Hur fungerar de utökade stödåtgärderna för företag?

X min läsning

EmmasCoronatips2I och med den fortsatta spridningen av corona och utvecklingen i samhället har regeringen nu föreslagit utökade åtgärder för att stötta de svenska företagen. Det som har presenterats hitintills är speciellt utökade åtgärder gällande korttidspermittering, nedanstående punkter är fortfarande bara förslag men förväntas träda i kraft den 15 februari 2021. Här sammanställer jag dem på ett överskådligt sätt och hoppas det underlättar för dig som företagare. /Emma Rehnström, Accounting Manager, PE Accounting

Utökade Coronaåtgärder för företag

Utökade möjligheter till korttidspermittering: under perioden januari – mars meddelar regeringen att möjligheten till 80% korttidspermittering öppnas upp igen. I och med att beslutet inte är taget kommer justering för januari att genomföras retroaktivt.

Vid 80% permittering får den anställde 88% av sin lön, lönekostnaderna för företaget minskar med 72% och staten står för 75% utav arbetstidsminskningen. Mer om detta och exakt vad som krävs för att företag ska kunna tillämpa korttidspermittering återfinns hos Tillväxtverket som hanterar detta stöd. Men den utökade permitteringen kommer alltså inte gå att ansöka om förrän efter beslutet är taget den 15 februari.

Är du PE-kund så hör gärna av dig till din ansvarige konsult så hjälper vi dig med hur detta sätts upp korrekt i systemet för så smidig hantering som möjligt.

Krav på revisorsintyg vid korttidspermittering: r företag som söker stöd för korttidspermittering som är baserat på lönesummor som överstiger 400 000 kr har det också införts ett krav på revisorsintyg för att minska risken för missbruk av stödet. Det kommer gå att få en ersättning för kostnader på max 10 000 kr för att täcka kostnaden för revisorsintyget. För mer information om detta så hänvisar vi direkt till Tillväxtverket som är den ansvariga myndigheten.

Förtydligande gällande korttidspermittering och utdelning: i regeringens förslag så förtydligas också vad som gäller för vinstutdelningar i samband med ansökan om stöd för korttidspermittering: företag som beslutar om, eller verkställer, vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden kommer inte ha rätt att ta del av stödet för korttidspermittering. Däremot görs bedömningen att koncernbidrag får lämnas under stödperioden.

Övriga åtgärder att ha koll på

Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och VAB: från och med den 15 december så har Försäkringskassan ändrat på tidsgränsen för intyg när det gäller sjukpenning och VAB, detta i syfte att avlasta sjukvården och underlätta för samhället i övrigt. Sjukintyg kommer krävas först vid dag 22.

Generösare syn på konstaterade kundförluster kommer fortsätta: Skatteverket har meddelat om att de kommer fortsätta med den generösare syn de har haft under perioden 1 februari-31 december 2020 gällande konstaterade kundförluster. Tidsperioden för när fakturan ska ha ställts ut för att kunna tillämpa de generösare reglerna kring konstaterad kundförlust har förlängts till den 31 december 2021 enligt SKV.

Nytt stöd vid ev. nedstängning enligt nya pandemilagen: om ett företags verksamhet förhindras p.g.a. pandemin och tvingas stänga ner om regeringen tillämpar sina rättigheter i den nya pandemilagen så kommer det finnas ett särskilt stöd för dessa företag, ett nedstängningsstöd.

Det kommer att fungera likt omsättningsstödet och kommer ersätta 100% av företagets fasta kostnader med ett tak på 75 miljoner kr. per företag och månad. Detta är även ett stöd som måste godkännas av EU-kommissionen och därför finns det ännu inte på plats utan kan träda i kraft tidigast i början av april. Skatteverket kommer hantera även detta stöd.

Sänkning av arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs: sedan tidigare visste vi att regeringen skulle sänka arbetsgivaravgifterna för unga under första halvåret av 2021, nu kommer besked om att detta föreslås gälla redan från 1 januari. Den lägre arbetsgivaravgiften på 19,73% ska tillämpas på löner som utbetalas från 1 januari för unga vuxna, födda mellan 1998 – 2002. Detta gäller på lön upp till 25 000 kr, på lönebelopp högre än det tillämpas normal arbetsgivaravgift på 31,42%.

Förslaget förväntas antas den 6 februari men ska alltså tillämpas på löner utbetalda i januari också. Men i och med att lagförslaget inte är beslutat än så måste vi avvakta med att lämna in arbetsgivardeklarationer innehållande lön till någon född mellan 1998 och 2002 till efter den 6 februari. Detta för att kunna tillämpa den lägre arbetsgivaravgiften på deras löner.

Är du PE-kund?

Vi hjälper självklart dig att säkerställa att du inte behöver betala högre arbetsgivaravgifter än du behöver och säkerställer att detta blir korrekt i deklarationen.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?