Förvaltningsberättelsen — en fantastisk möjlighet

4 min läsning • 9 januari 2023 • Bokföring/ Redovisning

 

Förvaltningsberättelsen är en obligatorisk del av årsredovisningen. Det är här du beskriver företaget med ord och även beskriver de viktigaste händelserna under året som gått. Dessutom innehåller förvaltningsberättelsen vissa andra lagstadgade uppgifter.

I årsredovisningen presenteras mycket siffror och information som är lagstadgade.  Det finns ett par poster som går att påverka, exempelvis skattemässiga justeringar som eventuellt är möjliga att göra. Men det är många som missar möjligheten att beskriva bolaget mer i förvaltningsberättelsen. Här kan du i text lyfta fram viktiga aspekter som inte framgår av siffrorna.

En genomarbetad förvaltningsberättelse kan locka investerare

Genom förvaltningsberättelsen har du all möjlighet att förklara för läsaren vad bolaget gjort under året som gått. Du kan beskriva hur ni ser på framtiden och era möjligheter. Att nyttja denna del i årsredovisningen är ett fantastiskt sätt att skapa ett större intresse kring företaget. När omvärlden skakar och det kan vara svårare att hitta investerare så kan en intressant förvaltningsberättelse och en genomarbetad årsredovisning bli ännu viktigare för företag.

Ge bolagets intressenter en helhetsbild

Årsredovisningen är en offentlig handling och finns tillgänglig för alla olika intressenter till bolaget. Därför är det viktigt att du ser över förvaltningsberättelsen och den bild av bolaget som denna förmedlar.

 

Siffrorna i årsredovisningen utgör självklart en viktig del, men det finns mycket mer som händer i ett företag under året. Allt detta kan inte presenteras i siffror. Därför behöver du komplettera med mer beskrivande information så att läsaren ska få en korrekt helhetsbild av bolaget.

 

Fundera också på VEM som kommer att läsa er årsredovisning? Att ägare och styrelsen läser årsredovisningen är en självklarhet, men även anställda och kanske till och med kandidater, externa finansiärer, banker med mera kan vara intressenter som läser årsredovisningen. Det är bra att ha med sig när ni tar fram årsredovisningen.

Många företag nyttjar inte förvaltningsberättelsen fullt ut

Det finns grundläggande krav genom årsredovisningslagen (ÅRL) och regelverken (K2/K3) om vad förvaltningsberättelsen måste innehålla. Det finns dock även stort utrymme att skriva fritt och berätta mer om bolaget. Denna möjlighet nyttjas sällan, vilket är synd.

 

Idag ser vi att allt för många noterar den fåordiga bolagsordningen som förvaltningsberättelse. Det är inget vi rekommenderar då den inte alls säger något om vad bolaget har gjort under det gångna räkenskapsåret eller vilka möjligheter man ser framåt.

 

Enligt årsredovisningslagen måste sådana förhållanden som är viktiga för att kunna bedöma utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat framgå och det måste som sagt inte bara vara genom siffror. Det kan vara viktiga förhållanden som måste beskrivas i ord. Säkerställ att ni beskriver vad som faktiskt har hänt under året i bolaget.

 

I lagen finns även krav på att väsentliga händelser som skett under året och som är av betydelse måste framgå i förvaltningsberättelsen. I K2- och K3-regelverkan har det här preciserats för att förtydliga vad som faktiskt kan anses vara en väsentlig händelse:

 

  • Viktiga förändringar i bolaget som det tagits beslut om. Det kan t.ex. handla om köp/försäljning av dotterbolag, etablering av nya rörelsegrenar, större avtal bolaget har ingått, beslut om större investeringar med mera. Händelser som bara är planerat och ännu inte beslutat finns det inget krav på att beskriva, men självklart får ni skriva även detta om ni tycker att det är viktigt för att förmedla en rättvis bild av bolaget.
  • Företaget agerar på en marknad där det finns en massa olika externa faktorer som kan påverka bolagets ställning och resultat. Det kan exempelvis vara sådant vi har sett i fotspåren av corona och kriget – brist på råvaror som har en avgörande betydelse i bolagets produktion, utveckling av räntor och valutakurser som också kan ha fått en stor effekt på bolaget och deras resultat. Detta är självklart också viktigt att förklara för att kunna leverera en korrekt helhetsbild av bolaget. Att som läsare bara se på dessa siffror gör kanske att förändringen misstolkas och man förstår inte orsaken till siffrorna och förändringen.
  • Om det finns omständigheter som gör att förtaget inte längre kan bedriva sin verksamhet så måste även detta tas upp här.

Många faktorer styr omfattningen av förvaltningsberättelsen

Ju större ditt bolag är desto mer krav tillkommer gällande förvaltningsberättelsen. För större bolag måste även information om förväntad framtida utveckling, väsentliga risker och andra osäkerhetsfaktorer framgå.

 

Bedriver bolaget filialer i utlandet måste upplysningar finnas om dessa, verksamhet inom forskning och utveckling ska även informeras om bland annat.

 

Detta gör att förvaltningsberättelser kan se lite olika ut, framförallt så kan de innehålla lite olika delar, dels beroende på hur stort bolaget är, men också beroende på vilket regelverk bolaget följer.

 

Om du tillämpar K2-regelverket är det väldigt tydligt preciserat exakt vilka delar som ska finnas med, vilka nyckeltal som ska redogöras för i flerårs-översikten och så vidare.

 

Går ni däremot över till K3 så är det bra att känna till att kraven på innehållet i förvaltningsberättelsen ökar. K3 är inte lika preciserat utan det viktiga är att bolaget förmedlar en korrekt och rättvisande bild av bolaget. Vilka nyckeltal som redovisas kan bestämmas utav varje enskilt bolag för att bäst kunna visa upp bolagets utveckling. Detta resulterar i att en förvaltningsberättelse upprättad enligt K3-regelverket ofta blir mer omfattande än en förvaltningsberättelse upprättad enligt K2.

 

Vill du veta vad just DIN förvaltningsberättelse ska innehålla och hur den bäst speglar verksamheten i bolaget och vad som faktiskt har hänt under året? Kontakta din konsult så får du bästa rådgivningen. 

 

Om du inte är kund till PE Accounting idag och vill veta mer om framtidens ekonomilösning – boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter så berättar vi hur du kan släppa årsbokslutet och förvaltningsberättelsen tryggt och säkert till oss och istället få fokusera på det du brinner för.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?