Framtidens CFO → Premiär den 15 oktober 🎉 Anmäl dig här

Kategori: Ekonominyheter

Kupongskatt — så mycket ska utländska ägare skattas

2 min läsning • 13 juni 2023 • Ekonominyheter

 

Årsredovisningen är klar och årsstämman har beslutat om utdelning. Äntligen dags för utbetalning till företagets ägare! Men har du koll på vad en ägare som inte är hemmahörande i Sverige har för kupongskatt? Det är nämligen så att Sverige har skatteavtal med 139 länder och det här är vad du behöver ha koll på:

Vad är kupongskatt?

Kupongskatt – en skatt som ska dras av innan utbetalning sker till utländska medborgare och som sen ska deklareras och betalas in till Skatteverket.

 

Kupongskatten är lätt att missa då du vanligtvis betalar utdelning till svenska företag eller privatpersoner och då inte drar av någon skatt, utan betalar ut hela utdelningen i sin helhet (utdelning till andra företag är skattefri för mottagaren och utdelning till privatperson beskattas i de flesta fall genom den privata inkomstdeklarationen sen). Ska det göras utbetalningar till privatpersoner som inte är svenska medborgare, eller till företag som inte är hemmahörande i Sverige, är det alltså väldigt viktigt att du har koll på kupongskatten och ser över vad som behöver justeras innan utbetalning sker.

Kupongskatt i Sverige & norden

Kupongskatten som dras av vid utbetalning till privatperson är 30% – om inte personen är medborgare i något utav de just nu 139 nu länder som Sverige har skatteavtal med.

 

Om utdelning däremot sker till medborgare inom t.ex. Norden så är kupongskatten ”bara” 15% – Kjempebra (tycker norrmännen). Det här är varför det är så viktigt att undersöka exakt vad som gäller för de mottagare som utdelningen ska betalas ut till.

Deklarera kupongskatt för utdelning till skatteverket

När kupongskatt dras av på utdelning måste även detta deklareras på särskilda blanketter till Skatteverket (samt kontrolluppgifter som även vi kan hjälpa dig med i januari). Dessa blanketter ska lämnas in inom fyra månader från utdelningstillfället (bolagsstämman eller annat beslutat utbetalningsdatum) och ska signeras både av bolaget och mottagaren av utdelningen. Vi rekommenderar att du ser över dessa blanketter så fort som möjligt om det finns utländska ägare som ska få utdelning. Blanketterna hittar du hos Skatteverket.

 • SKV 3700 – ”Redovisning, Utdelning” – total utdelning ska fyllas i av er som utdelande bolag
 • Bilaga 18b – ska fyllas i för varje mottagare

Avdragen skatt för utdelning

Viktigt att komma ihåg att inbetalning av avdragen skatt sen måste ske till Skatteverket också. Eventuellt ska kupongskatt dras även vid utdelning till utländskt bolag och därför är det viktigt att du undersöker just ert fall innan utbetalning sker – så att det blir rätt och riktigt!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Viktiga datum i ekonomikalendern sommaren 2023!

3 min läsning • 12 juni 2023 • Ekonominyheter

 

Sommartider, hej, hej! Sommartider betyder ju för många: inbetalningar till Skatteverket, deklaration, årsredovisning… (och när det är klart: sola, bada och semester). För att kunna njuta av allt det där som hör sommaren till och med gott samvete parkera dig i solstolen, behöver du få klart vissa saker. Därför att vi tagit fram en lista med viktiga datum att hålla koll på inför och efter sommaren:

6 viktiga datum att hålla koll på inför sommarsemestern

25 juli – inlämning av periodisk sammanställning – rapporten som sammanställer det senaste kvartalets försäljning till företag inom Europa (vid tjänsteförsäljning) innehållande försäljningsvärde, namn på kund samt deras momsregistreringsnummer (VAT-nummer).

 

26 juli – momsen ska vara deklarerad och betald till Skatteverket för de bolag som har en omsättning på över 40 miljoner kronor. Kom ihåg att någon måste finnas på plats på bolaget för att faktiskt utföra betalningen också. Missas inbetalningen till skattekontot så kommer det genast att börja räknas upp kostnadsränta som i förlängningen kunna leda till anmärkningar i revisionsberättelsen tillhörande näst årsredovisning.

 

31 juli – årsredovisningen måste nu vara inskickad till Bolagsverket för alla bolag som har ett vanligt kalenderår (januari-december) som räkenskapsår. Till Bolagsverket ska en bestyrkt kopia utav årsredovisningen skickas in och ett fastställelseintyg i original. Om du skickar in dokumenten fysiskt ska de skickas till: Bolagsverket Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall.

31 juli är också deadline för att skicka in OSS-deklarationen för Q2 2023 för de företag som säljer varor eller digitala tjänster till privatpersoner i andra EU-länder.

 

1 augusti – inkomstdeklaration 2 (för aktiebolag) och inkomstdeklaration 3 (för ideell förening och stiftelser) ska vara inlämnad till Skatteverket för alla bolag som bytte räkenskapsår under perioden september – december 2022. Nytt för i år är att samma deadline gäller oavsett om inkomstdeklarationen skickas in digitalt eller fysiskt på papper.

 

14 augusti – ska debiterad preliminärskatt och avdragen skatt på utbetalda löner samt arbetsgivaravgifter för juli månad vara inbetalda till Skatteverket för de bolag som har en omsättning över 40 miljoner kronor och så kallad storbolagsmoms (deklareras och betalas den 26 varje månad). Även om dina konsulter på PE hjälper er med deklarationerna så kom ihåg att någon måste finnas tillgänglig för att godkänna betalningen till Skatteverket så att den hinner in i tid.

 

17 augusti – är det deadline för moms- och arbetsgivardeklarationerna för de mindre bolagen. Då ska även debiterad preliminärskatt betalas in till Skatteverket. Som vanligt sköter vi på PE deklarationerna men någon hos er med betalrättigheter måste godkänna betalningen till Skatteverket, missa inte det!

 

Dåså, nu har du noterat viktiga datum i ekonomikalendern och uppfyller deklarations- och betalningskraven. Då slipper du tråkiga förseningar, dyra kostnadsräntor och eventuella påföljder. Nu kan sommaren handla om allt annat än årsredovisning och deklarationer.

 

Skulle något av ovanstående information kännas oklart, kontakta genast din konsult så kan de berätta mer.

 

Läs gärna denna artikel där vi har tagit fram en checklista för ekonomiavdelningen att gå igenom innan semestern drar igång. 

Automatiserad ekonomilösning för den moderna ekonomifunktionen

Det är otroligt många saker som ligger på ekonomifunktionen. Lön, semestrar, utlägg, fakturering, skatt och arbetsgivaravgifter och så vidare.

 

Inför semestrar blir detta extra tydligt. Även du som ekonomichef eller controller vill kunna ta ledigt utan att stressa ihjäl dig innan eller under ledigheten. Här är en automatiserad ekonomilösning räddningen.

 

Du får oslagbar kontroll och insyn i allt som rör ekonomin. Du blir mindre beroende av andra, behöver inte jobba på semestern och kan följa upp verksamheten ner på verifikatnivå. Du kan fokusera mer på analys, strategi och utveckling än repetitiv administration av till exempel lön eller semesterdagar.

 

Vill du se hur en automatiserad ekonomilösning kan hjälpa dig att få både kontroll och en lugn semester? Kontakta oss så visar vi dig hur du kan vara igång på bara 30 dagar.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen

3 min läsning • 13 januari 2023 • Ekonominyheter

 

Som registrerad arbetsgivare ska du varje månad redovisa ersättning, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter i en arbetsgivardeklaration. Denna arbetsgivardeklaration ska nu kompletteras med information om varje individs tjänsteställe. Detta gäller för löner som utbetalas från och med den 1 januari 2023. 

För de flesta bolag är det inte svårt att definiera var de anställda har sitt fasta tjänsteställe. Det är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete helt enkelt. Men i dagens föränderliga arbetsklimat, där arbetsplatsen kan förflyttas till många fler ställen än bolagets kontorslokaler så är det viktigt att göra en inventering och utvärdering gällande alla anställdas faktiska tjänsteställe. Därefter är det viktigt att denna information uppdateras i lönesystemet så att det finns korrekt information om de anställdas tjänsteställe.

 

Bakgrunden till att dessa uppgifter numera ska rapporteras in är de nya reglerna kring avdrag i privatdeklarationen för resor till och från arbetsplatsen. De reglerna godkändes av den tidigare regeringen under sommaren 2022. Den nya regeringen beslutade att inte genomföra dessa förändringar, men förändringen i arbetsgivardeklarationen kvarstår ändå. Därför behöver arbetsgivare informera om tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen.

Ett tjänsteställe per anställd och arbetsgivare gäller

Det är upp till varje arbetsgivare att definiera de anställdas tjänsteställe.  Detta kan alltså variera från person till person beroende var de faktiskt arbetar. Uppgifterna som nu ska rapporteras in utgörs av adress och ort. Även om en person arbetar på flera olika ställen så kan en person endast ha ett tjänsteställe per arbetsgivare.  Därför måste en bedömning genomföras enligt de olika regler som finns uppsatta:

 

 • Huvudregeln – enligt huvudregeln utgörs den anställdes tjänsteställe av den plats där huvuddelen av arbetet utförs.
 • Alternativregeln – denna regel behöver tillämpas om den anställde hela tiden växlar arbetsplats. Tjänstestället anses då vara den plats där den anställde hämtar och lämnar sitt arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter.
 • Undantagsregeln – används i de fall då den anställdes arbete pågår under en begränsad tid på varje plats. Det kan exempelvis vara aktuellt för vissa arbeten inom bygg- och anläggningsbranschen med mera. I dessa fall så anses den anställdes bostad utgöra tjänsteställe. I de fall undantagsregeln används så besöker alltså inte den anställde bolagets lokaler regelbundet.

 

Sedan finns ytterligare regler för sjömän, riksdagsledamöter och tillfälligt anställda vid samhällskriser. Har ni anställda i någon av dessa kategorier så kan ni läsa läs mer reglerna hos Skatteverket här. 

Hemmakontor eller bolagets lokaler?

I och med att många bolag nu erbjuder sina anställda att kombinera arbete både i bolagets kontorslokaler och i den anställdes egna hem så har Skatteverket lämnat ett ställningstagande för att förtydliga vad som gäller i dessa fall. I de fall som den anställde faktiskt har möjlighet att utföra huvuddelen av sitt arbete i bolagets lokaler så är det fortfarande bolagets lokaler som anses vara den anställdes tjänsteställe.

 

Att den anställde väljer att arbeta hemifrån får alltså inte någon påverkan i detta fall. Finns det däremot ett avtal mellan arbetsgivare och den anställde om att huvuddelen av arbetet får utföras på annan plats, så får det en påverkan på tjänstestället.

 

För att få en inblick i Skatteverkets ställningstagande gällande hemma vs kontoret så kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida här.

Tjänsteställe vs. arbetsställenummer

För några år sedan tillkom ett krav på arbetsställenummer i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Detta ska alltså skiljas från tjänsteställe och avser något annat. Ett arbetsställe är ett ställe där bolaget bedriver verksamhet. Så fort ett bolag har verksamhet på mer än ett ställe så måste arbetsställenummer anges i individuppgiften som deklareras till Skatteverket. Har bolaget bara verksamhet på ett ställe behöver inget noteras alternativt 00001.

 

Informationen om bolagens arbetsställenummer används av SCB (statistiska centralbyrån) för att föra statistik över sysselsättning, lönesummor och kopplas samman med annan information för att ligga till grund för viktiga beslut i vårt samhälle.

 

I november varje år får alla bolag som har eller har haft verksamhet på två olika ställen en förteckning från SCB över de arbetsställenummer som finns registrerade hos dem. Vilket arbetsställe som respektive person tillhör ska utgå från var de i första hand befinner sig för att påbörja sitt arbete eller för att hämta arbetsmaterial eller liknande.

 

Arbetsställenummer registreras enklast direkt via verksamt.se.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Nyheter inom ekonomi för 2023

3 min läsning • 13 januari 2023 • Ekonominyheter

 

Nu går vi in på ett nytt år med nya möjligheter. Det innebär även en del nya regler och bestämmelser att ta hänsyn till från och med den 1 januari 2023. För att hjälpa dig att ha full koll så har vi nedan sammanställt ett gäng nya uppdateringar inom ekonomi. Det gör att du kan hålla dig uppdaterad på vad som är nytt för i år – allt samlat på ett ställe.

Nytt prisbasbelopp

 • Prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 52 500 kr.
 • Det förhöjda prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 53 500 kr.
 • Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kr.

Justerat schablonbelopp för skattefri milersättning

Schablonbeloppen för skattefri milersättning är justerade från och med 1 januari 2023:

 

 • Resor med egen bil: 25 kr/mil
 • Resor med förmånsbil: 12 kr/mil förutom helt eldriven bil: 9,50 kr/mil

Fri kost på arbetsplatsen har justerats

Även förmånerna gällande fri kost på arbetsplatsen, den så kallade kostförmånen har justerats 2023. Schablonbeloppen för kostförmånen utgörs av följande:

 

 • För anställd som får samtliga tre måltider fria på arbetsplatsen (frukost, lunch, middag) utgör förmånsvärdet 275 kr/dag.
 • Fri frukost på arbetsplatsen utlöser ett förmånsvärde på 55 kr/dag.
 • Fri lunch resulterar i 110 kr i förmånsvärde per dag.
 • Även fri middag på arbetsplatsen resulterar i ett förmånsvärde på 110 kr/dag.

Håll koll på förmånsbilar

På tal om förmåner, kom också ihåg att se över eventuella förmånsbilar i bolaget så att era anställda beskattas på ett korrekt sätt. Kontrollera detta med ert leasing-bolag eller använd Skatteverkets beräkningshjälp. Ett tips är att du då behöver ha koll på bilens modellkod, fordonsskatt samt totalsumman för bilens extrautrustning för att kunna ta fram ett korrekt förmånsvärde. 

Nyhet i arbetsgivardeklarationerna

En nyhet i arbetsgivardeklarationerna på individnivå är att det numera på varje individuppgift måste framgå den anställdes tjänsteställe. Arbetsgivardeklarationerna skickas in till Skatteverket varje månad för bolag som är registrerade som arbetsgivare.

 

Tjänsteställe utgörs i regel av den fysiska platsen där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Var huvuddelen av arbetet utförs är inte alltid en fråga som är lätt att bedöma, speciellt i det nya arbetsklimats om skapats efter pandemin där distansarbete och flexibla arbetsplatser är vanligare. Läs mer om det här.

Så undviker du en onödigt hög kostnadsränta

Har det gått bättre för ditt bolag under 2022 än vad ni tidigare hade väntat er? Har ni därmed betalat för lite preliminärskatt till Skatteverket under året? Då kan det vara bra att känna till att det går att undvika en onödigt hög kostnadsränta sedan när skatten ska regleras på skattekontot i mars 2024.

 

För att undvika kostnadsränta helt och hållet så behöver bolagsskatten för 2022 betalas in den 13 februari 2023. Detta gäller om det är mer än 30 000 SEK ytterligare som ska betalas in utöver tidigare inbetald preliminärskatt.

 

Har ni mindre än 30 000 SEK ytterligare som ska betalas in för bolagsskatten 2022 så är deadline för detta den 3 maj 2023. Då kan bolaget helt och hållet undvika kostnadsränta.

 

Självklart kan ni också när som helst under 2023 betala in överskjutande skatt till Skatteverket för i alla fall minimera den kostnadsränta som annars uppstår.

 

Är du PE-kund? Kontakta ditt konsultteam så hjälper de dig att se över detta.

Förslag på stöd från regeringen – utökning av skatteanstånd

För att stötta bolag ytterligare i tider av hög inflation och höga energipriser så la regeringen fram ett förslag precis innan årsskiftet. Förslaget gäller en utökning av det skatteanstånd som gick att ansöka om under pandemin.

 

Förslaget innebär att anstånd ska gå att ansöka om till och med den 12 september 2023 samt att anstånd ska kunna beviljas i högst 12 månader istället för tidigare 9 månader för innehållet i arbetsgivar- och momsdeklarationerna.

 

Förslaget är att anstånd ska gå att söka för redovisningsperioderna april till juni 2022. Mer information kring detta förslag återkommer vi till när beslutet är taget.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Gott nytt år och gott nytt semesterår!

2 min läsning • 3 november 2022 • Ekonominyheter

 

Om ert bolag har semesterår januari – december så börjar det närma sig semesterårsskifte. Men vad är egentligen ett semesterårsskifte och vad innebär det för dig som Administratör i PE? Ett semesterårsskifte innebär att den anställde får nya semesterdagar och traditionellt så har detta inneburit en hel del administrativt jobb för den som administrerar lönerna på bolaget.

Här kommer några tips på hur du som administratör i PE kan förbereda dig för att skiftet ska ske så smidigt som möjligt.

 

Har all semesterlönegrundande- och icke semesterlönegrundande frånvaro registrerats korrekt?

 

Olika frånvarotyper kan påverka semesterintjänandet. Sjukdom, föräldraledighet och vård av barn är några parametrar som kan spela in. Så länge all frånvaro är inrapporterad så ska semesterintjänandet bli rätt.

 

Har alla anställda rätt semesterinställningar vad gäller semestermodell (föregående eller sammanfallande intjänande- och semesterår)?

 

Du kan tjäna in semesterdagar på två olika vis, antingen så tjänar du in semester första året för att sedan nyttja semesterdagarna året därpå (semestermodell föregående år) alternativt så tilldelas du betald semester direkt och har sedan året på dig att tjäna in dagarna (semestermodell sammanfallande).

 

Har anställd inte tagit ut årets semester än?

 

Enligt semesterlagen ska arbetstagare ta ut minst 20 betalda semesterdagar under semesteråret. De betalda semesterdagar som överstiger 20 dagar får sparas till kommande år.

 

Finns det sparade semesterdagar på år 5 som ska utbetalas?

 

Enligt semesterlagen kan en spara semester i fem år, därefter ska de betalas ut på lön.

 

Ska semesterersättning på rörliga lönedelar betalas ut årsvis?

 

På rörliga lönedelar så som timlön, provision och bonus ska semesterersättning om minst 12% betalas enligt semesterlagen. Förutsatt att ersättningen inte betalas ut löpande under året så ska utbetalning ske i samband med semesterårsskiftet. Hur mycket som eventuellt ska betalas ut hittar du i semseterskulden.

 

Vad händer med kvarvarande förskottsdagar?

 

Om du har kvarvarande förskottsdagar så sparas inte dessa över semesteråret. Om du önskar att anställd ska behålla sina tilldelade förskottsdagar så vänligen kontakta oss.

 

För er som inte har denna typ av semestermodell- och år så gäller naturligtvis samma regler fast då för andra perioder.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Ett positivt kassaflöde i lågkonjuktur — så ska du tänka

6 min läsning • 27 oktober 2022 • Ekonominyheter

 

Vi befinner oss i en skakig tid där ekonomin påverkas för samhället såväl som för företagen. Enligt Konjunkturinstitutet (KI) är Sverige på väg mot lågkonjunktur. Det innebär helt enkelt att det sker en avmattning i ekonomin under minst sex månader.

En lågkonjunktur uppstår när efterfrågan på varor och tjänster är lägre än företagen förväntat sig. Det kan leda till sämre ekonomi i bolaget med en följd att anställda tvingas sägas upp. Det i sin tur leder till arbetslöshet och minskad konsumtion. Det blir en negativ spiral där ekonomin, samhället och företagen får det tufft. 

 

Det låter deppigt, men ekonomin har alltid gått i cykler. Så en lågkonjunktur kommer förr eller senare. Därefter följer återigen en högkonjunktur där ekonomin och företagen blomstrar. Allt går i cykler. Ekonomin har en förmåga att återhämta sig på lång sikt, men som ansvarig för en verksamhet behöver du kunna hantera lågkonjunkturen och den potentiella inverkan det kan ha på din likviditet och ditt kassaflöde.  

Ditt kassaflöde påverkar lönsamhet och kobkurrenskraft

I en period där det är svårt att sälja tenderar många bolag att fokusera på vinst och på att sälja mer. Det är viktigt med vinst och vi måste sälja våra produkter och tjänster för att vara lönsamma, men de mest framgångsrika bolagen har ett lika stort fokus på sitt kassaflöde. Särskilt i tuffare tider när risken för sämre likviditet ökar. En genomtänkt och välfungerande likviditetshantering och ett positivt kassaflöde har en direkt påverkan på din lönsamhet och konkurrenskraft.

 

Kassaflödet är företagets flöde av in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. Om du lyckas etablera effektiva och automatiserade processer för att så snabbt som möjligt få betalt och skapa goda rutiner för dina utbetalningar så får du ofta ett positivt kassaflöde som resultat.

  

Att ha bra rutiner för att säkra ditt kassaflöde och din likviditet kan vara skillnaden mellan framgång och konkurs. Även riktigt fina och sunda bolag kan tyvärr gå i konkurs på grund av likviditetsbrist. 

 

Så sätt strukturerade processer (som i möjligaste mån automatiseras) för att skapa ett positivt kassaflöde och säkerställ att du får in pengar snabbare än de ska betalas ut. Det kommer att hjälpa dig att fortsätta växa även i en skakig period.  

Olika finansieringslösningar som sätter ditt kassaflöde och din likviditet

Även om du har en väl fungerande process för in- och utbetalningar så kan det vara svårt att styra kassaflödet helt och hållet via dina processer. Du är trots allt beroende av att dina kunder betalar sina fakturor i tid. Det ligger tyvärr utanför din kontroll. Så för att ta kontroll och säkerställa att ni har pengar i kassan under tillfälliga likviditetskriser så finns ett antal olika verktyg och lösningar som du kan använda dig av. 

 

Upprätta en likviditetsrapport

 

Du vill ha så hög likviditet som möjligt för att säkerställa att du kan betala alla dina kortfristiga skulder. Så 100% kassalikviditet innebär att ni teoretiskt sett kan betala av alla kortfristiga skulder direkt. För att få koll på ditt kassaflöde i osäkra tider är likviditetsbudget eller en likviditetsrapport ett bra stöd. I en sådan rapport utgår du ifrån hur mycket pengar du har i kassan i periodens början (exempelvis i början på månaden), du lägger till hur mycket som kommer in genom intäkter och när dessa kommer in på banken och slutligen drar du bort alla utgifter som ska betalas i perioden. Då får du en tydlig bild av dina likvida medel och du kan snabbt se om ni då kan täcka månadens utgifter. 

 

För att kunna ha 100% kontroll och kunna agera proaktivt ska denna likviditetsrapport baseras på en så automatiserad bokföring som möjligt. Det gör att du i realtid kan se om ni saknar pengar och därmed kan du agera snabbt innan betalning ska ske. Automatisering är en förutsättning för att jobba proaktivt med likviditeten.

 

Factoring – sälj eller belåna dina fakturor

 

Factoring är ett samlingsbegrepp för att sälja eller belåna dina fakturor till en bank eller ett finansbolag. Det är en metod som ökar hela tiden och en möjlighet för dig att få betalt direkt istället för att vänta 10-30 dagar för att få betalt från dina kunder. Du skickar fakturan till din kund och kan få betalt samma dag genom en factoring-lösning. Det är ett snabbt sätt att förbättra likviditeten och därmed kunna investera i er tillväxt istället för att agera bank åt era kunder och bära risken att de inte betalar i tid. Factoring är ett alternativ till traditionella banklån för dig som företagare.

 

Att sälja fakturor innebär att du får pengar direkt och slipper vänta på betalningar från dina kunder. Du säljer fakturan (helt eller delvis) till en bank eller ett finansbolag som dessutom tar risken och administrationen med att skicka eventuella påminnelser och driva in pengarna. Du betalar några procent i avgift per faktura för att få pengarna direkt.

 

Att belåna fakturor innebär istället att du lånar pengar med kundfakturor som säkerhet. Du får pengar insatta på kontot direkt och har dina kundfakturor som garanti för att finansiären får betalt tids nog. När du belånar fakturor betalar du ränta de dagar som du har pengarna på kontot. För vissa lösningar får du dessutom betala en fast avgift i grunden för lösningen.

 

På PE Accounting erbjuder vi fakturafinansiering med automatisk bokföring via våra partners Capcito och SEB . 

 

Ansök om checkkredit

 

De flesta banker erbjuder checkkredit. Det är ett vanligt sätt att lösa tillfällig brist på likviditet för bolag. Det kan vara under sommaren då intäkterna är lägre eller i en period där kunder av olika anledningar inte betalar sina fakturor i tid vilket i sin tur påverkar ditt kassaflöde. En checkkredit är en slags konsumtionskredit som läggs på ditt konto som säkerhet för att du ska kunna betala löner och skatter exempelvis även om likviditeten är sämre under en period. Det är sällan en bra idé att förlita sig på en checkkredit i ett längre perspektiv, men som en ”likviditets-lina” kan det vara en smart lösning. Om du i grunden har en försäljning som täcker era utgifter så kan detta tillskott skapa lugn hos dig som ansvarig för verksamheten i perioder där kassaflödet påverkas negativt.

 

Vanligtvis innebär en checkkredit en fast årlig avgift för att få ha denna säkerhet hos banken och du får därefter betala ränta för de pengar du faktiskt nyttjar krediten.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Gåvor och personalfester — det här gäller

3 min läsning • 20 oktober 2022 • Ekonominyheter

 

Hösten är i full gång och innan du vet ordet av det är det december.  Du sitter kanske och planerar inför en julfest eller funderar på om ni har möjlighet att ge de anställda någon  julklapp i år. De senaste åren har vi haft specialregler i samband med corona när det kommer till gåvor och dess värde. Nu är det dags att fräscha upp minnet lite, vad är det egentligen för regler du har att förhålla dig till när du vill ge en gåva eller bjuda dina medarbetare på en julfest?

När det kommer till gåvor ska du alltid utgå från att gåvor som ges från er som arbetsgivare är skattepliktiga, mottagaren ska alltså förmånsbeskattas för gåvans värde. Däremot finns det några undantag från denna skatteplikt, det vanligaste som du kanske är mest bekant med är julgåvor.

Julklappar till kollegor

Gåva i form av en julklapp kan du ge till dina medarbetare skattefritt så länge värdet på gåvan inte överstiger 500 kr inkl. moms. En viktig parameter är också att gåvan inte får utgöras av ett presentkort som går att byta ut mot kontanter. Ges en gåva i pengar så är den inte längre skattefri. Så länge ett presentkort inte går att byta ut mot pengar kan det fortfarande klassificeras som en skattefri gåva. Om gåvan kostar mer än 500 kr så träder skatteplikten in, från första kronan och hela gåvans värde ska då förmånsbeskattas.

Skänka till välgörande ändamål

Om en medarbetare önskar att pengarna skänks till en ideell organisation istället för att bekosta en personlig gåva jämställs detta med att få kontanter som gåva, vilket innebär att medarbetaren måste beskattas för gåvans värde.

 

Tar ni på företaget istället ett beslut om att ingen medarbetare kommer få julgåvor utan ni väljer istället att skänka en summa till en välgörande organisation uppstår inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Värt att notera är dock att kostnaden som uppstår för att skänka pengar inte är avdragsgill för företaget. Så fort den anställde själv får bestämma över summan och hur den ska fördelas mellan en egen gåva alternativt att skänka pengar så infaller skatteplikten.

 

Huvudregeln är som sagt att gåvor alltid är skattepliktiga men det finns ytterligare undantag, såsom minnesgåvor och jubileumsgåvor. Tänk på att du kan själv inte definiera vad som är en jubileums- eller minnesgåva utan du behöver förhålla dig till de ramar Skatteverket förtydligar HÄR.

Personalfest

Tidigare har vi skrivit en del om förmåner och förmånsbeskattning som kan uppkomma i samband med att ni erbjuder fri kost till era medarbetare. Det finns dock undantag, tillfällen då fri kost är skattefritt för era medarbetare. Dessa undantag är sådant som planeringskonferenser, kick-off, interna kurser, informationsmöten och personalfester.

 

Två personalfester per år kan ni erbjuda era anställda för att det ska vara skattefritt för medarbetarna och för att företaget ska få ha möjlighet att ta upp vissa avdragsgilla kostnader. Kringkostnader som kan uppstå kring julfesten, kostnader utöver mat och dryck, är avdragsgilla upp till 180 kr/person. Även momsen tillhörande dessa 180 kr får tas upp, resterande del utav kostnaden och momsen utgör en avdragsgill kostnad i företaget. Kostnader för mat och dryck är bara avdragsgilla om det utgör enklare förtäring. Det innebär att kostnad för mat och dryck (alkoholfri) maximalt får kosta 60 kr/person. Kostar mat och dryck mer än så, är kostnaden ej avdragsgill  i företaget.

 

Däremot får ni i företaget dra av en del utav den ingående momsen som har tagits upp på fakturan. Enklast är att utgå från schablonvärdena, 36 kr/person får dras av på mat och alkoholfri dryck och om måltiden innehåller alkoholhaltig dryck får 46 kr/person tas upp i ingående moms.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Din guide till förmånsbeskattning

7 min läsning • 21 september 2021 • Ekonominyheter

 

Som arbetsgivare finns det möjlighet att ge annan ersättning till dina anställda än bara lön som betalas i pengar. Den typen av ersättning kallas för förmåner. Förmåner finns i många olika karaktärer och kan uppstå i flera olika situationer, även vid de tillfällen du som arbetsgivare inte hade tänkte att det skulle uppstå , exempelvis när du ger dyra gåvor till dina anställda. Förmåner måste värderas till ett korrekt värde för att ha som underlag till beräkning av arbetsgivaravgifter och för att veta hur mycket skatt som ska dras av från den anställdes lön.

När en anställd får annan ersättning än lön måste du som arbetsgivare först se över om bolaget har full avdragsrätt för kostnaden,  samt bedöma om bolaget har rätt att dra av den ingående momsen. Sedan ska värdet utav förmånen fastställas.

 

Vid värdering av en förmån ska det vanligtvis göras enligt marknadsvärdet. Det innebär att förmånen ska värderas till det pris som den anställde skulle ha fått betala om personen hade köpt tjänsten eller varan för egna redan skattade pengar. Det finns vissa förmåner som inte faller in under den här huvudregeln och som istället beskattas utifrån ett schablonmässigt värde. Det gäller framförallt bilförmåner och kostförmåner som uppstår om du som arbetsgivare bekostar en bil som kan nyttjas privat eller om ni bekostar de anställdas måltider. Måltider såsom frukost, lunch och middag förväntas den anställde betala med egna, redan skattade pengar. Bekostar arbetsgivaren måltiderna så uppstår förmåner som beskattas på den anställdas lön.

Cykelförmån

Något som har blivit allt vanligare de senaste åren är att arbetsgivaren köper in cyklar. Dessa  kan användas i verksamheten, exempelvis till och från kundmöten, men även privat för den anställde. När företaget bekostar något som konsumeras privat så uppstår en förmån. Huvudregeln är att den anställde ska förmånsbeskattas om de har tillgång till att använda arbetsgivarens cykel privat. Nu finns däremot en skattelättnad för just cykelförmåner. Från 1 januari 2022 så behöver bara cykelförmåner beskattas på den del av förmånen som överstiger 3 000 kr. Detta så länge erbjudandet om denna förmån riktar sig till alla anställda på bolaget. Det är viktigt att tänka på att dessa regler inte gäller elsparkcyklar utan avser bara vanliga cyklar och elcyklar.

 

Läs mer om hur du gör för att beräkna värdet av cykelförmåner här

Försäkringar

När det kommer till försäkringar och förmånsbeskattning så finns det en del olika regler att hålla koll på.  Förmån av fri grupplivförsäkring är skattefri för den anställde, lika så gruppsjukförsäkring under vissa förutsättningar, pensionsförsäkring och reseskyddsförsäkring under tjänsteresa.

 

Däremot så är förmån av fri sjukvårdsförsäkring en skattepliktig förmån som även arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift på. Då sjukvårdsförsäkringen innehåller både skattefria och skattepliktiga delar så värderas förmånen till 60% av försäkringsvärdet. Den här förmånen ska alltid beskattas när företaget betalar premien till försäkringsbolaget. Det innebär att om premien betalas löpande varje månad så ska förmånsbeskattning också ske varje månad. Betalas fakturan för premien en gång per år så är det bara i den månaden som betalningen sker som också förmånsbeskattningen ska tas upp, även om försäkringen gäller för en längre period.

Gåvor

Gåvor är något som du kanske skulle vilja använda för att visa uppskattning till dina anställda. Här finns det tydliga regler kring vilka gåvor som är skattefria och vilka som eventuellt skulle ses som en förmån. Huvudregeln med gåvor är att de alltid är skattepliktiga, de tre undantag som finns är:

 

 • Minnesgåvor till anställda – i samband med att den anställde uppnår viss ålder, enligt Skatteverket är det jämna födelsedagar från 50 år och uppåt, en längre tids anställning som minst är 20 år eller när en anställning avslutas. Minnesgåvan får maximalt kosta 15 000 kr inklusive moms, då är den skattefri. Den får heller inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. För att man ska få ge någon utav dessa minnesgåvor skattefritt så är det viktigt att den anställde är varaktigt anställd vilket innebär, att det måste finnas en sammanlagd anställningstid på minst sex år.
 • Du får ge dina anställda julgåvor, men för att det ska vara skattefritt så får värdet på gåvan inte överstiga 500 kr inkl. moms.
 • Den tredje typen av skattefria  gåva är Jubileumsgåva till dina anställda. Värdet får maximalt vara 1 500 kr inkl. moms och ges i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum.

Hälso- och sjukvård

Oavsett om du väljer att erbjuda dina anställda offentligt finansierad eller privat hälso- och sjukvård så utgör det en skattepliktig förmån. Enligt Skatteverket så utgörs skattepliktig hälso- och sjukvård sådant som vanliga läkarundersökningar, allmänna hälsoundersökningar, tandvård, provtagningar, röntgen, operationer m.m.

Kost och intern representation

Fri kost utgör i huvudregel en kostförmån med vissa undantag. Det är en förmån som inte beskattas efter dess marknadsvärde utan efter schablonvärde. För inkomståret 2022 så är förmånsvärdet för helt fri kost (minst tre måltider) 250 kr/dag. Erbjuder du dina anställda fri lunch eller middag är förmånsvärdet 100 kr/dag och för fri frukost är förmånsvärdet 50 kr/dag.

 

I och med att prisbasbeloppet, som ligger till grund för kostförmånen, höjs 2023 så kommer även förmånerna för fri kost att höjas. Schablonvärdet för helt fri kost (frukost, lunch och midddag) kommer då bli 275 kr, för fri frukost blir förmånsvärdet 55 kr och för lunch eller middag är förmånsvärdet 110 kr.

 

Sådant som är undantaget från kostförmån även om det utgör fri kost kan vara följande:

 • Kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • Om det vid tjänsteresa ingår hotellfrukost i priset för övernattningen
 • Representation (intern och extern), exempelvis vid personalfest, konferens

 

Även enklare förtäring såsom kaffe, bulle, frukt på kontoret är skattefria då de anses utgöra en typ av persoalvårdsförmån. En annan typ av personalvårdsförmån är det så kallade friskvårdsbidraget, läs mer om det här

 

Även fri kost vid sådana tillfällen som kan klassificeras som intern representation är skattefri för de anställda. Sådana tillfällen skulle kunna uppstå vid:

 

 • Interna kurser
 • Informationsmöten med de anställda
 • Personalfester
 • Planeringskonferenser där man exempelvis berör ämnen såsom budget och personalfrågor
 • Kick-off, grupputveckling eller liknande interna möten
 • Samt personalutflykter eller liknande trivselaktiviteter

 

Det man ibland försöker komma undan med och kalla för ”arbetslunch” där det löpande arbetet diskuteras och planeras klassificeras inte som intern representation. Vid den typen av tillfällen uppstår i så fall en förmån om den anställde erbjuds fri måltid.

Utbildning

Fri utbildning som den anställde får som är en följd av den verksamheten som bedrivs i företaget är en skattefri förmån för den anställde vilket innebär att inga extra skatteavdrag ska göras på lönen och inte heller några extra abetsgivaravgifter uppstår.

 

Om du som arbetsgivare däremot betalar en utbildning som inte har något direkt samband med arbetsuppgifterna som den anställde vanligtvis gör så kan det istället utgöra en skattepliktig förmån.

 

Hos Skatteverket kan du läsa mer om olika typer av förmåner såsom, bostadsförmån, förmån för fria arbetskläder, personalvårdsförmån och mycket mer. Följ denna länk för att se vad Skatteverket skrivit om det.

 

Reglerna kring det skattefria friskvårdsbidraget som du som arbetsgivare har möjlighet att erbjuda dina anställda har inte förändrats enligt Skatteverket. De har valt att ta bort sin lista över olika aktiviteter som skulle kunna klassificeras som godkända aktiviteter. Detta för att listan blev missvisande och många uppfattade listan som en komplett lista på alla godkända aktiviteter och inte som exempel.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Allt du behöver veta om friskvårdsbidrag

4 min läsning • 9 september 2022 • Ekonominyheter

 

Golf är en av de sporter som efter ett domstolsbeslut för några år sedan kunde inkluderas i friskvårdsbidraget. Tidigare i år så har Skatteverkets lista över exempel på aktiviteter som var godkända för friskvårdsbidrag tagits bort, innebär det att reglerna har förändrats? 

Reglerna kring det skattefria friskvårdsbidraget som arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda har inte förändrats enligt Skatteverket. De har bara valt att ta bort sin lista över olika aktiviteter som skulle kunna klassificeras som godkända aktiviteter. Detta för att listan blev missvisande och många uppfattade listan som en komplett lista på alla godkända aktiviteter och inte som de exempel som dessa aktiviteter bara påvisade.

 

Det är alltså nu upp till dig som arbetsgivare att ta beslut i frågan huruvida en aktivitet klassificeras som friskvård eller ej.

Vad är friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget är en typ av personalvårdsförmån, en typ av förmån som är skattefri för den anställde och därför är det ofta något som är attraktivt att erbjuda de anställda för en ökad trivsel på arbetsplatsen. En skattefri förmån tas det heller inte upp några arbetsgivaravgifter på. En personalvårdsförmån kan utgöras av kaffe och frukt på kontoret men även olika typer av motionsaktiviteter och då friskvårdsbidraget som vi ska fokusera lite extra på.

 

Vi måste börja med att klargöra kriterierna för en personalvårdsförmån:

 

 • Erbjudandet (oavsett om det är frukt eller motion) måste rikta sig till hela personalen på bolaget, det går inte att välja ut en mindre grupp utav anställda.
 • Möjligheten att byta erbjudandet mot kontanter får inte finnas.
 • Och slutligen måste erbjudandet vara av ett mindre värde.

Hur stort är friskvårdsbidraget

Som arbetsgivare måste du inte erbjuda den här typen av personalvårdsförmåner utan det är valfritt. Väljer du att erbjuda ett friskvårdsbidrag till de anställda så väljer du själv nivån på friskvårdsbidraget, men det får maximalt vara 5 000 kr och viktigt att tänka på är att alla i personalen erbjuds samma nivå på bidraget. Samma villkor måste gälla för alla anställda. Önskar du som arbetsgivare att betala mer än 5 000 kr i friskvårdsbidrag så är det viktigt att tänka på att skatt ska dras på hela friskvårdsbidraget, från första krona för den anställde. Då kommer även arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet tillkomma och utgöra en extra kostnad i bolaget.

 

Värdet per aktivitet får heller inte vara för högt. Om en anställd t.ex. väljer att använda friskvårdsbidraget till massage, en aktivitet som inte innehåller inslag av motion, så får inte värdet överstiga 1 000 kr per gång för att anses vara utav mindre värde. Kostar massagen mer än 1 000 kr så måste det förmånsbeskattas från första krona. För aktiviteter däremot som har inslag av motion, de får överstiga 1000 kr/aktivitet, t.ex. om man önskar använda bidraget till en startavgift i ett motionslopp. Varför aktiviteter såsom massage kan bli aktuellt för friskvårdsbidrag är för att det bedöms vara avstressande och avslappnande, även om det inte har det klassiska inslaget av motion. Andra typer av aktiviteter som kan vara skattefria och ersättas inom ramarna för friskvårdsbidrag är behandlingar som främjar rökavvänjning, viktnedgång och profylaxkurs för blivande föräldrar. Men inom ramarna för friskvårdsbidraget så är det upp till varje enskild arbetsgivare att bestämma vilka aktiviteter som de accepterar som friskvårdsaktiviteter. Viktigt åter igen är att tänka på att alla anställda ska erbjudas samma värde och möjligheten till samma typer av aktiviteter.

Hur går det till?

Friskvårdsbidraget kan inte betalas ut i förskott utan den anställde måste göra ett utlägg och uppvisa ett kvitto för att arbetsgivaren ska få ersätta kostnaden. Aktiviteten ska vara betald under aktuellt inkomstår för att kostnaden ska få ersättas av arbetsgivaren.

 

Viktigt att ha med sig är också att friskvårdsbidraget bara får gälla för själva aktiviteten i fråga, t.ex. gymkort, liftkort, startavgifter o.s.v. Friskvårdsbidraget går inte att nyttja till utrustning som behövs för en aktivitet, varken köp eller hyra av utrustning. Inte heller sådant som personliga medlemsavgifter i en idrottsförening eller behandlingar som är hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård kan ersättas med friskvårdsbidraget.

Motion och friskvård via internettjänster

Vanligtvis så får du som arbetsgivare inte skattefritt tillhandahålla utrustning för motion eller annan friskvård i den anställdes bostad. Under 2020 kom däremot ett nytt ställningstagande vad som gäller för enklare motions- och friskvårdstjänster som erbjuds via webbtjänster och mobilappar. Så länge de är av enklare slag så är de skattefria trots att det finns en möjlighet att använda de i den privata bostaden.

 

Följ denna länk för att se vad Skatteverket skrivit om det.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Ny lag påverkar miljöbilar

2 min läsning • 26 augusti 2022 • Ekonominyheter

 

Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som innebär en nedsättning av förmånsvärdet på miljöanpassade bilar. Den nya beräkningen av förmånsvärdet beror på bilens miljöteknik.

Miljöbil allt vanligare

Erbjudanden, incitament och kortare väntetider jämfört med andra fordon har underlättat för konsumenter att välja miljöbil, trots det ofta höga inköpspriset. Exempelvis säljs idag fler miljöbilar än dieselbilar. Andelen sålda lågutsläppsfordon fortsätter att växa och har passerat dieselbilen sedan en tid tillbaka. Bensinbilen är också på tillbakagång, även om det inte sker i samma takt som för dieseln. På många marknader runtom i Europa är elbilen det enda växande segmentet bland nya bilar. I snitt var 62 procent av alla ”lågutsläppsbilar” en elbil  i mars, en ökning med 46 procent mot samma period förra året.

Ny lag innebär sänkt förmånsvärde

Vid beräkning av förmånsvärdet så har tidigare utgångspunkt varit nybilspriset för närmaste jämförbara konventionella bil. Detta eftersom det tidigare var vanligt att den miljöanpassade varianten hade ett bensin- eller dieseldrivet modellsyskon som fick agera jämförelse. I och med att allt fler nya modeller inte har ett syskon med förbränningsmotor att jämföra med har förmånsvärdet blivit uppskattat och fiktivt.

 

Enligt den nya lagen utgår beräkningen utav förmånsvärdet för en miljöanpassad bil istället från det faktiska priset på bilen som sedan sätts ner med ett fast schabloniserat belopp. Hur stor nedsättningen blir beror på bilens miljöteknik.

 

 • 350 000 kr – Elbil och vätgasbil
 • 140 000 kr – Laddhybrid
 • 100 000 kr – Gasbil
 • Ingen nedsättning för elhybrider eller etanoldrivna bilar

 

Oavsett teknik får nedsättnings­beloppets  storlek inte överstiga hälften av bilens nypris. Lagändringen berör endast bilar med ovanstående teknik som registreras fr.o.m. 1 juli 2022, befintliga bilar påverkas inte.

 

Följ denna länk för att se vad Skatteverket skrivit om det.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?