Webinar

Webinar – så växer du snabbare genom skalbarhet i hela organisationen

I takt med att bolaget växer kan det komma en oönskad gäst i din vardag – en aldrig sinande källa av admin. Saker som löner och momsrapportering kan växa till ett slukhål, och allt måste hänga ihop i bokföringen. Lägg till en ytterligare faktor så kan snabbt adminbördan göra att du tappar fokus från din tillväxt. Kanske blir det strul med bokslutet, ert erbjudande blir mer komplext, en nyckelperson går på föräldraledighet eller något annat.

 

För att kunna minska administrationen måste så mycket så möjligt automatiseras. Idag har vi kommit så pass långt i både digitaliseringen och automatiseringen att det finns många bra lösningar på det här, som ger dig full kontroll och insikt utan allt för mycket handpåläggning. Men vilka är dessa lösningar? Och vad är för och nackdelarna?

 

I det här inspelade webinaret med PEs medgrundare Olle Rydqvist och vår implementeringsexpert Simon Model  diskuterar de olika lösningar som finns för att skala verksamheten. Det finns sätt att minska huvudvärken på så att du kan fokusera på tillväxt!

Kontakta oss

Vill du få hjälp att sätta era affärsprocesser och ta reda på hur mycket ni kan automatisera?