Pineberry satsar sig genom krisen

Några av Pineberry s kunder var tvungna att dra i budgetbromsen när Coronakrisen var ett faktum. Det avskräckte inte Pineberry som nu såg en öppning, en möjlighet att nå ut till fler och få bättre effekt av både sina egna och sina kunders aktiviteter. De valde att satsa sig igenom krisen och få med sig så många som möjligt på vägen. Vi intervjuar Michael Wahlgren, medgrundare till Pineberry och Linda Hagberg, Pineberrys CFO.

Artikeln är en del av vår artikelserie om hur våra kunder hanterar coronakrisen.

Hur påverkas ni av krisen?

– Vi sköter våra kunders marknadsföring på framförallt Google och Facebook och våra intäkter är såklart beroende av hur våra kunder väljer att satsa på sin marknadsföring. Det är i sin tur beroende på om vi levererar resultat och vi mäter allt, precis hela tiden. På så vis är vi väldigt känsliga för stora förändringar hos våra kunder, det märks direkt, i både positiv och negativ riktning, berättar Michael Wahlgren.

 

– Lite förenklat kan man säg att när Coronakrisen kom påverkades en tredjedel av våra kunder negativt, en tredjedel påverkades inte nämnvärt och en tredjedel påverkades positivt. Vi har aldrig tidigare haft så stora förändringar på så otroligt kort tid, fortsätter Michael.

 

– Även för de kunder som går bättre i krisen har nya typer av utmaningar dykt upp. Det är till exempel inte självklart att de får tag på produkterna för att vi ökar trycket på marknadsföringen. Allt det här har ställt höga krav på oss som konsulter. Vi har behövt vara lyhörda, ha täta dialoger med våra kunder, ha ännu mer kontroll över vår ekonomi och arbeta hårdare än någonsin, avslutar Michael.

Vad har ni gjort för att ställa om?

– En stor fråga var tidigt hur vi själva skulle göra. Hur långt kunde vi minska våra kostnader? Eller var det nu tvärtom läge att göra någonting annorlunda? Vi valde det senare och har fokuserat helt på att satsa oss igenom krisen. Det har visat sig vara helt rätt för oss, berättar Michael.

Hur har ni valt att satsa?

– Alla våra annonsköp baseras på någon form av budgivning och vi ser exakt vad det vi gör kostar och kopplar det direkt till olika typer av aktiviteter. Det gjorde att vi i realtid kunde se hur kostnaderna för annonsering påverkades av krisen, säger Michael.

 

– Vi kunde tidigt se en minskad aktivitet och därmed lägre kostnader för annonsering i en rad branscher inklusive vår egen. Det gjorde att det helt plötsligt var billigare att nå ut till fler med vår annonsering.
Vi valde bland annat att öka annonseringen för våra webinar. Något som fungerade väldigt bra, framförallt på Facebook, berättar Michael.

 

– När jag jämförde två månader in i krisen från mitten av mars till mitten av maj så hade vi 32% fler leads som kom in jämfört med samma period förra året. Så trots att efterfrågan på vår typ av tjänster minskade i det stora hela, så ökade vi med 32%, fortsätter Michael.

 

– Vi har testat samma strategi för en rad kunder i branscher där många har dragit ner på sin marknadsföring. Det blir billigare och lättare att nå ut för de som kan och vågar satsa när andra bromsar, avslutar Michael.

Läs mer om Pineberry.

Har PE Accounting underlättat ert arbete under krisen?

– Under krisen har jag arbetat mer intensivt än tidigare med att se till att vi får betalt för vårt arbete och har kontroll över vår likviditet. Likviditetsrapporten i PE Accounting har där varit till stor hjälp som en enkel överblick baserat på all data vi har i systemet, förklarar Linda Hagberg, CFO på Pineberry.

 

– PE Accounting är väldigt lätt att förstå och ger god kontroll över allt som sker kring ekonomin utan krångliga mellansteg. Det har varit en styrka nu när jag behöver arbeta tätare med våra kunder och faktureringen. Jag har helt enkelt insyn i allt som sker och missar inte några intäkter, fortsätter Linda.

Har du fått bra stöd från redovisningskonsulterna på PE?

– Det som har varit allra mest värdefullt nu är den mänskliga delen. Jag har sedan krisen började haft en tätare dialog med mina personliga konsulter på PE Accounting, fått mail från VD:n Olle Rydqvist och information från andra på PE kring hur de och jag kan hantera de utmaningar som krisen har inneburit. Det har känts väldigt tryggt att de ägnar mycket tid åt att förstå och lösa problemen som kan uppstå för oss kunder, berättar Linda.

Vill du läsa fler företags berättelser?

Vi skriver löpande artiklar om hur våra kunder hanterar de utmaningar som började med coronakrisen eller gör annorlunda som företag. På så vis hoppas vi kunna bidra med inspiration till andra som befinner sig i en liknande situation och samtidigt visa hur redovisning med PE Accounting på olika sätt kan vara ett stöd när det sker stora förändringar i vår omvärld.
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?