Från den 29 mars är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete under 2021

Nu har Tillväxtverket lämnat besked om att måndagen den 29 mars öppnar ansökningarna för korttidsarbete och ekonomiskt stöd för detta. Enligt Tillväxtverket så beräknar de kunna göra de första utbetalningarna till beviljade företag under vecka 14.

Detta avser stöd för korttidspermittering under december 2020 fram till och med juni 2021 och samtliga månader däremellan. Ansökan om stöd måste alltså göras retroaktivt om det är så att ni tillämpat möjligheten korttidspermittering sedan december 2020. Däremot kommer det att dröja till april innan det kommer finnas några pengar på bankkontot om stödet beviljas.

 

I samband med att ansökan öppnar den 29 mars kommer det även finnas en möjlighet att ansöka om ersättning för kompetensinsatser för personal som är permitterad. Upp till 10 000 kr per anställd går att ansöka om och villkoret är då att arbetsgivaren står för 40% av kostnaden och staten för 60%.

 

För att förbereda er inför en ansökan, säkerställ att ni löpande följer upp den informationen som publiceras hos Tillväxtverket för att säkerställa att ni har agerat på korrekt sätt för att bli beviljade stödet samt har förberett de underlag och den information som de efterfrågar i ansökan.

 

Information, frågor och svar publiceras och uppdateras hos Tillväxtverket.

 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?