Skalbarheten hos PE Accounting en viktig pusselbit för DQC’s tillväxtresa

DQC har hjälpt sina kunder med digitala transformationer sedan 2007. Idag är de en del av den internationella koncernen Fellowmind, som ska bli en av Microsofts största partners i Europa. ”Med hjälp av PE Accounting kunde vi skala upp verksamheten och fortsätta att växa”, berättar Jonas Andersson, VD för DQC.

DQC är experter på digitala samarbetslösningar. När deras kundbas växte och bolaget blev större insåg de snart att tidsrapportering och lönehantering tog alldeles för mycket administrativ tid från ledningen.

 

Ekonomi är inte vår kärnverksamhet. Det krävde manuell administration och tog mycket tid från oss. Tid som vi istället ville lägga på värdeskapande uppgifter internt och externt, berättar Jonas.

 

Deras tidsrapporteringssystem var inte skalbart och lönehanteringen hade blivit en separat process som var personberoende. För att expandera behövde de implementera en enkel och smidig helhetslösning kring ekonomin.

 

Vi ville inte ha en traditionell, manuell ekonomilösning. Vi ville outsourca ekonomiarbetet och fokusera på vår tillväxtresa. Valet landade på PE Accounting då de har samma approach till marknaden som vi. De arbetar med digitalisering och automatisering inom sitt expertområde, det var helt rätt för oss.

 

Fem olika system ersattes med hjälp av PE Accounting. Stora delar av löneadministrationen automatiserades och DQC kunde bygga rapporter för att stötta verksamheten.

 

PE Accounting var väldigt lyhörda och alltid intresserad av vår affär och hur och varför vi jobbar på vissa sätt. Därför blev det en väldigt lyckad och bra implementering.

 

Idag är DQC en del av Fellowmind, en stor internationell koncern som skall bli en av Europas största Microsoftpartners. Och det är också här vår gemensamma resa tar slut, eftersom Fellowmind, som finns i sex länder, vill styra på koncernnivå och därmed införlivas DQC i samma struktur och system som övriga dotterbolag runtom i världen.

 

PE fungerade till 100% när vi var själva. Nu är vi i ett internationellt sammanhang där vi har ett nytt behov av att jobba tillsammans med andra mot en gemensam tillväxt. Det är tråkigt att avsluta samarbetet, men vi vill absolut rekommendera PE Accounting som partner. De har levt upp till alla våra förväntningar.

 

Idag ser DQC med spänning på framtidens utveckling.

 

Framtiden ser ljus ut. PE Accounting gav oss möjligheten att växa och fokusera på kärnverksamheten istället för stödsystem och manuell administration. Skalbarheten som de hjälpt oss med var en viktig pusselbit för oss som bolag.

 

Läs gärna mer DQC och deras verksamhet på www.dqc.se.

 

Vill du också få hjälp att implementera en skalbar och automatiserad lösning för er tidrapportering och lönehantering? De mest framgångsrika konsultbolagen har redanpåbörjat resan mot framtidens ekonomilösning. Gör det du också- kontakta oss redan idag!