6 min läsning • 2024 • Bokföring/Redovisning

PE Accounting gör det igen – DI Gasell för 6e året i rad!

Sedan starten år 2011 har PE Accounting haft visionen att ge entreprenörer, företagsledare och ekonomichefer en möjlighet till kontroll i ekonomin. Med en vilja att förändra och automatisera redovisningsbranschen har PE växt med omkring 40% per år. Helt organiskt och utan riskkapital. Denna starka tillväxt har nu lett till utmärkelsen Di Gasell för sjätte året i rad under 2021!

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika bolag. Mindre än 1% av Sveriges bolag uppfyller kriterierna för att bli ett gasellbolag en gång. Nu har PE Accounting lyckats för sjätte året i rad!

 

När PE startade för 10 år sedan var de ganska ensamma om att ha ett så starkt fokus på automatiserade processer. De såg behovet av automation när andra tittade på digitalisering. Det gör att varje modul i systemet hänger ihop för att möjliggöra minimal manuell administration och maximal automatisering.

Från starten har vi byggt allt i systemet själva och vi har sålt och implementerat varenda kund på egen hand. Varje kund har köpt in på vår vision och vårt sätt att jobba vilket har lett till att vi växt tillsammans med våra kunder. Så framgången ligger i att allt är vårt eget hantverk. – Olle Rydqvist, en av grundarna till PE Accounting.

Idag finns det flera olika aktörer som automatiserar stora delar av ekonomiprocessen och utvecklingen går framåt starkt. Det som fortfarande gör att PE Accounting växer så kraftigt är att allt finns samlat i ett system, vilket ger en högre automationsgrad än många andra lösningar på marknaden. PE fokuserar dessutom på helhetslösning som en tjänst, alltså kombinationen av automatisering och kompetenta ekonomer som stöttar med allt som systemet inte hanterar.

Vi har lyckats otroligt bra hittills. Samtidigt har vi bara skrapat på ytan kring vad som faktiskt är möjligt. Både i antalet företag vi kan hjälpa och de möjligheter som ny teknik ger oss. – Pontus Björnsson, VD på PE Accounting.

I framtiden kommer ännu mer bulkarbete att automatiseras. Här kan AI komma in och höja graden av automatisering till att närma sig 100%. När de automatiserade processerna och systemet gör det mesta av rutinuppgifterna så kommer vi att se ett skifte mot att CFO’n blir den absolut viktigaste rollen i ekonomifunktionen, medan övriga roller skulle kunna köpas in som en tjänst istället.

Outsourcing kommer att öka radikalt de kommande åren. Men det är kombinationen av maskin och människa som kommer att skilja de framgångsrika lösningarna från de övriga på lång sikt. – Pontus Björnsson, VD på PE Accounting.

Nedan kan du läsa mer om kriterierna samt hur vi uppfyller dessa. 

Det finns en rad kriterier som definierar vilka företag som blir Di Gasell varje år. Det viktiga är dock helhetsbedömningen där en rad parametrar vägs in för att bedöma om verksamheten anses ”vara sund”. Vi är verkligen stolta och glada över att ännu ett år lyckas uppfylla de hårda kriterierna för DI Gasell.

Kriterier för DI Gasell 

Det finns en rad kriterier som definierar vilka företag som blir Di Gasell varje år. Det viktiga är dock helhetsbedömningen där en rad parametrar vägs in för att bedöma om verksamheten anses ”vara sund”. Vi är verkligen stolta och glada över att ännu ett år lyckas uppfylla de hårda kriterierna för DI Gasell.

En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen. 

Enligt den senaste årsredovisningen omsatte vi 103 267 tsek netto. 2021 är målet att nå 120 000 tsek. Och inom 10 år ska vi omsätta närmre en miljard.

Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen. 

I vår årsredovisning 2020 hade vi 110 anställda. 2021 kommer vi att landa på omkring 140 vassa kollegor. Det är otroligt häftigt att fortsätta denna tillväxt även under ett år då omvärlden skakar.

Minst fördubblat sin omsättning, när man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden. 

2016 hade vi en nettoomsättning om 27 757 tsek och 2020 landade vi på hela 103 267 tsek. Det är en ökning med närmre 380% av vår nettoomsättning!

Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren. 

2018 omsatte vi 61 499 tsek. 2019 landade vi på 83 238 tsek och 2020 omsatte PE Accounting hela 103 267 tsek. Vi är på en stark tillväxtresa och kommer att fortsätta växa i många år framöver.

Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. 

Senaste fyra årens samlade rörelseresultat är positivt och landar på 8 927 tsek. Vårt mål är dock att växa med egna medel. Därför åter investerar vi vinsten i verksamheten så att vi kan fortsätta utveckla lösningen och anställa marknadens bästa ekonomer.

I allt väsentligt vuxit organiskt och inte genom förvärv eller fusioner. 

När vi startade PE så satte vi ett riktigt tufft mål. Vi skulle omsätta 100 miljoner på under 10 år och göra det utan nyemission. Det har vi lyckats med tack vare framåtsträvande kunder och en ekonomilösning i framkant.

Sunda finanser. 

Vi lever som vi lär. Vi nördar gärna ner oss i processer, våra egna såväl som kundernas. Vi mappar alla interna processer som kräver ansvar från ax till limpa. Vi kallar detta för ”end to end accountability”. Det gör att allt vi gör går att följa i minsta detalj. Det finns aldrig tveksamheter. Denna struktur och kontroll gäller våra finanser såväl som utveckling och projekt vi tar oss an.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?