Aktivering av kostnader — så kan du sprida ut dina utvecklingskostnader

2 min läsning • 25 november 2023 • Kostnader

 

Driver du en ett bolag med stora utvecklingskostnader? Då kan det vara en idé att se över möjligheten att sprida ut dessa kostnader istället för att ta allt på en gång. Så för att dessa kostnader inte ska bli för tunga i utvecklingsfasen av ditt bolag så kan det vara smart att se över möjligheten att aktivera kostnader. 

Att aktivera kostnader innebär helt enkelt att ni tar upp dem som en tillgång istället för att kostnadsföra dem löpande. Ni har alltså under vissa förutsättningar rätt att ta upp detta som tillgång eftersom de framåt kommer att innebära intäkter för er. Det gör att företaget inte behöver ta kostnader för detta under utvecklingstiden. Dessa kostnader tas istället genom avskrivningar när den utvecklade produkten eller tjänsten är färdig att säljas på marknaden. Ni sprider helt enkelt ut kostnaden istället för att ta allt här och nu.

Vilka kostnader kan jag aktivera?

Alla utgifter med sytet att utveckla något nytt för företaget – något ni senare ska kunna öka era intäkter genom kan ses som utvecklingskostnad. Vanligtvis pratar man om aktivering av lönekostnader för anställda i bolaget, men det går också att aktivera andra kostnader så som kostnaden för inhyrda konsulter, material etc.

 

Alla verksamheter är olika och frågan är hur du önskar göra just i ert bolag? Vill du ta så mycket kostnader som möjligt här och nu eller vill du försöka sprida ut kostnaderna så mycket som möjligt över åren för att få ett jämnare resultat? Detta valet är ditt, om ni uppnår kriterierna för att få göra denna justering i redovisningen.

 

Värt att notera är att den här bokförings-tekniska justeringen även kommer få en effekt på bolagets egna fria kapital. Anledningen till det är att den här lösningen inte ska kunna användas för att höja värdet på tillgångarna, förbättra resultatet och därmed kunna göra större utdelningar.

En förutsättning är att ni följer K3-regelverket

En grundförutsättning för att få se över möjligheten att aktivera kostnader är att ni följer K3-regelverket. Även för de företag som använder K2-regelverket finns vissa möjligheter till aktivering, men de är mer begränsade.

Aktiveringsmodellen

Förutsättningarna för att utgifterna för utveckling ska få aktiveras enligt aktiveringsmodellen är följande:

 

  • Det ska vara tekniskt möjligt för er att färdigställa den immateriella tillgången för att den ska kunna användas eller säljas.
  • Ni ska ha för avsikt att färdigställa tillgången och att använda eller sälja den.
  • Ni har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången.
  • Det är sannolikt att den immateriella tillgången som ni utvecklar kommer generera framtida ekonomiska fördelar.
  • Ni måste även ha tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången.
  • En av de svåraste puckarna kan vara att på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling. Detta skulle ni t.ex. kunna använda PE´s projektredovisning till för att följa upp och säkerställa korrekta underlag för beräkning och aktivering.

 

Är du nyfiken på att se över möjligheten till aktivering av kostnader för just DITT företag? Vi hjälper dig gärna att titta närmre på dessa möjligheter samt anpassa till din verksamhet. Kontakta oss så får du en kostnadsfri konsultation med en av våra experter. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?