Automatiserad bokföring gör din revision smidigare och mer effektiv.

5 min läsning • 27 februari 2023 • Bokföring/ Redovisning

 

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Däremot är det många nybildade aktiebolag som till en början väljer bort detta. I takt med att bolaget växer kommer du dock få högre krav på dig gällande revision. Ordning och reda i böckerna är en grundförutsättning för att revisorn ska kunna göra sitt jobb utan att det tar enormt mycket tid från dig och din verksamhet. Här kan automatiserad bokföring vara nyckeln för att skapa förutsättningar för en smidig och effektiv revision. 

Vilka aktiebolag måste ha revisor?

Alla aktiebolag kan ha revisor och grundregeln är som sagt att revision ska finnas i alla bolag. Däremot kan vissa aktiebolag välja att inte ha revisor. Den valmöjligheten har de aktiebolag som uppfyller följande krav för båda de två senaste räkenskapsåren:

 

 • färre än 3 anställda (i medeltal)
 • mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mindre än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

 

Det är alltså främst mindre bolag som kan välja bort revisor. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Detta är revisorns ansvar

En revisor granskar verksamhetens redovisning och förvaltning. De ser över hur styrelsen förvaltar verksamheten som de företräder och säkerställer att bokföringen och redovisningen följer regelverket.

 

Revisorn har även till uppgift att granska om den finansiella informationen som finns ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.

 

När revisionen är genomförd kommer revisorn att ge bolaget råd baserat på sina iakttagelser. Råden ska leda till förbättrade rutiner och processer gällande ekonomi, bokföring, redovisning och förvaltning av bolaget.

 

Det är dock viktigt att revisorns roll som opartisk och självständig inte äventyras genom rådgivningen. En revision ska alltid vara fristående och opartisk för att fylla sitt syfte.

 

En revisor hjälper dig med:

 • Granskning av årsredovisning
 • Granskning av styrelsens arbete
 • Granskning av hållbarhetsredovisning
 • Granskning av specifika åtgärder i verksamheten

Ekonomiprocesserna är grunden i automatisering

För att en revisor ska kunna genomföra sin granskning på ett effektivt sätt så kommer det krävas att du som företagare beskriver era ekonomiprocesser.

 

För de flesta är detta en extremt tidskrävande del i revisionen eftersom det inte finns standardprocesser på plats. Processerna som finns på plats är dessutom sällan dokumenterade. Men för de som implementerat automatiserad bokföring är detta en relativt enkel del i revisionen.

 

Att införa automatiserad bokföring handlar nämligen till stor del om att förändra sättet du är van att arbeta på. Det börjar i dina ekonomiprocesser och att standardisera så mycket som möjligt. Automatisering bygger i grunden på processer och struktur.

 

De som har implementerat automatiserad bokföring på rätt sätt har därmed redan infört standardiserade processer som leder till ordning och reda.

Automatiserad bokföring ger en smidigare revision

Många revisorer erbjuder idag olika typer av gränssnitt för att hantera er data och de flesta kan arbeta mer eller mindre digitalt. Detta underlättar er kommunikation under revisionen och gör att underlagen är enklare att dela mellan dig och revisorn.

 

Kom dock ihåg, hur digital revisorn än är så är det era egna underlag. Är era underlag på papper så kommer det trots allt kunna ställa till problem. Därför kan digital och automatiserad bokföring vara nyckeln till en effektiv och smidig revision där revisorn enkelt kan komma åt underlagen själv och göra sitt jobb utan att det tar allt för mycket tid från dig.

 

Automatiserad bokföring underlättar för revisorn och dig genom att:

 

 1. Revisorn kan få egen behörighet och login för att komma åt siffror och rapporter själv i systemet.
 2. Siffrorna är uppdaterade mer eller mindre i realtid vilket gör att det inte krävs lika mycket manuellt arbete vid revisionen.
 3. Alla underlag finns digitalt och är tillgängliga för revisorns granskning direkt i ert system.
 4. Ni har satt standardiserade processer för ekonomin (en förutsättning för att automatiserad bokföring ska fungera). Det leder rimligen till mer ordning och reda.

 

Ta ett första steg mot automatiserad ekonomi redan idag!

 

Nyfiken på hur ditt team kan lägga mindre tid på manuell administration och mer på värdeskapande aktiviteter som bygger tillväxt? Då är det dags att automatisera det som går. Låt oss visa dig hur enkelt det kan vara!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?