PE Accounting innovationsarbete lyfts I SEB:s årsredovisning

PE Accounting som erbjuder ett egenutvecklat ekonomisystem och redovisningstjänst lyfts fram i SEB:s senaste årsredovisning. Där beskrivs det gemensamma innovationsarbetet för att förenkla för företagare genom integrationer mellan bank och ERP-system.

Vi tycker såklart att det är roligt att det uppmärksammas. Det är en jättestor satsning för att lösa tekniska utmaningar som tidigare gjort det svårt för företag att sköta sin ekonomi så smidigt som möjligt, när och var som helst.

 

För trots att tekniken har kommit långt så sitter fortfarande majoriteten av Sveriges företag och arbetar med redovisning som man alltid har gjort, i bästa i fall i en digital miljö, men utan att egentligen få en större hävstång av tekniken.

 

En riktig förändring sker först när hela processer förändras, det räcker inte med att skaffa nya digitala verktygslådor och arbeta på som om inget hänt. – Olle Rydqvist medgrundare och CEO på PE Accounting.

Tillsammans med SEB är det helt enkelt möjligt för oss att påverka hela processen och på riktigt revolutionera redovisning.

 

De innovationer vi skapar tillsammans gynnar inte bara oss och våra kunder utan driver utvecklingen framåt för hela branschen.

 

En förändringsresa som kräver mer än enskilda nedslag och där vi fortsätter vara i dess absoluta framkant. – Malin Ringdahl, Head Of Business Development på PE Accounting.

Samarbetet mellan PE Accounting och SEB fördjupades 2019 och sedan dess har PE Accounting och SEB bland annat utvecklat en snabb direkt integration mellan banken och ekonomisystemet. Fokuset säger de är helt på att driva igenom förändringar som på riktigt underlättar för företagare.

Som bank måste vi alltid vara innovativa, ständigt våga omvärdera traditionella processer och affärsmodeller samt tydligt fokusera på att tillföra ett högre kundvärde.

 

Därför är vi mycket nöjda med att vi nu i vårt samarbete med PE-Accounting kan utveckla nya tjänster för leverantörer av affärssystem för att förenkla den ekonomiska vardagen för våra företagskunder. – Sharona Gessler, Head Of Business Development, Corporate Markets, på SEB.

I SEB:s årsredovisning berättar även Andreas Hagström, Finansdirektör hos den gemensamma kunden Adtraction om vad skillnaden blir för företag som använder den nya tekniken.

Vi är positiva till SEB:s engagemang i PE Accounting och effekten det har på de tjänster som levereras.

 

Som kunder till PE Accounting har vi nytta av att till exempel kunna hantera betalningar på olika marknader och vi har sänkt våra kostnader och ökat kontrollen speciellt vad gäller likviditetsplanering i realtid. – Andreas Hagström.

Utdrag direkt från SEB:s årsredovisning

Under 2019 ingick vi partnerskap, och fördjupade samarbetet med redovisningsbyrån PE Accounting som har en egenutvecklad ekonomitjänst. Samarbetet är en del av vårt strategiska initiativ ERPintegration, det vill säga att utveckla integrationstjänster med leverantörer av affärssystem för att förenkla den ekonomiska administrationen för våra företagskunder.

 

Genom att koppla ihop företagskontot med affärssystemet kan kunderna automatisera sitt bokföringsarbete och hantera betalningar och avstämningar av konton mer effektivt. Det sker genom att betalningsinformation och rapporter med kontohändelser automatiskt överförs mellan systemen.

 

Vi erbjuder i dag integration med ett dussintal redovisningsbyråer och leverantörer av affärssystem. Den fördjupade integrationen med PE Accounting innebär att överföringen av betalfiler och rapporter görs var 15:e minut i stället för som tidigare en gång per dag, vilket gör att kunderna får löpande kontroll över sina konton.

 

För SEB utgör partnerskap som detta en bas för att utveckla andra produkter och tjänster.

SEB Årsredovisning 2019, sid 19.

 

Vill du veta mer om PE Accounting och SEB?

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?