Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjuktur — Tillväxttips #1

2 min läsning • 16 maj 2023 • Tillväxt

Hitta lönsam tillväxt i en lågkonjunktur – ja, hur HITTAR du det egentligen? → Tillväxttipset # 1 👇

 

💡 Uppföljning!

 

Ekonomisk uppföljning hjälper dig att ta välgrundade beslut kring vilka områden du ska fokusera på och var du borde optimera dina resurser för att driva lönsam

tillväxt 🚀

 

Sofie Ovesen sa det bäst i vårt förra webinar med tema lönsam tillväxt: ”Använd en systemleverantör där du kan jobba med uppföljning i flera dimensioner. Kategorisera, tagga och följ upp på olika nivåer. På så sätt kan du följa upp varje månad och identifiera hur lönsamheter skiljer sig mellan kundstorlekar, avdelning och land.”

 

Så här kan du arbeta med kategorier och dimensioner i din organisation! 💼💰

 

🌍 Geografi: Titta på ekonomiska resultat per region eller land. Vilka områden är riktiga guldgruvor? Fokusera resurserna där för maximal lönsamhet!

 

💼  Projekt: Om du som tjänstebolag har ett långtgående projekt så kan du följa upp specifikt det projektet för att se t.ex. vinstmarginal. Det är inte helt ovanligt att företag inte följer upp längre uppdrag/projekt och därmed inte har en aning om de gick med vinst eller förlust!

 

💸 Kundsegment: Utforska olika kundgrupper baserat på bransch, storlek eller beteendemönster. Vilka segment är mest lönsamma? Sikta in dig på dem för att öka lönsamheten!

 

⭐️ Produkt/tjänst: Genom att kategorisera och följa upp ekonomiska resultat för olika produktlinjer eller tjänster kan du identifiera vilka som bidrar mest till företagets lönsamhet.

 

👩‍💼 Avdelningar och organisation: Vilka avdelningar genererar mest lönsamhet? Identifiera vilka som genererar hög lönsamhet och vilka som kanske behöver effektiviseras eller åtgärdas. Det kan hjälpa dig att optimera dina interna processer och resursallokering för ökad lönsamhet!

 

💸Försäljningskanaler: Följ försäljningsdata från olika kanaler. Vilka kanaler levererar mest pengar? Fokusera dina marknadsföringsinsatser och investeringar på de mest framgångsrika kanalerna för att växa hållbart!

 

💳 Kostnadsstrukturer: Genom att analysera och följa upp olika kostnadskategorier som system, personal, marknadsföring eller driftskostnader kan företaget identifiera områden där kostnadsbesparingar eller effektiviseringar kan göras. Det kan bidra till att öka lönsamheten och frigöra resurser för tillväxtinitiativ🚀

 

Vill du ha mer inspiration om hur du hittar lönsam tillväxt? Kika på vårt senaste webinar här. 

Dela denna post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Boka en demo

Kom igång med PE

Över 1000 bolag har redan hoppat på framtidens sätt att driva företag. Är det din tur nu?