4 min läsning • 2024 • Bokföring/Redovisning

TA KONTROLL ÖVER REDOVISNINGEN – DET KAN AVGÖRA DIN FRAMTID

Vi har länge sett digitaliseringsvågen rejält förbättra förutsättningarna för företag som säljer timmar, abonnemangstjänster eller helt digitala produkter. De som vill ligga i framkant automatiserar så mycket som möjligt för att minska personberoende och öka kontrollen.

Dagens turbulenta omvärld sätter fingret på vikten av struktur, processer och en hög grad av automatisering. Det visar på hur sårbar en organisation är om man inte har kontroll över siffrorna i realtid. Det kan gå otroligt fort och för att kunna fatta snabba och välgrundade beslut måste du ha 100% koll, 100% av tiden.

Många bolag vi träffar, bland annat inom konsultbranschen, har höga krav på att ständigt öka sina marginaler. Det kräver i sin tur även intern effektivitet och minskad administration. Det är svårt att öka marginalerna i en tuff bransch om manuella mellansteg gör att ekonomiavdelningen lägger värdefull tid på administration och pappersarbete.

Idag, år 2020 har vi kommit väldigt långt i den digitala utvecklingen. Vi kan frigöra mycket av vår dyrbara tid tack vare automatiserade processer och lösningar. Detta har vi gjort sedan starten med visionen att ge ekonomichefer och företagsledare tillbaka kontrollen över sina egna siffror. Vi tror att denna kontroll ger bättre beslutsunderlag och i slutändan mer framgångsrika och lönsamma bolag. Vi tycker det är dags att fler företag tar kontroll över sina siffror – det kan avgöra er framtid!

100% kontroll, 100% av tiden kräver dock även att du tar kontroll över kostnaderna för din bokföring. Du ska veta hur mycket bokföringen faktiskt kostar och hur mycket tid dina kollegor på ekonomi kan frigöra. Tid som de kan lägga på arbetsuppgifter som genererar intäkter till bolaget eller utvecklar affärsmodellen. Du behöver ha kostnadskontroll helt enkelt.

FÖR ATT FÅ KOSTNADSKONTROLL TYCKER VI ATT DU SKA:

 • Sätta standardiserade processer för allt inom ekonomin. Och ja, det innebär även lönemodellen som ofta varierar stort i exempelvis konsultbolag. Utan standardisering och processer kommer inte skalbarheten heller.
 • Effektivisera de processer som går och frigör tid för de anställda så att de kan göra affärer som genererar mervärde och fler konsulttimmar istället för pappersarbete.
 • Bemanna din ekonomifunktion med rätt människor. Det är ekonomihjältarna som tar automatiskt genererade rapporter och analyserar dessa så att ni får 100% koll, 100% av tiden och därmed kan fatta bättre och mer proaktiva beslut.
 • Minimera antalet system. Varje system är både en kostnadspost och ett potentiellt hinder för att siffrorna ska uppdateras i realtid. Samla så mycket som möjligt som påverkar redovisningen på ett ställe, betalningar ska kunna skötas i systemet och stämmas av med banken och integrationer måste finnas eller gå att bygga via API.
 • Ta hjälp utifrån men behåll insyn och kontroll. Det går idag alldeles utmärkt att outsourca delar av uppgifterna kring redovisning utan att tappa kontroll och insyn i det som sker. Säkerställ att systemen skapar verifikat på automatik, att ni alltid kan följa varje enskild händelse ner i minsta detalj och att ni har kontroll över attesteringen. Redovisningskonsulten blir mer en kontrollfunktion och ett löpande stöd åt er interna ekonomifunktion.
 • Se till att ni har siffror som är så realtidsuppdaterade som möjligt. Detta ger er möjlighet att få rapporter uppdaterade live samt var och när ni behöver dem. Det skapar frihet och kontroll.

SÅ FÅR DU FULLSTÄNDIG KOSTNADSKONTROLL MED PE

Vi tror på total kontroll och trygghet. Vi vet att ekonomin är en viktig ryggrad som bara måste fungera. Och vi vet att regelverket kan vara krångligt bland. Därför tror vi på en kombination av människa och maskin. Vi har ett komplett ekonomisystem där dina ekonomiprocesser automatiseras så långt det går för att öka lönsamhet och skalbarhet. Till det kopplar vi vassa redovisningsexperter som finns där för att säkerställa att du får det stöd du behöver, när du behöver.

MED PE INGÅR FÖLJANDE TILL ETT FAST PRIS PER MÅNAD:

 • Realtidsuppdaterade beslutsunderlag. Du får 100% kontroll, 100% av tiden.
 • Helt pappersfri redovisning. Kom igen, det är 2020 och dina kompetenta kollegor på ekonomiavdelning ska göra proaktiva analyser istället för att hantera pappersunderlag.
 • Allt i samma system – du får lön, tid- och projektrapportering i samma system som kund- och leverantörsfakturering, utlägg, bokföring samt rapporter. Så du går snabbt från debiterad konsulttimme till en faktura som ger faktiska intäkter och en rapport på det. Enkelt!
 • Rådgivning som ingår i priset. Du får dedikerade ekonomer som arbetar proaktivt och vet exakt vad ditt företag behöver. Denna support ingår utan att du behöver debiteras för varje fråga och du får dessutom svar inom 24h. För vi vet att tid är pengar!
 • Mobilitet. Du har en smidig app för att fotografera kvitton och rapportera tid för projekt eller frånvaro. Vi vet att ”mobile first” även gäller ekonomisystemet idag. Det ska gå snabbt och enkelt och det ska vara digitalt.
 • Integrationer för ökat affärsvärde. Du har möjlighet att skapa smarta integrationer via vårt öppna API. Vi vet helt enkelt att för vissa företag ökar affärsvärdet om ni kan använda era siffror som ni vill och även hantera vissa händelser i t.ex. era egna verksamhets-specifika system. Utöver vårt öppna API har vi även en SQL-databas som kan användas för att läsa ut siffror direkt till er egen excel eller externa BI-system.

VILL DU FÅ MER KONTROLL ÖVER SIFFRORNA FRAMÖVER?

Vi har spelat in en kort demo för att visa hur vi gör för att våra kunder ska kunna arbeta extremt effektivt med ett och samma system för all redovisning och få stöd från våra dedikerade rådgivare. Ägna några minuter åt att lyssna när vår expert Linus berättar eller hör av dig direkt till oss. Om du vill läsa mer generellt kring automatiserade ekonomiprocesser finns en hel del bra läsning i vår kunskapsbank.

Jag vill veta mer

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?