3 min läsning • 26 augusti 2022 • Tillväxt

Rätt kunskap i rätt tid — så ökar du din tillväxttakt

För snabbväxande bolag är realtidsrapporter nyckeln till viktiga insikter i bolaget. Du vill ha uppdaterad kunskap hur ditt bolag mår just nu, vilka satsningar som funkar och vilka satsningar som behöver ses över för att generera de resultat som krävs. Du vill lägga tid på just analysen, istället för administration. Detta kan tyckas vara en självklarhet för tillväxtbolag men tyvärr tvingas många att klara sig utan då man lägger tid på tidsödande uppgifter istället för just analys.

Bokföring kommer som en naturlig del för dig som driver företag. Det är ett måste och utgör dessutom grunden för att du ska kunna följa upp verksamheten och styra företaget mot de mål du ställt upp. För att säkerställa att du har rätt material att utgå från görs månadsbokslut för att stämma av och fastställa alla siffror. En återkommande uppgift som lätt kan ta ett par veckor.

 

Med rätt metod och system går det att göra på ett par dagar istället – något som kan få stora effekter på ditt bolag. Är du nyfiken på hur vi lyckas stänga böckerna så snabbt? Här under förklarar jag hur vi arbetar!

Automation

Självklart ligger en stor del utav svaret i automatiken som finns i PE systemet, det möjliggör att vi som konsulter kan arbeta effektivare med månadsbokslutet. Vi får hjälp av systemet att urskilja vad vi behöver fokusera på, exempelvis om något inte stämmer. Det som redan stämmer behöver vi helt enkelt inte checka av, det har PE kontrollerat automatiskt och markerat som godkänt och klart! Därför hamnar vårt fokus på rätt saker och du som kund kan känna dig trygg med att vi kontrollerar din bokföring lugnt och effektivt.

Personberoende

Som komplement till automationen kan vi stänga ett månadsbokslut så pass snabbt tack vare en noggrann struktur och process. I grund och botten följer vi samma process och struktur i samtliga bolag, sen anpassar vi och skräddarsyr det i den mån det behövs. Internt har vi även höga krav på dokumentation och information i systemet vilket resulterar i att vi som konsulter kan hjälpas åt istället för att allt hänger på att en specifik person är på plats för att månadsbokslutet ska stängas i tid. Månadsbokslutet är personoberoende!

Systemstöd

Både kund och konsult kan lita på att systemet löpande håller koll på viktiga saker. Exempelvis stämmer systemet av delar som kundfordringar och leverantörsskulder varje natt. Det gör att vi kan agera på felaktigheter så fort som möjligt istället för att invänta ett månadsbokslut för att upptäcka att något har blivit fel i början utav månaden. Blir felen hanterade direkt när de uppstår blir månadsbokslutsarbetet mycket effektivare. Risken att hamna efter i tidsplanen minimeras eftersom ev. fel åtgärdats redan innan vi passerar månadsskiftet snarare än efter som vanligtvis är fallet.

Proaktiv ekonomi

Krävs det någonting mer än automation och strukturerade processer? Det ska inte stickas under stolen att ett gott samarbete mellan kund och konsult gör den där stängningen ännu bättre och ännu snabbare. Vi som konsulter är vassa på bokföringen och ni som kunder kan er verksamhet bäst! Och ibland behöver vi information om vad som hänt i verksamheten för att dokumentera vad som skett i månadsboksluten på bästa sett, får vi den informationen i tid från våra kunder, då är vi hemma.

 

Med 27 automatiska processer, dedikerade konsulter som följer upp och analyserar bokföringen och ett gott samarbete får du en trygg avstämning på din verksamhet, varje månad! Tech with a human touch när det är som bäst.

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?