Pottlöner — Vad det är och varför du ska automatisera det

4 min läsning • 23 mars 2023 • Bokföring/ Redovisning

 

Komplexa och tidskrävande administrativa uppgifter är en plåga för många bolag, framför allt när det görs i onödan. I så kallade pottbolag där de anställda är med och styr sin egen lön via pottlöner så innebär detta en tung administration för de som hanterar lönen. Pottlön innebär att den anställda tillgodoräknar sig delar av sin fakturerade intäkt i en lönepott. Om detta ska göras manuellt för varje anställd blir det snabbt både komplext och tidskrävande. 

 

På bilden: vår expert Jesper Lagerkvist förklarar begreppen pottbolag och pottlöner

Men det går att hantera pottlöner på ett mer automatiserat sätt. Det går att ställa in din modell för pottlön i en automatiserad lösning så att exempelvis 80% av intäkten automatiskt tillfaller en anställd i deras lönepott.

 

Det kan både frigöra tid till andra viktiga uppgifter och samtidigt minska risken för fel som beror på den mänskliga faktorn. Dessutom får du en tydlig överblick över resultaten för både den anställda och företaget!

 

Vi börjar med att reda ut några begrepp. Pottbolag och pottlön är två relativt okända begrepp för många, men det är begrepp som blir allt vanligare. I denna artikel har vi tagit hjälp av vår expert Jesper Lagerkvist för att reda ut vad som menas med pottlön och pottbolag. Vi går även in på fördelar samt varför hanteringen av pottlöner bör automatiseras.

Vad är ett pottbolag?

Pottbolag kännetecknar ett bolag där den anställde styr över sin egen lön. Det kan ses som att den anställda har ett eget bolag i bolaget. Det betyder att den anställda har det totala bolagets finansiella muskler när det kommer till likviditet, upphandling av avtal och allt annat ekonomiskt, men den anställda kan styra sin lön. Ett exempel på pottbolag är konsultorganisationer där de säljer konsulttimmar.

 

Olika pottbolag kan ha olika uppsättningar när det kommer till intäkts-och kostnadsmodell. Ett vanligt upplägg är 80/20-modellen, där den anställde får 80% av intäkterna och resterande 20% tillfaller bolaget för att täcka overhead-kostnader som exempelvis lokalhyra, datorer och telefon etc. Men upplägget varierar som sagt mellan olika bolag.

 

Vissa bolag tillämpar olika stora andelar, eller att den anställda får så kallade fasta potter. Andra bolag väljer att ha både fasta och rörliga delar som den anställda erhåller varje månad.

Hur fungerar pottlön?

Pottlön fungerar så att den anställda jobbar och fakturerar sina kunder för nedlagd tid. Intäkterna hamnar i en lönepott och därifrån subtraheras de utgifter som kopplas till den anställda. Den anställde kan då välja när och hur mycket som de vill ta ut av sin pott (beroende på vad som är avtalat med företaget).

 

För att upplägget med pottlön ska fungera behöver den anställde fakturera tillräckligt mycket för att hålla sin pott positiv. Utifrån det kan då den anställde styra sin egen månadslön, pensionsavsättning med mera.

Fördelarna med pottlön

Pottlöner innebär att den anställde får ett större ansvar och frihet över sin egen lön och anställning. Dessa faktorer kan bidra till att attrahera kompetens till bolaget. Den anställda får fördelen med att komma till ett bolag med exempelvis ramavtal, vilket gör att de snabbt kan få upp sin beläggning och börja jobba upp sin pott.

 

För individer som drivs av att få direkt utdelning på sitt arbete och kunna styra över sin lön är pottbolag mycket attraktivt. Det kan jämföras med “ett vanligt konsultbolag” där den anställda får en fast lön oberoende av hur mycket de drar in till bolaget i form av intäkter.

Nackdelarna med pottlön

Att administrera och handlägga pottlöner kan vara en enormt tidskrävande process om det görs manuellt, lite beroende på bolagets storlek. Administrationen kommer från att bolaget behöver göra manuella beräkningar per anställd vid varje månadsbokslut.

 

För att pottlönerna ska hanteras smidigt och effektivt rekommenderas att automatisera löneprocessen i ett system med hög automatiseringsgrad. Att minska manuella mellansteg och beräkningar är viktigt för att effektivisera processen med pottlön.

Så kan du automatisera och administrera pottlöner i PE Accounting

I PE Accounting kan företag enkelt automatisera och administrera pottlöner utifrån sitt valda upplägg.

 

Om företaget tillämpar 80/20 modellen kan det ställas in att den anställda får 80% av intäkten automatiskt, helt utan manuell handpåläggning. Det går även för företaget att ställa in olika potter på olika anställda, eller att delegera ut den administrativa biten gällande lönesättning genom att aktivera rörlig lön för den anställde.

 

Dessutom möjliggör PE Accounting för de anställda att få full transparens och kontroll över sin resultatkurva där de enkelt kan se sina resultatrapporter. Det ger även företaget en möjlighet att få en full överblick över alla anställdas potter. Om detta gjorts manuellt hade företaget istället behövt klicka på varje konsult och lägga in all information i ett Excel-ark för att få översikten.

 

Det är upp till företagen att sätta ramverket för pottlönerna avseende hur mycket den anställda får ha på plus eller minus i sin pott. Detta kan sedan ställas in i PE Accounting där systemet signalerar när en anställd närmar sig en maxgräns.

 

För företag innebär alltså automatisering av pottlöner i PE Accounting följande fördelar: 

 

  • Lönehantering sker automatiskt och du sparar tid gällande löneadministrationen
  • PE Accounting möjliggör för full transparens över den anställdes intäkter och utgifter
  • En utförlig överblick över alla anställdas pottlöner på ett ställe

 

Är du intresserad av att veta mer om pottlöner och hur du kan automatisera och administrera det via PE Accounting? Tveka inte att kontakta oss så visar vi dig vår automatiserade värld.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?