Framtidens CFO → Premiär den 15 oktober 🎉 Anmäl dig här

Kategori: Budgetering

6 tips för hur du lyckas med en framgångsrik dynamisk budget

1 min läsning • 12 september 2023 • Budgetering

 

💸 Budgetsäsongen är här! Företagslandskapet är både föränderligt och utmanande just nu,  därför vill vi ge dig sex tips för att bygga en realistisk och stabil grund för budgetarbetet inför 2024.

Nycklarna för en framgångsrik & dynamisk budgetering

📈 1. Historik & Dataanalys: Analysera företagets ekonomiska historik. Identifiera trender, tillväxtmönster och sårbara områden – använd den informationen för att lägga en stark grund för den kommande budgeten.

 

🔮 2. Scenarioplanering: Utveckla olika budgetscenarier för hög och låg tillväxt. Förbered organisationen för båda utfallen och definiera åtgärder baserat på varje scenario.

 

⚠️ 3. Riskhantering: Ta hänsyn till potentiella risker i en volatil ekonomi. Allokera resurser för att skapa en finansiell buffert för osäkra tider.

 

🔍 4. Övervaka regelbundet: Utvärdera, justera och finslipa din budget med realtidsdata och marknadstrender. Anpassa den strategiskt för att optimera resultat.

 

📊 5. System & rapportering: Använd ett ekonomisystem där du kan automatisera och förenkla skapandet, uppdateringen och rapporteringen av budgeten baserat på siffror i realtid.

 

⚓️ 6. Förankring & kommunikation: Engagera hela din organisation i budgetprocessen. Kommunicera tydligt budgetstrategin, målen och anpassningar för att skapa förståelse och engagemang hos alla.

 

→ Se till att ge dig själv utrymme i budgeten för kundinriktad tillväxt! Företagets fokus bör ligga på att skapa kundvärde, bli mer effektivt och skapa mer hållbara affärsmodeller!

 

Vill du ha fler budgettips? Följ PE Accounting på LinkedIn om du vill ha fler tips och tricks.

 

#Budgetering2024 #Företagsbudget #Budgetstrategi #Budgetscenarier
#ekonomisystem #automatisering #Bokföring

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?

Kupongskatt — så mycket ska utländska ägare skattas

2 min läsning • 13 juni 2023 • Ekonominyheter

 

Årsredovisningen är klar och årsstämman har beslutat om utdelning. Äntligen dags för utbetalning till företagets ägare! Men har du koll på vad en ägare som inte är hemmahörande i Sverige har för kupongskatt? Det är nämligen så att Sverige har skatteavtal med 139 länder och det här är vad du behöver ha koll på:

Vad är kupongskatt?

Kupongskatt – en skatt som ska dras av innan utbetalning sker till utländska medborgare och som sen ska deklareras och betalas in till Skatteverket.

 

Kupongskatten är lätt att missa då du vanligtvis betalar utdelning till svenska företag eller privatpersoner och då inte drar av någon skatt, utan betalar ut hela utdelningen i sin helhet (utdelning till andra företag är skattefri för mottagaren och utdelning till privatperson beskattas i de flesta fall genom den privata inkomstdeklarationen sen). Ska det göras utbetalningar till privatpersoner som inte är svenska medborgare, eller till företag som inte är hemmahörande i Sverige, är det alltså väldigt viktigt att du har koll på kupongskatten och ser över vad som behöver justeras innan utbetalning sker.

Kupongskatt i Sverige & norden

Kupongskatten som dras av vid utbetalning till privatperson är 30% – om inte personen är medborgare i något utav de just nu 139 nu länder som Sverige har skatteavtal med.

 

Om utdelning däremot sker till medborgare inom t.ex. Norden så är kupongskatten ”bara” 15% – Kjempebra (tycker norrmännen). Det här är varför det är så viktigt att undersöka exakt vad som gäller för de mottagare som utdelningen ska betalas ut till.

Deklarera kupongskatt för utdelning till skatteverket

När kupongskatt dras av på utdelning måste även detta deklareras på särskilda blanketter till Skatteverket (samt kontrolluppgifter som även vi kan hjälpa dig med i januari). Dessa blanketter ska lämnas in inom fyra månader från utdelningstillfället (bolagsstämman eller annat beslutat utbetalningsdatum) och ska signeras både av bolaget och mottagaren av utdelningen. Vi rekommenderar att du ser över dessa blanketter så fort som möjligt om det finns utländska ägare som ska få utdelning. Blanketterna hittar du hos Skatteverket.

  • SKV 3700 – ”Redovisning, Utdelning” – total utdelning ska fyllas i av er som utdelande bolag
  • Bilaga 18b – ska fyllas i för varje mottagare

Avdragen skatt för utdelning

Viktigt att komma ihåg att inbetalning av avdragen skatt sen måste ske till Skatteverket också. Eventuellt ska kupongskatt dras även vid utdelning till utländskt bolag och därför är det viktigt att du undersöker just ert fall innan utbetalning sker – så att det blir rätt och riktigt!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?