Konsultbolaget Kvadrat & PE Accounting sätter nya rekord för 2023!

Det framgångsrika teknikkonsultbolaget Kvadrat har tillsammans med PE Accounting imponerat genom att sammanställa och lämna in 18 årsredovisningar, inklusive tre underkoncerner och en koncernredovisning, endast en månad efter avslutad räkenskapsperiod (2023-04-30).

 

”Samarbetet med kollegorna på PE Accounting fungerar väldigt bra. Tillsammans arbetar vi effektivt och strategiskt tack vare de förberedelser och struktur som tagits fram längs med vägen” – Cathrine Hallmans, Redovisningschef på Kvadrat

Två representanter från PE Accounting välkomnar en kund, Kvadrat, till huvudkontoret i Stockholm.

Om kvadrat

Kvadrat är ett konsultföretag känt för sina motiverade spetskonsulter. De fungerar som kompetens- och resursförstärkning inom kundorganisationer och tillhandahåller tjänster inom områden som systemutveckling, digitalisering, informationshantering samt ledning, organisations- och verksamhetsutveckling.

 

Inom Kvadrat-koncernen finns 16 bolag, ett holdingbolag och en koncern som varje år ska avlämna räkenskapsperiod. I bolaget med över 50 anställda sköts ekonomin av tre personer tillsammans med ekonomikonsulter från PE Accounting. Innan samarbetet med PE Accounting inleddes, var den ekonomiska administrationen en tidskrävande manuell process som var föremål för fel, särskilt på grund av den mänskliga faktorn.

 

”Den höga automationsgrad som PE’s ekonomisystem har i kombination med de kunniga ekonomerna på PE, har frigjort mycket tid för oss att kunna lägga på strategiskt arbete och analys,” Cathrine Hallmans, Redovisningschef på Kvadrat

Nyckelfaktorer för effektivare årsredovisningsprocess

Samarbetet mellan företagen har utvecklats sedan 2015 där parterna efter varje år haft återkommande avstämningar för att tillsammans arbeta fram en plan baserat på lärdomar från föregående process. Det, i kombination med att mycket av det manuella arbetet helt automatiserats, har resulterat i den smidiga och effektiva årsredovisningsprocess som genomförts i år.

 

”En nyckelfaktor för framgången har varit det nära samarbetet mellan oss och PE Accounting. Med en tydlig tidsplan, mycket förberedelser, bra struktur och en genomarbetad checklista har vi kunnat slutföra årsredovisningarna i tid och med hög kvalitet”, säger Cathrine Hallmans, Redovisningschef på Kvadrat

 

”Vi är otroligt glada över att få följa med Kvadrat på deras spännande tillväxtresa. Tillsammans har vi arbetat fram effektiva och smidiga processer som frigör mer tid för ekonomifunktionen att lyfta blicken! Samarbetet har också resulterat i en positiv utveckling av vårt ekonomisystem”, säger Amanda Lundberg, Lead Accountant på PE Accounting.

 

Vi ser fram emot ett fortsatt givande och utvecklande samarbete tillsammans med Kvadrat 💙