Smidigare tidrapportering – så blev konsultens liv lättare

För konsulterna på Precuris var tidrapporteringen en nyckelfunktion när de skulle välja ekonomisystem. Att hålla koll på 1-3 projekt som pågår samtidigt och som skall redovisas gentemot kund blev ett återkommande problem i vardagen. En annan viktig aspekt var förutsägbarheten i administrationskostnaderna. Hör Precuris VD, Preben Andreassen, berätta hur han resonerade. 

Precuris är ett konsultbolag inom hälso- och sjukvårdsbranchen. Redan när Preben Andreassen var liten och växte upp i Norge, drömde han om att starta bolag och för 6 år sen besannades drömmen, denna gång i Sverige.  Att starta, driva och växa ett bolag är en sak, men Preben insåg snart att det skulle bli en utmaning att hålla koll på företagets kostnader samtidigt som han var ute hos kund och jobbade. I början av bolagets historia hade Preben en lösning med en redovisningsbyrå med ett separat system. Ganska snart var Preben på det klara med  att han saknade en totalbild över bolaget.

 

”När du har ett litet företag är du beroende av att ha koll på kostnaderna. PE är helt genialt när det kommer till det. Det tillkommer inga extrakostnader som plötsligt bara kommer på fakturan, utan du har full kontroll på vad varje månad kostar. Oavsett om du har tät kontakt med din konsult eller bara någon enstaka gång, säger Preben Andreassen som valde att satsa på den helhetslösning för ekonomin som PE erbjöd för 5 år sedan.”

Konsultens vardag

Men det var inte bara den koll och kontroll PE erbjöd Preben som gjorde att de bytte lösning. Konsulterna på Precuris har, likt många andra, ofta flera projekt som de redovisar på dagligen, något som ledde till stress när de skulle rapporter tid i sina parallella projekt.

 

”För oss som ofta är på språng mellan olika projekt och reser har det varit en otroligt bra lösning. Möjligheten att effektivt kunna lägga in tid direkt i appen istället för att varje kväll behöva sitta och tänka igenom vad man gjort under dagen fungerar perfekt för oss.”

MED PE INGÅR FÖLJANDE

 

  1. Realtidsuppdaterade beslutsunderlag
  2. Pappersfri redovisning
  3. Lön samt tid-och projektrapportering i samma system som kund-och leverantörsfakturering, utlägg, bokföring och rapporter
  4. Tre dedikerade ekonomer som arbetar proaktivt och vet vad ert företag behöver samt support med svar inom 24 h
  5. En smidig app för att fotografera kvitton och rapportera tid på projekt eller frånvaro
  6. Möjlighet att skapa smarta integrationer via vårt öppna API
  7. Fast månadskostnad

Ta ett första steg mot automatiserad ekonomi redan idag

Vill du också få hjälp att implementera en skalbar och automatiserad lösning för er tidrapportering och lönehantering? De mest framgångsrika konsultbolagen har redan påbörjat resan mot framtidens ekonomilösning. Gör det du också- kontakta oss redan idag!