Coronainformation — beslut om stöd för företag och privatpersoner

2 min läsning • 3 februari 2022 • Coronainformation

 

Den 2 februari kom beslut på de förslag som tidigare lagts fram för att stötta företag och privatpersoner under den senaste tiden när vi haft de restriktioner som nu ska sluta gälla från och med en 9 februari.

De beslut som påverkar den anställde: 

 

  • ​​​​​​​Till och med den 30 april 2022 är kravet på läkarintyg vid sjukdom hos anställd reglerat så att ett giltigt läkarintyg inte behöver uppvisas förrän den femtonde dagen i sjukperioden. Detta för trycket på sjukvården inte ska bli onödigt stort.
  • Den 1 mars träder en ny lag i kraft som avser, likt tidigare två år, att ge skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Lagen ska gälla för perioden 1 januari – 30 juni 2022, sedan återgår reglerna till det normala med att förmånsbeskattning ska ske för de som har fri parkering vid sitt arbete.
  • Ersättningen för karensavdrag kommer återigen gå att ansöka om för privatpersoner som varit sjuka under perioden 8 december till och med 31 mars 2022. Ansökan görs via Försäkringskassan av den enskilde individen.

 

Beslut som påverkar företaget:

 

  • Om ett företag haft sjuklönekostnader som varit högre än det normala så kommer även dessa att ersättas. Sjuklönekostnaderna är redan deklarerade till Skatteverket genom arbetsgivardeklarationen och ersättningen kommer regleras via företagets skattekonto.
  • Förslaget på utökat omställningsstöd har också beslutats. Läs mer om det här. Omställningsstöden hanteras av Skatteverket, läs mer här.
  • För företag som har råkat ut för likviditetsbrist under pandemin har det gått att få anstånd hos Skatteverket med att betala in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt under delar av 2020 och 2021. Det har tidigare varit en begränsning på anståndet, det gick bara att få för högst sju redovisningsperioder. Nu är detta utökat till att avse högst nio redovisningsperioder och det ska nu även vara möjligt att söka anstånd för perioderna oktober – december 2021. Tidigare fick anstånden löpa under högst ett år fram till och med 12 mars 2022, nu är den gränsen framflyttad till den 12 februari 2023. Anstånd för moms som har deklarerats kvartalsvis har tidigare bara lämnats för en redovisningsperiod, det är nu utökat till två redovisningsperioder. Från och med den 8 februari ska dessa möjligheter vara tillgängliga att ansöka om hos Skatteverket, läs mer här.

 

Håll dig uppdaterad om det rådande Corona-läget genom att signa upp dig på ”insikter med PE”. Vi delar även med oss av kommande event, tips om skatt, ekonomi, automatisering, entreprenörskap och tillväxt. Klicka på knappen nedan och fyll i dina uppgifter så skickar vi våra nyhetsbrev till dig så länge du vill. Vi försöker vara så relevanta som möjligt för dig som är entreprenör, företagsägare, CFO eller CEO. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?