2 min läsning

6 uppföljningsknep: så växer ni smartare än konkurrenten

Skillnaden mellan framgång och misslyckande kan vara hårfin. Många av PE Accountings kunder lyckas bättre än sina konkurrenter med hjälp av smartare uppföljning och ny teknik. I den här artikeln går vår vi kort igenom sex tydliga knep för bättre tillväxtuppföljning.

1. Skapa rätt grund

Med rätt strukturer och en egen resultaträkning per affärsområde blir det lättare att förstå var i bolaget värden skapas och identifiera förbättringspotential. Affärsområden kan användas som övergripande resultatenheter och underkategorier kan till exempel vara det som direkt påverkar tillväxten. Avgörande är även att strukturen går att implementera digitalt i det system ni använder.

2. Matcha budget mot resultat

Lägg upp en budget i samma system som resultaträkningen. På så vis kan ni enkelt följa upp om det går enligt plan och vad som skiljer sig mot den ursprungliga budgeten. Det går sedan snabbt att agera i tid istället för att reagera när det är för sent.

3. Använd projektuppföljning

Sätt upp en projektstruktur som gör det möjligt att följa varje projekt som en egen resultatenhet. Det gör att det lättare att snabbt bedöma hur olika projekt påverkar affärsområdets resultat och se mönster i lönsamhet och tillväxt.

4. Följ upp på individnivå

Koppla kostnader och intäkter på individnivå om ni har anställda. Det gör det lättare att se hur olika insatser påverkar affärsområdets resultat. Många av våra kunders anställda upplever det som motiverande att bättre förstå sin egen del och inte bara rapportera tid för att det förväntas.

5. Automatisera!

Rätt implementerad automatisering minimerar risken för fel och låter er fokusera på analysen istället för manuellt rapportarbete. En del system kan integreras direkt med varandra via så kallade API anrop istället för att en person ska sköta överföringen. Överväg att ta hjälp med att bygga själva integrationen, det är en investering som ofta går snabbt att räkna hem både i kostnader och riskminimering.

6. Standardisera dashboards

Välj ut era viktigaste KPI:er och skapa standardiserade dashboards som uppdateras frekvent. Det sparar massor med tid och gör det lättare att ta faktabaserade beslut genom hela organisationen. Idag finns en rad olika system och tjänster som löser det på olika sätt. Oavsett hur fina era rapporter är så kommer de aldrig vara mer aktuella än siffrorna som läses in.

Utvärdera systemstöd, ett bra första steg

En förutsättning för att kunna implementera en smart uppföljningsstruktur och se effekten av det är att ha rätt systemstöd för att kunna digitalisera och automatisera så mycket som möjligt. Ett  tips är att läsa vår guide ”10 skäl att digitalisera redovisningen” för att få en känsla kring vad som är möjligt. Ett annat är att läsa ”4 krav för att kunna automatisera ekonomin”.

Vill du veta mer?

Om du vill träffa en rådgivare, prata mer om hur ni arbetar idag och hur ni skulle kunna bli mer effektiva framöver, hör gärna av dig direkt till oss så hittar vi en gemensam tid. Vår tjänst är optimerad för tjänsteföretag med 5 till 500 anställda och majoriteten av våra kunder bedriver någon form av konsultverksamhet eller SaaS-bolag.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?