Maskrosbarn vill uppmana fler företag företag att engagera sig för utsatta barn

PE Accounting stödjer barnrättsorganisationen Maskrosbarn som bedriver stödverksamhet och påverkansarbete för att hjälpa barn mellan 13-19 år med föräldrar som har ett missbruk, lider av psykisk ohälsa eller som utsätter barnet för våld.

Ökade utmaningar under pandemin

Under de senaste månaderna när skolor stängts och det har varit svårt att träffas har barnen i många fall farit ännu mer illa. Nu när samhället börjar öppna upp igen är behovet av stöd enormt och både privatpersoner, politiker och företag kan göra stor skillnad. Vi intervjuar Elin Hågeby Caceido som är Generalsekreterare på Maskrosbarn.

Hur har ni påverkats av krisen och vad händer nu?

”Stängningen av skolor för de lite äldre barnen och social distansering var verkligen en stor utmaning. Det gjorde det betydligt svårare för oss att nå fram med vårt stöd. När ingen styr upp rutiner och barnen inte har någon tillflyktsort ökar deras utsatthet med mer hot och våld i hemmet som resultat. Att ha hemmet som bas för egen skolgång och dessutom ha det som platsen du ska ta emot stöd fungerar väldigt dåligt för barnet när det finns en överhängande hotbild i form av föräldrar som mår dåligt. Både vårt stödarbete och påverkansarbete påverkades på olika sätt och krävde att vi tänkte om,” berättar Elin.

 

För att hantera situationen har Maskrosbarn anpassat sitt stödarbete:

 

 • Direktkontakt med behövande.
 • Ökad tillgänglighet i chatten.
 • Skapandet av en digital ungdomsgård på Snapchat.
 • Stödsamtal via Facetime och Zoom.
 • Träffar i mindre grupper utomhus.

 

Tack vare hårt arbete och kreativitet har organisationen fortsatt att stötta barnen trots utmaningarna.

Framtida behov och engagemang

Samhället öppnar nu upp igen och behovet av hjälp är enormt. Tillsammans med stöd från privatpersoner, politiker, samhällsfunktioner och företag kan Maskrosbarn göra stor skillnad men det kräver också mer resurser och engagemang. Det är något de jobbar hårt med – att både öka medvetenheten i samhället och få fler att bidra till en positiv utveckling.

 

”Nu när vi som individer, företag och samhälle måste jobba oss upp från en för många tuff situation är det verkligen värdefullt att visa att vi bryr oss. Det är läge att engagera sig nu när det verkligen behövs”, förklarar Elin.

Hur arbetar ni för att påverka andra?

Barnkonventionen blev lag den 1 januari i år och i artikel 19, som handlar om våldsutsatthet, är det tydligt att alla former av våld strider mot barns rättigheter. Trots detta finns det idag ett otroligt begränsat skydd för barn som utsätts för våld.

 

”Vi försöker hela tiden påverka politiker och beslutsfattare för att få till ett bättre skydd för våldsutsatta barn, bland annat genom barns egna berättelser. I år släppte vi rapporten ’Jag tyckte jag bodde i helvetet’, där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast,” säger Elin.

 

”81 procent av ungdomarna i rapporten har blivit utsatta för psykiskt våld och 54 procent för materiellt våld. De berättar om sådant man kanske inte tänker på, till exempel hur svårt det är att beskriva det psykiska våldet och att det gör precis lika ont som det fysiska våldet, fast på insidan,” fortsätter hon.

Stöd till utsatta barn

Barnen måste få hjälp direkt och samhället måste få upp ögonen för hur utsatta och i många fall maktlösa barnen faktiskt. Maskrosbarn erbjuder olika typer av stöd och påverkansarbete för att hjälpa utsatta barn och öka medvetenheten i samhället. Dessa inkluderar följande:

 

 • Kurator online
 • Ungdomsgårdsverksamhet
 • Coachprogram
 • Stödsamtal
 • Coach Online
 • Chatt
 • Helgläger
 • Lovläger
 • Barnombud
 • Föreläsningar
 • Rapporter
 • Julklappsevent
 • Maskrosbarnpodden

Hur kan företag och privatpersoner bäst stödja Maskrosbarn?

”Vi behöver ännu mer stöd från företag som precis som PE Accounting ställer upp med sponsring och engagemang. De företag som stöttar oss tycker samarbetet med Maskrosbarn är ett bra sätt att visa utåt att man som företag är med och påverkar sin närmiljö och på samma gång väcka ett stort internt engagemang. Det finns ofta anställda med erfarenheter från sin egen uppväxt som kan relatera till vår målgrupp,” förklarar Elin.

Samarbeten med företag

”Vi utformar samarbeten med företagen vi jobbar med så att de passar alla. Vi kan utbilda medarbetare i vår fråga så alla får en grund att stå på och sedan ta det vidare utifrån vad alla vill med samarbetet. Den som har rätt förutsättningar kan vara coach till en ungdom eller volontär i vår chat. Det finns de som har skapat t.ex. egna insamlingar, turneringar och auktioner eller kommit till oss och hjälpt till,” berättar Elin.

 

”Varje år slår vi in julklappar till Maskrosbarns barn och ungdomar tillsammans. Där träffas företag och ambassadörer och kan nätverka och slå in paket tillsammans”, fortsätter Elin.

Samarbeten med privatpersoner

Det går även bra att som privatperson helt enkelt ge en engångsgåva eller stödja oss varje månad.

”Till skillnad mot ett företag som har något att sälja så ökar inte våra inkomster när efterfrågan av vråt stöd ökar. Varje krona är verkligen viktig och gör skillnad, särskilt nu”, förklarar Elin.

Hur har PE Accounting fungerat under krisen?

”Jag skulle först vilja börja med att lyfta två stora positiva saker med PE Accounting utifrån mina erfarenheter under krisen. Det första är att vi har haft minimalt med administration och kunnat arbeta hemifrån utan problem. Det andra är att vi hela tiden på ett pedagogiskt sätt fått rätt information kring hur olika stödåtgärder och regelförändringar påverkar oss och dessutom fått all hjälp vi behövt helt utan extra kostnad. Den kostnadsfria servicen tror jag är närmast unik,” berättar Elin.

Vad är den stora skillnaden med PE Accounting?

Som organisation måste Maskrosbarn till varje pris hålla nere både kostnader i tid och pengar för övergripande administration. PE Accounting har till en stor del möjliggjort detta.

 

”Generellt passar PE Accounting mig och Maskrosbarn extremt bra. Vi har omkring 150 timanställda och 25 som jobbar heltid utan att det kräver någon direkt administration från oss, det bara flyter på och fungerar som det ska,” berättar Elin.

 

”Vi vet precis vad det kommer att kosta, då PE Accounting har ett fast månadsarvode där allt ingår. Det mesta sköts dessutom på automatik. Perfekt för oss som måste vara petiga in i minsta lilla detalj och samtidigt ägna all tid och resurser vi kan för att hjälpa de som är mest utsatta i samhället,” förklarar Elin.

 

”Det är väl lika bra att vara ärlig. Det tog en stund innan allt var mer eller mindre automatiskt. Vi har väldigt specifika krav och regelverk som påverkar just vår typ av verksamhet. För att det skulle fungera och vara så automatiserat som möjligt samarbetade vi med PE Accountings implementeringsteam och konsulter. Vi identifierade de viktiga processer som behövde fungera löpande och anpassade allt för att redovisningen i slutändan skulle bli rätt. När allt var på plats däremot så var det helt optimerat och en otroligt värdefull investering för oss. Inte bara nu, utan även på sikt,” avslutar Elin.

 

Fördelar med PE Accounting enligt Maskrosbarn:

 • Extremt smidig tidrapportering och lönehantering kopplat till all annan redovisning.

 

 • Enkelt för mig att ha kontroll över kostnader med fast månadsarvode.

 

 • Allt är väldigt transparent och jag kan alltid följa varje siffra ner i minsta detalj.

 

 • Hög personlig service och extra engagemang när det verkligen behövs.

 

 • Minimalt med administration för mig och hela organisationen gör att vi kan fokusera på rätt saker.

 

 • Kunnigt implementeringsteam som verkligen kan hjälpa till under själva omställningen från tidigare system och arbetssätt.

Fler artiklar om andra företag

Vi skriver löpande artiklar om hur våra kunder hanterar olika utmaningar. På så vis hoppas vi kunna bidra med inspiration till andra som befinner sig i en liknande situation och samtidigt visa hur redovisning med PE Accounting på olika sätt kan vara ett stöd när det sker stora förändringar i vår omvärld.
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?