Att automatisera din koncernkonsolidering är lättare än du tror

5 min läsning • 7 oktober 2022 • Koncern

 

Många drar sig för att påbörja processen med att automatisera sin konsolideringsprocess eftersom de tror att det är en svår och tidskrävande process. Men det behöver inte vara så. Allt fler organisationer inser att automatisering är framtiden, och de märker dessutom att tröskeln inte var så hög som de trodde.

De flesta organisationer överskattar tiden och kompetensen som krävs för att ta steget in i en automatiserad konsolidering av koncernredovisningen. Många tror att en övergång från de nuvarande processerna, exempelvis ett externt konsolideringsverktyg eller Exceldokument, till moderna automatiserade processer, innebär krångel. De tror dessutom att det kommer ta tid innan de lärt sig att förstå hela processen och systemet. Därför fortsätter många koncerner så “som de alltid har gjort”.

 

Problemet är att manuella processer ofta är personberoende, administrativt krävande och det kan vara svårt att sammanställa siffrorna från de olika systemen i dotterbolagen. Även om den nuvarande processen känns trygg, så riskerar du att hamna i tidspress, få lägre kvalitet i resultaten och basera beslut på inaktuella siffror. En övergång till automatiserade processer löser dessa utmaningar och skapar en långsiktig trygghet för dig.

 

Automatisering– inte så svårt som du tror

Att automatisera din koncernkonsolidering är inte så svårt som du tror. Vi på PE Accounting har hjälpt många företag att göra övergången från traditionella processer till automatiserade. Den vanligaste reaktionen är att det var enklare än de trodde. Våra experter hjälper dig med hela övergången från era nuvarande processer till automatiserade. När implementeringen är klar kommer du uppleva att er koncernkonsolideringsprocess är mycket enklare att arbeta med än tidigare. Så du får realtidsuppdaterade siffror som kräver mindre tid från dig.

 

1. Det blir lättare att följa regelverket

 

Det är tidskrävande att ha koll på alla omfattande krav och hålla sig uppdaterad kring regelverken. Men om du automatiserar hela processen via PE:s konsolideringsmodul så får du tillgång till experter som arbetar med dessa frågor dagligen. På så sätt slipper du hålla koll på uppdateringar internt. Istället fokuserar du på att utveckla verksamheten och får expertstöd kring regelverket.

 

2. Det blir lättare att ta fram insikter

 

Många företag använder Excel eller andra bokföringssystem, som de sedan på olika sätt ska översätta till visuella presentationer eller diagram för att visa koncernens siffror tillsammans. Detta blir grunden till att kunna få fram insikter och fatta beslut. Men det är inte alltid så lätt att få denna överblick och insikt, och ofta är det endast ett fåtal personer som har den kompetensen.

 

Med en automatiserad konsolideringsmodul får du fram relevanta insikter automatiskt och kan fokusera på att arbeta med analysen och besluten istället för att spendera timmar på att gräva bland siffror och säkerställa att det blir rätt.

 

3. Det blir lättare att ta datadrivna beslut dagligen

 

Bokföringsprocesserna kan ta olika lång tid i alla organisationer. Det innebär att du inte alltid kan använda dig av koncernsiffrorna direkt i början av månaden för dina viktiga beslut. Men när du automatiserar denna konsolideringsprocess kan du med hjälp av avancerad AI ligga i framkant och alltid ha uppdaterade siffror att använda som beslutsunderlag, direkt i början på månaden. Använder du en automatiserad konsolideringslösning (och har samtliga bolag i samma lösning) så kan månadsbokslutet för hela koncernen vara klart i början av månaden Det ökar din möjlighet att fatta datadrivna beslut i alla lägen.

 

Så här går det till – Steg för steg

 

Om du redan har redovisningen i en lösning som PE Accounting och vill automatisera din koncernkonsolidering via PE Accountings koncernmodul så behöver du bara följa ett par enkla steg.

 

  1. Boka en individuell konsultation med en av våra experter
  2. Lägg till modulen “koncernkonsolidering” i din nuvarande ekonomilösning
  3. Dina konsulter hjälper dig att lägga upp en plan som är anpassad efter just din koncern – det är enklare än du tror och våra experter finns med dig hela vägen.
  4. Efter några dagar har du kommit in i systemet och kan se realtidsuppdaterade siffror på koncernnivå.

Vad du kan förvänta dig av koncernmodulen i PE Accounting?

Vi intervjuade Per Netzell på Medhelp Care för att se hur han har upplevt processen med att automatisera sin koncernkonsolidering i PE Accounting.

 

Vad hade du för utmaningar med koncernredovisning innan du tittade på denna lösning?

 

– Vi upplevde att det var tidskrävande att sammanställa resultat från koncernbolag som använder olika redovisningssystem och det var svårt att hitta och applicera rätt valutakurs på utländska dotterbolag. Vi är ett noterat bolag och har därför omfattande regulatoriska krav på vår kvalitet och behöver möta strikta deadlines för publicering. De här utmaningarna resulterade i att vi kunde hamna i tidspress och riskerade sämre kvalitet, berättar Per. Vi gjorde sammanställningar av koncernbolag från olika redovisningssystem, konsolidering, valutahantering och koncernjusteringar i en egenutvecklad Excelmodell, men insåg att det inte var en optimal lösning i längden fortsätter han.

 

Vad ville du få ut från lösningen och har den motsvarat dina förväntningar?

 

– Vi ville ta bort tidsödande konsolideringsmoment, hantera valutakonvertering och kursdifferenser med automatik och skapa en ökad trygghet i att koncernredovisningen uppfyller alla redovisningskrav säger Per.

 

Efter att ha använt koncernmodulen en längre tid har vi sett att vi sparar dyrbar tid och kan känna en större trygghet i att koncernredovisningen är korrekt och uppfyller alla krav, så vi är mycket nöjda menar Per.

 

”Om man idag använder PE Accounting för att automatisera sin redovisning och bokföring samt har behov av koncernkonsolidering så är det ett självklart beslut att koppla på koncernmodulen. Det kommer att spara värdefull tid och skapa trygghet!” 

 

Pers bästa tips till de som är i behov av koncernkonsolidering:

 

  1. Om man idag använder PE Accounting för sin redovisning och har behov av koncernkonsolidering så är det ett självklart beslut att koppla på modulen. Gör det eftersom du kommer att spara tid.
  2. Konsultera experterna på PE och se till att få ordning på konteringen av koncernmellanhavanden i respektive huvudbok, samt se över resultat- och balanskonton innan du slår på konsolideringen.
  3. Om möjligt, konsolidera i testmiljö innan ni går skarpt – det finns alltid något man inte tänkt på när det gäller koncernredovisning. Så minimera riskerna genom att använda en testmiljö.

Hur kommer du igång med koncernkonsolidering?

Vi tror på smidiga och enkla processer. Vi tror på att automatisera det som går. Koncernkonsolidering ska inte vara tungt, tidskrävande eller svårt att följa upp på. Vår modul för automatiserad koncernkonsolidering är ett populärt tillägg till vår helhetslösning där vi kombinerar en automatiserad ekonomilösning med riktigt vassa experter som kan din verksamhet och regelverket.

 

Med den här modulen sker konsolideringen automatiskt hela tiden istället för endast i samband med koncernredovisningen, och du kan ha din löpande bokföring och konsolidering i samma system. Systemet ger dig en kontinuerligt uppdaterad bild av hur det går för koncernen, det underlättar koncernredovisningen och är en trygghet för alla koncernens bolag.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?