 • Behövs en separat rapport för moderbolaget? 

Så kommer du igång

Hållbarhetsredovisning är viktigare än någonsin. Men var börjar du egentligen som företagare? Vår hållbarhetsexpert Mattias Weerasooriya och vår VD Pontus Björnsson har gått igenom grunderna under ett webinar.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Hållbarhet blir allt viktigare i jakten på konsult-talangerna

1 min läsning • 19 augusti 2022 • Hållbarhet

 

Att jakten på talanger blir alltmer intensiv är inget nytt. För konsultbolag har rekrytering alltid varit en nyckel till framgång och med den ökade konkurrensen är det nu ännu viktigare att kunna sticka ut. 

De företag som lockar framtidens talanger är de som kan erbjuda en djupare mening och ett syfte som rimmar väl med de personliga värderingarna hos framtida kollegor. De mest framåtlutade konsultbolagen använder därför hållbarhet som en nyckel för att attrahera morgondagens stjärnor. 

 

Men vad ska en hållbarhetsrapport innehålla och hur kan automatiserad hållbarhetsredovisning skapa en mer attraktiv arbetsplats?  

 

Läs gärna vår gästblogg hos Cinode där vi skriver om Hållbarhet som en viktig nyckel i jakten på talangerna för konsultbolag.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Detta bör din hållbarhetsredovisning innehålla

1 min läsning • 1 augusti 2022 • Hållbarhet- Redovisning

 

Att hållbarhetsfrågan är en megatrend råder det inget tvivel om. De mest framåtlutade bolagen satsar hårt på hållbarhet och kommande lagkrav gör också att allt fler börjar fokusera på redovisning av hållbarhetsarbetet. Men det är ett tidskrävande och komplext område.

Många företag kämpar med att få fram vad som ska rapporteras och hur. Det har blivit ett relativt luddigt område vilket lett till en oro för så kallad ”green washing” (dvs att företag framhäver sig själva som miljömedvetna i sin kommunikation trots att åtgärderna i själva verket inte ger så stor effekt för klimatet).  

 

Om du googlar begreppet hållbarhet eller hållbarhetsredovisning så kommer du få en uppsjö av olika riktlinjer och policys. För att hjälpa dig på vägen till en tydlig hållbarhetsredovisning börjar vi därför med att reda ut lite begrepp.

Vad innebär hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är ett begrepp som de flesta hört och känner till. Ändå är det ofta svårt att sätta fingret på exakt vad begreppet innebär. I grund och botten handlar det om att peka ut en önskvärd samhällsutveckling.

  

Vi har en planet, och på vår planet har vi begränsade resurser. Vi bär därför alla ett gemensamt ansvar för att tänka långsiktigt och ta hänsyn till framtida generationer utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Det är kortfattat vad hållbarhet och hållbar utveckling handlar om.

  

För företag som tar detta arbete på allvar kan denna långsiktighet, transparens och ansvarstagande öppna upp för helt nya typer av affärsmöjligheter.

Vad ingår i en hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt för dig som företag att visa upp vad ni gjort och uppnått i arbetet för en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen ska enligt lagen innehålla åtminstone följande delar:

  

 • Miljö
 • Sociala och personalrelaterade frågor 
 • Mänskliga rättigheter
 • Motverkande av korruption 

 

För oss på PE handlar hållbarhetsredovisning om tre sammanhängande områden som alla måste finnas med för att göra skillnad. Det handlar om de ekonomiska, sociala såväl som miljömässiga aspekter.  

 

Ekonomisk tillväxt och redovisning

Ekonomisk tillväxt bidrar till långsiktighet och innovation. Därför är det en viktig aspekt i din hållbarhetsredovisning. Det som bör framgå är om ni är med och främjar cirkulära affärsmodeller så att ekonomisk tillväxt balanseras med fokus på klimat och de sociala aspekterna.  

 

Klimatredovisning  

Klimatpåverkan är kanske den del som de allra flesta förknippar med hållbarhet och hållbarhetsredovisning. Det är givetvis en väsentlig del av hållbarhetsredovisningen, framför allt eftersom vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser för att bygga en hållbar framtid. Det som behöver framgå i denna del av hållbarhetsredovisningen är bland annat analys av resor, utsläpp, energiförbrukning, risker och möjligheter.  

 

Social redovisning 

Som företag behöver du ta ansvar för hur ni påverkar samhället ur ett socialt perspektiv. Det är kortfattat vad den sociala redovisningen ska beskriva. Det kan handla om både interna och externa åtgärder för att exempelvis motverka diskriminering samt främja social hållbarhet, CSR- och hälso-arbete. Här kommer aspekter så som lönekartläggning och jämställdhetsarbete in. 

Ökade lagkrav leder till större fokus på hållbarhetsredovisning

Debatten om hållbarhetsfrågan är het och inför 2024 kommer lagkrav införas för företag som omsätter mer än 350 MSEK. Det nya lagkravet innebär en skyldighet ta fram en hållbarhetsrapport. I förlängningen kommer de nya lagkraven även att påverka underleverantörer.  

 

Därför behöver även små och medelstora bolag förbereda för en smidig process för hållbarhetsredovisningen redan nu. Dels menar de flesta experter att dessa lagkrav kommer att direkt påverka även mindre företag i framtiden. Men utöver direkta lagkrav så finns risken att mindre bolag förlorar upphandlingar och affärer om de inte har en hållbarhetsrapport redan nu.   

 

Det som fortfarande är en utmaning är komplexiteten inom hållbarhetsområdet samt det faktum att det fortfarande är otydligt vad företag faktiskt ska rapportera på. För att underlätta för företagen har branschförbunden i Norden tagit fram en nordisk standard, NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard). Denna standard kommer troligen att ge avtryck även i EU, men det kvarstår att se. Vi vet dock redan idag att aspekterna ekonomi, social och klimat är grundläggande delar av rapporteringen. 

Automatiserad hållbarhetsredovisning är framtiden

I över 10 år har vi på PE Accounting förändrat sättet branschen ser på redovisning. Vi har varit med och revolutionerat en traditionell bransch och automatiserat det som går i ekonomiprocesserna. Nästa steg är att automatisera hållbarhetsredovisningen.  

 

Ett naturligt första steg är att börja i den ekonomiska data som finns i din ekonomilösning för att sedan addera klimatpåverkan och sociala aspekter, så som lön, i din hållbarhetsredovisning. På så sätt har du tagit ett stort kliv in i framtidens redovisning: hållbarhet. 

Se inspelat webinar på tema hållbarhet

Låt oss inspirera dig och hjälpa dig på traven att komma igång med hållbarhetsredovisning! I detta webinar kommer jag att prata generellt om hållbart företagande samt ge dig tips på hur ni kommer igång med hållbarhetsredovisning och vart ni ska börja.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Automatiserad lönekartläggning– ett viktigt kliv mot hållbart företagande

1 min läsning • 17 maj 2022 • Lön – Hållbarhet

 

Lönekartläggning är inget nytt för HR- och löneavdelningar, men skapar oftast mycket mer jobb och kan verka vara en oöverstiglig uppgift i att få fram korrekt data. Nu lanserar PE Accounting ytterligare en revolutionerande automatiserad tjänst som ger dig lönekartläggningen i ditt bolag, inklusive en benchmark med andra PE kunder. 

Redan 2008 blev det lagstadgat att man som arbetsgivare behöver kartlägga löneskillnader mellan könen som utför lika eller likvärdigt arbete. Diskrimineringsombudsmannen kräver att arbetsgivaren både ska kartlägga och analysera, dvs. hur lönerna är satta samt en genomgång av nuvarande löneläge. Om du dessutom är ett företag med 10 eller fler anställda måste denna process dokumenteras.

 

PE Accountings kunder kan nu kartlägga med ett enkelt knapptryck i systemet, exportera ut filen för dokumentation och i tillägg analysera kartläggningen genom att jämföra med andra PE kunder.

 

Lönekartläggningen är ytterligare ett steg i automationsresan för PE Accountings kunder. Nu kan man som kund lägga mer tid på att analysera data och agera, istället för att jaga in korrekt data”, menar Olle Rydqvist, medgrundare på PE Accounting. ”Dessutom tar man ett rejält kliv mot att bli en jämställd arbetsgivare, vilket är positivt för hela bolagets hållbarhetstänk.

 

För mer information, kontakta:

 

Olle Rydqvist, co-founder på PE Accounting

 

olle.rydqvist@accounting.pe

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Så påverkas din hållbarhetsredovisning av nya regelverk

2 min läsning • 30 mars 2022 • Hållbarhetsredovisning

 

Den 1 januari 2022 trädde EU-taxonomiförordningen i kraft i begränsat utförande. 2023 är den igång i full utsträckning. Här hittar du regeringens formulering, vad det innebär i praktiken och en lägesanalys av Olle Rydqvist.”Jag hoppas och tror att hållbarhetsredovisning blir en lika naturlig del av årsredovisningen som den finansiella”, säger Olle Rydqvist, medgrundare av PE Accounting.

Vad säger regeringen?

Taxonomiförordningen är i grunden ett transparensverktyg och innebär krav på följande tre områden enligt Regeringskansliet:

 

 1. Högre krav på hållbarhetsrapporten. Rapporteringskraven gäller i dagsläget bara för företag med fler än 500 anställda.
 2. Finansmarknadsaktörer behöver informera om hur stor del av de underliggande investeringarna som gjorts i taxonomiförenlig verksamhet.
 3. Krav på statnivå gällande åtgärder. Kan till exempel handla om att offentligrättsliga föreskrifter om vilka finansiella produkter som får marknadsföras som miljömässigt hållbara ska vara anpassade till taxonomi­förordningen.

Vad betyder det i praktiken?

Från 1 januari 2023 ska företag och verksamheter uppvisa hur stor del av omsättningen som uppfyller de krav som finns definierade i EU-taxonomin. Man ska också rapportera den andel av omsättningen som inte uppfyller kraven definierade i EU-taxonomin. Det kommer ge ringar på vattnet längs med hela investeringskedjan och påverka ett stort antal företag vars värdepapper ingår i de aktie- och obligationsfonder som omfattas av lagkravet. Likaså förväntas kravet på större företag att redovisa sin verksamhet att spilla över på mindre företag.

 

Läs mer: Bakgrunden till taxonomin

Analys av PE:s grundare

Jag tror att vi tydligt från och med 2023, och kanske framförallt kommande åren därefter, kommer se ett ökat behov eller krav på hållbarhetsredovisning grundat på tre saker, säger Olle Rydqvist, medgrundare av PE Accounting.

 

 1. Bolag har ägare som måste hållbarhetsredovisa enligt EU:s taxonomi då de exempelvis är en del av en publik fond.
 2. Bolaget själv är ett stort bolag enligt ÅRL:s definition och därför måste upprätta hållbarhetsredovisning enligt lag.
 3. Bolaget ingår i en leverantörskedja till ett stort bolag som ska redovisa sin indirekta påverkan.

 

 

Vidare finns det tydliga signaler att både medarbetare, potentiella medarbetare och kunder ställer, eller kommer ställa, krav på hållbarhetsredovisning.

Det som är den stora begränsningen idag är avsaknaden av standards och hur de ska tillämpas för att bli jämförbara mellan bolag. Jag tycker därför det är jätteroligt att SRF Konsulterna tillsammans med motsvarande organ i Norge och Finland tagit fram en nordisk standard för små och medelstora bolag (SME), NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard).

Klimatredovisning

Den ”lilla” detaljen att företag utmed hela distributionskedjan (supply chain) kan komma att innefattas av taxonomin gör stor skillnad. Många av er är del i just en sådan distributionskedja eller kan komma att bli det i framtiden. Hur det faller ut får vi  se under kommande månader, men en situation där en underleverantör som redan klimatredovisar föredras av beställaren känns inte osannolik. Avslutar Olle.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Att mäta hållbarhet — taxonomin förklarad

2 min läsning • 30 mars 2022 • Hållbarhet

 

För två år sedan lyckades de nå en politisk överenskommelse om ett konkret verktyg i arbetet med att göra EU klimatneutralt. Delar av EU:s taxonomi är redan aktivt, men det är efter årsskiftet det verkligen kommer märkas. Det kommer ge ringar på vattnet längs med hela investeringskedjan och kravet på större företag att redovisa sin verksamhet förväntas att spilla över på mindre företag.

Bakgrunden till taxanomi

Som ett steg på vägen mot klimatneutralitet år 2050 har EU har valt att satsa på ett gemensamt klassificeringssystem för hållbarhet kallat taxonomy, eller taxonomi på svenska. Det översätter EU:s klimat- och miljömål i ett antal kriterier som krävs för att en ekonomisk aktivitet ska klassas som miljömässigt hållbar. På så vis kan investerare identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Hur detta skulle gå till, vilka branscher det skulle innefatta och hur det ska redovisas har varit en svårt nöt att knäcka.

 

Konsensus nåddes tillslut och med gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas hållbara är tanken att taxonomin ska styra investeringar till den gröna sektorn. För två år sedan klubbades förslaget igenom och nu börjar vi närma oss startdatumet 1 januari 2023. Det är uppbyggt kring sex mål.

De sex målen

1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Övergång till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Tidslinje

2018. Arbetet inleds. Taxonomin är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, som antogs av kommissionen 2018. I handlingsplanen beskrivs taxonomin som en av de viktigaste och mest brådskande åtgärderna för att främja flödet av kapital till hållbara sektorer i behov av finansiering. Sverige har från början varit ett av de mest pådrivande länderna.

 

12 juli 2020. Taxonomiförordningen träder i kraft. En ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin.

 

21 april 2021. EU fattar beslut om en klimatlag som stakar ut vägen för hur Europa ska nå klimatneutralitet till 2050. Samma dag nås en politisk överenskommelse och ett skarpt förslag om första delen av taxonomin presenteras.

 

4 juni 2021. Kommissionen antar en första ”delegerad akt” med granskningskriterier för de två klimatrelaterade målen i taxonomin. Rådet och Europaparlamentet hade 6 månader på sig att granska akten.

 

1 januari 2022. Sverige förespråkade att rådet skulle invända, främst på grund av klassificering av hållbart skogsbruk, men fann inte tillräckligt stöd. Den delegerade akten trädde därmed i kraft och började tillämpas den 1 januari 2022.

 

Våren 2022. Kommissionen väntas under våren presentera ett utkast till en ”delegerad akt” med granskningskriterier för taxonomins fyra övriga mål.

 

1 januari 2023. Taxonomiförordningen ska börja tillämpas fullt ut.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?