War Child erbjuder barn I krig digital utbildning under coronakrisen

Ingen undgår att påverkas av de förändringar som Covid-19 för med sig och de som redan är utsatta riskerar att drabbas allra hårdast. Vår kund, barnrättsorganisationen War Child kämpar för att kunna erbjuda barn i krigsdrabbade områden möjlighet till utbildning och stöd, något som nu är mer utmanande än någonsin när barnen blir ännu mer isolerade. Just nu samlar de bland annat in surfplattor som ska öka barnens möjligheter att studera på distans. Vi intervjuar Peter Brune, Generalsekreterare på War Child Sverige.

Vad innebär Coronakrisen för er verksamhet?

– Som organisation fokuserar vi helt på att hjälpa familjer och barn som växer upp i krig och konflikt med psykosocialt stöd, utbildning och skydd. De var redan innan Coronakrisen utsatta och det som sker nu kring Convid-19 gör dem ännu mer isolerade än tidigare, berättar Peter.

 

Vårt arbete är alltid utmanande, men vi har arbetat länge med just detta och vet hur vi kan hjälpa till. Ett sätt för oss att nå barnen nu är att se till att de har t.ex. en surfplatta som fungerar som skola på distans och vi kämpar nu för att samla in så många som möjligt för att kunna hjälpa barnen trots alla de restriktioner som finns, fortsätter Peter.

 

Vi kallar stödprogrammet ”Can´t wait to learn” och har utvecklat det under lång tid. Vi testade det först med barn i Sudan för att sedan rulla ut det i mellanöstern. 2020 räknar vi med att 170.000 barn ska ha tillgång till undervisning via vårt program. Men behovet är akut och vi kämpar nu för att nå ut till så många företag som möjligt som kan tänka sig att hjälpa till, avslutar Peter.

Vad behöver ni hjälp med och hur får företag kontakt med er?

– Vi behöver förstås både pengar och surfplattor. Totalt behövs omkring 5040 surfplattor eller 852.900 euro för att köpa in dem. Alla bidrag är välkomna, stora som små. Vi har funnits sedan 1995 och är en internationell organisation med lång erfarenhet kring detta och kan snabbt göra skillnad, förklarar Peter.

Vad är värdet för er med en tjänst som PE Accounting?

– För oss räknas verkligen varje krona och timme. En timme förlorad till extra administration är en timme mindre som kan ägnas åt våra stödprogram. Vi har som biståndsorganisation även höga krav på oss. Vi måste vara transparenta och ha kontroll över våra siffror, berättar Peter.

 

PE Accounting har gjort det möjligt för oss att spara stora mängder tid som annars skulle ägnats åt manuell administration och vi kan nu även följa våra siffror svart på vitt. Vi vet helt enkelt hur det går, att det stämmer och kan fokusera på det viktigaste.

 

Något som också är otroligt värdefullt är det stöd vi fått från våra konsulter på PE Accounting under hela vår tid som kunder. Våra redovisningskonsulter Anton och Jesper är insatta i vad vi gör och bidrar verkligen till att vi kan vara effektiva och förstå vår redovisning bättre, avslutar Peter.

Vilka är PE Accounting?

Med vår kombination av ett egenutvecklat ekonomisystem och redovisningsbyråtjänst kan vi hjälpa tjänsteföretag och organisationer att ha kontroll över hur det går för verksamheten var och när som helst. Skillnaden mot andra leverantörer är framförallt att vi har både systemutvecklingen och redovisningskonsultationen hos oss. Vi har inga mellanhänder, det mesta går på automatik och du slipper ha många olika system, vilket minskar risker för fel och gör hela processen effektivare.

Hur hanterar andra företag krisen?

Vi skriver löpande artiklar om hur våra kunder hanterar de utmaningar som började med coronakrisen. På så vis hoppas vi kunna bidra med inspiration till andra som befinner sig i en liknande situation och samtidigt visa hur redovisning med PE Accounting på olika sätt kan vara ett stöd när det sker stora förändringar i vår omvärld.
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?