6 min läsning • 2024 • Bokföring/Redovisning

Adgrowth växer – vill inspirera fler att tänka om och testa nytt!

AdGrowth är en fullservicebyrå i Borås som inriktar sig på digitala tjänster med fokus på e-handel, leadsgenerering och branding.

AdGrowth är en fullservicebyrå i Borås som inriktar sig på digitala tjänster med fokus på e-handel, leadsgenerering och branding.

De senaste månaderna har varit en utmaning för många i branschen på grund av förändrade förutsättningar, men AdGrowth är en av få byråer som lyckats ställa om och vågat satsa på tillväxt i ett läge där de flesta bromsar.

Vi tog en pratstund med Johan Andersén, VD och grundare, för att få lite tips och pepp kring hur man som företagare anpassar sig efter situationen, finner modet och ser vilka möjligheter som faktiskt finns.

Hur har ni påverkats av Covid-19 som bolag?

Vi var 19 personer i mars och det gick helt ok. En del kunder började däremot bromsa och minska sina budgetar när situationen med Covid-19 blev mer uppenbar. Vi började omgående upprätta en rad scenarios kring eventuella påföljder och hur vi skulle hantera det. I stort sett alla närliggande byråer valde att permittera sina anställda omgående, men vi ville avvakta och se ifall det fanns en annan väg.

 

Vi ställde oss själva frågan om vi kunde köra på även om vi skulle tappa uppdrag och landade i att vi skulle ge det ett försök. Vi gick emot strömmen och gjorde en rejäl satsning för att anpassa oss efter de nya förutsättningarna. Vi såg över en rad olika branscher, hittade nytt fokus och bestämde oss helt enkelt för att satsa på nya tillväxtområden när vi tappade på annat håll. Det slutade med att vi i april gjorde vår bästa månad någonsin och kunde anställda fler medarbetare. Idag är vi 22 personer och fortsätter att växa.

 

Vi har alltid velat bidra med faktiskt värde, men ska jag vara ärlig så var det först nu när vi insåg att vi behövde kämpa rejält som det börjat genomsyra precis allt vi gör. Trots att vi växt och omsätter mer nu än innan så jobbar vi hårdare för varje krona. Vi arbetar förmodligen 30-40% mer i nuläget för att öka 10% i omsättning.

Vad gjorde ni konkret för att lyckas?

Vi tittade på var vi som fullservicebyrå kan skapa mest direkta resultat. Vi anordnade gemensamma workshops med våra projektledare och säljare, ställde upp för och nackdelar med olika branscher och lyfte fram vilka som har kortast resa om de ska börja jobba med oss den närmaste tiden. Om det krävs för stora investeringar kanske de inte kan ta det steget i nuläget eftersom många företag har mer begränsade budgetar idag eller till och med investeringsstopp.

Vi valde bland annat att titta närmare på e-handelsföretag med fokus på B2B och bearbetade den branschen aktivt genom både direkt kontakt och via egna kampanjer. Vi såg att det fanns många bolag som redan har tagit kostnaden för att sätta upp en e-handel, men som inte investerat i den digitala marknadsföringen. Där har vi kunnat bidra med ett värde och kunnat öka deras resultat.

Vilka tips skulle du vilja lämna till andra företagare?

Jag tycker man ska se över möjligheten ifall man kan ställa om och fokusera på att förändra och anpassa sitt erbjudande utefter kundens situation. Det har fungerat för oss och jag tror man kan applicera det även på andra branscher. Det är trots allt väldigt viktigt för de flesta att fortsätta leverera och nu är det viktigare än någonsin att verkligen vara på tårna, eftersom Covid-19 påverkar alla på ett eller annat sätt.

1. Var förberedda.

Arbeta med scenarios och skapa konkreta actions beroende på vad som sker.

2. Skapa workshops internt.

Skapa workshops internt där ni pratar om vad ni faktiskt kan erbjuda och utvärdera vilka branscher och bolag som borde kunna ta beslut kring ert erbjudande, även under rådande förutsättningar.

3. Kombinera era erbjudanden med någon form av löfte

Kombinera era erbjudanden med någon form av löfte som har en relevans här och nu för kunden, framtiden kan verka för avlägsen när det finns många osäkerhetsfaktorer.

4. Var noggranna med att följa upp

Var noggranna med att följa upp och var beredda på att testa olika vägar framåt innan ni hittar rätt.

5. Ta reda på vad ni gör som går att återanvända

Ta reda på vad ni gör som går att återanvända för att hjälpa fler kunder. Adgrowth bransch är konsulttjänster men mycket tid ägnas åt att ta fram modeller, ramverk och funktioner inom exempelvis web. Produkterna som utvecklas fungerar för flera olika kunder och på så sätt effektiviseras arbetet.

Jag inser ju att många bolag måste permittera och vissa branscher är otroligt hårt drabbade, men jag tror att en del som inte hade behövt dra det dit har tagit det som en snabb väg ut. Om alla gör så stannar det ju upp ännu mer. Vi som KAN göra något BEHÖVER göra något. Var inte rädda för att tänka om, testa nytt och utmana bilden av vilka ni är och vad ni kan åstadkomma!

Vilket värde har PE Accounting för er verksamhet?

När vi startade hade vi en traditionell ekonomibyrå. De hade hjärta och engagemang men inte rätt verktyg för oss. PE Accounting´s kombination av redovisningsbyrå och ekonomisystem har gjort det möjligt för oss att få bra koll på ekonomin och följa allting i detalj. Det har varit ett ovärderligt verktyg nu när vi arbetar aktivt med vår scenarioplanering och följer utvecklingen mer eller mindre live i systemet.

PE Accounting är trots allt unika på det sättet. Det går att jobba med siffror från redovisningen hela tiden, istället för att vänta på ett släpande månadsbokslut. Det är på många sätt precis så vi arbetar med vår försäljning och marknadsföring. Vi och våra kunder vill veta hur det går nu, inte vänta och konstatera att det gick bra eller dåligt för en månad sedan. Det är en styrka att alla siffror och processer finns samlade i ett och samma system. Det gör att vi sparar tid som annars hade behövt ägnas åt till exempel lönehantering och ren administration för att få rätt siffror i takt med att vi växer. Vi slipper helt enkelt byta system eller ha många olika.

Likviditetsrapporten som uppdateras automatiskt är ett exempel på en riktigt bra tjänst i PE
Accounting som vi har stor nytta av i vår planering. Kombinationen av siffror från systemet och egna justeringar ger oss en bra bild av hur vi ligger till. Vi kan ju till exempel ha kunder som hör av sig och inte kan betala på två månader. Då har vi kunnat lägga in dem i likviditetsrapporten och ha siffror som stämmer bra.

Något som betyder mycket för oss är integrationen till Upsales. Kopplingen försäljning och ekonomin är väldigt viktig för oss. Vi kan väldigt enkelt själva mappa upp kostnader och intäkter som hänger ihop, var vi tjänar pengar, var vi ska satsa, hur det går för olika team osv.

Sist men inte minst är det praktiskt att ha redovisningsekonomer hos PE som närsomhelst kan svara på frågor och lösa problem som uppstår. Jag skulle varmt rekommendera både branschkollegor och andra som vill ha koll på sina resultat att använda PE Accounting för sin redovisning.

Fler artiklar om andra företag

Vi skriver löpande artiklar om hur våra kunder hanterar olika utmaningar. På så vis hoppas vi kunna bidra med inspiration till andra som befinner sig i en liknande situation och samtidigt visa hur redovisning med PE Accounting på olika sätt kan vara ett stöd när det sker stora förändringar i vår omvärld.
Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?