Millstone Group

Millstone Group med dotterbolagen Pineberry och WordOn är en av Sveriges ledande digitala mediebyrågrupper. Sedan grundandet 2007 har de gett över 2 000 kunder ökad avkastning på sina marknadsinvesteringar och fler kunder. Idag är de flera digitala experter som kan hjälpa till med strategi, medieköp, uppföljning och analys i alla typer av digitala kanaler. De levererar mätbart lönsam marknadsföring. Mediabyrågruppen lever som de lär och har med hjälp av PE Accounting fått en ekonomitjänst som ger total kontroll över varje siffra, när och var som helst.

Vad är den stora skillnaden med en tjänst som kombinerar service och ekonomisystem?

 

Den stora skillnaden är att vi tidigare hade en extern byrå som hjälpte oss med bokföringen. Det blev lätt så att vi tittade på siffrorna en gång i månaden. Idag har jag som ägare tillgång till siffrorna hela tiden och går in och kikar 3-4 gånger i månaden. Det går snabbare att ta beslut, de blir mer rätt och jag har bättre kontroll. Tryggt för alla inblandade.

 

Påverkar tillgången på ekonomisk data hur ni tar beslut?

 

Det går snabbare att ta beslut för underlagen finns alltid tillgängliga. Det är inte så att jag behöver vänta på att en periodisering ska läggas in utan det sker automatiskt och då blir besluten bättre såklart när man har rätt data. Och det är inte alltid man har det om man arbetar med traditionell mer manuell redovisning.

 

Har automatisering och stöd från rådgivare påverkat hur ni arbetar?

 

Absolut. Rapporteringen går väldigt mycket fortare. Det är jättebra. Det gör att vi fattar beslut och kan agera snabbare och det sparar en stor mängd tid.

 

Påverkas lönsamheten av att alla siffror är samlade i ett och samma system?

 

Den mest direkt effekten är att det är mer kostnadseffektivt med automatiserad bokföring och support från PE Accounting än att göra det via en extern byrå eller även internt. Sen är klart att när man har siffrorna tillgängliga och rätt uppdaterade så har man möjlighet att titta på de kostnader och intäkter som är relevantast för resultatet och se hur det påverkar och göra något år det. Om man inte har tillgång till den typen av siffror eller följer dem vet man såklart inte vad man kan göra åt dem.

 

Använder du ekonomisystemet för styrelsearbetet?

 

Dels har jag tillgång direkt själv och som ytterst ansvarig i styrelsen för bolagen gör det att jag känner mig trygg. Det gör även att de andra styrelseledamöterna kan gå in och titta när de vill. Det gör att de kan känna sig lugna och vet att allt fungerar som det ska så att inte någon är för överoptimistisk. Det är enligt mig en av de bästa styrelseförsäkringar man kan ha, att man har koll direkt.

 

Skulle du rekommendera andra i branschen att göra den satsning på automatisering och service som ni har gjort?

 

Efter att ha använt PE Accounting för ett av bolagen i gruppen blev behovet av att använda det för hela gruppen uppenbart. PE Accounting ger mig som grundare en oslagbar överblick av ekonomin mer eller mindre i realtid. Det gör det lättare att få kontroll över verksamhetens utveckling och att fatta snabbare och mer insatta beslut. Vi kommer aldrig gå tillbaka till den gamla tidens sätt att sköta vår ekonomiska administration, avslutar Stefan Mahlstein.

Vill du veta mer?

Det är mycket som förändras till det bättre när den mänskliga faktorn i all mindre utsträckning påverkar redovisningen och mer fokus kan ägnas åt att använda siffrorna. Några fördelar är mer relevanta för just företagsägare.

 

3 stora fördelar med PE Accounting för dig som företagsägare:

 

1. Vänta aldrig mer på rapporter och sena periodiseringar. Du har som ägare tillgång till korrekta realtidsuppdaterade siffror löpande och kan bilda dig en egen uppfattning om hur det går när som helst och ta snabbare och bättre beslut baserat på fakta.

2. Lägg inga resurser på att stansa fakturor. Hela företaget kan fokusera mer på sådant som tillför värde till kärnverksamheten istället för att syssla med manuell administration.

3. Missa inte viktiga lönsamhetsfaktorer. Allt som påverkar resultatet går att se i minsta detalj och hanteras direkt innan det är försent.

 

Vill du veta hur kombinationen av avancerat ekonomisystem och redovisningstjänst skulle kunna hjälpa er?