Anmäl dig till vårt nyhetsbrev | Handplockade tips direkt i din inkorg

Författare: camilladrangel

Fyra steg till en automatiserad ekonomi

X min läsning

Att hålla på med sin ekonomi ska vara en givande aktivitet. Det ger en översikt, visar var det går att bli bättre och ger kontroll över fakta som beslut ska grundas på. När allt fungerar och rutiner för regelbundna saker som lön, faktura och utlägg rullar på bildas ett överskott i tid. Tid som kan omvandlas till kreativitet. Tyvärr är det inte alltid frid och fröjd, men det finns mycket du kan göra för att få det så fridfullt som möjligt.

Det finns inget universellt rätt sätt att sköta ekonomin. För vissa fungerar det att göra allt själv och för andra är det en hjälte på ekonomiavdelningen som räddar dagen. Men när volymerna växer blir de tidigare knappt märkbara mellanstegen alltmer krävande. Hur väl lirar de olika systemen för lön och bokföring egentligen? Alla aspekter ställs på allt högre prov och kräver mer arbetstid för att fungera. Ett typexempel är konsultbolaget DQC som till slut satt och jobbade i fem olika system samtidigt.

Ekonomi är inte vår kärnverksamhet. Det krävde manuell administration och tog mycket tid från oss. Tid som vi i stället ville lägga på värdeskapande uppgifter internt och externt. — Jonas Andersson, VD för DQC.

Med en tydlig behovsanalys och målbild lyckades de hitta en lösning där de fem systemen blev till ett. På så sätt automatiserades de tidskrävande mellanstegen och mängden administration minskade.

Det är troligtvis många som känner att de skulle kunna sköta ekonomiadministrationen på ett effektivare sätt. Mycket går att automatisera idag. Hur väl det skulle fungera i er verksamhet hänger på flera faktorer. Här är en lista med några grundförutsättningar som möjliggör mer omfattande automatisering av er ekonomi och redovisning.

 

 • Samla så mycket som möjligt i ett system, det innebär bland annat faktura, tidsredovisning, utlägg och faktiskt även lön.
 • Färre leverantörer innebär mindre risk för fel och krångel och det är en förutsättning för att du ska få en felfri och smidig lösning som visar uppdaterade siffror.
 • Betalningar, bank och ekonomisystem måste vara integrerade med varandra. Det är helt enkelt svårt att göra något alls per automatik om inte de affärskritiska systemen skickar information till varandra.
 • Digitala underlag måste skapas per automatik. När du exempelvis skapar och skickar en faktura ska denna bokföras och underlag skapas per automatik. Om du själv ska behöva skapa digitala underlag eller ännu värre skriva ut papper till en pärm så försvinner hela poängen med att automatisera och frigöra tid.
 • Investera bara i system som faktiskt kan integreras med andra. Du kan inte veta hur din systemflora ser ut imorgon. Se därför till att du kan integrera ekonomisystemet med eventuella framtida system. Både öppna API:er och tillgång till så kallade SQL-databaser är att föredra. Annars blir investeringen snabbt dyr på längre sikt.

 

LÄS MER: Så förändrade Henry Ford din bokföring

Tror du att ni är redo för en mer automatiserad och smidig ekonomi? Kul! Då kan det vara läge att fundera kring vad som går att automatisera, vilka möjligheter det innebär och hur det skulle påverka era beslut. För att hjälpa er med detta har vi tagit fram en guide. Del två i denna roadmap handlar om att förtydliga målsättningen med en automatisering.

 

Någonstans kring 5 anställda blir digitala och automatiserade processer tydligt lönsammare i form av tid och kostnadsbesparingar. Det mest spännande är vad som sker över tid.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

6 min läsning • 2024 • Bokföring/Redovisning

PE Accounting gör det igen – DI Gasell för 6e året i rad!

Sedan starten år 2011 har PE Accounting haft visionen att ge entreprenörer, företagsledare och ekonomichefer en möjlighet till kontroll i ekonomin. Med en vilja att förändra och automatisera redovisningsbranschen har PE växt med omkring 40% per år. Helt organiskt och utan riskkapital. Denna starka tillväxt har nu lett till utmärkelsen Di Gasell för sjätte året i rad under 2021!

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika bolag. Mindre än 1% av Sveriges bolag uppfyller kriterierna för att bli ett gasellbolag en gång. Nu har PE Accounting lyckats för sjätte året i rad!

 

När PE startade för 10 år sedan var de ganska ensamma om att ha ett så starkt fokus på automatiserade processer. De såg behovet av automation när andra tittade på digitalisering. Det gör att varje modul i systemet hänger ihop för att möjliggöra minimal manuell administration och maximal automatisering.

Från starten har vi byggt allt i systemet själva och vi har sålt och implementerat varenda kund på egen hand. Varje kund har köpt in på vår vision och vårt sätt att jobba vilket har lett till att vi växt tillsammans med våra kunder. Så framgången ligger i att allt är vårt eget hantverk. – Olle Rydqvist, en av grundarna till PE Accounting.

Idag finns det flera olika aktörer som automatiserar stora delar av ekonomiprocessen och utvecklingen går framåt starkt. Det som fortfarande gör att PE Accounting växer så kraftigt är att allt finns samlat i ett system, vilket ger en högre automationsgrad än många andra lösningar på marknaden. PE fokuserar dessutom på helhetslösning som en tjänst, alltså kombinationen av automatisering och kompetenta ekonomer som stöttar med allt som systemet inte hanterar.

Vi har lyckats otroligt bra hittills. Samtidigt har vi bara skrapat på ytan kring vad som faktiskt är möjligt. Både i antalet företag vi kan hjälpa och de möjligheter som ny teknik ger oss. – Pontus Björnsson, VD på PE Accounting.

I framtiden kommer ännu mer bulkarbete att automatiseras. Här kan AI komma in och höja graden av automatisering till att närma sig 100%. När de automatiserade processerna och systemet gör det mesta av rutinuppgifterna så kommer vi att se ett skifte mot att CFO’n blir den absolut viktigaste rollen i ekonomifunktionen, medan övriga roller skulle kunna köpas in som en tjänst istället.

Outsourcing kommer att öka radikalt de kommande åren. Men det är kombinationen av maskin och människa som kommer att skilja de framgångsrika lösningarna från de övriga på lång sikt. – Pontus Björnsson, VD på PE Accounting.

Nedan kan du läsa mer om kriterierna samt hur vi uppfyller dessa. 

Det finns en rad kriterier som definierar vilka företag som blir Di Gasell varje år. Det viktiga är dock helhetsbedömningen där en rad parametrar vägs in för att bedöma om verksamheten anses ”vara sund”. Vi är verkligen stolta och glada över att ännu ett år lyckas uppfylla de hårda kriterierna för DI Gasell.

Kriterier för DI Gasell 

Det finns en rad kriterier som definierar vilka företag som blir Di Gasell varje år. Det viktiga är dock helhetsbedömningen där en rad parametrar vägs in för att bedöma om verksamheten anses ”vara sund”. Vi är verkligen stolta och glada över att ännu ett år lyckas uppfylla de hårda kriterierna för DI Gasell.

En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen. 

Enligt den senaste årsredovisningen omsatte vi 103 267 tsek netto. 2021 är målet att nå 120 000 tsek. Och inom 10 år ska vi omsätta närmre en miljard.

Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen. 

I vår årsredovisning 2020 hade vi 110 anställda. 2021 kommer vi att landa på omkring 140 vassa kollegor. Det är otroligt häftigt att fortsätta denna tillväxt även under ett år då omvärlden skakar.

Minst fördubblat sin omsättning, när man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden. 

2016 hade vi en nettoomsättning om 27 757 tsek och 2020 landade vi på hela 103 267 tsek. Det är en ökning med närmre 380% av vår nettoomsättning!

Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren. 

2018 omsatte vi 61 499 tsek. 2019 landade vi på 83 238 tsek och 2020 omsatte PE Accounting hela 103 267 tsek. Vi är på en stark tillväxtresa och kommer att fortsätta växa i många år framöver.

Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. 

Senaste fyra årens samlade rörelseresultat är positivt och landar på 8 927 tsek. Vårt mål är dock att växa med egna medel. Därför åter investerar vi vinsten i verksamheten så att vi kan fortsätta utveckla lösningen och anställa marknadens bästa ekonomer.

I allt väsentligt vuxit organiskt och inte genom förvärv eller fusioner. 

När vi startade PE så satte vi ett riktigt tufft mål. Vi skulle omsätta 100 miljoner på under 10 år och göra det utan nyemission. Det har vi lyckats med tack vare framåtsträvande kunder och en ekonomilösning i framkant.

Sunda finanser. 

Vi lever som vi lär. Vi nördar gärna ner oss i processer, våra egna såväl som kundernas. Vi mappar alla interna processer som kräver ansvar från ax till limpa. Vi kallar detta för ”end to end accountability”. Det gör att allt vi gör går att följa i minsta detalj. Det finns aldrig tveksamheter. Denna struktur och kontroll gäller våra finanser såväl som utveckling och projekt vi tar oss an.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

3 min lästid

PE Accounting och Cinode hjälper Svenska konsultbolag att växa snabbare

Framgångsrika konsultbolag matchar rätt konsult till rätt uppdrag. Genom automatisering omvandlar de sedan nedlagda timmar till kronor och ören på banken. PE Accounting och Cinode ingår nu partnerskap för att hjälpa svenska konsultbolag att maximera sin potential.

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen och utvecklingen hos svenska företag. Detta visar en undersökning från Novus under våren 2020. Många konsultbolag har tvingats ställa om snabbt och inom att några veckor genomförta förändringar som tidigare tog flera år. Det är bra! Det tvingar konsultbolag att se över processer och flöden för att kunna automatisera så mycket som möjligt.

Cinode och PE Accounting är viktiga pusselbitar i vår tillväxtresa. Plattformarna gör oss. Genom att vi nu även har integrerat Cinode med PE Accounting har vi en digitaliserad och automatiserad process – från presenterat cv till fakturerad kund. Vi sparar tid och undviker fel vilket leder till . Bättre lönsamhet helt enkelt. – Elin Toft, VD på Castra Group.

Vad innebär samarbetet? 

Med Cinode får konsultföretag all kunskap samlad, sökbar och presenterad på ett enkelt sätt.  Uppdragshantering och den digitala matchningen av medarbetare, underkonsulter eller partners säkerställer rätt konsult till rätt plats.

 

Genom integrationen till PE kan konsulter sedan knytas till projekt och tidsrapportering och därigenom till fakturering och lönsamhet. Allt är samlat i ett integrerat ekosystem.

Konsultbolag är ett våra viktigaste segment och därför är vi otroligt stolta över partnerskapet med Cinode. Nu kan vi hjälpa ännu fler svenska bolag att växa snabbade med automatisering och en integration som katalysator. Tillsammans hjälper vi konsult-Sverige att maximera sin potential. – Erik Skoting, Försäljningschef på PE Accounting.  

Cinode har länge samarbetat med PE Accounting och vet hur mycket PEs lösning effektiviserar konsultbolagens tidrapportering, fakturering och uppföljning.

Cinode integrerat med PE Acocunting skapar en digitaliserad och automatiserad process som hjälper konsultföretag att växa snabbare och bli ännu mer lönsamma. – Mattias Loxi, medgrundare och CMO på Cinode.

Integrationen är skapad i samarbete med Data Boss, som också förvaltar och säljer lösningen för att säkerställa full support.

 

Läs mer om partnerskapet här.

Inspelat Webinar

Se gärna denna inspelning där vi i samband med releasen hade ett gemensamt webinar med Gregor Waldner, Sales Executive på Cinode och Daniel Saraste, Head of Product Development på PE Accounting där vi berättade om hur man kan effektivisera och automatisera så mycket som möjligt med denna lösning. Under webinaret berör vi följande punkter:

Vanliga utmaningar kring effektivitet hos konsultbolag.

Tips på hur du ska göra för att maximera potentialen istället.

Fallgropar du bör undvika.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

3 min lästid

PE Accounting
10 år av automatiserad och proaktiv ekonomi

Sedan starten för lite mer än 10 år sedan har visionen varit densamma på PE – att ge entreprenörer, företagsledare och ekonomichefer en möjlighet att ha kontroll över ekonomin på ett automatiserat och lättbegripligt sätt. Under de här åren har mycket hänt och ändå har utvecklingen inte riktigt varit så snabb som vi trodde från början.

När PE Accounting startade var digitalisering nytt och hett. De mest framåtlutade bolagen gick då över till en mer digital redovisning där pappersarbete minimerades och underlagen digitaliserades i hög utsträckning. Det var guldläge för resan mot en digital ekonomifunktion.

 

2011 hade många fortfarande sina dammiga pärmar på kontoren. Företag gick från att ha fakturorna i pärmar och möjligtvis använda krångliga Excel-underlag, till att snabbt söka sig till smidigare, mer digitala lösningar, berättar Olle Rydqvist, medgrundare till PE Accounting.

PE såg behovet av automation redan från start

Digitalisering i all ära, men något som gjorde att vi drog ifrån våra kollegor i branschen var vårt fokus på automation. Vi insåg redan från start att digitalisering bara är ett steg på vägen mot det som verkligen skapar affärsvärde, nämligen att automatisera det som går. Vi ville inte bara digitalisera ekonomifunktionen, utan vi ville ta det hela vägen till automatiserade processer. Behovet av att lägga minimal tid på bokföring och ändå veta att det blir 100% rätt var så starkt redan för 10 år sedan och är lika viktigt än idag.

Vi var som Spinning Jenny under industrialiseringen, men för redovisningen under digitaliseringen. – Andreas Granstedt, grundare av PE Accounting.

Resan har inte varit helt friktionsfri. Att vara med och förändra sättet världen ser på bokföring är ingen enkel uppgift. Det kräver tålamod och det kräver en förmåga att hjälpa kunderna att förändra invanda mönster. Göra saker på ett nytt sätt.

Jag kommer ihåg första kundmötet med Olle och Andreas, de var väldigt entusiastiska när de pitchade in den briljanta idén att på ett smidigt och enkelt sätt hjälpa oss med ekonomin. Vi var helt nystartade och hade ingen ekonomifunktion, men de var övertygade om att vi inte behöva en ny ekonomifunktion på 10 år. Och det stämmer fortfarande! Jag var lite skeptisk till att allt nu skulle automatiseras, men det är så sjukt smidigt och enkelt på alla punkter. – Staffan Gustavsson, Vården.se (en av PE Accounting allra första kunder).

Bokföring är dock inte det hetaste ämnet för kunderna. Det är mer ett nödvändigt ont och något som lagstiftningen kräver. Så hur lyckas man skapa intresse och relevans trots lågt intresse? Genom att göra det svåra på ett enkelt sätt.

Vi insåg att det krävdes två saker för att göra bokföringen mer relevant för företagen. Den behövde vara lättbegriplig och i realtid. För att ha realtidsuppdaterade siffror hela tiden så kunde inte människor göra jobbet utan det krävdes automation. – Olle Rydqvist, grundare av PE Accounting.

Framgången ligger i hög automatisering och riktigt kunniga ekonomer på PE

Idag finns det flera kollegor i branschen som automatiserar stora delar av ekonomiprocesserna och utvecklingen går framåt starkt. Det som fortfarande gör PE Accounting unika är att allt finns samlat i ett system, vilket ger en högre automationsgrad än många andra lösningar. Vi såg behovet av automation när andra tittade på digitalisering. Det gör att varje modul i systemet hänger ihop för att möjliggöra minimal manuell administration och maximal automatisering. Dessutom har vi redan från start fokuserat på riktigt kunniga ekonomer. Det som automatiseringen inte gör ska våra ekonomer stötta kunderna med och då krävs det hög kompetens inom redovisning och bokföring.

Vi har lyckats otroligt bra hittills. Samtidigt har vi bara skrapat på ytan kring vad som faktiskt är möjligt. Både i antalet företag vi kan hjälpa och de möjligheter som ny teknik ger oss. – Pontus Björnsson, VD på PE Accounting.

Bulkarbete kommer att automatiseras ännu mer framöver

I framtiden kommer ännu mer bulkarbete att automatiseras. Här kan AI komma in och höja graden av automatisering till att närma sig 100%. När de automatiserade processerna och systemet gör det mesta av rutinuppgifterna så kommer vi att se ett skifte mot att CFO’n blir den absolut viktigaste rollen i ekonomifunktionen, medan övriga roller skulle kunna köpas in som en tjänst istället.

De ekonomer som idag jobbar med repetitiva uppgifter kommer att ersättas med automatiserade lösningar. Däremot kommer marknaden skrika efter mer kvalificerade ekonomer som kan göra något vettigt med analysen och underlagen. Olle Rydqvist, grundare av PE Accounting.

Outsourcing kommer att öka radikalt de kommande åren. Men det är kombinationen av maskin och människa som kommer att skilja de framgångsrika lösningarna från de övriga på lång sikt. – Pontus Björnsson, VD på PE Accounting.

Digitalisering räcker inte längre. Vi vill förändra sättet världen ser på bokföring och vi gör det med användaren och automation i fokus. Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter så visar vi dig hur automatiserade processer kan underlätta just DIN vardag.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

PE Accounting ett av Sveriges 99 mest lovande Scaleups

X min läsning

celebrate_pe[1]Vi är väldigt stolta över att vara med på Breakits lista över de 99 hetaste tech-bolagen i Sverige! Och det bästa av allt är att många av våra kunder också är med på listan. Det ser vi som ett fint betyg på att vi har kunnat hjälpa våra kunder med sin tillväxt. 

Att skala ett bolag är ingen lätt uppgift. Det vet vi. Därför har vi sedan starten för 10 år sedan fokuserat på att göra ekonomi lättbegriplig och så automatiserad som möjligt. Vi vill ge entreprenören kontroll och verktyg för tillväxt. 

Att närmare 15 av de hetaste tech-bolagen på Breakits lista är PE-kunder visar att vi är det självklara valet för bolag med en snabb tillväxttakt. Det är vi verkligen stolta över.

Vi kommer att fortsätta resan för vår egen del och för att fortsätta stötta våra kunder i deras fina tillväxtresa. Nu gasar vi!

Vi vill också rikta ett stort grattis till vår kund Mentimeter som kammade hem titeln som årets Saas-bolag på Breakits Saas summit gala. Vi känner oss lite som stolta föräldrar när vi ser hur fantastiskt bra det går för våra kunder.

Passa på att kika på vårt kundcase med Mentimeter och deras VD Georg Rydbeck.

 

 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

PE Accounting fortsätter tillväxtresan – Hanna Nätt Falkäng blir ny CMO

X min läsning

Hanna NF Oct 2016

Den 8 november börjar Hanna Nätt-Falkäng som ny Chief Marketing Officer på PE Accounting. Hanna tar med sig mångårig erfarenhet inom digital marknadsföring och e-handel från flertalet olika branscher. De senaste decenniet har hon byggt marknadsteam och go-to-market strategier i snabbväxande bolag såsom Visma Software och iStone/Columbus. 

Vår tillväxtresa har bara börjat. Vi på PE vill förtjäna att vara det naturliga valet för alla konsult- och SaaS bolag. Jag är otroligt glad att Hanna väljer oss och att få välkomna henne till vårt team för att förverkliga det, säger Pontus Björnsson, VD PE Accounting. 

Den moderna kunden har inte tid att ha för många kontaktytor idag, därför är PE en innovativ lösning för bolag som vill ha ett allt-i-ett paket för en ekonomifunktion. Jag ser fram emot att få vara med och driva tillväxten på ett bolag som transformerar det traditionella sättet att jobba och som ligger i framkant, säger Hanna. 

Sedan starten år 2011 har PE Accounting haft visionen att ge entreprenörer, företagsledare och ekonomichefer en möjlighet till kontroll i ekonomin. Med effektiva och förenklade processer och med uppdaterade beslutsunderlag ska ekonomin gå från ett nödvändigt ont till ett proaktivt verktyg för styrning av verksamheten. 

Man satte då också ett riktigt tufft mål. PE skulle omsätta 100 miljoner på under 10 år och göra det helt utan nyemission. I januari 2021 när årsredovisningen undertecknades hade det gått 9,5 år sedan PE startades och omsättningen var då över 100 miljoner, utan att nyemissioner har genomförts. Det innebär att målet som grundarna en gång satte är uppnått. 

Nu börjar nästa del av resan där PE ska bli ett miljardbolag. Det nya målet är att omsätta 1 miljard inom nästkommande 10 år. Ytterligare en spännande utmaning för bolaget, varför det känns extra roligt och tryggt att få välkomna Hanna som en del av tillväxtteamet på PE!

Vill du vara en del av vår tillväxtresa som över 850 stycken andra kunder redan är? Kontakta oss för en personlig demo! 

{{cta(’e5d0ef81-bdac-4d87-9c78-7c3104466b71′,’justifycenter’)}}

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

PE Accounting blir först i Sverige med integrerad hantering av tjänstepension i SEB

X min läsning

I över 10 år har vi hjälpt bolag att växa genom marknadsledande automatisering. Vi vet att digitalisering inte längre räcker. Det är automatisering som är nyckeln till kostnadseffektivitet och skalbarhet i dina ekonomiprocesser.

För oss har hög grad av automatisering varit en grundläggande förutsättning från start. Vi vill minimera alla manuella mellansteg och skapa skalbara och automatiserade flöden som stöttar människan i din organisation. Denna resa fortsätter nu genom att vi tillsammans med SEB öppnar dörren till en hittills mystisk och komplicerad värld – pensionsavsättningar.

TJÄNSTEPENSION DIREKT I PE ACCOUNTING

Vi har bestämt oss för att göra pensionsavsättningar transparenta och enkla för våra kunder. Som första affärssystem kan vi nu tillsammans med SEB erbjuda företag att hantera tjänstepension direkt PE Accounting. Det innebär att du som kund kan ha bättre koll på samtliga tjänstepensioner med endast en inloggning.

Att pensionen är viktig håller de flesta med om. För de allra flesta är dock pensionen ett svart hål som är svårt att få ett grepp om. Det innebär mycket administration för ekonomiavdelningen och som anställd har du sällan koll på det stora värde som pensionen medför. Det vill vi ändra på. Vårt mål är att pensionen ska vara transparent, enkel och värdefull för såväl företaget som den anställde.

I ett första steg kommer våra kunder att kunna se företaget och de anställdas tjänstepensionsförsäkringar i SEB, direkt i PE Accounting. Under året kommer ytterligare funktioner att läggas till för att skapa mer värde för ekonomiavdelningen såväl som de anställda. Vi öppnar dörren till en helt ny värld där pensionen inte längre är en komplicerad och mystisk fråga utan något att se fram emot.

Detta är ett stort första steg för integrerad hantering av tjänstepensionen. I nästa steg planerar vi att lägga till fler funktioner i kundernas affärssystem för att förenkla administrationen och öka affärsvärdet ytterligare. Det rör sig bland annat om funktioner som att hämta fakturor i format som underlättar bokföringen samt hantering av ändringar som exempelvis att lägga till eller ta bort anställd, ändra lön eller premie, säger Susanne Almberg, Chief Product Owner på SEB.

Vårt samarbete med SEB är starkt och tillsammans vill vi bygga framtidens ekosystem för affärssystem och bank. Detta är ett viktigt steg i den riktningen.

Pensionen ska inte vara ett mystiskt svart hål. Den ska vara lättbegriplig och värdefull för både företag och den anställde. Tillsammans vill vi ändra sättet svenska företag och anställda ser på pensionen. Från komplext och administrativt till tydligt och enkelt, något att se fram emot, säger Pontus Björnsson, VD på PE Accounting.

Vi tycker att det är jättekul att vi återigen har utvecklat ett viktigt område tillsammans med PE Accounting. Genom denna satsning flyttar vi fram våra positioner ytterligare på den svenska företagsmarknaden. Vår ambition är att vara bäst på att möta behoven från små och medelstora företag. Nu hoppas vi att lösningen så småningom även ska kunna nyttjas av fler affärsleverantörer, säger Sharona Gessle, chef för Business Development, Corporate Market, på SEB.

 

 

almberg_björnsson_gessler

3 VASSA FÖRDELAR MED INTEGRERAD HANTERING AV PENSIONER

 • Du har allt samlat på ett ställe och med en inloggning, direkt i ditt ekonomisystem.
 • Du får bättre överblick över alla löner och tjänstepensioner.
 • Du får varningar om någon anställd saknar pensionsförsäkring, eller om någon som slutat fortfarande ligger kvar hos SEB. Det ökar trygghet och kontroll.

Är du nyfiken på att se hur integrationen kan skapa värde för dig? Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter så visar vi dig hur automatiserade processer kan underlätta just DIN vardag.

 

 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Ny finansieringstjänst för våra kunder, i samarbete med SEB!

X min läsning

SEB_peaccounting_finansiering_800pxlNu lanserar vi tillsammans med SEB en ny finansieringstjänst för tillväxtbolag. Tjänsten kallas PE Block och gör det möjligt att låna pengar baserat på grupper av kundfakturor till villkor som tidigare endast varit tillgängliga för större bolag.

Vi har en stor del kunder som är mycket framgångsrika och på samma gång i en tillväxtfas där de behöver rörelsefinansiering i perioder. De får däremot sällan lika bra villkor som mer etablerade stora företag och administrationen blir för tung. Det här är ett sätt att komma åt det problemet och göra deras tillväxtresa enklare både i med och motgångar,  berättar Pontus Björnsson, CEO, PE Accounting.

2019 blev SEB delägare i PE Accounting och vi driver tillsammans ett innovationsarbete kring teknik som ska förenkla för företag. Den nya finansieringstjänsten bygger på en direkt integration mellan deras system. Kundens kundfakturor som utgör säkerheten stäms av mellan systemen och det mesta av administrationen kring finansieringen automatiseras helt.

Tekniken och tillförlitligheten med PE Accounting blir för oss på SEB den kvalitetsstämpel som gör den här typen av tjänst möjlig. Vi blir hela tiden uppdaterade kring hur det går för kunden och vet att siffrorna stämmer. Det gör det möjligt att erbjuda finansiering som både kostar mindre för kunden och är säkrare för banken. För oss som satsar mycket på tillväxtbolag är det här en naturlig väg att gå, förklarar Sharona Gessler, chef för Business Development, Corporate Market, på SEB.

Några av fördelarna med Fakturafinansiering

Fakturafinansiering (factoring) är ett sätt för ditt företag att snabbt frigöra kapital ur kundfordringar
och förbättra likviditeten. Med kundfordringarna som säkerhet kan du finansiera företagets tillväxt
på ett smidigt sätt.

Med fakturafinansiering pantförskriver du alla dina fakturafordringar till SEB. Med dem som säkerhet lämnar SEB en finansiering upp till 80 procent av kundfordringarnas värde.

Tillsammans med PE Accounting erbjuder SEB en finansieringstjänst med följande fördelar:

 • Samlingsfakturering med integrerad fakturafinansieringslösning samt påminnelse- och kravhantering i ett system.
 • PE Accounting ansvarar för stora delar av administrationen kopplat till fakturafinansieringen, vilket innebär mindre administration för ditt företag.
 • Säkerställer att ditt företag har en god ordning och kontroll på er reskontrahantering.
 • Full sekretess mellan SEB och PE Accounting.

Detta får du med PE Block:

 • Generera fakturaunderlag automatiskt.
 • Bokför och periodisera fakturan direkt.
 • En flexibel finansieringslösning med säkerhet i kundfordringar som frigör företagets likviditet.
 • En passande finansiering för bolag i tillväxtfas med kapitalbehov där krediten följer försäljningsutvecklingen.
 • Avstämningsrapport automatiskt genererad och skickad till SEB.
 • PE Accounting tillser automatiskt att fakturor har rätt överlåtelsetext.
 • Automatisk avprickning av reskontran i PE Accountings system.
 • Resultaträkning och reskontra i realtid.

Är du redan PE Accounting kund och vill veta mer?

Ta kontakt med din företagsrådgivare på SEB eller ring SEB:s fakturafinansieringspecialister på 0775-51 50 50

Är du inte kund men vill veta mer om PE Accounting och SEB?

Kontakta oss direkt så tar vi reda på hur vi kan hjälpa ditt bolag på bästa sätt.

Om oss på PE Accounting

Vi erbjuder en kombination av sitt egenutvecklade ekonomisystem och redovisningstjänst. Deras kunder sköter allt som rör ekonomi i ett och samma system med hög automatiseringsgrad och får stöd av ett team av ekonomer med fokus på just deras bolag. Allt till ett fast månadspris. Dessutom får nya kunder under de första 1 – 2 månaderna hjälp av ett specialistteam med att ställa om till mer effektiva och säkra ekonomiprocesser. PE Asccounting har senaste fem åren blivit Di Gaseller, används av fler än 800 företag och mer än 20.000 användare. SEB är delägare sedan 2019 med fokus på gemensamma innovationer som förenklar för företag.

Om SEB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor.
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Från den 29 mars är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete under 2021

X min läsning

Emma_coronastöd_800

Nu har Tillväxtverket lämnat besked om att måndagen den 29 mars öppnar ansökningarna för korttidsarbete och ekonomiskt stöd för detta. Enligt Tillväxtverket så beräknar de kunna göra de första utbetalningarna till beviljade företag under vecka 14.

Detta avser stöd för korttidspermittering under december 2020 fram till och med juni 2021 och samtliga månader däremellan. Ansökan om stöd måste alltså göras retroaktivt om det är så att ni tillämpat möjligheten korttidspermittering sedan december 2020. Däremot kommer det att dröja till april innan det kommer finnas några pengar på bankkontot om stödet beviljas.

I samband med att ansökan öppnar den 29 mars kommer det även finnas en möjlighet att ansöka om ersättning för kompetensinsatser för personal som är permitterad. Upp till 10 000 kr per anställd går att ansöka om och villkoret är då att arbetsgivaren står för 40% av kostnaden och staten för 60%.

För att förbereda er inför en ansökan, säkerställ att ni löpande följer upp den informationen som publiceras hos Tillväxtverket för att säkerställa att ni har agerat på korrekt sätt för att bli beviljade stödet samt har förberett de underlag och den information som de efterfrågar i ansökan.

Information, frågor och svar publiceras och uppdateras hos Tillväxtverket.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Ny integration mellan PE Accounting och Younium gör det enklare för SaaS-bolag att växa!

X min läsning

Younium_1200x627_release_simon-eleieEn integration mellan PE Accountings ekonomisystem med hög automatiseringsgrad och Youniums hub för abonnemangshantering gör det möjligt för SaaS-bolag att hantera komplexa abonnemang och sköta allt som rör ekonomin på ett nytt och smartare sätt. Kombinationen av de bägge systemen blir ett kraftfullt ekosystem där automatisering minimerar administrationen från abonnemang till betalning, bokföring, analys och resultat.

Skalbarhet en stor fördel för SaaS-bolag med Younium och PE Accounting

Simon Model, Implementeringschef på PE Accounting berättar om bakgrunden till integrationen.

I takt med att din SaaS-tjänst växer och abonnemangen utvecklas, både i volym och variation ökar behovet av att hela tiden ha kontroll över vad som sker och kunna styra verksamheten efter det som fungerar bäst. Detta utan att dras med ökade kostnader för ren administration, något som traditionellt blir ett hinder när mer fokus behöver ägnas åt att växa.

Vi har flera framgångsrika SaaS-bolag som kunder och just abonnemangshanteringen har varit en utmaning, både för dem och för oss. Det blir helt enkelt snabbt väldigt komplext. Younium har framgångsrikt lyckats skapa en plattform med rent fokus på just abonnemangshanteringen där möjligheten till analys och bra insikter är god. De kompletterar helt enkelt de optimerade flöden vi på PE Accounting skapar kring ekonomi och redovisning.

Hög automatiseringsgrad med PE Accounting gör stor skillnad för SaaS-bolag

Emelie Linheden, Head Of Marketing på Younium förklarar varför just integrationen med PE Accounting är spännande.

Hela vår filosofi bygger på att våra kunder ska få så hög grad av kontroll och automation kring sina abonnemangsbaserade intäkter, spara tid och fokusera på det som är viktigt. Det passar väldigt bra med ett system och tjänst som PE Accounting där automatisering är i fokus och allt hänger ihop i effektiva flöden. En unik sak som verkligen gör skillnad för de som har många abonnemangskunder är att alla intäkter och ändringar på befintliga abonnemang beräknas, faktureras och periodiseras automatiskt. Något som annars genererar mycket administration med andra system.

vilka är Younium?

Younium är en smart abonnemangshub för bolag som har en avancerad abonnemangsaffär eller har abonnemang som sin huvudsakliga intäktskälla. Deras tjänst växer snabbt både i Sverige och internationellt och har bland annat Scrive, Voyado och Storykit som kunder.

I Younium finns utöver själva abonnemangshanteringen förstärkt rapportering och analysmöjligheter för SaaS-relevanta KPI:er för att både se vad som sker idag, hur det sett ut historiskt och hur det kan se ut framöver. Exempelvis finns rapporter för ARR, MRR och CMRR (Comitted Monthly Recurring Revenue) och insiktsmöjligheter kring både contraction, dvs- när en kund väljer ett mindre abonnemang och churn.

• Kontroll över abonnemangshanteringen, oavsett komplexitet
• Skalbar tjänst med koppling till PE Accounting
• SaaS-bolagspecifika KPI:er underlättar analys av både er egen och era kunders verksamhet

vilka är PE Accounting?

PE Accounting skapade 2011 Sveriges första ekonomisystem som automatiserar redovisning och har sedan dess framförallt fokuserat på SaaS-bolag och konsultverksamheter i tillväxt. Du sköter allt som rör ekonomi i ett system med revolutionerande hög automatiseringsgrad och stöd från ett eget team ekonomer. Allt till ett fast månadspris. Specialister hjälper dig att ställa om till best practice inom automatiserad ekonomi för din bransch.

• Ett system för all ekonomi och lön + eget ekonomteam
• Hög automatiseringsgrad och rapporter i realtid
• 100% kontroll och fokus på kärnverksamheten

Vill du veta mer om PE Accounting + Younium?

Är du PE Accounting-kund? Kontakta din konsult så kan ni tillsammans stämma av med Younium som driver själva integrationen om hur det skulle fungera för er på bästa sätt.

Är du inte PE Accounting-kund? Boka en avstämning med rådgivare för att få veta mer om hur PE Accounting och Younium skulle fungera för er.

 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?