PE Accounting blir DI Gaseller för femte året i rad!

Vi har fortsatt växa starkt och utmanar en traditionell redovisningsbransch och ekonomifunktioner i stort behov av förändring. Det har vi gjort helt utan nyemissioner. Det största skälet till att vi har lyckats så bra är våra progressiva kunder och anställda, som valt oss för att de inte nöjer sig med hur det alltid varit, utan ser vår vision och hjälper oss driva utvecklingen i rätt riktning. Kombinationen av att äga vårt eget system och vår utveckling samtidigt som vi har all ekonomikompetens internt är också en stor framgångsfaktor. Människa och maskin vinner!

Det finns en rad kriterier som definierar vilka företag som blir Di Gaseller. Det viktiga är helhetsbedömningen där en rad parametrar vägs in som visar på en sund verksamhet. Vi är förstås stolta över att ännu ett år lyckas med att uppfylla de hårda Gasellbolagskriterierna. Här kan du läsa mer exakt om kriterierna och hur vi uppfyller dessa.

Kriterier för att bli Di Gasell

En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
Senaste årsredovisningen omsatte vi 83 238 tsek netto. 2020 kommer vi att nå 100 000 tsek. Målet är att omsätta en miljard inom tio år.

 

Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
I vår årsredovisning 2019 hade vi 97 anställda. 2020 blir vi omkring 130 drivna kollegor.

 

Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
2016 hade vi en nettoomsättning om 27 757 tsek och 2019 landade vi på hela 83 238 tsek. Närmare 300% ökning av vår nettoomsättning!

 

Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
2017 omsatte vi 42 673 tsek netto, 61 499 tsek 2018 och 2019 landade vi på 83 238 tsek. Vi har fortsatt växa och kommer att göra det många år framöver.

 

Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
Målet har hela tiden varit återinvestera våra intäkter i verksamheten så att vi kan växa utan att göra nyemission och fokusera uteslutande på att göra rätt saker. Senaste fyra årens samlade rörelseresultat är positivt och landar på 2 129 tsek.

 

I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
Vi har sedan starten haft som mål att nå 100 000 tsek omsättning utan nyemission och har kunnat göra detta tack vare progressiva kunder som valt oss och gjort att vi haft en stark tillväxt och på samma gång har vi kontroll över ekonomin i minsta detalj.

 

Sunda finanser.
Vi lever som vi lär. Allt vi gör går att följa i minsta lilla detalj och det finns aldrig några som helst tveksamheter. Det gäller lika mycket våra finanser som allting annat vi tar oss för. Det syns både i våra redovisningar och i vårt arbete med att utveckla system och tjänst.

 

Nu blickar vi framåt och fortsätter kämpa för att mer tid ska kunna ägnas åt värdeskapande arbete och redovisningen ska kunna användas som ett realtidsuppdaterat beslutsunderlag! Vi har kommit väldigt långt men det finns mycket kvar att göra.

 

Följ med oss på resan!

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?