PE Accounting automatiserar koncernredovisning – vill förenkla för medelstora tjänsteföretag

Koncernredovisning görs vanligtvis i separata system eller kräver mer omfattande uppsättningar i affärssystem eller arbete i egna avancerade Excel-dokument. Arbetet sker oftast en gång per år och kräver mycket administration. Detta vill PE Accounting ändra på genom att göra koncernredovisningen till ett realtidsuppdaterat beslutsunderlag som uppdateras automatiskt utan manuella mellansteg.

Jenny Alfvén, Produktchef på PE Accounting, berättar om företagets nya innovation:

 

– Det blir alltid väldigt mycket administrativt arbete inför varje koncernredovisning och underlaget går inte att använda för att fatta beslut på daglig basis. Konsekvensen blir att du inte får den snabbrörlighet som krävs i en alltmer global och digital värld. Det blir ett hinder som får konsekvenser för bolags insyn i utvecklingen på koncernnivå och därmed deras förmåga att fatta datadrivna beslut. Det här är något många företag bett oss utveckla under en lång tid, så det känns bra att vi äntligen kan berätta om denna nyhet. Till en början gäller det tjänsteföretag som är verksamma i Sverige. Vi har några företag som redan kör detta live, men kan börja ansluta fler senare i höst, troligtvis från november, förklarar Jenny Alfvén.

Olle Rydqvist, medgrundare och CEO:

 

– Vår vision har sedan starten varit att kunna automatisera redovisningen så att det blir ett uppdaterat beslutsunderlag istället för myndighetsrapportering. Det gör att mer resurser kan ägnas åt värdeskapande aktiviteter istället för manuell administration. Denna nyhet driver utvecklingen ett steg närmare det målet. Vi har ju lyckats med den löpande redovisningen på bolagsnivå så nu ökar vi takten och tar ett grepp om koncernredovisningen också. Jag tror det är extremt viktigt att den här förändringen kommer nu när så många företag inser hur snabbt saker kan vända. Det blir helt enkelt nödvändigt att ha kontroll i realtid även på koncernnivå, förklarar Olle Rydqvist.

Det här är den första versionen av koncernredovisningen i PE Accountings ekonomisystem och redovisningstjänst. Fler uppdateringar kommer löpande då de ser koncernredovisning som en prioriterad nyckel till att förenkla livet för medelstora tjänsteföretag.

 

– I den första versionen av modulen går det att på koncernnivå följa en resultat- och balansrapport som bägge innehåller drill down möjligheter och går att gruppera på konto- och bolagsnivå. Resultatrapporten kan även grupperas per kategori/dimension. Utöver detta finns en hjälpfunktion för koncernavstämning samt stöd för månadsvisa avskrivningar av goodwill i samband med förvärv, berättar Jenny Alfvén.

 

– Det stora värdet är att allt uppdateras live utifrån siffrorna från samtliga bolag du har i PE Accounting och allt går att följa ner till minsta lilla detalj. Du får en helt unik möjlighet att följa din koncern och se allt som sker precis idag och inte vänta upp till ett år till nästa koncernredovisningstillfälle. Det här blir extra kraftfullt för dig som är Controller, VD och Ekonomichef som kan ägna mer tid åt analys och beslut istället för utredningar och rapporter förklarar Jenny Alfvén.

Redovisningsbranschen förändras snabbt nu enligt PE Accounting och behovet av redovisning är större än någonsin när många bolag behöver hjälp med stödåtgärder till följd av de ekonomiska sviterna av att omvärlden förändrats av Covid-19.

 

– Utvecklingen i branschen går just nu rasande fort. Den kris många går igenom på grund av Covid-19 gör automatisering och möjligheten att jobba mindre plats- och personberoende till prioriterade frågor på ledningsnivå. En effekt blir att det är möjligt att i fler bolag lyfta frågan om automatisering av redovisningen till ledningsnivå och där även prata om vad som går att göra med just koncernredovisningen för att den ska bli mer effektiv, berättar Olle Rydqvist.

 

– För att möta efterfrågan har vi ökat takten på utvecklingen av bland annat koncernredovisning. Vi har även påskyndat utvecklingsarbete som stödjer våra kunders företag under krisen, exempelvis en likviditetsrapport, automatiska processer för stödåtgärder samt en ökad användning av maskininlärning för utlägg. Då vår affärsmodell bygger på fastpris istället för fakturerade timmar har vi även kunnat erbjuda all hjälp med stödåtgärder kostnadsfritt till våra kunder, något som jag tror är närmast unikt, förklarar Olle Rydqvist.

 

Då vår affärsmodell bygger på fastpris istället för fakturerade timmar har vi även kunnat erbjuda all hjälp med stödåtgärder kostnadsfritt till våra kunder, något som jag tror är närmast unikt,

– Koncernredovisningen hade varit bra att ha på plats redan innan krisen, men jag hoppas att den kan bli ett stöd som gör det lättare för fler företag att få ännu mer kontroll nästa år och i framtiden. Efter att ha varit igenom en så stor kris som den pågående så kommer kraven på leverantörerna av ekonomitjänster att öka och där är vi med som en drivkraft kring både automatisering och fullständig kontroll över ekonomin, avslutar Olle Rydqvist.

Vilka kan använda koncernmodulen?

Den nya automatiserade koncernmodulen är från och med senare i höst möjlig att köpa som ett tillägg för PE Accountings egenutvecklade kombination av ekonomisystem och redovisningstjänst. Den fungerar till en början för Svenska bolag men en rad förbättringar ligger i utvecklingsplanen såsom möjligheten att ta in utländska bolag och stöd för internfakturering. PE Accounting fokuserar helt på tjänsteföretag i storleksordningen 5-500 anställda.

​Är du PE Accounting kund och vill veta mer?

Hör av dig till din konsult och berätta att du är intresserad, så får du sedan mer information i takt med att den nya modulen kan demonstreras och implementeras för fler bolag.

Är du inte PE Accounting kund och vill veta mer?

Hör av dig till oss för att boka ett separat möte för demonstration så att du får en bild av vad som är möjligt för just din verksamhet med PE Accountings kombination av redovisningsbyrå och ekonomisystem.

 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?