Få en kostnadsfri konsultation och konkurrensutsätt din ekonomilösning!

Kategori: Övrigt

Här är tipsen du behöver för att stänga året på bara några dagar

1 min läsning • 30 oktober 2023 • Årsredovisning

 

It’s the season to be … Årsredovisa! – och vi har listat några av tipsen som bidrog till att vi tillsammans med Kvadrat AB, upprättade 18 årsredovisningar, tre underkoncerner och en koncernredovisning, bara en månad efter att Kvadrats räkenskapsår stängdes. Och dom vill du väl ha? 

Så effektiviserar du årsredovisningen – i 7 enkla steg

Så här säger Cathrine Hallmans som är Redovisningschef på Kvadrat & Amanda Lundberg, Lead Accountant på PE Accounting:

 

✅ Gå igenom vad som kan göras innan bokslutet – så som; t.ex se över balanskonton och om något behöver redas ut, reservationer, klassificeringar, och gör det gärna redan två månader innan det är dags.

 

✅ Gör en detaljerad checklista för varje dag med en tydlig arbetsfördelning om vem som gör vad. När alla vet vad som måste göras går det snabbare och risken för friktion minskar.

 

✅ Var realist – Lägg in luft i checklistan för fel som kan uppkomma eller andra oplanerade actions som måste vitas.

 

✅ Ta kontroll och våga delegera! Gör det du är bäst på och låt experter sätta smidiga processer för dig och hålla reda på regelverket åt dig.

 

✅ Älska månadsbokslut – Ett månadsbokslut är som en ”miniversion” av ett årsbokslut. Genom att göra månadsbokslut varje månad underlättar du årsbokslutet och får bättre kontroll.

 

✅ Automatisera för att effektivisera & få bättre beslutsunderlag – Så mycket som möjligt bör automatiseras för att spara tid och minimera fel. Med PE kan över 90% av den löpande bokföringen automatiserad, vilket underlättar din årsredovisningsprocess och ger dig bättre beslutsunderlag.

 

✅ Utvärdera – Boka in ett möte och utvärdera årsbokslutsprocessen tillsammans för att se hur nästa års arbete kan förbättras. Ett bra och nära samarbete löpande under hela året leder till att arbetet med årsbokslutet blir enklare och smidigare.

 

Vill du ha fler tips på enkla sätt att effektivisera din årsredovisning? Följ oss på Linkedin eller läs artikeln med fler bra tips för årsredovisningen  https://www.peaccounting.se/blogg/en-smidig-och-smartfri-arsredovisning-sa-gar-det-till

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Aktivering av kostnader — så kan du sprida ut dina utvecklingskostnader

2 min läsning • 25 november 2023 • Kostnader

 

Driver du en ett bolag med stora utvecklingskostnader? Då kan det vara en idé att se över möjligheten att sprida ut dessa kostnader istället för att ta allt på en gång. Så för att dessa kostnader inte ska bli för tunga i utvecklingsfasen av ditt bolag så kan det vara smart att se över möjligheten att aktivera kostnader. 

Att aktivera kostnader innebär helt enkelt att ni tar upp dem som en tillgång istället för att kostnadsföra dem löpande. Ni har alltså under vissa förutsättningar rätt att ta upp detta som tillgång eftersom de framåt kommer att innebära intäkter för er. Det gör att företaget inte behöver ta kostnader för detta under utvecklingstiden. Dessa kostnader tas istället genom avskrivningar när den utvecklade produkten eller tjänsten är färdig att säljas på marknaden. Ni sprider helt enkelt ut kostnaden istället för att ta allt här och nu.

Vilka kostnader kan jag aktivera?

Alla utgifter med sytet att utveckla något nytt för företaget – något ni senare ska kunna öka era intäkter genom kan ses som utvecklingskostnad. Vanligtvis pratar man om aktivering av lönekostnader för anställda i bolaget, men det går också att aktivera andra kostnader så som kostnaden för inhyrda konsulter, material etc.

 

Alla verksamheter är olika och frågan är hur du önskar göra just i ert bolag? Vill du ta så mycket kostnader som möjligt här och nu eller vill du försöka sprida ut kostnaderna så mycket som möjligt över åren för att få ett jämnare resultat? Detta valet är ditt, om ni uppnår kriterierna för att få göra denna justering i redovisningen.

 

Värt att notera är att den här bokförings-tekniska justeringen även kommer få en effekt på bolagets egna fria kapital. Anledningen till det är att den här lösningen inte ska kunna användas för att höja värdet på tillgångarna, förbättra resultatet och därmed kunna göra större utdelningar.

En förutsättning är att ni följer K3-regelverket

En grundförutsättning för att få se över möjligheten att aktivera kostnader är att ni följer K3-regelverket. Även för de företag som använder K2-regelverket finns vissa möjligheter till aktivering, men de är mer begränsade.

Aktiveringsmodellen

Förutsättningarna för att utgifterna för utveckling ska få aktiveras enligt aktiveringsmodellen är följande:

 

 • Det ska vara tekniskt möjligt för er att färdigställa den immateriella tillgången för att den ska kunna användas eller säljas.
 • Ni ska ha för avsikt att färdigställa tillgången och att använda eller sälja den.
 • Ni har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången.
 • Det är sannolikt att den immateriella tillgången som ni utvecklar kommer generera framtida ekonomiska fördelar.
 • Ni måste även ha tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången.
 • En av de svåraste puckarna kan vara att på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling. Detta skulle ni t.ex. kunna använda PE´s projektredovisning till för att följa upp och säkerställa korrekta underlag för beräkning och aktivering.

 

Är du nyfiken på att se över möjligheten till aktivering av kostnader för just DITT företag? Vi hjälper dig gärna att titta närmre på dessa möjligheter samt anpassa till din verksamhet. Kontakta oss så får du en kostnadsfri konsultation med en av våra experter. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

En smidig och smärtfri årsredovisning — så går det till

9 min läsning • 21 oktober 2022 • Årsredovisning

 

När du startade bolaget var du säkert medveten om aktiebolagslagen och kraven på årsredovisning. Men det är få företagare som verkligen brinner för processen med att ta fram denna årsredovisning.  Det är snarare ofta en administrativt tung och jobbig process för många företag. 

Finns det en smidig och smärtfri årsredovisning? Ja, absolut! Det handlar om att ta kontroll och hjälp där du inte är bäst. Gör det DU är bäst på och låt vassa ekonomer hålla reda på regelverket åt dig, sätta smidiga processer för bokslutet och göra det DE är bäst på.

Årsredovisning och årsbokslut– så hänger de ihop

Enligt aktiebolagslagen måste samtliga aktiebolag lämna in en årsredovisning som därmed är det officiella dokumentet för hur året gått. Det är en sammanställning av organisationens räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Denna skickas in till Bolagsverket varje år.

 

Årsredovisningen ska vara hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. För dig som har räkenskapsår januari till december ska årsredovisningen alltså vara inne senast den sista juli. Det är däremot bra om du lämnar in årsredovisningen i god tid. Då är du säker på att hinna rätta till eventuella brister innan sista dagen och därmed slippa betala en förseningsavgift.

 

För att det ska vara möjligt att sammanställa året i en årsredovisning så pågår ett avstämnings-arbete kring bolagets löpande bokföring under hela året och i slutet av året stängs året. Denna process är det som kallas för årsbokslut. Ett årsbokslut är därmed inget dokument som lämnas in utan det är det övergripande avstämningsarbetet som leder fram till själva årsredovisningen.

 

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste som sagt alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte.

Månadsbokslut ger dig kontroll och grunden till årsredovisningen

Ett månadsbokslut är på sätt och vis en ”miniversion” av ett årsbokslut. Du stämmer helt enkelt av månaden och stänger månaden innan du ger dig in i nästa månad och period. Du säkerställer att samtliga fakturor är periodiserade korrekt, att alla kvitton och underlag för månaden finns och ser över eventuella frågetecken för att reda ut dessa direkt.

 

Gör du tolv effektiva månadsbokslut under året så kommer du givetvis att underlätta årsbokslutet senare. Om varje månad är avstämt och stängd på ett korrekt sätt så minskar risken för att stora frågetecken dyker upp i slutet av året.

 

Det innebär i sin tur att du har bästa möjliga förutsättningar för att på ett effektivt sätt ta fram din årsredovisning utan att det blir en stökig och tidskrävande process.

 

Förutom att underlätta arbetet med årsredovisningen så skapar ett gediget månadsbokslut även kontroll för dig som företagare. Du har kontroll på din löpande redovisning och även på kommande årsredovisning. Du vet hur det har gått varje månad och kan på ett tryggare sätt jobba med prognoser framåt. Därför är det viktigt att lägga tid och kraft på att göra ett omfattande månadsbokslut varje månad – det kommer att hjälpa dig under hela året och dessutom slipper du otrevliga överraskningar i slutet av året.

 

Notera att det inte är ett lagstadgat krav att göra månadsbokslut, men vill du ha en smidig och smärtfri process för att sammanställa din årsredovisning och vill du att det ska gå snabbt att stänga året så är detta vägen framåt.

 

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste som sagt alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte.

Smidiga årsbokslut ger dig bättre beslutsunderlag

Många sitter och hackar i Excel i slutet av året. De letar efter kvitton och underlag för årsredovisningen och de har inte tid eller kompetensen till att ligga i framkant och vara uppdaterade och pålästa kring alla nya regler som kan påverka deras verksamhet. Många har dessutom inte lagt tillräckligt med tid på månadsboksluten under året vilket gör årsbokslutet till en tidskrävande process. Det är inte ovanligt att årsredovisningen inte är klar förrän under våren. Det kommer att påverka dina beslut negativt. Om du inte stängt föregående år förrän i maj exempelvis – hur ska du då kunna fatta proaktiva och välgrundade beslut för nästa år? Du sitter med gamla siffror helt enkelt.

 

Genom att automatisera den löpande redovisningen och bokföringen så mycket som möjligt under året och genom att ha en ekonomilösning som även omfattar stöd från kompetenta ekonomer och experter så kan du:

 

 • Få trygghet och kontroll under hela året
 • Minimera överraskningar och obehag i slutet av året
 • Öka proaktiviteten och jobba med prognoser framåt
 • Få bättre beslutsunderlag som bygger på realtidsuppdaterade siffror

Kan man automatisera årsredovisningen?

Vi tror på att automatisera så mycket som möjligt för att spara tid och minimera felkällor. Själva arbetet med att stänga året och ta fram en årsredovisning kommer dock alltid att vara en manuell process. Det är en människa som sammanställer året i ett dokument. Men om över 90% av den löpande bokföringen och redovisningen under året är automatiserat så kommer denna process att vara så friktionsfri som möjligt.

 

Du behöver inte som CFO sitta och hålla dig uppdaterad på regelverket hela tiden eller stressa med att få in alla underlag i slutet av året. Du har det stödet i form av automatiserade processer i grunden och en duktig ekonom som kan din verksamhet och vet alla speciallösningar när det väl är dags att stänga året. Det gör att ni kan stänga året på bara några dagar istället för månader.

7 steg till en smidig process för årsbokslut med PE Accounting

Det finns många saker att jobba på under året för att skapa en smidig process för ditt årsbokslut. Att automatisera det som går i bokföringen och därmed minimera manuella mellansteg är ett sätt. Det sparar dig tid, men det gör också att risken för fel minskar. Om du automatiserar din bokföring och redovisning via en lösning som PE Accounting kan din bokslutsprocess se ut så här i 7 enkla steg:

 

Årsboksluts-mail. 1-2 månader innan räkenskapsåret är slut, skickar vi ett ”årsboksluts-mail” för att enas om tidsplanen tillsammans med dig. Dina dedikerade konsulter anpassar givetvis tidsplanen utifrån ditt behov.

 

Åtgärdsplan. Vi skickar en lista till dig på åtgärder som behöver vara klart för att kunna fullborda årsbokslutet i tid. Åtgärdslistan består mestadels av transaktioner som inte har gått via PE och därmed inte automatiserats under året.

 

Bearbetning av listan. Vi tar projektledarrollen och leder dig hela vägen. När vi får återkoppling på åtgärdslistan från dig som företagare så ser vi till att allt som är olöst blir åtgärdat i tid.

 

Avslutande månadsbokslut. Vi skapar ett sista månadsbokslut för att fullborda räkenskapsåret. Det sista månadsbokslutet lägger vi extra mycket kraft på för att ytterligare underlätta arbetet med årsredovisningen. Vi granskar även förvaltningsberättelsen så att årsredovisningen blir komplett.

 

Struktur för revision. Vi skapar en struktur med specifikationer för respektive balansräkningskonto. Revisorn får vägledning och tillgång till PE. Vi ser till att allt underlag finns med i strukturen från PE och Skatteverket för att underlätta.

 

Granskning och färdigställande. Våra seniora ekonomer gör en intern granskning av bokslutet för ditt företag innan det färdigställs och skickas till dig och revisorn.

 

Utskick. Det enda som återstår för dig är att signera och skicka in årsredovisningen och fastställelseintyget till Bolagsverket. Klart!

Experternas 3 bästa tips för en effektiv årsredovisning

Identifiera målet. Vad vill du med årsredovisningen. Vad vill du påvisa som företagare? Detta måste du ha klart för dig så att det sedan framgår i dokumentationen.

 

Identifiera risker. I bolag med tighta deadlines finns alltid riskmoment där aktiviteter kan göra så att processen försenas. Identifiera dessa moment så att ni kan ha en plan för att minimera risken för förseningar.

 

Kommunicera ofta och tydligt. Se till att du har ett bra samarbete med tydlighet och effektiv kommunikation mellan dig som företagare och de som ska stötta dig i upprättandet av årsredovisningen. Det gör att ni blir klara snabbare och även får en bättre slutprodukt.

Vill du ha en smidigare årsredovisning till ett fast pris?

Vill du också slippa chocken i slutet av året när du får fakturan från redovisningskonsulten? Genom att automatisera din redovisning och bokföring under året kan vi erbjuda marknadens mest effektiva årsbokslut och årsredovisning – till ett fast pris. Du får trygghet och kostnadskontroll. Nyfiken?

 

Se vårt inspelade webinar där våra kollegor delar med sig av sina bästa tips för att årsbokslutet ska bli så effektivt och smärtfritt som möjligt.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Att automatisera din koncernkonsolidering är lättare än du tror

5 min läsning • 7 oktober 2022 • Koncern

 

Många drar sig för att påbörja processen med att automatisera sin konsolideringsprocess eftersom de tror att det är en svår och tidskrävande process. Men det behöver inte vara så. Allt fler organisationer inser att automatisering är framtiden, och de märker dessutom att tröskeln inte var så hög som de trodde.

De flesta organisationer överskattar tiden och kompetensen som krävs för att ta steget in i en automatiserad konsolidering av koncernredovisningen. Många tror att en övergång från de nuvarande processerna, exempelvis ett externt konsolideringsverktyg eller Exceldokument, till moderna automatiserade processer, innebär krångel. De tror dessutom att det kommer ta tid innan de lärt sig att förstå hela processen och systemet. Därför fortsätter många koncerner så “som de alltid har gjort”.

 

Problemet är att manuella processer ofta är personberoende, administrativt krävande och det kan vara svårt att sammanställa siffrorna från de olika systemen i dotterbolagen. Även om den nuvarande processen känns trygg, så riskerar du att hamna i tidspress, få lägre kvalitet i resultaten och basera beslut på inaktuella siffror. En övergång till automatiserade processer löser dessa utmaningar och skapar en långsiktig trygghet för dig.

 

Automatisering– inte så svårt som du tror

Att automatisera din koncernkonsolidering är inte så svårt som du tror. Vi på PE Accounting har hjälpt många företag att göra övergången från traditionella processer till automatiserade. Den vanligaste reaktionen är att det var enklare än de trodde. Våra experter hjälper dig med hela övergången från era nuvarande processer till automatiserade. När implementeringen är klar kommer du uppleva att er koncernkonsolideringsprocess är mycket enklare att arbeta med än tidigare. Så du får realtidsuppdaterade siffror som kräver mindre tid från dig.

 

1. Det blir lättare att följa regelverket

 

Det är tidskrävande att ha koll på alla omfattande krav och hålla sig uppdaterad kring regelverken. Men om du automatiserar hela processen via PE:s konsolideringsmodul så får du tillgång till experter som arbetar med dessa frågor dagligen. På så sätt slipper du hålla koll på uppdateringar internt. Istället fokuserar du på att utveckla verksamheten och får expertstöd kring regelverket.

 

2. Det blir lättare att ta fram insikter

 

Många företag använder Excel eller andra bokföringssystem, som de sedan på olika sätt ska översätta till visuella presentationer eller diagram för att visa koncernens siffror tillsammans. Detta blir grunden till att kunna få fram insikter och fatta beslut. Men det är inte alltid så lätt att få denna överblick och insikt, och ofta är det endast ett fåtal personer som har den kompetensen.

 

Med en automatiserad konsolideringsmodul får du fram relevanta insikter automatiskt och kan fokusera på att arbeta med analysen och besluten istället för att spendera timmar på att gräva bland siffror och säkerställa att det blir rätt.

 

3. Det blir lättare att ta datadrivna beslut dagligen

 

Bokföringsprocesserna kan ta olika lång tid i alla organisationer. Det innebär att du inte alltid kan använda dig av koncernsiffrorna direkt i början av månaden för dina viktiga beslut. Men när du automatiserar denna konsolideringsprocess kan du med hjälp av avancerad AI ligga i framkant och alltid ha uppdaterade siffror att använda som beslutsunderlag, direkt i början på månaden. Använder du en automatiserad konsolideringslösning (och har samtliga bolag i samma lösning) så kan månadsbokslutet för hela koncernen vara klart i början av månaden Det ökar din möjlighet att fatta datadrivna beslut i alla lägen.

 

Så här går det till – Steg för steg

 

Om du redan har redovisningen i en lösning som PE Accounting och vill automatisera din koncernkonsolidering via PE Accountings koncernmodul så behöver du bara följa ett par enkla steg.

 

 1. Boka en individuell konsultation med en av våra experter
 2. Lägg till modulen “koncernkonsolidering” i din nuvarande ekonomilösning
 3. Dina konsulter hjälper dig att lägga upp en plan som är anpassad efter just din koncern – det är enklare än du tror och våra experter finns med dig hela vägen.
 4. Efter några dagar har du kommit in i systemet och kan se realtidsuppdaterade siffror på koncernnivå.

Vad du kan förvänta dig av koncernmodulen i PE Accounting?

Vi intervjuade Per Netzell på Medhelp Care för att se hur han har upplevt processen med att automatisera sin koncernkonsolidering i PE Accounting.

 

Vad hade du för utmaningar med koncernredovisning innan du tittade på denna lösning?

 

– Vi upplevde att det var tidskrävande att sammanställa resultat från koncernbolag som använder olika redovisningssystem och det var svårt att hitta och applicera rätt valutakurs på utländska dotterbolag. Vi är ett noterat bolag och har därför omfattande regulatoriska krav på vår kvalitet och behöver möta strikta deadlines för publicering. De här utmaningarna resulterade i att vi kunde hamna i tidspress och riskerade sämre kvalitet, berättar Per. Vi gjorde sammanställningar av koncernbolag från olika redovisningssystem, konsolidering, valutahantering och koncernjusteringar i en egenutvecklad Excelmodell, men insåg att det inte var en optimal lösning i längden fortsätter han.

 

Vad ville du få ut från lösningen och har den motsvarat dina förväntningar?

 

– Vi ville ta bort tidsödande konsolideringsmoment, hantera valutakonvertering och kursdifferenser med automatik och skapa en ökad trygghet i att koncernredovisningen uppfyller alla redovisningskrav säger Per.

 

Efter att ha använt koncernmodulen en längre tid har vi sett att vi sparar dyrbar tid och kan känna en större trygghet i att koncernredovisningen är korrekt och uppfyller alla krav, så vi är mycket nöjda menar Per.

 

”Om man idag använder PE Accounting för att automatisera sin redovisning och bokföring samt har behov av koncernkonsolidering så är det ett självklart beslut att koppla på koncernmodulen. Det kommer att spara värdefull tid och skapa trygghet!” 

 

Pers bästa tips till de som är i behov av koncernkonsolidering:

 

 1. Om man idag använder PE Accounting för sin redovisning och har behov av koncernkonsolidering så är det ett självklart beslut att koppla på modulen. Gör det eftersom du kommer att spara tid.
 2. Konsultera experterna på PE och se till att få ordning på konteringen av koncernmellanhavanden i respektive huvudbok, samt se över resultat- och balanskonton innan du slår på konsolideringen.
 3. Om möjligt, konsolidera i testmiljö innan ni går skarpt – det finns alltid något man inte tänkt på när det gäller koncernredovisning. Så minimera riskerna genom att använda en testmiljö.

Hur kommer du igång med koncernkonsolidering?

Vi tror på smidiga och enkla processer. Vi tror på att automatisera det som går. Koncernkonsolidering ska inte vara tungt, tidskrävande eller svårt att följa upp på. Vår modul för automatiserad koncernkonsolidering är ett populärt tillägg till vår helhetslösning där vi kombinerar en automatiserad ekonomilösning med riktigt vassa experter som kan din verksamhet och regelverket.

 

Med den här modulen sker konsolideringen automatiskt hela tiden istället för endast i samband med koncernredovisningen, och du kan ha din löpande bokföring och konsolidering i samma system. Systemet ger dig en kontinuerligt uppdaterad bild av hur det går för koncernen, det underlättar koncernredovisningen och är en trygghet för alla koncernens bolag.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Automatiserad koncernkonsolidering är här — så underlättar det din vardag

11 min läsning • 26 september 2022 • Koncern

 

Att sammanställa koncernredovisningen är inte alltid enkelt eller smidigt. Arbetet kräver ofta omfattande uppsättningar i affärssystem eller avancerade Excel-dokument som behöver tas fram och underhållas.  Koncernredovisningen sker förvisso endast en gång per år, med det är ett administrativt tungt arbete som tar mycket tid och fokus. Men det behöver inte alltid vara krångligt och tidskrävande. Att automatisera koncernkonsolideringen är ett steg som hade gjort arbetet mycket lättare för din koncern. I den här artikeln går vi igenom vad vi menar med koncernkonsolidering och varför den bör automatiseras så långt det går. 

I dagens globala och digitala värld behöver du vara snabbrörlig och ha tillgång till realtidsuppdaterade beslutsunderlag. Du vill att dina beslut ska underbyggas av korrekt data. Många koncerner hamnar efter och tappar tempo bland annat på grund av en ineffektiv process kring sin koncernkonsolidering.

  

Om du vill kunna ha uppdaterade siffror och lägga grunden för ett datadrivet arbetssätt inom samtliga bolag i koncernen så behöver du konsolidera din koncern. Det är dock en process som kräver mycket tid och en tydlig struktur. Många företag väljer därför idag att automatisera sin koncernkonsolidering, vilket bidrar till högre flexibilitet och snabbare processer.  

Vad är koncernkonsolidering?

Aktiebolagslagen säger att styrelsen har till uppgift att bedöma hur ett bolag går ekonomiskt, och det gäller även för koncerner – oavsett externt krav på koncernredovisning. En konsolidering betyder helt enkelt att ni skapar en översikt över koncernens finansiella ställning. Det innebär att koncernen slår ihop sina siffror varje månad eller varje kvartal till ett resultat som representerar koncernen som en egen enhet. Här ska man inte redovisa interna affärshändelser inom koncernen, utan endast dela externa affärstransaktioner. 

 

Koncernredovisning och koncernkonsolidering är därmed två olika saker. En koncernredovisning, eller koncernårsredovisning är alltså en särskild årsredovisning som ett moderföretag upprättar utöver sin vanliga årsredovisning.

  

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och alla dess dotterföretag och beskriver deras finansiella ställning som om de vore en enda ekonomisk enhet. Här finns kassaflöde, resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse, noter och information som publiceras på bolagens hemsidor. Det kan ofta bli en omfattande rapport.

  

Konsolidering är däremot sammanslagningen av all ekonomisk data i koncernen.

  

Eftersom koncernredovisningen bygger på data från årets koncernkonsolideringar så är det viktigt att ha en effektiv process gällande sin konsolidering. Allra helst ska denna process automatiseras så långt det går för att minimera mänskliga fel och spara tid. 

Utmaningarna med manuell konsolidering

Även om många företag har sin konsolideringsprocess under kontroll så finns det en hel del förbättringspotential. Tekniken har gått framåt och det finns tid att spara och du säkerställer dessutom att det blir 100% rätt varje gång.

  

Idag är det till exempel vanligt att du behöver samla in underlag från de olika dotterbolagen, läsa in informationen i ett konsolideringsverktyg och sedan börja arbeta med siffrorna. En automatiserad lösning hade samlat in datan och konsoliderat den för dig via AI. Eftersom alla siffror finns i systemet i realtid innebär det att ni kan automatisera bort manuell handpåläggning. Det frigör tid som du kan lägga på analysen istället.

  

Här är några problem som kan uppstå när processen är manuell: 

 

 • Du får ännu ett system att lära dig om du väljer ett externt konsolideringsverktyg. Väljer du istället Excel så skapar det merarbete då du behöver exportera data från ditt bokföringssystem och själv bygga avancerade Excel-snurror. Det kräver kunskap och tar mycket tid från dig. 
   
 • Många bolag har få personer som arbetar med koncernen och dess redovisning. Det kan innebära att processen blir sårbar. Om personerna till exempel är sjuka eller på semester, alternativt om någon formel blir fel i deras Excel-lösning, så kan det få förödande konsekvenser.
   
 • Det kan vara svårt att hitta alla transaktioner som behöver elimineras i en konsolidering när arbetet sker manuellt. Det innebär att du inte har korrekt underlag i slutändan. 
 • Du har inte alltid uppdaterade siffror att använda som beslutsunderlag. Ofta är bokföringsprocesserna klara runt den 15:e i månaden, vilket innebär att du inte alltid kan använda dig av koncernsiffrorna innan dess för dina viktiga beslut.  
 • Det är krävande att hela tiden hålla sig uppdaterad kring regelverken. Hade processen istället varit automatiserad och outsourcad till experter som dagligen sitter med koncernredovisning och konsolidering så hade ni sluppit att hela tiden behöva uppdatera era interna kompetenser i området. 
   
 • Det kan vara svårt att hantera alla dotterbolag, som kanske har olika kontoplaner eller processer, vilket måste översättas till ett enhetligt språk vid konsolideringen. Hade alla koncernbolag funnits i samma bokförings-system, och hade konsolideringen då kunna automatiseras så hade ni sluppit denna huvudvärk.

Allt fler väljer att automatisera sin koncernkonsolidering

Under pandemin har vi sett att många små och stora bolag vill arbeta mindre plats- och personberoende. Det kräver rätt systemstöd samt automatiserade processer som skapar enhetlighet.

  

Det blev en fråga på ledningsnivå för många organisationer eftersom automatisering av redovisning och konsolidering ledde till så många fördelar för hela koncernen.

 

För att nyttja fördelarna och slippa de utmaningar som finns med manuella processer så har många valt att automatisera sin konsolideringsprocess. Idag kan du till exempel samla alla dina dotterbolag i ett och samma system, och använda AI för att sammanställa siffrorna snabbt, smidigt och i realtid.

 

Här är några av anledningarna till att allt fler automatiserar sin koncernkonsolidering:

 

 • Du får ett uppdaterat beslutsunderlag istället för att bokföringsprocessen ska ta dagar eller veckor. Det gör att Controllers, VD och ekonomichefer kan ägna mer tid åt värdeskapande aktiviteter istället för manuell administration.
   
 • Du kan känna total kontroll och överblick över koncernen i realtid, något som tidigare inte varit möjligt.
   
 • Du sparar mängder tid genom att konsolidering och elimineringar görs automatiskt.
   
 • Du får en ökad trygghet genom spårbarhet in i minsta detalj – från koncernrapport till enskild transaktion och verifikat. Du behöver inte oroa dig för att koncernredovisningen uppfyller redovisningskraven.
   
 • Du får en kraftfull överblick och ett styrverktyg som underlättar även om ni inte har krav på koncernredovisning idag.
 • Du slipper personberoendet som idag kan göra koncernen sårbar.
   
 • I samband med automatiseringen kan du få tillgång till experter som alltid har koll på regelverken och kan ge råd och stöd.
   
 • Du ligger i framkant när det gäller nyttjande av vass teknologi och automatiserade processer. Något som ger dig stora fördelar jämfört med konkurrenter. 

 

Är du en start-up eller ett mindre företag har ni färre krav på er gällande koncernredovisningen, vilket givetvis är bra att ha med sig. Men genom att redan nu sätta en modern och effektiv process kring er konsolidering, så kommer ni vara förberedda när kraven växer i takt med er framgång.  

Hur kommer du igång med koncernkonsolidering?

Vi tror på smidiga och enkla processer. Vi tror på att automatisera det som går. Koncernkonsolidering ska inte vara tungt, tidskrävande eller svårt att följa upp på. Därför har vi på PE Accounting tagit fram en modul för automatiserad koncernkonsolidering. Det är ett starkt tillägg till vår helhetslösning där vi kombinerar en automatiserad ekonomilösning med riktigt vassa experter som kan din verksamhet och regelverket.

  

Med den här modulen sker konsolideringen automatiskt hela tiden istället för endast i samband med koncernredovisningen, och du kan ha din löpande bokföring och konsolidering i samma system. Systemet ger dig en kontinuerligt uppdaterad bild av hur det går för koncernen, underlättar koncernredovisningen och är en trygghet för alla koncernens bolag.

 

Här kan du läsa mer om hur modulen fungerar. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Kraftfull finansiell planering — Planacy & PE Accounting inleder samarbete

2 min läsning • 19 september 2022 • Pressrelease

 

Planacy har  ett kraftfullt verktyg för finansiell planering och är ett fantastiskt komplement till vår egna rapport- och budgetfunktionalitet. Genom ett samarbete med Planacy fortsätter vi bredda möjligheterna med vår ekonomilösning.

Nu startar vi ett samarbete med Planacy – för att erbjuda ett verktyg som kan skräddarsys för kundens behov av datadriven budgetering, prognostisering och planering. Integrationen mellan PE och Planacy ger kunden möjlighet att jobba effektivt med rullande prognos och budget samt att smidigt delegera prognostiseringen till resultatansvariga i organisationen.

 

Planacy är ett fantastiskt komplement till PE Accountings egna rapport- och budgetfunktionalitet. Med integrationen mot Planacy erbjuder vi våra kunder ett extremt kraftfullt prognos- och budgetverktyg för en mer skräddarsydd hantering av sin finansiella planering, menar Pontus Björnsson, vd på PE Accounting.

 

PE Accounting och Planacy passar för bolag som växer snabbt och behöver ha kontinuerliga och snabba beslutsunderlag till ledning/styrelse.

 

PE Accounting var ett självklart val som första partner inom ekonomisystem. Med deras höga grad av automation tillsammans med vårt kraftfulla stöd för snabbväxande bolag att arbeta mer datadrivet och strategiskt med sin finansiella prognos kompletterar vi varandra mycket väl. Vi har redan ett flertal gemensamma kunder och ser fram emot att utveckla vårt gemensamma erbjudande och välkomna fler, säger Jimmy Stenqvist Evegård, vd på Planacy.

 

För mer information, kontakta:

 

Pontus Björnsson, VD på PE Accounting
pontus.bjornsson@accounting.pe
0701-81 42 04

 

Jimmy Stenqvist Evegård, VD på Planacy
jimmy@planacy.com
0706-08 43 74

 

Om Planacy: Planacy grundades 2015 och är ett svenskt SaaS-bolag som förenklar ett mer datadrivet och kontinuerligt arbete med finansiell planering. Genom ett mer proaktivt och värdeskapande arbete med budget, prognos och planering bidrar Planacy till bättre planerade och mer framgångsrika företag och verksamheter. Med en innovativ och kraftfull plattform och en bra bit över 130 kunder har man etablerat sig som marknadens ledande plattform för datadriven budget, prognos och planering. Läs mer på www.planacy.com

 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Alltid på språng? Så underlättar appen din vardag

1 min läsning • 17 juni 2022 • Appen

 

Vi träffade Preben Andreassen på vår kundfrukost och passade på att fråga hur han och hans kollegor på Precuris använder sig av appen.

Tidrapportera direkt

För konsulten och grundaren av bolaget Precuris, Preben Andreassen, har appen blivit något han använder dagligen. Istället för att ta upp laptopen rapporterar han direkt i mobilen när han sätter sig på bussen på väg hem från uppdraget.

 

 

Speciellt när det kommer till att lätt kunna lägga in tid. När man är ute och springer mellan kunderna där man kanske har fler projekt på en och samma dag är det lätt glömma bort vad man gjort den dagen. Då är det väldigt enkelt att kunna sätta sig på bussen eller tåget och bara lätt kunna lägga in de tiderna man jobbat den dagen istället för att sen få sätta sig och tänka igenom, vad är det jag har gjort idag när man kommer hem eller till kontoret.

Enkel översyn och full koll på ekonomin

Startsidan på appen förenklar också Prebens vardag.

 

 

Den nya lösningen med ”att göra” ger en bra översikt av vad som jag som antingen ägare eller VD eller administratör behöver göra. Att kunna göra det direkt i appen – det är något som gör min vardag väldigt mycket lättare.

 

Intresserad av hur appen skulle fungera för ditt företag? Läs mer här. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Realtidsuppdaterade siffror ger hastighet och kontroll — så gör framgångsrika Saas-bolag

6 min läsning • 17 maj 2022 • SaaS-bolag

 

Sveriges SaaS- och tech-bolag är heta. På bara några år har den svenska tech-branschen vuxit till en av världens mest spännande och snabbväxande branscher. Hundratals svenska bolag har möjlighet att bli globalt ledande de kommande åren. Bakom framgångarna ligger inte bara smarta produkter och SaaS som affärsmodell. Att bemästra hantverket att expandera och skala verksamheten är en minst lika viktig nyckel till framgången. 

För att kunna skala din verksamhet måste du kunna minimera manuella mellansteg som kräver en människa. Du måste ha rätt processer. Människor är inte skalbara, men det är dina processer. Du behöver automatisera allt som går och låta dina kollegor på ekonomiavdelningen istället lägga tiden på att analysera siffrorna och jobba vidare med er affärsmodell.  

 

På kort tid har därför automatiserad ekonomi och transparens i siffrorna blivit lösningen för SaaS-bolag som vill växa mycket och snabbt – varje år. Genom att minska antalet system och samla allt, inklusive lön, på ett ställe får du kontroll och hastighet. 

Realtidskoll på MRR och ARR bygger snabb tillväxt för SaaS-bolag

Affärsmodellen för SaaS-bolag är enkel och flexibel. Det handlar om att öka MRR, ARR och Lifetime Value på dina löpande kunder och samtidigt hålla nere CAC (Customer Aquisition Cost) och Churn.  

 

Du vill kunna göra detta med så få interna resurser som möjligt för att kunna lägga dina pengar på att utveckla produkten och lösningen istället.  

 

SaaS-bolagen gillar också de återkommande intäkterna som ger ett bra och stadigt kassaflöde. Därför har de mest framgångsrika SaaS-bolagen 100% koll på sina löpande intäkter i form av MRR och ARR. De har dessutom koll i realtid så att de kan agera proaktivt.  

 

Att växa kostar pengar, därför måste din ekonomilösning ha rapporter som i realtid visar:  

 • Löpande avtal – MRR och ARR
 • Förändringar i din kundstock 
 • Kassaflödet med en full integration till banken så du slipper olika inloggningar 

En ekonomilösning som tar ett helhetsgrepp för SaaS-bolag

 De flesta SaaS-bolag vi har träffat har en flora av olika system för att lösa följande behov:  

 

 • Redovisning och bokföring 
 • Lönehantering
 • Tidsrapportering 
 • Kund- och leverantörsfakturor 
 • Kvittoredovisning 
 • Rapporter och widgets 

 

Att arbeta i så många olika system är tidskrävande samtidigt som risken för fel ökar för varje system. Att växla mellan olika system tar tid och fokus som du kan lägga på din kärnverksamhet istället.  

 

Fler system minskar dessutom din möjlighet att maximera automatiseringsgraden. Så vill du ha så hög automatiseringsgrad som möjligt ska du ha en lösning som samlar alla dessa behov på ett ställe.  

 

De flesta SaaS-bolag växer snabbt. Väldigt snabbt. Det är inte ovanligt att SaaS-bolag växer med 50–100% varje år och då kan denna systemflora snabbt sätta krokben.  

Stäng böckerna på bara ett par dagar

Att göra ett månadsbokslut med 3-5 olika system kan ibland ta över 10 dagar. Dock vill styrelsen och ägarna ofta se siffrorna betydligt snabbare än så, kanske på bara några dagar. 

 

 

Vi gick från 15 arbetsdagar till 3 för att stänga månaden, Erica Sandelin Ekelund, CFO på Voyado.

 

För att lyckas stänga böckerna på kortare tid och säkerställa att det blir 100% rätt så måste ni samla allt i ett system för att öka möjligheten till automatisering. Det innebär att ni låter AI sköta manuella mellansteg som människorna då slipper lägga tid på. Maskinerna gör det betydligt snabbare och utan mänskliga fel.  

 

Ett annat sätt att snabba upp processen är att anställa fler kollegor till din ekonomiavdelning. Detta är inte lösningen för snabb tillväxt av ditt SaaS-bolag, men du kan göra månadsboksluten snabbare med fler resurser.  

 

De mest framåtlutade SaaS-bolagen väljer dock att lägga sin rekryteringsbudget på utvecklare snarare än ett stort team med ekonomer. För att inte kompromissa med hastigheten så väljer de en automatiserad helhetslösning som både minimerar manuellt jobb och ökar farten i boksluten.  

Kolla in vårt inspelade webinar för att se hur andra SaaS-bolag valt att automatisera ekonomin för att kunna skala verksamheten snabbare.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Automatiserad ekonomi — en katalysator för snabbväxande SaaS-bolag

5 min läsning • 11 maj 2022 • SaaS-bolag

 

För några år sedan, ganska många faktiskt, var digitalisering det hetaste och mest eftertraktade för bolag som ville modernisera sin ekonomiprocess. Idag räcker inte digitalisering utan du måste gå hela vägen till automatiserade processer för att lyckas skala ditt SaaS-bolag och ställa om i den takt som marknaden kräver. Vi fattar att ekonomi, bokföring och redovisning inte är det du brinner mest för. Men vi vet också att nyckeln till snabb tillväxt för SaaS-bolag ligger just i att lyckas nyttja automatiseringens kraft fullt ut så att du kan lägga tid på era abonnemang. 

För dig med abonnemangsmodell och återkommande intäkter via löpande avtal så är automatiserade ekonomiprocesser väldigt tillgängligt och effektivt idag. Dessa processer går relativt snabbt att implementera och på cirka 1 månad kan du vara igång och lägga minimal tid på manuella mellansteg och istället lägga allt ditt fokus på att öka ARR och MRR (Annual Reccuring Revenue och Monthly Reccuring Revenue).

 

Så släpp fokus på digitalisering och spänn bågen mot en mer modern och automatiserad ekonomilösning istället. Framtiden är automatiserad och dina konkurrenter har troligtvis redan börjat nyttja lösningar med fokus på minsta möjliga handpåläggning för att automatisera så mycket det går.

Hur kan automatiserad ekonomi underlätta för SaaS-bolag?

De SaaS-bolag vi har träffat hittills, stora som små, har alla haft några gemensamma utmaningar där en automatiserad ekonomilösning varit värdefullt för att lyfta affärsmodellen till nästa nivå. Dessa utmaningar har varit gällande:

 

 • Abonnemangshantering
 • Automatisering av fakturering och betalningar
 • Kontroll över förändringar av kundstocken
 • Skalbarhet och kontroll över viktiga nyckeltal så som ARR och MRR
 • Viljan att inte lägga tid och kraft på bokföring utan istället ägna tiden åt affärsutveckling och kärnverksamheten.

Abonnemangshantering per automatik

En gemensam faktor hos många SaaS-bolag är att abonnemangshanteringen blir mer eller mindre komplex i takt med att bolaget växer. Det kan exempelvis bli svårare att se och förstå varför kunder byter abonnemang eller säger upp avtalen. Det kan finnas gamla avtal som följt med även när ni bytt modell. Det blir snabbt mer administration när allt måste hänga ihop med betalningar och redovisningen.

 

Snabbväxande SaaS-bolag vill att abonnemangshanteringen sker så automatiserat som möjligt, med minimalt antal manuella mellansteg. Samtidigt ska det givetvis bli rätt 100% av tiden.

 

För att det ska vara möjligt måste system för abonnemangshantering kunna hantera komplexiteten och samtidigt hänga ihop med allt som rör ekonomin.

 

PE Accounting har löst det genom att allt kring redovisning och ekonomi hänger ihop per automatik i ekonomisystemet medan abonnemangshanteringen, när den blir mer komplex, sker direkt i vår partner Youniums plattform. En färdig integration mellan systemen skickar och hämtar data automatiskt, vilket gör att allt blir rätt på en gång, in i minsta detalj. Till och med periodiseringar landar rätt från början. Detta är något som annars leder till extra administration när man använder andra ekonomisystem utan dessa integrationer.

Automatiserade betalningar och transaktioner

Många SaaS-bolag lägger onödigt mycket tid på fakturering samt avstämningar kring betalning och transaktioner. Denna process tar mycket tid och kraft, men är otroligt viktigt för bolaget. Pengarna är det som driver tillväxten, men idag behöver du inte göra särskilt mycket manuellt.

 

Med PE Accounting kan du skapa fakturor på det sätt som passar just ditt bolag. De allra flesta SaaS-bolag väljer automatiskt, löpande avtal och dessa kan vara via API eller helt manuella. Men du minimerar de manuella mellanstegen i själva faktureringen genom att sätta upp just löpande avtal per automatik. Efter attest får fakturan ett fakturanummer och den bokförs, periodiseras, kategoriseras och reskontra görs på rätt sätt.  Du kan dessutom se direkt i systemet när den blivit betald via vår integration med banken. Bokföringen sköter sig själv, helt enkelt.

 

PE takes away 95% of the bookkeeping work to be honest.

Sing Randhawa, CFO på Minna Technologies

Skalbarhet i hela organisationen även gällande lön och utlägg

De flesta SaaS-bolag har en hel del administration kring utlägg och fakturering. Genom att automatisera processen så lång det är möjligt kan medarbetarna fota och skicka in kvitton via en mobil app och sedan låter ni bokföringen sköta sig själv. Det innebär att utgifter förknippas med specifika abonnemang eller kunder och du kan givetvis vidarefakturera utläggen på ett smidigt sätt.
En annan utmaning är givetvis att SaaS-bolag som växer snabbt även får en ökad administration gällande lönehanteringen i takt med att personalstyrkan växer. Ju mer ni klarar av att automatisera desto mindre tid kommer lönehanteringen att ta från dina kollegor på ekonomi.

 

I en automatiserad process genereras löneunderlag och specifikationer automatiskt den första i varje månad. Ni behöver i princip bara attestera och godkänna betalningen och får samtidigt en total översikt innan utbetalning sker. Systemet skickar också in kontrolluppgifter, mailar lönespecifikationer, reglerar semesterskulder och uppdaterar rapporter. Allt som krävs är ett klick och sedan kan ni fokusera på er kärnverksamhet och lönsamheten.

Skalbarhet kräver rätt systemstöd

När det gäller skalbarhet i ett SaaS-bolag måste du våga nörda ner dig i de siffror som driver din tillväxt. Du måste ha realtidskoll på CAC (Customer Acquisition Cost) och LTV (Lifetime Value på kunden). Du behöver kunna se relationen mellan CAC och LTV, alltså det ska ge mer än det kostar att dra in en kund. Givetvis behöver du ha stenkoll på ARR och MRR som troligen är dina viktigaste nyckeltal.

 

När ni vill skala måste kontrollen finnas på både intäkts och kostnadssidan och ni behöver kunna förstå sambanden. Här är systemstödet helt avgörande för att du ska få fram de siffror du behöver och dessutom kunna skapa rapporter för att fatta rätt beslut framåt.

Ta ett första steg mot automatiserad ekonomi redan idag

Vill du också ta kontroll över era abonnemang i realtid? Vill du lägga mindre tid på manuell administration och mer på uppföljning av ARR, MRR och er affärsmodell? Då är det dags att dyka in framtiden och automatisera det som går. Många SaaS-bolag har som sagt redan börjat resan…gör det du också!

 

Kolla in vårt inspelade webinar för att se hur andra SaaS-bolag valt att automatisera ekonomin.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Utrustning till hemmakontor — detta gäller

2 min läsning • 20 april 2022 • Hemmakontor

 

Flera av er har säkerligen en del funderingar i dessa tider vad som gäller för anställda som arbetar hemma och möjligheten att utrusta hemmakontoret. Skatteverket har nu förtydligat situationen.

För IKEA, Mio och de andra möbelföretagen har nog inte pandemin samma negativa klang som för oss andra. Virket tog till och med slut då en armé av gör-det-självare fick tid över. Extrarum skulle omvandlas till kontor och fyllas med ergonomisk utrustning. Men vad händer nu med allt detta?

Kontorsutrustning

Den anställde får låna hem kontorsutrustning – ingen förmånsbeskattning eller arbetsgivaravgifter på denna lösning, företaget måste ha koll på att grejerna kommer tillbaka. Särskild koll behöver du ha vid eventuellt avslut av anställning. Då det är bolagets egendom och ska återlämnas alternativt köpas ut till rimligt belopp.

Utlägg för köp av utrustning

När det kommer till att göra utlägg för inköp av utrustning så gäller följande:  skattefriheten för arbetsredskap gäller endast när arbetsgivaren direkt betalar den aktuella utrustningen eller tjänsten (prop. 1994/95:182 s. 40).

 

Det innebär att det inte är möjligt med utlägg för arbetsgivarens räkning. Ersättningen från arbetsgivaren ska i sådant fall beskattas såsom lön. Arbetsgivarens ska även betala arbetsgivaravgifter på den utbetalda ersättningen. Detta innebär att kontorsutrustningen i så fall ska betalas med företagskort eller faktura för att företaget ska få ta det som ett skattefritt inköp. Med denna variant får företaget redovisning på vad som blir inköpt och det faktiska beloppet samt slipper tillkommande kostnad för skatt och arbetsgivaravgifter. Dock behöver du ha koll vid eventuellt avslut av anställning. Då det är bolagets egendom och bör återlämnas alternativt köpas ut till rimligt belopp.

Jobbar på annan ort

Anställd som jobbar på annan ort i Sverige har möjlighet att köpa ”flexkort” på ett kontorshotell för att nyttja kontorsutrymmet till en rimlig kostnad. När det gäller avdrag för hyra av kontorsutrymme ”på stan” så bör det kunna medges om ett tydligt behov kan påvisas osv. Det bör dock avse specifikt kontorsutrymme eller motsvarande anpassat för arbetsuppgifterna. Om det handlar om vanliga hotellrum eller liknande (som reats ut nu under pandemin) kan det vara tveksamt till om kostnaden får dras av i företaget.

Bidrag till hemmakontoret

Har du eller någon annan i företaget lämnat ut hemmakontors-bidrag i samband med hemarbete så är det viktigt att se över att det hanteras på korrekt sätt. Om företaget ger ett bidrag i form av ett engångsbelopp på 5000 kr brutto för att den anställde ska kunna förbättra sin hemmakontorsmiljö så motsvarar detta en löneutbetalning. Den anställde kommer få 5000kr minus skatt samt att företaget betalar arbetsgivaravgift på beloppet, detta för att företaget inte vet säkert att personen kommer köpa grejer till kontoret för dessa pengar. Även om det är att anta så vet du inte säkert. Dessutom blir kontorsmöblerna den anställdes egendom och behöver därmed inte återlämnas till arbetsgivaren om anställningen avslutas.

 

Har du redan ersatt era anställda på något sätt för utrusta hemmakontoret så kontakta gärna en PE konsult om du känner dig osäker kring hanteringen och för att stämma av att allt blivit helt korrekt hanterat, både i bolaget och gentemot era anställda. I och med att kontorsutrustningen kan utgöra företagets egendom så kom ihåg att dokumentera vem som har tillgång till vilken utrustning på hemmaplan, så att rätt utrustning i så fall kan återlämnas senare.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?