4 anledningar för konsultbolag att byta ekonomilösning

De mest framgångsrika konsultbolagen lyckas omvandla nedlagda timmar till kronor och ören på banken på ett så automatiserat sätt som möjligt. För att det ska fungera måste det finnas en naturlig integration mellan tidrapporteringen och faktureringen. Att tidrapportering är en grundläggande funktion för ett konsultbolag vet de flesta. Men de riktigt vassa konsultbolagen lyckas lyfta blicken och se på tidrapportering som ett verktyg för att styra verksamheten istället för att enbart rapportera timmar

I många organisationer jobbar medarbetare och ekonomifunktion i olika system vilket leder till isolerade öar som inte hänger ihop. Ekonomifunktionen förväntas fakturera rätt, betala ut löner korrekt, ge konsultchefer rätt underlag för analys och beslut och så vidare. Detta blir en omöjlig uppgift när ekonomifunktionen och verksamheten separeras i olika lösningar.

 

Här listas de fyra vanligaste anledningarna till att konsultbolag väljer att byta ekonomilösning och ja, integration mellan tidsrapportering och fakturering är en av dessa.

1. Ingen eller dålig integration mellan tidrapportering och fakturering

Den manuella hanteringen av tidrapportering och fakturering, och även lönen för den delen, blir snabbt en dyr historia för växande konsultbolag. Dessutom är det svårt för konsultchefen att ha full koll på beläggning när denna integration saknas.

2. Ingen kontroll över lönsamhet i projekten

Att ha projekten i ett separat system bidrar inte till att du som controller eller konsultchef får insyn och kontroll över lönsamheten i projekten. Det gör att du får svårt att se vilka projekt som är lönsamma och vilka som behöver justeras på ett överskådligt sätt. Därför behöver projekten vara integrerade eller sättas upp i samma system som faktureringen.

3. För många system att hantera

Att kunna hantera allt, inklusive lön, på ett ställa är en dröm för många konsultbolag. Många har cirka 4-5 olika system för att sköta verksamheten, en del har ännu fler. Det är oftast system för bokföring, fakturering, lön, utlägg och tidsrapportering. Dessa system har vanligtvis separata licenskostnader, men också olika användargränssnitt och funktioner. Att göra allt på så många olika ställen tar tid och kostar därmed pengar, och då inte bara licenskostnader

4. Ingen möjlighet att dela på den administrativa uppgiften

När allt ansvar ligger på ekonomifunktionen blir detta lätt en flaskhals. Därför vill många organisationer låta verksamheten sköta delar av det arbete som traditionellt sett hanteras av ekonomiavdelningen. Projektuppföljning, rapportering, analyser för beslutsunderlag är några exempel.

Innan vi började med PE Accounting hade vi en mer traditionell lösning. Vi gick från det gamla med papper och mycket personer involverade. Vi brottades framförallt med att det så ofta blev fel. Jag kan inte riktigt förstå att så många trots allt ligger kvar i det gamla. – Hugo Leichsenring, VD på Ants

Ta ett första steg mot automatiserad ekonomi redan idag

Vill du också ta kontroll över flödet från en konsulttimme till pengar på banken i realtid? Vill du lägga mindre tid på manuell administration och mer på era konsulter och verksamheten? Då är det dags att dyka in framtiden och automatisera det som går. Många konsultbolag har redan börjat resan… gör det du också.

 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?