Tingent

Att bygga processer som går att växa i kan vara avgörande för företagets framtid. Just skalbarhet var något som Tingent hade med sig redan från start. Att bygga processer och därigenom frigöra tid har varit en förutsättning för att fullt ut kunna fokusera på verksamheten och att växa.

Konsultbolaget Tingent har använt PE sedan starten år 2014. Idag är de 12 anställda och omsätter över 100 miljoner kronor per år.

 

PE har varit ett bra stöd redan från början, berättar Tingents CFO Jannik Ackermand. PE har hjälpt oss att sätta upp processer som har gett oss möjligheten att fokusera på verksamheten och att växa utan att vår ekonomi skulle bli en flaskhals Jannik. Genom att bygga processer som gynnar tillväxt har vi möjligheten att lägga tiden på att hitta den bästa matchen mellan konsult och kund.

 

PE har hjälpt oss att sätta upp rätt processer som gett oss möjligheten att fokusera på verksamheten och vår tillväxt.

 

Fördelen med att automatisera sin ekonomi jämfört med att använda en traditionell byrå, är enligt Jannik att man får bättre framförhållning och realtidskoll. Med det traditionella tillvägagångssättet blir det lätt så att siffrorna ses över endast en gång i månaden och då ofta i efterhand. Då blir det svårt att kunna agera proaktivt. Med automatiserad bokföring kan Tingent ha koll på siffrorna varje dag och därmed fatta snabbare beslut.

 

…det är inte särskilt svårt och inte heller dyrare än att använda en traditionell redovisningsbyrå.

 

Resultatet är att Tingent trots stora volymer fakturor, löner och utlägg kan hålla ett tajt team som arbetar med ekonomin och ändå ha bra koll på vad som händer i bolaget – i realtid. Jannik ser inte varför andra bolag inte skulle automatisera ekonomin. Det är inte särskilt svårt och inte heller dyrare än att använda en traditionell redovisningsbyrå menar han.

Läs gärna mer om Tingent och deras verksamhet på www.tingent.se.

10 konkreta fördelar med PE Accounting för Tingent

1. Effektiva och genomtänkta processer frigör enormt mycket tid som kan användas till mer värdeskapande aktiviteter. Detta hjälper PE till med.

2. Kundreskontran stämmer automatiskt av fakturanummer mot kundinbetalningar.

3. Kund- och leverantörsfakturor kan periodiseras per automatik.

4. Betalningar går direkt via PE, så det är sällan någon som behöver logga in i banken.

5. Utläggen hanteras på ett mycket smidigare sätt och risken för manuella misstag har minskat

6. Leverantörsfakturorna kommer direkt in i systemet, attesteras av rätt person, bokförs på rätt konto och sedan betalas de, allt i ett svep.

7. Lönehanteringen har blivit extremt mycket enklare.

8. Bokföringen har förenklats rejält då väldigt mycket sköts automatiskt och transaktionerna flödar in direkt från banken.

9. Integrationsmöjligheterna med andra system har gjort det möjligt att förbättra Tingents interna processer.

10. Bra stöd från PE Accountings dedikerade konsulter och support.

 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur PE skulle kunna hjälpa er att få realtidsuppdaterade beslutsunderlag och en ekonomitjänst som håller för tillväxt!