Vad är en ekonomisk arbetsgivare? Nya regler sedan 1 januari!

Sedan 1:a januari så finns det nya regler att följa vid inhyrning av utländsk arbetskraft. För att skapa konkurrensneutralitet på den svenska arbetsmarknaden har den tidigare möjligheten att nyttja 183-dagarsregeln tagits bort och begreppet ekonomisk arbetsgivare är nu instiftat i Sverige.

Det innebär att en person som är begränsat skattskyldig i Sverige inte längre kan vistas här i längre perioder och undantas från svensk beskattning genom utländsk arbetsgivare.

Vad får det för effekter?

Jo, för er som hyr in arbetskraft från ett annat land, där den anställde är avlönad i ett annat land av en utländsk arbetsgivare så får de nu inte vara i Sverige och utföra arbete längre på samma sätt, om nyttan av det arbete som utförs kan tillgodoses det svenska företaget.

 

I de fall då det är aktuellt med korta och enstaka arbeten som utförs i Sverige så är det av största vikt att säkerställa att antalet arbetsdagar i Sverige dokumenteras noggrant då det fortfarande finns möjlighet att hyra in utländsk arbetskraft under mycket kortare perioder (max 15 dagar i följd och det får inte överstiga 45 dagar under ett och samma kalenderår).

Vad är en ekonomisk arbetsgivare?

Det är ett svenskt företag som köper en tjänst där arbetet utförs i Sverige och arbetskraften hyrs ut av utländskt företag. Detta nya begrepp kommer påverka det svenska företaget som köper tjänsten, det utländska företaget som hyr ut personal och personen i fråga som utför arbetet.

 

Den svenska uppdragsgivaren blir påverkad på så sätt att de måste föra dialog med sina leverantörer och säkerställa att den utländska leverantören verkligen ansöker om F-skattegodkännande. Om så inte sker så är det svenska företaget skyldiga att innehålla 30% av det fakturerade beloppet vid betalning. Detta behöver sen deklareras till Skatteverket som avdragen skatt i AGI-deklarationen. Om ni behöver vidta denna åtgärd är det av största vikt att din ansvariga konsult på PE informeras om detta i god tid så att de får möjlighet att hantera detta i er AGI-deklaration.

 

Det utländska företaget behöver registrera sig för F-skatt samt innehålla skatt (SINK-skatt om den anställde får godkännande för SINK från Skatteverket) och månatligen deklarera det till Skatteverket.

 

Den anställde från annat land måste därmed också själv ansöka om att få beslutat från Skatteverket om att de ska beskattas med SINK-skatt (25% istället för 30%).

 

Detta innebär alltså att begränsat skattskyldiga personer som utför arbete i Sverige för en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige kommer beskattas från dag 1. Efterföljs inte detta riskerar parterna att få kostnadsräntor och förseningsavgifter.

 

Så om ni redan idag hyr in utländsk arbetskraft eller funderar på möjligheten att göra det i framtiden så är det viktigt att detta ses över så att både ni och er leverantör får möjlighet att hantera detta på rätt sätt.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?