Mentimeter

När Georg Rydbeck kom in som CFO på Saas-bolaget Mentimeter visste han att de stod inför en kraftig tillväxtresa och behövde en skalbar ekonomilösning. Efter att ha utvärderat ett flertal leverantörer stod det klart att PE Accounting motsvarade det han sökte i ett ekonomisystem; skalbarhet, ett system för allt och full insyn och kontroll i sifforna. Idag hjälper PE Accounting Mentimeter att automatisera tusentals korttransaktioner varje månad så att Georg kan fokusera på tillväxt och strategiska beslut istället för administration.

När Georg började som CFO på Mentimeter så var de ett litet bolag med drygt 20 anställda i en väldigt kraftig tillväxtfas och saknade en ekonomilösning som var skalbar och långsiktig.

 

Vi utvärderade ett antal olika aktörer och i slutändan så var det egentligen bara PE som var kvar för att det var det enda system jag kunde hitta där flexibiliteten fanns och känslan att ha siffrorna vid våra fingrar på det sättet som jag ville ha, berättar Georg.

 

Jag har svårt att se hur vi hade kunnat hantera den tillväxt som vi haft i affären om vi inte hade haft PE och kunnat automatisera processer och den hjälp vi får från konsulterna också.

 

Mentimeter hanterar varje månad tusentals korttransaktioner från sina kunder och såg därför en stor farhåga med att automatisera den transaktionsintensiva delen av verksamheten. Men den manuella hanteringen som skedde tidigare var inte långsiktigt hållbar.

 

…vi var tvungna att hitta ett sätta att automatisera den här delen av bokföringen dels för att förbättra kvaliteten på redovisningen av dessa korttransaktioner men också i syfte att kunna bygga skalbarhet. Sättet vi gjorde det på tidigare med manuella processer och exceller som skickades fram och tillbaka var inte långsiktigt hållbart.

 

Det fanns alltså en oro hos Mentimeter hur det skulle fungera. Om det skulle krascha dag ett och innebära en massa manuellt arbete för att lappa och laga första kvartalet eller om det skulle löpa på smärtfritt. Men med hjälp av implementationsteamet på PE kom allt på plats och idag bokförs dessa transaktioner fullt automatiserat hos Mentimeter.

 

I och med att vi har en outsourcad redovisning på PE och automatiserade processer så innebär det att jag kan lägga min tid på det som är viktigt för vår framtida tillväxt.

 

När jag kom in visste jag att vi hade en tillväxtresa framför oss och att vi måste bygga en skalbar organisation. Mitt ansvar är att göra det från finanssidan. I och med att vi har en outsourcad redovisning på PE och automatiserade processer så innebär det att jag kan lägga min tid på det som är viktig för vår framtida tillväxt och det strategiska arbetet snarare än det mer administrativa finansiella redovisnings-och bokföringstekniska.

 

PE i tre ord enligt Mentimeters CFO Georg Rydbeck:

 

  1. Skalbarhet. Vi har kunnat växa från ett bolag med 20 personer till ett bolag på över 100 personer på bara 1,5 år sedan vi började med PE. Vi kan använda PE på samma sätt nu som vi gjorde då. Det funkar lika bra om inte bättre.
  2. Allomfattande. Vi kan driva alla nyckelfinansprocesser i systemet. Som exempelvis löneadministration och fakturering.
  3. Full insyn i siffrorna. Allt finns tillgängligt för mig vilket jag känner brast hos vår tidigare redovisningsparter. Jag kände inte att jag hade kontroll och insyn i siffrorna på samma sätt som jag har idag. Nu har jag allt tillgängligt.

 

Läs gärna mer om Mentimeter och deras verksamhet på www.mentimeter.com.

Med PE ingår följande, till ett fast pris per månad:

  • Realtidsuppdaterade beslutsunderlag
  • Pappersfri redovisning
  • Lön samt tid-och projektrapportering i samma system som kund-och leverantörsfakturering, utlägg, bokföring och rapporter
  • Tre dedikerade ekonomer som arbetar proaktivt och vet vad ert företag behöver samt support med svar inom 24 h
  • En smidig app för att fotografera kvitton och rapportera tid på projekt eller frånvaro
  • Möjlighet att skapa smarta integrationer via vårt öppna API

 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur PE skulle kunna hjälpa er att få realtidsuppdaterade beslutsunderlag och en ekonomitjänst som håller för tillväxt!