Webstep

Webstep är ett konsultbolag som levererar lösningar inom strategisk och operativ IT-utveckling. Företaget har kompetensområdesexperter inom systemutveckling, test, projektledning och processhantering.

Bakgrund till problem

Hösten 2015 stod Webstep inför en stor expansion. Det blev då tydligt att den befintliga lösningen för ekonomin behövde ses över och att nya krav på ekonomifunktionen behövde ställas.

 

Vi befann oss i ett spännande paradigmskifte där vi som organisation växte så det knakade. Och det gör vi fortfarande. För oss innebar det att vi behövde en stabil, användbar och lätthanterlig plattform som vi kunde använda oss av, säger Jakob Cardell, Ekonomiansvarig hos Webstep Sverige.

Lösning

Från och med den första november 2015 valde Webstep att samarbeta med PE som leverantör av ekonomitjänster och affärssystem. Webstep har en unik lönemodell där varje konsult sätter sin egen lön. Då varje konsult är en egen resultatenhet ställs specifika krav på de affärssystem bolaget använder. För att möta detta behov utvecklade PE en lösning direkt i systemet.

 

Det verktyg som PE levererade uppfyllde precis de behov vi har,

säger Jakob Cardell.

Utfall

Genom PE Accounting har vi fått en enkel och samtidigt kraftfull lösning som passar vår affärsmodell väldigt bra. Varje affärsområde och resultatenhet är enkelt uppdelat och lätt för våra anställda att följa. Direktaccessen till informationen för kollegorna har ökat transparens och effektiviteten hos oss alla, fortsätter Cardell. Websteps stora kompetens inom IT-infrastruktur medför att man ställer höga krav på sina underleverantörer.

 

Att Webstep väljer PE är helt klart en milstolpe för oss. De är inte bara en viktig kund, utan också en oumbärlig samarbetspartner när det kommer till att utveckla vårt erbjudande ytterligare. Vi är extra glada över att ha Webstep som kund då vi vet att de endast nöjer sig med det bästa, säger Olle Rydqvist, VD på PE Accounting.