Måns Alfvéns personliga tips som hjälper dig på vägen

I denna del av vår miniserie om riskkapital tipsar Måns Alfvén, delägare i riskkapitalbolaget Alfvén & Didrikson, och Andreas Granstedt, serieentreprenör och vår grundare, om hur man bäst samarbetar efter att riskkapital eller externa ägare tagits in i bolaget.

Först och främst vill Måns poängtera att påskrivna kontrakt bara är början på vad som förhoppningsvis kommer att utvecklas till en bra och välfungerande relation och en effektiv ägarstyrning av bolaget.

 

För att delägarskapet ska vara något mer än bara siffror måste man arbeta tillsammans med tydlig ansvarsfördelning menar han och tipsar om följande saker att tänka på

Skriftlig ägaragenda

Först och främst vill Måns poängtera att påskrivna kontrakt bara är början på vad som förhoppningsvis kommer att utvecklas till en bra och välfungerande relation och en effektiv ägarstyrning av bolaget.

 

För att delägarskapet ska vara något mer än bara siffror måste man arbeta tillsammans med tydlig ansvarsfördelning menar han och tipsar om följande saker att tänka på.

 

Skapa en gemensam tydlig ägaragenda med konkreta mål både för bolaget och för respektive ägare och vad ni förväntar er av varandra under resans gång. Skriv ner det ni kommer fram till i ett ägardirektiv så att det är lätt att gå tillbaka till och följa upp. För att underlätta processen tog vi in en extern expert som hjälpte oss med arbetet, säger Måns.

 

Han fortsätter:

 

Under processen fick vi en mängd frågor som vi svarade ärligt på. Till exempel fanns en oro för hur vi såg på den fortsatta finansieringen av bolaget tillväxt och vi behövde förklara hur vi ser på det. Hade vi inte varit överens då, hade det aldrig fungerat på längre sikt.

Skilj på hattarna

Försök att skilja på ägarrollen, styrelsearbetet och ledningsarbetet, även om det i små bolag i stor utsträckning är samma personer som är involverade i alla forum. Boka till exempel specifika möten för respektive syfte. Exempelvis: har ni ett möte med fokus på ägaragenda – försök då att undvika att fastna i operativa detaljer. Annars finns det en risk att de olika ansvaren smälter samman och gör att t.ex. större långsiktiga frågor aldrig hinner diskuteras, förklarar han.

Kommunicera mera

Avslutningsvis vill Måns påpeka hur viktigt det är att man skapar en kultur där VD kommunicerar regelbundet med övriga delägare och inte bara skickar styrelserapporter en gång i månaden:

 

Ring och berätta när saker händer. Hör av dig direkt när det inte går bra, istället för att vänta till nästa styrelsemöte. Man väntar som bekant ofta med jobbiga nyheter, men det är bättre att vara öppen med det så att man kan lösa problemen tillsammans.

Andreas Granstedt berättar om samarbetet med Alfvén & Didrikson

Andreas berättar att de verkligen arbetar tillsammans idag, med full transparens, vilket gör att han kan ägna sig åt de delar av PE Accounting där han bidrar bäst. Men han har såklart några key takes på vad beslutet att ta in externa ägare har bidragit till.

 

Dels har det skapats en potentiell likviditet i aktien och det gör det lättare att uppskatta värdet av sitt aktieinnehav. Vi har även etablerat ett mer objektivt sätt att mäta aktieägarvärdet, som vi kan följa upp löpande som ett slags börskurs. Vi har också tagit fram ett optionsprogram som gjort att vi fått ett motiverat management-team, och styrelsearbetet har blivit bättre. Det är positivt med mentorer som har incitament att bry sig om bolagets bästa. Och sist men inte minst har jag dessutom fått en tryggare privatekonomi, säger Andreas.

 

Han fortsätter genom att berätta om ett seminarium han var på i början av sin entreprenörs-karriär, “Business Freedom”, där föreläsaren ställde några frågor som verkligen fick honom att tänka till.

 

Först frågade föreläsaren hur många på plats som tjänade mer som entreprenörer än de gjorde som anställda. Jag såg mig omkring men ingen räckte upp handen. Sedan frågade han hur många som har mer semester, och återigen var det ingen som räckte upp handen. Till sist frågade han: ”Hur många kan lämna bolaget i ett år, komma tillbaka, och upptäcka att det fungerar bättre än vad det gjorde innan du åkte?”.

 

Andreas gör en dramatisk paus och säger sedan:

 

Samma resultat då också. Och jag satt där med en känsla av att jag sakta men säkert blivit fånge i mitt eget bolag och att alla omkring mig också var drömmare som levde på hoppet.

 

Det visar sig att Andreas alltid varit med intresserad av att bygga ett företag som fungerar av sig själv. Att det, rätt uppbyggt, ska kunna växa och generera vinst på egen hand utan att han kontrollerar det. Detta skulle i sin tur generera mer tid, pengar och frihet än han någonsin kunnat ha som anställd.

 

Är det en personlig vision för framtiden?

 

Delvis. Genom att ta in Alfvén & Didrikson har jag helt enkelt lyckats göra verksamheten mindre beroende av just mig. Men jag hoppas också att vi, med den här bloggserien, e-boken och våra föreläsningar, kan hjälpa fler att tänka till kring hur de vill driva sina företag framöver och, om de vill, ta in fler delägare på ett sätt som är vettigt och sjyst för samtliga involverade, avslutar Andreas.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?